Standardul internațional de contabilitate IAS 29

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5733
Mărime: 29.12KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iulia Carcu

Cuprins

1. Istoria IAS 29

2. Raportare financiară în economii hiperinflaţioniste

3. Arie de aplicativitate

4. Retratarea situaţiilor financiare

5. Situaţii financiare la cost istoric

6. Situaţii financiare la cost curent

7. Economiile care încetează să mai fie hiperinflaţioniste

8. Prezentarea informaţiilor

9. Data intrării în vigoare

10. Contabilitatea de inflaţie în diferite

Extras din document

Istoria IAS 29

Noiembrie–1987 Proiectul de expunere E31, raporatrea financiară în economiile hiperinflaţioniste

Iulie–1989 IAS 29 Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste

1–01–1990 Data intrării în vigoare a IAS 29 (1989)

1994 IAS 29 a fost reformulat

22–05–2008 IAS 29 a fost modificat pentru Îmbunătăţirile anuale la IFRS 2007

01–01–2009 Data intrării în vigoare din mai 2008 reviyiile la IAS 29.

Raportare financiară în economii hiperinflaţioniste

Acest Standard Internaţional de Contabilitate reformulat înlocuieşte Standardul original aprobat de Consiliu, în aprilie 1989. Standardul este prezentat în forma revizuită adoptată pentru Standardele Intornaţionale de Contabilitate începând cu anul 1991. Textul original aprobat nu a suferit modificări substanţiale. Anumiţi termeni au fost schimbaţi pentru a-i alinia‚ la practica actuală a IASC.

Următoarele interpretări SIC se referă la IAS 29:

SIC-19,Moneda de raportare – Evaluarea şi prezentarea situaţiilor financiare în conformitate cu IAS 21 şi IAS 29.

SIC-30, Moneda de raportare – Conversia de la moneda de evaluare la moneda de prezentare

Arie de aplicabilitate

Acest standard va fi aplicat situaţiilor financiare primare, inclusiv situaţiilor financiare consolidate ale oricărei întreprinderi care raportează în moneda unei economii hiperinflaţioniste.

Întro-o economie hiperinflaţionistă, raportarea fără retratare a rezultatelor din exploatare şi a poziţiei financiare în moneda locală nu este utilă. Banii îşi pierd puterea de cumpărare într-o asemenea măsură, încât compararea sumelor ce rezultă din tranzacţii şi alte evenimente ce au avut loc la momente diferite, chiar în timpul aceleiaşi perioade contabile, indice în eroare.

Exemplu:

Prezentăm cazul ipotetic al unei firme care are un singur activ, o clădire cu un cost de achiziţie de 100 milioane lei, ce a fost adusă aport în natură de către asociaţi. Peste 3 ani firma obţine 3 milioane lei ca venit anual din închirierea acestei clădiri. Să presupunem că firma a stabilit o durată de viaţă de 50 de ani pentru această clădire, ceea ce generează o amortizare anuală de 2 milioane lei. În cazul când nu se realizează retratarea la inflaţie şi clădirea nu este reevaluată, rezultă un profit anual de 1 milion de lei. Prin actualizarea costului de achiziţie al clădirii cu rata inflaţiei cumulată pentru cei trei ani, care presupune că este 200%, se obţine o valoare de intrare actualizată a clădirii de 300 milioane lei şi o amortizare anuală de 6 milioane de lei. În consecinţă în urma retratării la inflaţie rezultă o pierdere de 3 milioane de lei din activitatea de închiriere a acestei clădiri şi o reducere în consecinţă a capitalurilor proprii.

Problemele raportării financiare la cost istoric ating o asemenea importanţă în circumstanţe hiperinflaţioniste, încât raportarea financiară în moneda hiperinflaţionistă devine cu atât mai semnificativă. Ca urmare, este necesară o soluţie pentru a permite raportarea financiară eficientă din partea întreprinderilor şi subsidiarelor care operează în economii hiperinflaţioniste.

Două soluţii pentru contabilitatea în hiperinflaţie, larg acceptate, pot fi rezumate după cum urmează:

- Soluţia retratării : informaţia financiară înregistrată în monedă hiperinflaţionistă este ajustată prin aplicarea unui indice general al preţurilor şi exprimată în unitatea de măsură (moneda hiperinflaţionistă) curentă la data bilanţului (în condiţiile acestui standard). Ajustarea situaţiilor financiare în moneda locală pentru a reflecta nivelele curente ale preţurilor înainte de procesul de conversie include luarea în considerare a oricărui câştig sau a oricărei pierderi din poziţia monetară netă prin contul de profit şi pierdere.

Preview document

Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 1
Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 2
Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 3
Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 4
Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 5
Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 6
Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 7
Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 8
Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 9
Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 10
Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 11
Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 12
Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 13
Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 14
Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 15
Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 16
Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 17
Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 18
Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 19
Standardul internațional de contabilitate IAS 29 - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Standardul International de Contabilitate IAS 29.doc

Alții au mai descărcat și

Piața Capitalurilor în România

CAPITOLUL I PIETELE DE CAPITAL  CONCEPT, CAPITALUL FINANCIAR SI CAPITALUL REAL 1.1. Conceptul de bursa Bursa este unul din stâlpii economici...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Instrumentarea contabilă a contractelor de leasing conform IFRS 16

În prezent, standardul internațional de contabilitate financiară care stabilește tratamentul contabil al contractelor de leasing este IAS 17...

Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional

Introducere Studiul sistemelor contabile comparate porneşte de fiecare dată de la definirea elementelor cadrului teoretic al contabilităţii...

Implicații ale standerdelor internaționale de contabilitate

IMPLICATII ALE STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE ASUPRA MODELULUI ROMÂNESC DE CONTABILITATE ADAPTATA LA INFLATIE Cuvinte cheie:...

Implicațiile crizei economico-financiare asupra contabilității și profesiei contabile în SUA

I.Consideratii generale privind contabilitatea in SUA 1.1.Factorii de mediu si influenta lor asupra contabilitatii americane Daca procedam la o...

Contabilitate și informatică de gestiune

1. Obiectiv Principalul scop al prezentei lucrari este acela de a efectua un studiu comparativ privind diferentele din prima consolidare in...

Inflația fenomen actual

INTRODUCERE 2 CAPITOLUL I 3 INFORMATII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA OLTCHIM S.A. 3 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII 4 1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 8...

Te-ar putea interesa și

Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2

Standardul International de Contabilitate nr. 2 (IAS 2) – Stocuri A. Obiectiv Descrierea tratamentului contabil al stocurilor în sistemul...

Standard Internațional de Contabilitate IAS 1

Standard International de Contabilitate IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare . Acest Standard International de Contabilitate revizuit...

Standardul Internațional de Contabilitate IAS 17 - Revizuit

Istoric şi organisme IAS-uri şi IFRS-uri Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul de IFRS provenit de la...

Standardul internațional de contabilitate IAS 38 imobilizări necorporale

Tratamente contabile privind imobilizările necorporale, conform IAS 38 „Imobilizări necorporale” Alături de imobilizările corporale, o categorie...

Standardele internaționale de contabilitate IAS 34 și IAS 14

IAS 34 Raportarea financiara interimara Acest standard are ca obiectiv stabilirea continutului minim al unui raport financiar interimar si...

Standard internațional de contabilitate IAS 20

Acest Standard International de Contabilitate reformulat il inlocuiete pe cel initial aprobat de Consiliu in noiembrie 1982. Textul care a fost...

Tratamentul Contabil al Stocurilor din Prisma Standardului Internațional de Contabilitate IAS 2

Potrivit IAS 2, stocurile sunt active caracterizate prin următoarele situaţii: a) Sunt obţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării...

Standardul internațional de contabilitate IAS 11 contracte de construcții

I.GENERALITĂŢI: A. Recunoaşterea activelor circulante Un activ se clasifică ca activ circulant atunci când : - este achiziţionat sau produs...

Ai nevoie de altceva?