Standarde contabile in sectorul public

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Standarde contabile in sectorul public.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Bianca Rusu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere 2
Capitolul I-Noțiuni generale 2
Capitolul II - IPSAS 13- Contracte de leasing 3
Concluzii 10
Bibliografie 12

Extras din document

INTRODUCERE

Ca efect al globalizării economice și al dezvoltării pieței de capital, ca urmare a intrarii Romaniei în Uniunea Europeană, s-a impus dezvoltarea sistemului de contabilitate din țară noastră, precum și armonizarea legislației cu Directivele Europene în domeniu. În acest context, a fost necesară alinierea la Standardele Internaționale de Contabilitate.

Statele europene dispun în acest moment de două seturi de norme contabile :Standardele Contabile Internaționale( IAS-uri) și Standardele Internaționale de Raportare Financiară( IFRS-uri). Standardele de raportare financiară, standardele de audit și etică profesională confera un plus de credibilitate informației financiare, stimulând în acest fel creșterea investițiilor, stabilitatea și dezvoltarea economică în general.

Modificările aduse de IFRS sunt semnificative, aceste standarde impunând celor care le aplică un limbaj nou. Un exemplu în acest sens este rezultatul contabil care multă vreme a fost considerat principalul indicator de măsurare a performanței financiare a unei entități economice, și care acum, conform IFRS, este înlocuit cu un alt indicator: rezultatul global.

Globalizarea economiilor a impus crearea de standarde internaționale de contabilitate

și pentru sectorul public. Conform acestora, institutiile publice vor fi administrate asemanator unei entități private, cu o contabilitate de angajamente, patrimonială și în partidă dublă.

CAPITOLUL I

Elaborarea Standardelor Internaționale de Contabilitate pentru sectorul public a fost efectuată de către Consiliul pentru Standardele Internaționale de Contabilitate pentru sectorul Public (IPSASB). Acestea au rolul de a reglementa cerințele de raportare financiară pentru guverne și alte entități publice.

Standardele de Contabilitate pentru Sectorul Public au constituit un punct de referință al reformei sistemului public in toată lumea, dar mai ales in Europa. Astfel, adoptarea de către IPSASB a Standardelor de Contabilitate pentru Sectorul Public a reprezentat o masură de armonizare contabilă internațională.

IPSASB intenționează să creeze o uniformitate între sistemele publice ale țărilor membre IFAC (Federația Internațională a Contabililor), cu consecințe benefice pentru întreaga economie mondială .Specialiștii IPSASB consideră că Standardele Internaționale pentru Sectorul Public joacă rolul principal în realizarea acestei armonizări contabile . Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public pleacă de la Standardele Internaționale de Raportare Financiară (International Financial Reporting Standars-IFRS).

IFAC - Federația Internațională a Contabililor, ocupând poziția de principală organizație a profesiei contabile la nivel internațional, promovează calitatea, experiența și integritatea in exercitarea profesiei contabile. În timp, a devenit cea mai puternică organizație din domeniu, înregistrând 163 de organisme membre implicate în lupta pentru funcționarea eficientă a economiei internaționale.

Federația Internațională a Contabililor urmarește:

- Menținerea și îmbunatațirea încrederii in calitatea și credibilitatea raportării financiare;

- Capacitatea de a oferi informații financiare de o performanță înaltă;

- Promovarea oferirii de servicii cât mai performante de catre toți reprezentanții profesiei contabile.

Misiunea IFAC este de a întări profesia contabilă la nivel mondial și de a contribui la dezvoltarea unor economii internaționale puternice prin stabilirea și promovarea aderării la standarde ridicate de calitate profesională, promovarea convergenței internaționale a acestor standarde și vorbind pe interes public probleme în cazul în care expertiza profesiei este cea mai relevantă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Standarde contabile in sectorul public.docx

Bibliografie

1. Rusu Bianca - Suport de curs ”Standarde Internationale de Contabilitate in Sectorul Public;
2. Calu D., ”Istorie si dezvoltare privind contabilitatea din Romania”Editura Economica,2005;
3. IASB (International Accounting Standards Board), Standarde Internaționale de
Raportare Financiară (traducere), București: Editura CECCAR, 2007;
4. Ordinul nr. 1.752/2005 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Contabile Europene;
5. Ilincuta Lucian-Dorel, ”Contabilitatea curenta si raportarea financiara a imobilizarilor corporale”,Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2011;
6. OMFP 1802/2014 elaborat de Ministerul Finantelor Publice;
7. Legea contabilitatii nr. 82/1991 actualizata;
8. Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
9. www.avocatnet.ro
10. www.portalcontabilitate.ro
11. www.portalcodulfiscal.ro
12. https://codfiscal.net/40733/proiectul-forexebug-sistemul-electronic-de-raportare-situatiilor-financiare-din-sectorul-public