Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 5524
Mărime: 96.44KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Ecobici Nicolae
UNIVERSITATEA ,,CONSTANTIN BRÂNCUŞI”, TG – JIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR SPECIALIZAREA: CONTROL, AUDIT ŞI EXPERTIZĂ FINANCIAR CONTABILĂ

Cuprins

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE REFERITOARE LA STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE PRIVIND STOCURILE ŞI IMOBILIZĂRILE.3

1.1. Standardul Internaţional de Contabilitate nr.2 (IAS 2) – Stocuri.3

1.2. Standardul Internaţional de Contabilitate nr.16 ( IAS 16)- Imobilizări corporale.9

1.3. Standardul Internaţional de Contabilitate nr.38 (IAS 38) - Imobilizări necorporale.15

CAPITOLUL II ASPECTE PRACTICE REFERITOARE LA STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE PRIVIND STOCURILE ŞI IMOBILIZĂRILE LA COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI-CARIERA JILŢ SUD.20

2.1.Monografie contabilă privind stocurile de materiale de natura obiectelor de inventar.20

2.2. Monografie contabilă referitoare la imobilizările necorporale privind cheltuielile de constituire.23

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

ASPECTE TEORETICE REFERITOARE LA STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE PRIVIND STOCURILE SI IMOBILIZARILE

1.1. Standardul International de Contabilitate nr. 2 (IAS 2) – Stocuri

A. Obiectiv

Obiectivul acestiu standard constă în decrierea tratamentului contabil al stocurilor în sistemul costului istoric. Standardul oferă indicaţii referitoare la recunoasterea valorii stocurilor la data bilanţului, determinarea costului stocurilor şi recunoasterea cheltuielilor cu stocurile, considerând orice înregistrare la valoarea realizabilă netă. De asemenea, standardul oferă indicaţii referitoare la procedeele practice de determinare a costului stocurilor.

B. Aria de aplicabilitate

IAS 2 se aplică pentru contabilizarea tuturor stocurilor reflectate în situaţiile financiare întocmite în sistemul costului istoric, cu exceptia:

a) producţiei în curs de execuţie obtinută în cadrul contractelor de construcţie, inclusiv celor de prestări de servicii direct legate de acestea (IAS 11 - Contracte de construcţie);

b) instrumentelor financiare (IAS 39 - Instrumente financiare: recunoastere şi evaluare);

c) stocurilor de produse agricole, forestiere, minereuri care apartin producătorilor atunci când sunt evaluate la valoarea realizabilă netă, pe baza unor practici specifice fiecarui sector în parte.

C. Definitii

Stocurile sunt active în curs de productie pentru a fi vândute în perioadele urmatoare. De asemenea ele sunt active sub forma de materii prime si materiale consumabile, folosite pentru producţia unor bunuri sau pentru realizarea unor servicii.

Valoarea netă realizabilă este preţul de vânzare estimat a fi obţinut pe parcursul desfaşurarii normale a activitaţii, mai puţin costurile estimate pentru finalizarea elementului de stoc, precum şi a costurilor asociate vânzării acestuia.

D. Aspecte principale

1. Evaluarea stocurilor

Stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă.

a) Costul stocurilor

Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se gasesc în prezent.

Aceste costuri pot fi:

a) Costurile de achiziţie a stocurilor care cuprind preţul de cumparare, taxe de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care întreprinderea le poate recupera de la autorităţile fiscale), costuri de transport, manipulare şi alte costuri care pot fi atribuite direct achiziţiei de produse finite, materiale şi servicii. Reducerile comerciale, rabaturile şi alte elemente similare sunt deduse pentru a determina costurile de achiziţie.

b) Costurile de prelucrare a stocurilor includ costurile direct aferente unităţilor produse, cum ar fi costurile cu manopera directă. De asemenea, ele includ şi alocarea sistematică a regiei de producţie, fixă şi variabilă, generată de transformarea materialelor în produse finite. Regia fixă de producţie constă în acele costuri indirecte de producţie care ramân relativ constante, indiferent de volumul producţiei, cum sunt: amortizarea, întreţinerea secţiilor şi utilajelor, precum şi costurile cu conducerea şi administrarea secţiilor. Regia variabilă de producţie constă în acele costuri indirecte de producţie care variază direct proporţional sau aproape direct proportţonal cu volumul producţiei, cum sunt costurile indirecte cu materile prime şi materialele şi cu forţa de muncă.

Preview document

Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 1
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 2
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 3
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 4
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 5
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 6
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 7
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 8
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 9
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 10
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 11
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 12
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 13
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 14
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 15
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 16
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 17
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 18
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 19
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 20
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 21
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 22
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 23
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 24
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 25
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 26
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 27
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 28
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 29
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 30
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 31
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 32
Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • ANEXA9.doc
  • ANEXE1.doc
  • ANEXE2.doc
  • ANEXE3.doc
  • ANEXE4.doc
  • ANEXE5.doc
  • ANEXE6.doc
  • ANEXE7.doc
  • ANEXE8.doc
  • PROIECT PRACTICA.doc

Alții au mai descărcat și

Atestat Profesional - Faina ca Materia Prima

ARGUMENT Am ales ca tema de sustinere a acestei lucrari, materiile prime si anume faina de grâu pentru ca reprezinta alimentatia de baza a...

Politici și opțiuni referitoare la evaluarea și contabilizarea imobilizărilor - IAS 16

1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie. Obiectivul normei IAS 16”Imobilizări corporale” este de a prescrie...

Contabilitatea Operatiunilor de Import

Capitolul I: PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. BIOEEL S.R.L. TÂRGU-MUREŞ 1.1. Informaţii generale Denumirea firmei : S.CA. BIOEEL S.R.L Cod Unic de...

Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor

1. Stocurile – Concepte generale Dezvoltat iniţial ca o latură realmente practică, in cadrul activităţilor economice timpurii ale secolului XX,...

Reflectarea in Contabilitatea Bancara

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Aspecte Privind Contabilitatea Stocurilor

1.Obiective Obiectivele Standardului IAS 2 respectiv O.M.F.P.nr 3055/2009 este acela de a descrie tratamentul contabil privind stocurile. Acestea...

Aspecte privind contabilitatea stocurilor în viziunea IAS 2 și a reglementărilor naționale

Introducere În această lucrare vom prezenta un studiu comparativ între prevederile Standardului International de Contabilitate IAS 2 “Stocuri” şi...

Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor

Capitolul 1 IAS– Standardele Internationale de Contabilitate/ IFRS– Standardele Internationale de Raportare financiara 1.1 Standardizarea si...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Datoriilor

INTRODUCERE Contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde in plan informational si decizional la problematica gestiunii miscarilor de valori...

Contabilitatea mărfurilor - studiu de caz la SC Asil SRL

INTRODUCERE Obiectivul aceste lucrări este prezentarea problematicii contabilităţii mărfurilor în România, a aspectelor teoretice şi practice ale...

Tratamente Contabile Privite prin Prisma Standardelor Internationale de Contabilitate ce Vizeaza Activele Entitatii Economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

Contabilitate Aprofundata

1. Definitia contabilitatii financiare Prin geneza, contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde în plan informational si decizional la...

Standarde Internaționale de Contabilitate IAS

Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS l, Prezentarea politicilor contabile, IAS 5, Informatii ce trebuie...

Audit Financiar

Test iniţial În vederea evaluării iniţiale a demersului formativ în Audit financiar, vă rugăm să completaţi această pretestare, răspunzând sincer...

Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă

Capitolul 1. Factori determinanti în accelerarea procesului de armonizare contabilã internationalã Mondializarea economiilor, cu predilectie a...

Ai nevoie de altceva?