Studii de Caz la Contabilitate

Proiect
8.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 7428
Mărime: 227.38KB (arhivat)
Publicat de: Iorgu Marian
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dorina Budugan
Prezentat la FEAA Iasi.

Extras din proiect

Lucrarea I: Structuri de activ si de pasiv în bilant.

Sa se întocmeasca, la libera alegere, cinci bilanturi cu cel putin 20 de posturi în activ si cu cel putin 19 posturi în pasiv. Pentru desemnarea posturilor se vor folosi titlurile conturilor din planul de conturi general de conturi pentru agentii economici.

Lucrarea II: Reprezentarea cifrica a miscarilor de valori ca un bilant mobil.

Situatia initiala a unei întreprinderi se prezinta într-un bilant cu 15 posturi în activ si 14 în pasiv. Sa se prezinte influenta operatiunilor economice asupra bilantului, prin câte cel putin un exemplu pentru fiecare egalitate bilantiera.

Lucrarea III: Sistemul de calcul contabil digrafic. Balantele de verificare.

Situatia initiala a unei întreprinderi se prezinta într-un bilant cu 14 posturi în activ si 13 în pasiv. Dupa deschiderea conturilor de activ si de pasiv, se vor prezenta în jurnal cel putin o operatiune pentru fiecare tip de egalitate contabila. Dupa înregistrarea cronologica, va urma si sistematizarea soldurilor initiale si a miscarilor din cursul lunii în Cartea mare, pe baza careia se vor întocmi balantele de verificare (pe solduri finale, pe sume si solduri, pe rulaje, cu patru serii de egalitati).

Lucrarea IV: conturi sintetice si conturi analitice.

Întreprinderea are în stoc, la începutul perioadei, cinci tipuri de materii prime a caror reflectare se face cu ajutorul conturilor analitice ale contului sintetic 301. în cursul perioadei au loc intrari si iesiri de materii prime care vor fi reflectate în jurnal atât în conturile sintetice, cât si în conturile analitice. La sfârsitul perioadei se va întocmi situatia contului 301, precum si situatiile conturilor analitice în care a fost descompus, dupa care se va prezenta balanta de verificare analitica a contului 301.

Lucrarea V: clasificarea conturilor.

Situatia unei întreprinderi se prezinta într-un bilant cu 15 posturi în activ si 14 posturi în pasiv. În cursul perioadei au loc operatiuni în care sunt implicate conturi din urmatoarele clase:

- conturi de Active imobilizate si circulante;

- conturi de Resurse (proprii si straine);

- conturi rectificative si conturi de regularizare (de A si de P);

- conturi de venituri si cheltuieli ale perioadei curente.

Se cere: sa se descompuna bilantul initial de conturi; sa se prezinte în jurnal articolele contabile corespunzatoare operatiunilor din cursul perioadei; sa se regularizeze, la sfârsitul lunii, taxa pe valoare adaugata; sa se închida conturile de venituri si cheltuieli; sa se calculeze si sa se înregistreze în contabilitate impozitul pe profit (operatiunile trebuie sa conduca la consemnarea unui profit); sa se înregistreze în contabilitate repartizarea profitului net, conform propunerii consiliului de administratie, dupa cum urmeaza: acoperirea pierderii reportate din exercitiul precedent de 15.000.000 lei, rezerve statutare, alte rezerve, dividende, participarea salariatilor la profit; se va prezenta si închiderea contului 129 dupa aprobarea repartizarii profitului de catre adunarea generala a actionarilor.

Lucrarea VI: Situatii financiare anuale.

Pornind de la o balanta de verificare primara, întocmita la închiderea exercitiului, sa se prezinte celelalte lucrari premergatoare sistematizarii posturilor în conturile anuale si sa se întocmeasca bilantul si contul de profit si pierdere. Se va avea în vedere ca la inventariere se constata: plusuri si minusuri de inventar la stocuri si imobilizari corporale (din care o parte se imputa gestionarilor), deprecieri reversibile si ireversibile, datorii si cheltuieli viitoare probabile, diferente favorabile si nefavorabile de curs valutar la creantele si datoriile în devize.

Lucrarea VII: Forme de contabilitate.

Sa se demonstreze metoda tehnica contabila maestru – sah considerând situatia unei firme cu profil comercial, plecând de la o situatie initiala si consemnând 30 de operatiuni diferite.

Preview document

Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 1
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 2
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 3
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 4
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 5
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 6
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 7
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 8
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 9
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 10
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 11
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 12
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 13
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 14
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 15
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 16
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 17
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 18
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 19
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 20
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 21
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 22
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 23
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 24
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 25
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 26
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 27
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 28
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 29
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 30
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 31
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 32
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 33
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 34
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 35
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 36
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 37
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 38
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 39
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 40
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 41
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 42
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 43
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 44
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 45
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 46
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 47
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 48
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 49
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 50
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 51
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 52
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 53
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 54
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 55
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 56
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 57
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 58
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 59
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 60
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 61
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 62
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 63
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 64
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 65
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 66
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 67
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 68
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 69
Studii de Caz la Contabilitate - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Studii de Caz la Contabilitate
  • Lucrare I.doc
  • Lucrare II.doc
  • Lucrarea III.doc
  • Lucrarea IV.doc
  • Lucrarea V.doc
  • Lucrarea VI.doc
  • Lucrarea VII.doc
  • Pagina 2.doc

Alții au mai descărcat și

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar...

Practică normalizare

1. Scurtă prezentare a organizaţie Scurt istoric: • Înfiinţare Organizaţia a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ...

Proiect - bazele contabilității

LUCRAREA NUMARUL 1 : Reprezentarea cifrica a miscarilor de valori ca un bilant mobil Situatia initiala a unei inteprinderi se prezinta intr-un...

Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL

Capitolul 1 Scurtã prezentare a organizatiei Organizatia care face obiectul prezentului dosar de practicã se numeste SC ANDREMON SRL, având...

Bilanțul contabil

CAPITOLUL I: CARACTERIZAREA GENERALĂ A COOPERATIVEI DE CONSUM NUŞFALĂU 1.1. Prezentarea generală a firmei studiate Societatea cooperativă este...

Lucrare practică

La data de 01.01.2007 societatea comerciala “A&A” avea urmatoarea situatie: -capital subscris varsat 72700lei -terenuri 24000lei -constructii...

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor

CAPITOLUL I. ELEMENTE CONCEPTUALE 1.1. OBIECTUL CONTABILITATII DE GESTIUNE Obiectul contabilitatii de gestiune il constituie realizarea unei...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Analiza și Decontarea TVA la SC Metacom Group SRL

CAPITOLUL I TAXA PE VALOAREA ADAUGATA IMPOZIT INDIRECT ÎN ROMÂNIA 1.1. MECANISMUL TAXEI PE VALOARE ADAUGATA 1.1.1. T.V.A. - impozit indirect...

Prezentarea generală a SC Grup Atyc SRL

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. GRUP ATYC S.R.L. 1.1 Prezentarea generală a S.C.”GRUP ATYC ” S.R.L. S.C.”GRUP ATYC” S.R.L. îşi are sediul central în...

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând...

Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială

INTRODUCERE Prin tema pe care am ales-o, „Organizarea şi exercitarea controlului financiar-contabil privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul...

Imobilizările necorporale la SC Uztel SA

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoaștere, gestiune și control al patrimoniului și al rezultatelor obținute care asigură...

Contabilitatea operațiunilor de import-export

INTRODUCERE Scurt istoric al comertului international. Teorii ale comertului international. Comertuli international a aparut din necesitatea mai...

Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor

INTRODUCERE O bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar socială a...

Ai nevoie de altceva?