Standarde Internaționale de Raportare Financiară

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5105
Mărime: 46.24KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Olga Potecea
UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ FACULTATEA DE RELAȚII COMERCIALE ȘI FINANCIAR- BANCARE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE

Cuprins

CAP.I. Să înțelegem IAS 12 4

CAP.II. Prezentare generală 4

CAP.III. Terminologie contabilă 6

CAP.IV. Tratament contabil aplicabil în baza IAS 12 10

4.1. Datoriile și creanțele privind impozitul curent 10

4.2. Recunoașterea datoriilor și creanțelor privind impozitul amânat 10

4.3. Evaluarea datoriilor și creanțelor privind impozitul amânat 14

CAP.V. Contabilizarea datoriilor și creanțelor privind impozitul amânat 15

5.1. Operațiunile contabile privind impozitul amânat

în cazul datoriilor de impozit amânat 15

5.2. Operațiunile contabile privind impozitul amânat

în cazul creanțelor de impozit amânat 15

CAP.VI. Impozitul pe profit abordat în 9 etape 16

STUDII DE CAZ 17

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAP.I. Să înțelegem IAS 12

Prima etapă în înțelegerea modului de aplicare a IAS 12 este conștientizarea diferențelor existente la nivel conceptual între profitul impozabil și profitul contabil. Aceste două noțiuni au înțelesuri total diferite. Profitul impozabil este calculat utilizând proceduri conforme cu prevederile legislației fiscale ( în speță Codul Fiscal, Titlul II, Cap.II art. 19¹ și art.19³ ) și este bazat pe impozitul pe profit deja plătit. Profitul contabil este acel profit calculat în baza prevederilor din reglementările conforme cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS).

O societate poate avea obligația impusă de prevederile fiscale ca, la momentul efectuării calcului de impozit pe profit, să utilizeze metode contabile diferite de cele impuse prin reglementările contabile. În momentul în care metodele de calcul impuse de fiscalitate și cele impuse de contabilitate sunt diferite, apar diferențe ce conduc la o creștere sau o micșorare a profiturilor societății.

A doua etapă în înțelegerea modului de aplicare IAS 12 este conștientizarea diferențelor existente la nivel conceptual între impozitul curent, creanțele, datoriile privind impozitul amânat și cheltuiala/venitul cu impozitul amânat. Impozitul amânat reprezintă celelalte consecințe fiscale ale recuperării activelor și decontării cheltuielilor. Acesta poate fi plătibil sau recuperabil în perioade ulterioare și se referă la diferențele contabile și cele fiscale ale unui activ sau ale unei datorii sau reporturile de pierderi sau creditele de impozite reportate dinainte. Cheltuiala/venitul cu impozitul pe profit este cheltuiala/venitul care se raportează în contul de profit și pierdere și include atât cheltuiala/venitul cu impozitul pe profit cât și cheltuiala/venitul cu impozitul amânat. Impozitul curent este valoarea impozitului pe profit care trebuie plătit în raport cu profitul impozabil/ pierderea fiscală pe o perioadă. Prin urmare, impozitul pe profit plătit sau de plătit bugetului de stat într-o perioadă contabilă diferă de cheltuiala cu impozitul pe profit care este recunoscut în contul de profit și pierdere.

Datoria unei societăți privind impozitul amânat este o datorie în concepția reglementărilor contabile IFRS. Însă trebuie să știm faptul că datoriile privind impozitul amânat nu sunt datorii legale curente, deoarece acestea nu reprezintă impozitele care sunt în prezent datorate sau plătibile bugetului de stat. Prin urmare, impozitul pe profit care este datorat bugetului de stat și care nu a fost plătit este denumit datorie privind impozitul curent. Acesta este clasificat în bilanț ca și datorie curentă. Datoriile privind impozitul amânat sunt prezentate în bilanț ca și datorie pe termen lung.

Având în vedere că legislația fiscală este într-o continuă modificare, soldul contului de datorii privind impozitul amânat nu va scădea probabil niciodată, întrucât generează impozite amânate care nu sunt plătite niciodată. În acest context, mulți specialiști în domeniu tratează datoriile privind impozitul amânat ca făcând parte din capitalul propriu al societății.

Din punct de vedere al tratamentului aplicat, interpretarea datoriilor privind impozitul amânat ca făcând parte din capitalul propriu al unei societăți trebuie avută în vedere numai dacă datoriile privind impozitul amânat sunt estimate că vor crește sau că va rămâne la un nivel stabil în viitorul apropiat. Ne regăsim în această situație mai ales atunci când societatea se așteaptă să facă achiziții de active la un cost ridicat, astfel încât diferențele temporare agregate vor crește sau rămân stabile în timp. În asemenea context, este normal ca societatea să considere datoriile privind impozitul amânat drept un împrumut nepurtător de dobândă acordat de autoritate, împrumuturi care înregistrează mereu creșteri, fără a fi rambursate. Motivul pentru care datoriile privind impozitul pe profit amânat sunt tratate ca și capitaluri proprii este acela că un împrumut continuu, care nu generează plăți de dobândă sau de principal, capătă caracteristicile unui capital propriu permanent.

În circumstanțele în care datoriile privind impozitul pe profit amânat ale unei societăți se așteaptă să scadă în timp, acestea trebuie tratate drept datorii. Motivul este acela că datoriile trebuie actualizate la valoarea în timp a banilor, iar impozitele nu sunt plătite până în perioadele viitoare. Prin urmare, o societate trebuie să analizeze motivele care au cauzat apariția impozitelor amânate și, mai ales, probabilitatea ca aceste cauze să fie reluate. În funcție de contextul specific fiecărei situații, datoria privind impozitul amânat trebuie tratată drept datorie, capital propriu sau niciunul dintre aceste elemente.

Preview document

Standarde Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 1
Standarde Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 2
Standarde Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 3
Standarde Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 4
Standarde Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 5
Standarde Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 6
Standarde Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 7
Standarde Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 8
Standarde Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 9
Standarde Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 10
Standarde Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 11
Standarde Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 12
Standarde Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 13
Standarde Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 14
Standarde Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 15
Standarde Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 16
Standarde Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 17
Standarde Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Standarde Internationale de Raportare Financiara.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu privind contabilitatea financiară a veniturilor și cheltuielilor

CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca...

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin...

Amortizarea între contabilitate și fiscalitate

CAPITOLUL 1: STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ŞI AMORTIZAREA LOR 1.1. Definiţii şi delimitări privind imobilizările şi...

Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate

TEMA: SISTEME EXPERT ÎN CONTABILITATEA FINANCIARĂ Nume şi prenume: Mocanu Ana-Maria ABSTRACT: Accounting is one area where artificial...

IAS 12 - Impozitul pe Profit

I. IMPOZITUL PE PROFIT 1.1. Obiectiv Obiectivul acestui Standard este acela de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele pe profit....

Standardul internațional de contabilitate IAS 29

Istoria IAS 29 Noiembrie–1987 Proiectul de expunere E31, raporatrea financiară în economiile hiperinflaţioniste Iulie–1989 IAS 29 Raportarea...

Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL

1.Aspecte teoretice si legislative privind fiscalitatea in Romania In conditiile intrarii intr-o noua etapa- Romania ca stat membru al Uniunii...

Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri

Conţinutul, structura şi formatul Contului de profit si pierdere – studiu comparativ IAS/IFRS-DCE-RCR I. Introducere Contul de profit şi...

Te-ar putea interesa și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Standardele Internationale de Raportare Financiara

1.1 Climatul contabil din Romania inainte de 01.01.2007 Accelerarea procesului de privatizare, dezvoltarea pietei de capital si a economiei de...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Analiza comparativă US GAAP - IFRS

I. Notiuni introductive Standardele Internationale de Raportare Financiara (International Financial Reporting Standards - IFRS) reprezinta un set...

Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor

Capitolul 1 IAS– Standardele Internationale de Contabilitate/ IFRS– Standardele Internationale de Raportare financiara 1.1 Standardizarea si...

Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor

1. Obiectivul standardului Obiectivul standardului IAS 2 este acela de a prescrie tratamentul contabil pentru stocuri. Acesta prezintă...

Adoptarea standardelor internaționale de raportare financiară în întreaga lume

1.Considerente generale privind normele internaționale de contabilitate şi raportare financiară( IAS/IFRS) Standardele Internaționale de Raportare...

Standarde Internaționale de Raportare Financiară pentru Instituții Publice

IAS 36 DEPRECIEREA ACTIVELOR Informaţii cu caracter general Pot exista situaţii în care influenţe externe sau modificări în metodele de...

Ai nevoie de altceva?