Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 43514
Mărime: 640.23KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefanescu Ion

Cuprins

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 4

1.1. Delimitări şi fundamentări privind bilanţul contabil: 4

1.1.1. Dimensiuni istorice privind bilanţul contabil: 5

1.1.2. Opinii privind definirea situaţiilor financiare şi a obiectivelor acestora: 7

1.1.2.1. Utilizatorii situaţiilor financiare: 7

1.1.2.2. Definirea şi structura situaţiilor financiare: 9

1.1.2.3.Obiectivul situaţiilor financiare şi al comunicării informaţiilor: 10

1.1.3. Opinii privind definirea structurilor bilanţiere: 11

1.1.3.1 Structurile bilanţiere de activ: 12

1.1.3.2. Structurile bilanţiere de pasiv: 18

1.2. Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii: 22

1.2.1. Utilitatea bilanţului contabil: 23

1.2.2. Limitele bilanţului contabil: 25

CAPITOLUL 2: ABORDĂRI PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 25

2.1. Abordarea juridică a bilanţului contabil: 25

2.2. Abordarea financiară a bilanţului contabil: 28

2.3. Abordarea economică a bilanţului contabil: 32

2.4. Bilanţul funcţional: 32

CAPITOLUL 3: MODELE DE BILANŢ CONTABIL 33

3.1. Modele de bilanţ contabil în viziunea dispoziţiilor europene: 33

3.2. Modele de bilanţ contabil în viziunea organismelor internaţionale: 36

3.3. Modele de bilanţ contabil în câteva sisteme contabile reprezentative : 42

3.3.1. Modele de bilanţ contabil, în Marea Britanie: 42

3.3.2. Modele de bilanţ contabil, în Franţa: 44

3.3.3. Modele de bilanţ contabil, în SUA: 47

3.3.4. Modele de bilanţ contabil, în Olanda: 50

3.4. Modele de bilanţ contabil în viziunea organismelor naţionale de normalizare contabilă: 52

3.4.1. Modelul de bilanţ contabil întocmit de întreprinderile româneşti, în prima etapă de reformă a sistemului contabil: 52

3.4.2. Modelul de bilanţ contabil întocmit de întreprinderile româneşti, în a doua etapă de reformă a sistemului contabil: 55

3.4.3. Aprecieri privind rezultatele proceselor de armonizare a reglementărilor contabile naţionale cu Directiva a IV-a Europeană şi cu Standardele Contabile Internaţionale. 58

CAPITOLUL 4: ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII 64

4.1. Delimitări privind analiza poziţiei financiare a întreprinderii: 64

4.2. Analiza poziţiei financiare a Societătii „Electrica” SA: 66

4.2.1. Retratări necesare trecerii de la bilanţul contabil la bilanţul funcţional: 68

4.2.2. Analiza echilibrului financiar al întreprinderii: 76

4.2.2.1. Analiza indicatorilor de echilibru financiar (FR, NFR, TN): 76

4.2.2.2. Analiza echilibrului financiar pe baza ratelor: 81

4.2.2.3. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii: 90

CAPITOLUL 5: MANIPULAREA INFORMAŢIILOR PRIVIND

POZIŢIA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII,

PRIN TEHNICI DE CONTABILITATE CREATIVĂ 94

5.1. Definiţii ale conceptului de contabilitate creativă: 94

5.2. Motivele utilizării contabilităţii creative în prezentarea poziţiei financiare a întreprinderii: 96

5.3. Tehnici şi procede de contabilitate creativă cu impact asupra bilanţului contabil: 98

5.4. Metode de limitare a utilizării tehnicilor de contabilitate creativă: 104

BIBLIOGRAFIE 106

Extras din document

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL

1.1. Delimitări şi fundamentări privind bilanţul contabil:

În cadrul sistemului contabil, subsistemul informaţional economic deţine un rol deosebit de important, în sensul că, deşi obiectivele contabilităţii în general şi a contabilităţii financiare în special sunt extrem de variate, produsele finite ale oricărui sistem contabil sunt situaţiile financiare. Printre aceste situaţii financiare, bilanţul contabil asigură informaţii sintetice şi analitice privind poziţia financiară şi a rezultatului obţinut de întreprindere.

Bilanţul este definit ca un tablou, un „stop-cadru” al situaţiei patrimoniului, determinată la sfârşitul exerciţiului financiar-contabil, ca un instrument de control şi de gestiune, util luării deciziilor.

Într-o abordare juridică, el este un procedeu al dublei reprezentări a patrimoniului.

Această reprezentare se referă la modalităţile de investire a fondurilor deţinute de întreprindere, precum şi modul de formare a acestora (sursa de procurare), în cadrul relaţiilor cu mediul economico-social. Bilanţul contabil evidenţiază relaţiile de echilibru existente între mijloacele economice ale întreprinderii, pe de o parte şi sursele lor economice, exprimate valoric, pe de altă parte. Între cele două există o egalitate denumită „egalitate bilanţieră”. Se merge pe principiul conform căruia fiecărui element de activ îi corespunde un element de pasiv, ca sursă de provenienţă şi fiecare element de pasiv este generator de bunuri economice.

Se urmăreşte, prin întocmirea bilanţului, modul în care au fost utilizate sursele de finanţare dobândite de întreprindere.

Bunurile economice constituie ACTIVUL, iar elementele de provenienţă ale acestor resurse reprezintă PASIVUL. Având în minte imaginea unor talere aflate în echilibru, se deduce una din ecuaţiile fundamentale ale bilanţului:

Patrimoniul întreprinderii

BILANŢ

Figura 1. Ecuaţia fundamentală a bilanţului contabil

În contabilitate se cunosc două forme de bilanţ:

- forma cont, denumită şi schema orizontală de bilanţ, care prezintă activul în partea stângă, iar pasivul în partea dreaptă şi căreia îi corespunde ecuaţia prezentată mai sus (într-o viziune juridică) sau, potrivit unei abordări internaţionale :

- forma listă sau verticală, specifică normelor internaţionale, ce permite calcularea situaţiei nete contabile, pe baza formulei:

1.1.1. Dimensiuni istorice privind bilanţul contabil:

Termenul de bilanţ este foarte vechi, astfel că nu se poate afla cu exactitate momentul apariţiei acestui instrument contabil. Bilanţul a aparut din nevoia de informare, de a socoti averea deţinută de o entitate la un moment dat. Ca şi în cazul contabilitătii, nu se cunoaşte precis când şi cine l-a creat. De-a lungul timpului, generaraţii de specialişti şi-au adus aportul la obţinerea unui model care să asigure o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a poziţiei financiare.

„Aristotel, în lucrarea „Politica”, vorbeşte de bilanţul preventiv şi cel consumptiv. […] Autorul italian Brambilla vorbeşte de bilanţul cetăţii Trevizia din 1341, iar alţi autori susţin că în anul 1368 s-ar fi încheiat un bilanţ al cetăţii Roma şi mai târziu pentru Milano, ca socoteală finală de activitate.”

Din punct de vedere etimologic, cuvantul „bilanţ” provine din limba italiană, de la cuvântul „bilancia”, care îşi are originea în limba latină, fiind format prin alipirea a două cuvinte şi anume: „bi” – două şi „lanx” – taler, reprezentând o balanţă.

Această balanţă presupune echilibrul permanent între două mărimi – un „cântar al averii” întreprinderii: într-un taler se află activul, iar în celălalt pasivul.

Un bilanţ, în înţelesul contabil al cuvântului, şi-ar avea originile abia în secolul al XIX-lea, deşi contabilitatea în partidă dublă are o existenţă de mai bine de jumătate de mileniu. Cu ajutorul acestui instrument, întreprinderile industriale şi comerciale încep să îşi măsoare periodic poziţia financiară.

Preview document

Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 1
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 2
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 3
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 4
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 5
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 6
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 7
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 8
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 9
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 10
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 11
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 12
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 13
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 14
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 15
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 16
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 17
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 18
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 19
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 20
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 21
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 22
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 23
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 24
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 25
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 26
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 27
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 28
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 29
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 30
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 31
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 32
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 33
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 34
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 35
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 36
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 37
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 38
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 39
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 40
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 41
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 42
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 43
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 44
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 45
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 46
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 47
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 48
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 49
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 50
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 51
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 52
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 53
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 54
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 55
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 56
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 57
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 58
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 59
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 60
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 61
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 62
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 63
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 64
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 65
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 66
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 67
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 68
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 69
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 70
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 71
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 72
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 73
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 74
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 75
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 76
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 77
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 78
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 79
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 80
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 81
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 82
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 83
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 84
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 85
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 86
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 87
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 88
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 89
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 90
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 91
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 92
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 93
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 94
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 95
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 96
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 97
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 98
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 99
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 100
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 101
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 102
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 103
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 104
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 105
Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 106

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind...

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Documentele de sinteză - Obiectiv fundamental al contabilității financiare

1.1.1.Scurt istoric SC “REVA” SA Simeria este cea mai veche întreprindere de profil nu doar din Transilvania, ci şi din ţară În a doua jumătate...

Bilanțul Contabil și Evoluția Sa

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon

Societatea comercială „TURIST” S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu durată...

Bilanțul și poziția financiară a întreprinderii - abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanț

REZUMAT Lucrarea, „Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanţ”, este structurată pe...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Lacta SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n au fost relevate legile comerciale...

Frauda si Eroarea ca Obiect al Auditului Financiar - Metode si Practici Specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Te-ar putea interesa și

Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane

INTRODUCERE „Angajează în funcţie personalitatea, ci nu doar omul” Pol Hoken Importanţa fiinţei umane în conducerea cu succes a unei firme e cea...

Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală

CAPITOLUL 1 EVALUARE ȘI ESTIMARE ÎN CONTABILITATE. 1. Analiza evoluției privind evaluarea si estimarea în contabilitate.Domeniul de cuprindere...

Situatii Financiare in Companiile de Asigurari

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE 1. Delimitări conceptuale privind situaţiile financiare: competenţă, rol şi...

Aspecte Teoretice Privind Contabilitatea și Fiscalitatea Rezultatului Exercițiului Financiar

INTRODUCERE Alegerea temei “Studiu privind contabilitatea şi fiscalitatea rezultatului exerciţiului la S.C.Relee S.A” constă pe de o parte în...

Contabilitatea imobilizărilor corporale în cadrul SC Elimad Mob SRL

I. INTRODUCERE Normalizarea contabilă din România cunoaşte profunde modificări pentru asigurarea comparabilităţii cu normele internaţionale. Este...

Contabilitatea Rezultatelor Financiare - SC Floare-Carpet SA

INTRODUCERE În sistemul stiintelor contemporane „stiinta economica” ocupa un loc deosebit de important: astazi, nu exista domeniu al vietii...

Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil

1. BILANTUL CONTABIL MODEL PRIVIND SITUATIA PATRIMONIULUI 1.1. Bilantul contabil – baza informationala a analizei patrimoniului si a...

Analiza Economico-Financiara la SC Altur SA

1. Analiza economico - financiara a unei intreprinderi – aspecte teoretice 1.1 Importanta analizei financiare Analiza financiara reprezinta un...

Ai nevoie de altceva?