Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 14482
Mărime: 57.52KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Arseni

Cuprins

Introducere. .pag 3

§ 1. Condiţia juridica a străinilor.pag 4

§ 2. Dreptul de azil.6

§ 3. Statutul juridic al cetăţenilor străini în Republica Moldova.pag 9

§ 4. Statutul juridic al apatrizilor în Republica Moldova.pag 13

§ 5. Statutul juridic al migranţilor în Republica Moldova.pag 17

§ 6. Statutul refugiaţilor în Republica Moldova.pag 21

§ 7. Procedura de intrare, şedere şi ieşire a străinilor din Republica Moldova.pag 30

Bibliografie.pag 35

Extras din document

Introducere

Pe teritoriul oricărui stat, alături de cetăţenii statului, conveţuiesc şi alte categorii de indivizi care nu fac parte din poporul statului respectiv şi care nu sunt în legătură politico-juridică cu acest stat: persoane aflate în misiuni speciale (diplomaţi, reprezentanţi ai organismelor internaţionale, militari, agenţi economici, turişti etc).

Problema acestei categorii de persoane a cunoscut o istorie lungă şi complicată. Ea există aproximativ 3 mii de ani, din momentul c înd civilizaţia a cunoscut primele formaţiuni statale şi populaţia s-a divizat după principiul teritorial, fapt care a dus la apariţia termenului "străin". Această problemă s-a rezolvat în mod diferit în diferite epoci istorice, în diferite formaţiuni social-economice, în state concrete.

Atitudinea faţă de persoanele străine a cunoscut o evoluţie complexa în istoria mondială: de la ostilitatea vădită pînă la proclamarea indulgentei faţă de ele, de la lipsa unui statut juridic pînă la acordarea unor drepturi şi datorii, a unei protecţii juridice.

Cu toate acestea problema rămîne a fi actuală şi astăzi. Astfel, din punctul de vedere al statutului juridic de care se bucură aceste persoane în perioada cît se află pe teritoriul unui stat străin, se disting următoarele situaţii:

- Situaţia persoanelor care au o cetăţenie şi se bucura de protecţia statului în condiţiile prevăzute de tratatele bilaterale, regionale sau internaţionale;

- Situaţia persoanelor care nu au nici o cetăţenie (apatrizii).

- Situaţia persoanelor care îşi părăsesc propria ţară definitiv sau pentru un termen nedefinit, în căutarea unor condiţii de trai mai favorabile (migranţii)

- Situaţia persoanelor care nu mai pot sau nu mai doresc să beneficieze de protecţia statului la care sunt ataşaţi prin relaţii de cetăţenie (refugiaţii).

În legislaţia actuală a tuturor statelor pot fi regăsite norme de drept ce reglementează modul de intrare în ţară a străinilor, drepturile, datoriile şi responsabilitatea lor. Este adevărat că cercul de drepturi şi obligaţii, realitatea exercitării drepturilor şi libertăţilor de care cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie în state diferite capătă trăsături specifice, care sunt în dependenţă directă de condiţiile social-economice şi politice existente într-un stat aparte, de caracterul şi scopul politicii interne, nivelul democraţiei,culturii, de tradiţiile istorice, naţionale.

§ 1. Condiţia juridica a străinilor

Condiţia juridică a străinilor (regimul juridic aplicabil străinilor) reprezintă „un conglomerat de drepturi şi obligaţii specifice raporturilor juridice ale străinilor, care aparţin diferitelor ramuri de drept" .

Într-o altă sursă condiţia juridică a străinilor este determinată ca „ansamblu de drepturi şi obligaţii specifice, consacrate de legea statului în care se află străinul în mod temporar (legea statului de reşedinţă), ceea ce face ca unii autori să-i recunoască un caracter unilateral" .

Atitudinea calitativ nouă faţă de statutul străinilor este determinată de următoarele împrejurări:

- străinii, în calitate de fiinţe umane, au drepturi naturale inalienabile care nu pot fi îngrădite sau desconsiderate de nici o putere (dreptul la viaţă, dreptul la integritate fizică şi psihică, dreptul la libertate etc);

- în calitate de fiinţe umane, pe lîngă drepturile naturale, străinii pot beneficia, fără prejudicii pentru statul de reşedinţă, şi de alte drepturi pentru a căror exercitare nu este absolut necesară calitatea de cetăţean (dreptul la învăţătură, dreptul la muncă etc);

- în virtutea faptului că numai cetăţenii statului sunt deţinătorii suveranităţii naţionale, străinii, pe teritoriul statului de reşedinţă, sunt privaţi de dreptul electoral, de dreptul de a participa la guvernarea acestui stat şi de alte drepturi politice;

- există şi unele reguli mai noi care recunosc străinilor şi drepturi fundamentale fără condiţia cetăţeniei (se are în vedere căzu apatrizilor, refugiaţilor, ş.a.) .

Apelînd la practica constituţională mondială, ne convingem că legislaţia naţională a statelor asigură diferite regimuri juridice străinilor fundamentate pe mai multe forme de tratament determinate de legislaţia naţională, de legislaţia internaţională sau de tratatele internaţionale.

Actualmente putem vorbi despre următoarele regimuri juridice acordate străinilor:

1. Regimul naţional. Este cea mai democratică formă de tratament a străinilor în condiţiile căreia străinii, în mare măsură, sunt egalaţi în drepturi cu cetăţenii statului respectiv. Străinii însă pot fi limitaţi în unele drepturi, de exemplu, dreptul la libera circulaţie, din considerente de securitate; drepturile electorale; dreptul de a se asocia în partide politice; nu pot ocupa anumite funcţii publice şi nu pot fi supuşi serviciului militar.

2. Regimul clauzei naţiunii celei mai favorizate (favorabilităţii majore). Este o formă de tratament consacrată în tratatele internaţionale (de regulă, în acorduri de navigaţie sau comerciale), acordă cetăţenilor statului cu care s-a încheiat tratatul acelaşi regim avantajos de care se bucură cetăţenii unor state terţe.

3. Regimul preferenţial Se deosebeşte prin acordarea străinilor anumitor privilegii şi priorităţi (de obicei, în relaţiile cu statele vecine) în domeniul comerţului şi comunicării populaţiei din preajma frontierei.

4. Regimul special. Constă în înzestrarea unor categorii de străini cu anumite drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau în acordurile internaţionale pentru unele domenii de activitate.

Preview document

Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 1
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 2
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 3
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 4
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 5
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 6
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 7
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 8
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 9
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 10
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 11
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 12
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 13
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 14
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 15
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 16
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 17
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 18
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 19
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 20
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 21
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 22
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 23
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 24
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 25
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 26
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 27
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 28
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 29
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 30
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 31
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 32
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 33
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 34
Statutul Juridic al Străinilor în Republica Moldova - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Statutul Juridic al Strainilor in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Zone Economice Libere în Republica Moldova

Întroducere. Tendinţa de continuă dezvoltare a comerţului internaţional s-a intensificat şi confruntat permanent cu presiunile restrictive ale...

Arendă

INTRODUCERE “Succesul în afaceri vine din a oferi mult şi şi a cere puţin” Henry Ford În condiţiile noi legate de trecerea la relaţiile de...

Raportul de practică la Victoria Bank

INTRODUCERE Banca, în esenţa sa, reprezintă o instituţie financiar-creditară care atrage de la persoane fizice şi juridice depozite sau...

Asistența juridică internațională în materie penală

INTRODUCERE Încă de la primele colectivități umane s-a simțit nevoia organizării în scopul stabilirii unei discipline, fără de care conviețuirea...

Instituția Cetățeniei

Caracteristica generala a tezei de licenta Actualitatea temei Evolutiile mondiale ale ultimelor ani ai sec. XX si a începutului sec. XX pun tot...

Condiția juridică a străinului în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Migrațiile umane constituie un fenomen social major în lumea contemporană. Însă migrația nu este un...

Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare

Introducere Actualitatea temei investigate. Drepturile Omului prezintă o dimensiune foarte importanta pentru o societate în tranziție. Conceptul...

Ai nevoie de altceva?