Studii de Caz la Contabilitate

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest proiect trateaza Studii de Caz la Contabilitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 8 fisiere doc de 69 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dorina Budugan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Lucrarea I: Structuri de activ si de pasiv în bilant.

Sa se întocmeasca, la libera alegere, cinci bilanturi cu cel putin 20 de posturi în activ si cu cel putin 19 posturi în pasiv. Pentru desemnarea posturilor se vor folosi titlurile conturilor din planul de conturi general de conturi pentru agentii economici.

Lucrarea II: Reprezentarea cifrica a miscarilor de valori ca un bilant mobil.

Situatia initiala a unei întreprinderi se prezinta într-un bilant cu 15 posturi în activ si 14 în pasiv. Sa se prezinte influenta operatiunilor economice asupra bilantului, prin câte cel putin un exemplu pentru fiecare egalitate bilantiera.

Lucrarea III: Sistemul de calcul contabil digrafic. Balantele de verificare.

Situatia initiala a unei întreprinderi se prezinta într-un bilant cu 14 posturi în activ si 13 în pasiv. Dupa deschiderea conturilor de activ si de pasiv, se vor prezenta în jurnal cel putin o operatiune pentru fiecare tip de egalitate contabila. Dupa înregistrarea cronologica, va urma si sistematizarea soldurilor initiale si a miscarilor din cursul lunii în Cartea mare, pe baza careia se vor întocmi balantele de verificare (pe solduri finale, pe sume si solduri, pe rulaje, cu patru serii de egalitati).

Lucrarea IV: conturi sintetice si conturi analitice.

Întreprinderea are în stoc, la începutul perioadei, cinci tipuri de materii prime a caror reflectare se face cu ajutorul conturilor analitice ale contului sintetic 301. în cursul perioadei au loc intrari si iesiri de materii prime care vor fi reflectate în jurnal atât în conturile sintetice, cât si în conturile analitice. La sfârsitul perioadei se va întocmi situatia contului 301, precum si situatiile conturilor analitice în care a fost descompus, dupa care se va prezenta balanta de verificare analitica a contului 301.

Lucrarea V: clasificarea conturilor.

Situatia unei întreprinderi se prezinta într-un bilant cu 15 posturi în activ si 14 posturi în pasiv. În cursul perioadei au loc operatiuni în care sunt implicate conturi din urmatoarele clase:

- conturi de Active imobilizate si circulante;

- conturi de Resurse (proprii si straine);

- conturi rectificative si conturi de regularizare (de A si de P);

- conturi de venituri si cheltuieli ale perioadei curente.

Se cere: sa se descompuna bilantul initial de conturi; sa se prezinte în jurnal articolele contabile corespunzatoare operatiunilor din cursul perioadei; sa se regularizeze, la sfârsitul lunii, taxa pe valoare adaugata; sa se închida conturile de venituri si cheltuieli; sa se calculeze si sa se înregistreze în contabilitate impozitul pe profit (operatiunile trebuie sa conduca la consemnarea unui profit); sa se înregistreze în contabilitate repartizarea profitului net, conform propunerii consiliului de administratie, dupa cum urmeaza: acoperirea pierderii reportate din exercitiul precedent de 15.000.000 lei, rezerve statutare, alte rezerve, dividende, participarea salariatilor la profit; se va prezenta si închiderea contului 129 dupa aprobarea repartizarii profitului de catre adunarea generala a actionarilor.

Lucrarea VI: Situatii financiare anuale.

Pornind de la o balanta de verificare primara, întocmita la închiderea exercitiului, sa se prezinte celelalte lucrari premergatoare sistematizarii posturilor în conturile anuale si sa se întocmeasca bilantul si contul de profit si pierdere. Se va avea în vedere ca la inventariere se constata: plusuri si minusuri de inventar la stocuri si imobilizari corporale (din care o parte se imputa gestionarilor), deprecieri reversibile si ireversibile, datorii si cheltuieli viitoare probabile, diferente favorabile si nefavorabile de curs valutar la creantele si datoriile în devize.

Lucrarea VII: Forme de contabilitate.

Sa se demonstreze metoda tehnica contabila maestru – sah considerând situatia unei firme cu profil comercial, plecând de la o situatie initiala si consemnând 30 de operatiuni diferite.

Fisiere in arhiva (8):

 • Studii de Caz la Contabilitate
  • Lucrare I.doc
  • Lucrare II.doc
  • Lucrarea III.doc
  • Lucrarea IV.doc
  • Lucrarea V.doc
  • Lucrarea VI.doc
  • Lucrarea VII.doc
  • Pagina 2.doc

Alte informatii

Prezentat la FEAA Iasi.