Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Closcaru Octavian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

ARGUMENT pag. 3
I. ORGANIZAREA CONTABILITATII
FINANCIARE pag.4
II. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND
SITUATIILE FINANCIARE
1. PREZENTAREA FIDELA pag. 5
2. DEFINITII ALE SITUATIILOR
FINANCIARE pag. 5
3. UTILITATE pag. 6
4. COMPONENTELE SITUATIILOR
FINANCIARE ANUALE pag. 9
4.1. BILANTUL pag. 9
4.1.1. PREZENTAREA ELEMENTELOR
CUPRINSE IN BILANT pag. 10
4.2. PREZENTAREA INFORMATIILOR CUPRINSE
IN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE pag. 12
4.2.1 SCHEME PRIVIND MODELUL GLOBAL AL
CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE pag. 13
4.3. SITUATIA MODIFICARILOR
CAPITALULUI PROPRIU pag. 16
4.4. SITUATIA FLUXURILOR DE
TREZORERIE / NUMERAR pag. 16
4.4.1. AVANTAJELE INTOCMIRII UNEI SITUATII A
FLUXURILOR DE NUMERAR pag.16
4.4.2. ELEMENTELE UNEI SITUATII A
FLUXURILOR DE NUMERAR pag. 17
4.4.3 METODE DE DETERMIN ARE SI DE PREZENTARE A FLUXURILOR DE TREZORERIE RELATIVE LA
ACTIVITATI DE EXPLOATARE pag. 19
III STANDARDUL INTERNATIONAL DE
CONTABILITATE NR. 18 (IAS 18) –
VENITURI DIN ACTIVITATI CURENTE pag. 24

Extras din document

ARGUMENT

Am ales sa realizez acest proiect deoarece aplicarea standardelor internationale de contabilitate prin recurgerea la rationamentul profesional ii ofera specialistului contabil puteri sporite, fiind in acelasi timp si o sursa suplimentara de responsabilitate. In conditiile aplicarii standardelor internationale de contabilitate, un contabil iscusit este acela care, prin rationamentul profesional, obtine situatii financiare utile si credibile atat pentru investitori, cat si pentru celelalte categorii de utilizatori.

Iata de ce acest proiect isi dovedeste utilitatea imediata pentru orice profesionist din acest domeniu.

Cu o tematica bogata, ce acopera complet nevoile de instruire ale unui specialist in acest domeniu, proiectul abordeaza intr-o maniera sintetica si relevanta aspectele principale ale standardelor internationale de contabililate: intocmirea situatiilor financiare, principalele activitati si venituri ce cad sub incidenta normei IAS 18, definirea si evaluarea initiala a imobilizarilor corporale sau necorporale, delimitari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli, aspecte particulare privind prezentarea tabloului fluxurilor de trezorerie, precum si o multime de alte informatii utile in acest domeniu. Dacă analizăm în detaliu Standardele Internaţionale de

Contabilitate, găsim aspecte uniforme ale informaţiilor financiare

necesare pentru utilizatorii acestora. Fiecare standard stabileşte criterii

de recunoaştere şi evaluare pentru orice componentă a situaţiilor

financiare şi dacă acele principii comune sunt respectate de persoanele

care le întocmesc, atunci vom putea vorbi de existenţa informaţiilor

comparabile.

I. Organizarea contabilităţii financiare

Caracteristici

Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operaţiilor şi tranzacţiilor care afectează patrimoniul agenţilor economici, măsurarea variaţiilor la care acesta este supus, calcularea şi explicarea rezultatelor financiare, întocmirea situaţiei financiare de sinteză, documente care trebuie să asigure mediului exterior imaginea fidelă şi retrospectivă a situaţiei întreprinderii.

Reflectând relaţiile de schimb ale întreprinderii cu mediul exterior, contabilitatea financiară trebuie organizată pe bază de norme unitare pentru a asigura informaţiile necesare tuturor utilizatorilor cum sunt clienţii, furnizorii, asociaţii, băncile, statul, şi să permită comparabilitatea indicatorilor gestiunii economico-financiare între diferite unităţi. Pentru relaţia cu statul contabilitatea financiară costituie suportul pe baza căruia se evaluează şi se stabilesc obligaţiile financiare şi sarcinile sociale.

Contabilitatea financiară se caracterizează prin:

- este organizată pe bază de norme unitare şi obligatorii pentru toate unităţile patrimoniale având la bază planul general de conturi

- evidenţiază patrimoniul unităţilor şi rezultatele financiare, urmărind în final stabilirea conturilor anuale necesare întocmirii documentelor de sinteză

- prezintă patrimoniul pe structuri globale

II. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND

SITUATIILE FINANCIARE

1. Prezentarea fidela

Conform Cadrului contabil general de intocmire si prezentare a Situatiilor Financiare, rationamentul contabil trebuie sa porneasca intotdeauna de la asigurarea unei imagini fidele a activitatii unei societati atunci cand sunt prezentate informatiile financiar-contabile. Conform Cadrului, reprezentarea fidela este o caracteristica calitativa a informatiei financiar-contabile. Informatia este considerata credibila daca reprezinta cu fidelitate tranzactiile si evenimentele

IAS1- “ Prezentarea Situatiilor Financiare”- precizeaza ca o prezentare fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a fluxurilor de numerar impune utilizarea unor informatii relevante, credibile, comparabile si inteligibile. Pentru a fi inteligibila prezentarea informatiilor trebuie astfel facuta incat sa nu creeze confuzii si sa nu induca in eroare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara.doc