Societatea comercială Lumitrans SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 15417
Mărime: 1.05MB (arhivat)
Publicat de: Constantina Stan
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigorescu Sorin

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. CAPITOLUL I : Informatii generale privind S.C. LUMITRANS S.R.L.
 3. 1.1 Obiectul de activitate al S.C. LUMITRANS S.R.L.
 4. 1.2 Structura organizatorica a S.C. LUMITRANS S.R.L.
 5. 1.3 Structura de exploatare la S.C. LUMITRANS S.R.L.
 6. 1.4 Structura functionala la S.C. LUMITRANS S.R.L.
 7. 1.5 Evolutia principalilor indicatori economico – financiari in perioada 2003 – 2007
 8. CAPITOLUL II : Delimitari si structuri privind capitalurile
 9. 2.1 Capitalurile – element definitoriu in aprecierea pozitiei financiare a societatilor comerciale.
 10. 2.2 Structura capitalurilor proprii
 11. 2.2.1 Capitalul social: concept, structura
 12. 2.2.1.1 Evaluarea capitalului social
 13. 2.2.1.2 Continutul economic si functia contabila a conturilor de capital social
 14. 2.2.2 Primele de capital
 15. 2.2.3 Rezervele de reevaluare
 16. 2.2.4. Rezervele societatilor comerciale
 17. 2.2.5 Provizioanele
 18. 2.2.6 Rezultatul reportat ; rezultatul exercitiului
 19. CAPITOLUL III : Situatia capitalului propriu la S.C. LUMITRANS S.R.L.
 20. 3.1. Analiza capitalului propriu la S.C. LUMITRANS S.R.L.
 21. 3.2. Contabilitatea tranzactiilor privind capitalurile proprii la S.C. LUMITRANS
 22. 3.2.1. Contabilitatea constituirii capitalului social
 23. 3.2.2. Contabilitatea cresterii capitalului social
 24. 3.2.3. Contabilitatea micsorarii capitalului social
 25. CONCLUZII
 26. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

CAPITOLUL I

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND S.C. LUMITRANS S.R.L.

1.1 Obiectul de activitate al S.C. LUMITRANS S.R.L.

Societatea Comercială LUMITRANS S.R.L. a fost înfiinţată în 1993 în baza legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat în regii autonome şi societăţi comerciale prin H.G. nr.1200 din 1990, fiind înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului la numărul J38/335/1993. Societatea este înregistrată la Direcţia Finanţelor Publice a Municipiului Rm. Vâlcea sub codul unic de înregistrare CF 13557071.

S.C. LUMITRANS S.R.L. a luat fiinţă la 06.02.1993, ca urmare a hotărârii asociatului unic Bunescu Mirela, societatea având o durată de funcţionare nedeterminată cu începere de la data înmatriculării la Registrul Comerţului, desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu actul de constituire şi legile române în vigoare.

Societatea comercială LUMITRANS S.R.L. are forma juridică de societate cu răspundere limitată, funcţionează cu asociat unic ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, împărţit în părţi sociale, asociatul fiind obligat numai la plata părţilor sociale (în limita aportului la capitalul social).

Sediul social al societăţii este în România, judeţul Vâlcea, municipiul Rm.Vâlcea, str. Cella Delavrancea, nr. 23 şi va fi schimbat numai prin acordul de voinţă al fondatorului.

Sediul operaţional este în prezent în comuna Bogdăneşti, judeţul Vâlcea.

Puncte de lucru:

- secţii de producţie abator; fabrică de preparate din carne - comuna

Bogdăneşti, judeţul Vâlcea;

- magazin alimentar „Ostroveni"-Râmnicu Vâlcea, str. M. Eminescu,

nr.27;

- magazin alimentar „Centru" - Rm.Vâlcea, str. Regina Maria;

- birouri - Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr.129, judeţul

Vâlcea.

Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerţului.

în cadrul domeniului de activitate al societăţii, printre principalele activităţi se numără:

- asigurarea materiei prime prin contractarea, prelucrarea şi

îngrăşarea animalelor;

- industrializarea şi comercializarea cărnii şi a produselor din

carne;

- comercializarea produselor alimentare şi nealimentare;

- creşterea animalelor;

- prestări servicii către terţi;

- achiziţia de animale vii de la producătorii particulari şi

prelucrarea şi valorificarea lor prin unitatea sa de producţie.

Conform actului adiţional nr.3167/1993 capitalul social subscris şi vărsat de 50.000 lei (în bani 38.700, în natura 11.300 lei) se divide în 1.000 părţi sociale şi aparţine în totalitate Doamnei Bunescu Mirela; in anul 2005 a avut loc o majorare a capitalului social cu 80.000 lei, volarea totalǎ a acestuia ajungând la 130.000 lei.

Societatea are deschise următoarele conturi bancare :

- 25110099131016 deschis la B.C.R.Valcea;

- 2511000039502070 deschis la Banca Transilvania.

în raporturile juridice, societatea va fi reprezentată de administratorul ei, care depune specimen de semnătură la Registrul Comerţului răspunzând faţă de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor subscrise;

- existenţa reală a beneficiilor;

- existenţa documentelor şi registrelor cerute de lege şi ţinerea lor corectă;

- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi statutul societăţii le impun.

Societatea se dizolvă prin :

- imposibilitatea realizării obiectului întreprinderii sau realizarea acestuia;

- declararea nulităţii întreprinderii;

- hotărârea asociatului unic;

- deschiderea procedurii lichidării judiciare;

- alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii;

- pierderea unei jumătăţi din capitalul său social, sau, după caz, al micşorării lui sub minimul legal.

Preview document

Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 1
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 2
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 3
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 4
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 5
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 6
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 7
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 8
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 9
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 10
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 11
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 12
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 13
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 14
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 15
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 16
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 17
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 18
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 19
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 20
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 21
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 22
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 23
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 24
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 25
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 26
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 27
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 28
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 29
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 30
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 31
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 32
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 33
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 34
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 35
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 36
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 37
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 38
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 39
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 40
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 41
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 42
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 43
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 44
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 45
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 46
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 47
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 48
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 49
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 50
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 51
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 52
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 53
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 54
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 55
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 56
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 57
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 58
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 59
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 60
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 61
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 62
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 63
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 64
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 65
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 66
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 67
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 68
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 69
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 70
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 71
Societatea comercială Lumitrans SRL - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Societatea Comerciala Lumitrans SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea rezultatului exercițiului și calculul impozitului pe profit - SC Vanuxa Impex SRL

Introducere Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fără ca ele să fie componente ale unui sistem contabil...

Aspecte privind evidența contabilă și analiza capitalurilor la SC Forsev SA

INTRODUCERE În formă generică noţiunea de capital cuprinde totalitatea surselor de finanaţare aflate la dispoziţia unităţilor patrimoniale, între...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale

Lucrarea de fata isi propune sa aduca în actualitate principalele aspecte teoretice si practice în legatura cu asezarea, urmarirea si perceperea...

Ai nevoie de altceva?