Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune

Proiect
5/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3570
Mărime: 25.59KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Roxana Dicu

Cuprins

1. INTRODUCERE

2. OBIECTIVUL

3. ARIA DE APLICABILITATE

4. METODOLOGIA DE CALCUL

5. REZULTATUL PE ACTIUNE DE BAZA

6. REZULTATUL PE ACTIUNE DILUAT

7. EMISIUNI DE DREPTURI DE SUBSCRIERE

8. INSTRUMENTE ALE FILIALELOR,ALE ASOCIERILOR IN PARTICIPATIE SAU ALE ENTITATILOR ASOCIATE

9. EXEMPLE

Extras din document

1. Introducere

Acest standar international de Contabilitate a fost aprobat de consiliu IASC in ianuarie 1997 si a intrat in vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor incepand de la 1 ianuarie 1998. In 1999, paragraful 45 a fost modificat cu scopul de a inlocui trimiterile la IAS 10, evenimente ulterioare datei bilantului, cu trimitere la IAS 10 (revizuit 1999) evenimente ulterioare datei bilantului. Standardul inlocuieste SIC 24-Rezultatul pe actiune-Instrumente financiare si alte contracte care pot fi decontate in actiuni.

Consiliu pentru Standarde Internationale de Contabilitate a elaborate acest IAS 33 revizuit ca parte a proiectului sau de Imbunatatire a Standardelor Internationale de Contabilitate. Obiectivele proiectului au fost acelea de a reduce sau elimina alternativele,redundantele si conflictele din cadrul Standardelor,de a trata unele probleme de convergenta si de a face alte inbunatatiri.

2. Obiectivul

Obiectivul acestui Standard consta in stabilirea principiilor necesare pentru determinarea si prezenatrea rezultatului pe actiune, care va permite o mai buna comparare a indicatorilor de performanta ai diferitelor entitati in cadrul aceleasi perioade de raportare,precum si a indicatorilor aceleasi entitati de la o perioada de raportare la alta. Desi datele privind rezultatul pe actiune au o utilitate limitata din cauza diferitelor politici contabile aplicate,in scopun determinari “rezultatului”,acuratetea raportari finanaciare este marita daca numitorul se determina prin metode consecvente. Standardul se concentreaza asupra calculuilui numitorului rezultatului pe actiune.

3. Arie de aplicabilitate

Acest Standard se aplica de catre entitatile care sunt in curs de a emite pe piata financiara actiuni ordinare sau actiuni ordinare potentiale. Atunci cand o entitate prezinta atat situatii financiara consolidate, cat si situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu IAS 27- Situatii financiare consolidate si individuale, prezentarile de informatii stipulatede acest standard trebuie sa fie intocmite doar pe baza informatiilor consolidate. O entitate care alege sa prezinte rezultatul pe actiune pe baza situatiilor sale financiare individuale va intocmi astfel de prezentari pe actiuni doar in contul de profit si pierdere individuala propriu-zis. O entitate nu va prezenta un astfel de rezultat pe actiune in situatiile fnanciare consolidate.

Standardul este obligatoriu pentru:

-intreprinderile cotate, care aplica sistemul IAS/IFRS;

-intreprinderile care publica in mod voluntar, rezultatul pe actiune si care aplica sistemul IAS/IFRS.

Ca atare, intreprinderile necotate, care aplica sistemul IAS/IFRS, dar care nu publica rezultatul pe actiune, nu sunt obligate sa aplice acest standard. In schimb, intreprinderile cotate trebuie sa publice un rezultat pe actiune. Mai mult decat atat, atunci cand structura capitalului este una complexa, astfel de intreprinderi trebuie sa publice, de asemenea, un rezultat pe actiune diluat.

4.Metodologia de calcul

Rezultatul pe actiune este un raport care prezinta la numarator rezultatul net(profit sau pierdere) al perioadei, atribuibil actionatilor, posesorii de actiuni ordinare, si al numitor, media ponderata a numarului de actiuni ordinare in circulatie, in timpul perioadei. O actiune ordinara este un instrument de capital, subordonat tuturor celorlalte instrumente de capital. Actiunile ordinare sunt remunerate dupa celelalte tipuri de actiuni, cum ar fi, de exemplu, actiunile preferentiale.

Numaratorul :

Calculul se face plecand de la rezultatul net calculat cu:

- dividentele asociate actiunilor preferentiale;

- efectele inerente emisiunii de actiuni preferentiale.

In cazul aparitiei de activitati abandonate, trebuie sa se calculeze doua rezultate pe actiune:

- un prim rezultat pe actiune, tinand cont de rezultatul activitatilor in care se asigura continuitatea;

- un al doilea rezultat pe actiune, tinand cont de intregul rezultat net al perioadei.

Preview document

Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune - Pagina 1
Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune - Pagina 2
Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune - Pagina 3
Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune - Pagina 4
Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune - Pagina 5
Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune - Pagina 6
Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune - Pagina 7
Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune - Pagina 8
Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune - Pagina 9
Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune - Pagina 10
Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune - Pagina 11
Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune - Pagina 12
Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune - Pagina 13
Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune - Pagina 14
Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune - Pagina 15
Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune.doc

Alții au mai descărcat și

Masurarea Performantelor Financiare cu Ajutorul Contului de Profit si Pierdere la SC Dual Con SRL

INTRODUCERE Lucrarea “ MASURAREA PERFORMANTELOR FINANCIARE LA SC DUAL CON SRL ” imbina abordarea teoretica cu un studiu de caz ilustrativ pentru...

Comparatia dintre IAS 37 si OMFP 3055

INTRODUCERE În relaţiile de piaţă apar un şir de riscuri şi incertitudini. Acestea la rândul lor, provoacă unele cheltuieli, pierderi unice, iar...

Analiza si Contabilitatea Performantelor Intreprinderii

Capitolul 1. Acceptiuni teoretice privind performanta intreprinderii 1.1. Acceptiuni ale termenului de performanta In accceptiunea generala,...

Sistemul Indicatorilor de Performanță economico-financiară în Diagnosticul Întreprinderii

INTRODUCERE Lumea contemporană devine, din ce în ce mai mult, o realitate de neconceput fără preocuparea pentru performanţă, reuşită, success....

IAS 20

Cap 1. Aria de aplicabilitate Standardul Internaţional de Contabilitate a intrat în vigoare pentru situaţiile financiare aferente perioadelor,...

IAS 8 - Politici Contabile, Modificari in Estimarile Contabile si Erori

1. INTRODUCERE Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a stabili criteriile de selectie si modificare a politicilor contabile, impreuna cu...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor in Viziunea IAS 2 si a Reglementarilor Nationale

Introducere În această lucrare vom prezenta un studiu comparativ între prevederile Standardului International de Contabilitate IAS 2 “Stocuri” şi...

Calculul Rezultatului pe Acțiune

OBIECTIVUL STANDARDULUI SI DEFINITII Obiectivul acestui standard constă în stabilirea principiilor necesare pentru determinarea şi prezentarea...

Ai nevoie de altceva?