Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 5964
Mărime: 42.64KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Closcaru Octavian

Cuprins

ARGUMENT pag. 3

I. ORGANIZAREA CONTABILITATII

FINANCIARE pag.4

II. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND

SITUATIILE FINANCIARE

1. PREZENTAREA FIDELA pag. 5

2. DEFINITII ALE SITUATIILOR

FINANCIARE pag. 5

3. UTILITATE pag. 6

4. COMPONENTELE SITUATIILOR

FINANCIARE ANUALE pag. 9

4.1. BILANTUL pag. 9

4.1.1. PREZENTAREA ELEMENTELOR

CUPRINSE IN BILANT pag. 10

4.2. PREZENTAREA INFORMATIILOR CUPRINSE

IN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE pag. 12

4.2.1 SCHEME PRIVIND MODELUL GLOBAL AL

CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE pag. 13

4.3. SITUATIA MODIFICARILOR

CAPITALULUI PROPRIU pag. 16

4.4. SITUATIA FLUXURILOR DE

TREZORERIE / NUMERAR pag. 16

4.4.1. AVANTAJELE INTOCMIRII UNEI SITUATII A

FLUXURILOR DE NUMERAR pag.16

4.4.2. ELEMENTELE UNEI SITUATII A

FLUXURILOR DE NUMERAR pag. 17

4.4.3 METODE DE DETERMIN ARE SI DE PREZENTARE A FLUXURILOR DE TREZORERIE RELATIVE LA

ACTIVITATI DE EXPLOATARE pag. 19

III STANDARDUL INTERNATIONAL DE

CONTABILITATE NR. 18 (IAS 18) –

VENITURI DIN ACTIVITATI CURENTE pag. 24

Extras din document

ARGUMENT

Am ales sa realizez acest proiect deoarece aplicarea standardelor internationale de contabilitate prin recurgerea la rationamentul profesional ii ofera specialistului contabil puteri sporite, fiind in acelasi timp si o sursa suplimentara de responsabilitate. In conditiile aplicarii standardelor internationale de contabilitate, un contabil iscusit este acela care, prin rationamentul profesional, obtine situatii financiare utile si credibile atat pentru investitori, cat si pentru celelalte categorii de utilizatori.

Iata de ce acest proiect isi dovedeste utilitatea imediata pentru orice profesionist din acest domeniu.

Cu o tematica bogata, ce acopera complet nevoile de instruire ale unui specialist in acest domeniu, proiectul abordeaza intr-o maniera sintetica si relevanta aspectele principale ale standardelor internationale de contabililate: intocmirea situatiilor financiare, principalele activitati si venituri ce cad sub incidenta normei IAS 18, definirea si evaluarea initiala a imobilizarilor corporale sau necorporale, delimitari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli, aspecte particulare privind prezentarea tabloului fluxurilor de trezorerie, precum si o multime de alte informatii utile in acest domeniu. Dacă analizăm în detaliu Standardele Internaţionale de

Contabilitate, găsim aspecte uniforme ale informaţiilor financiare

necesare pentru utilizatorii acestora. Fiecare standard stabileşte criterii

de recunoaştere şi evaluare pentru orice componentă a situaţiilor

financiare şi dacă acele principii comune sunt respectate de persoanele

care le întocmesc, atunci vom putea vorbi de existenţa informaţiilor

comparabile.

I. Organizarea contabilităţii financiare

Caracteristici

Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operaţiilor şi tranzacţiilor care afectează patrimoniul agenţilor economici, măsurarea variaţiilor la care acesta este supus, calcularea şi explicarea rezultatelor financiare, întocmirea situaţiei financiare de sinteză, documente care trebuie să asigure mediului exterior imaginea fidelă şi retrospectivă a situaţiei întreprinderii.

Reflectând relaţiile de schimb ale întreprinderii cu mediul exterior, contabilitatea financiară trebuie organizată pe bază de norme unitare pentru a asigura informaţiile necesare tuturor utilizatorilor cum sunt clienţii, furnizorii, asociaţii, băncile, statul, şi să permită comparabilitatea indicatorilor gestiunii economico-financiare între diferite unităţi. Pentru relaţia cu statul contabilitatea financiară costituie suportul pe baza căruia se evaluează şi se stabilesc obligaţiile financiare şi sarcinile sociale.

Contabilitatea financiară se caracterizează prin:

- este organizată pe bază de norme unitare şi obligatorii pentru toate unităţile patrimoniale având la bază planul general de conturi

- evidenţiază patrimoniul unităţilor şi rezultatele financiare, urmărind în final stabilirea conturilor anuale necesare întocmirii documentelor de sinteză

- prezintă patrimoniul pe structuri globale

II. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND

SITUATIILE FINANCIARE

1. Prezentarea fidela

Conform Cadrului contabil general de intocmire si prezentare a Situatiilor Financiare, rationamentul contabil trebuie sa porneasca intotdeauna de la asigurarea unei imagini fidele a activitatii unei societati atunci cand sunt prezentate informatiile financiar-contabile. Conform Cadrului, reprezentarea fidela este o caracteristica calitativa a informatiei financiar-contabile. Informatia este considerata credibila daca reprezinta cu fidelitate tranzactiile si evenimentele

IAS1- “ Prezentarea Situatiilor Financiare”- precizeaza ca o prezentare fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a fluxurilor de numerar impune utilizarea unor informatii relevante, credibile, comparabile si inteligibile. Pentru a fi inteligibila prezentarea informatiilor trebuie astfel facuta incat sa nu creeze confuzii si sa nu induca in eroare.

Preview document

Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 1
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 2
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 3
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 4
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 5
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 6
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 7
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 8
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 9
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 10
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 11
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 12
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 13
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 14
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 15
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 16
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 17
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 18
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 19
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 20
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 21
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 22
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 23
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 24
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 25
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 26
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 27
Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Societatii Comerciale

INTRODUCERE Managementul financiar contabil este definit ca o functiune a carui scop consta in asigurarea permanenta a intreprinderii cu fonduri...

Specte Privind Relatia Contabilitate-fiscalitate in Romania

CAPITOLUL I SISTEMUL FISCAL.NOTIUNI GENERALE DESPRE IMPOZITE SI TAXE 1.TRASATURILE SI FUNCTIILE SISTEMULUI FISCAL Termenul de fiscalitate este...

Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SC SPERA SH IMPEX SRL I. Prezentarea generală a societăţii Spera SH Impex SRL 1.1. Scurt istoric S.C. Spera...

Analiza Costurilor la SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Botosani

CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND COSTURILE Activitatea economică desfăşurată de agenţii economici, indiferent de profilul lor...

Reforma Contabilității Publice

1.Contextul general al reformei contabilitatii publice Dupa 1990, România s-a caracterizat prin reforme politice si economice semnificative. În...

Tratamente Contabile Privite prin Prisma Standardelor Internationale de Contabilitate ce Vizeaza Activele Entitatii Economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

Auditarea Situatiilor Financiare Anuale la SC Impar SRL

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

De la Contul de Profit si Pierdere la Rezultatul Global

1. Informatia – element vital in afaceri Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fara ca ele sa fie...

Te-ar putea interesa și

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat

Capitolul I Reglementari contabile privind agentii economici 1.1. Ordinul nr. 1775 din 29/11/2004, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 27...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor

CAPITOLUL 1: APROFUNDARI PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR CONFORM STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE 1.1 DEFINITII...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Ai nevoie de altceva?