Studiu de Caz - Directia Regionala de Posta Iasi

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Studiu de Caz - Directia Regionala de Posta Iasi.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Cuprins: 2
1. Identificarea proiectului 3
1.1. Definirea misiunii, obiectivelor şi strategiei organizaţionale a Direcţiei Regionale de Poştă Iaşi 3
1.1.1. Misiunea 3
1.1.2. Obiectivele Direcţiei Regionale de Poştă Iaşi 3
1.1.3. Strategia Direcţiei de Poştă Iaşi 4
1.2. Descrierea organizării Direcţiei Regionale de Poşta Iaşi 4
1.2.1. Obiectul de activitate, relaţii cu partenerii de afaceri 4
1.2.2. Istoria Direcţiei Regionale de Poştă Iaşi 5
1.2.3. Funcţiile Direcţiei Regionale de Poştă şi compartimentele care le 6
realizează 6
1.2.4 Structura organizatorică a Direcţiei Regionale de Poştă Iaşi 9
1.3. Prezentarea principalelor resurse informatice 11
1.4. Proiecte informatice 14
2. Iniţierea şi planificarea proiectului 15
2.1. Identificarea principalelor sisteme informaţionale economice din cadrul D.R.P. Iaşi 15
2.1.1. Identificarea intrărilor şi ieşirilor principalelor sisteme informaţionale 15
2.2 Definirea ariei de întindere a sistemului de gestionare a mărfurilor 18
2.2.1 Componentele organizatorice care au responsabilităţi pe linie de gestiune a mărfurilor 18
2.2.2 Clasele de operaţii economice reflectate în sistemul mărfurilor 19
3.Descrierea detaliată a sistemului informaţional existent 20
3.1 Identificarea claselor de tranzactii/ transformari din sistemul informational al marfurilor 20
4. Modelarea sistemului informaţional existent 26
4.1 Modelul descompunerii funcţonale 26
4.2 Modelul proceselor 27
4.3 Depozitul (dicţionarul de date) 27
5. Determinarea cerinţelor informaţionale pentru noul sistem 28
5.1 Cerinţele funcţionale ale noului sistem 28
5.3 Cerinţele nefuncţionale ale noului sistem 29

Extras din document

1. Identificarea proiectului

1.1. Definirea misiunii, obiectivelor şi strategiei organizaţionale a Direcţiei Regionale de Poştă Iaşi

1.1.1. Misiunea

Poşta Română este operatorul naţional în domeniul serviciilor poştale, care se ocupă, de asemenea cu emiterea, editarea, comercializarea timbrelor şi a efectelor poştale şi este şi un furnizor de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi:

- dezvoltare de programe informatice;

- schimb valutar, servicii de consultanţă

- servicii de transport

Poşta Română este entitatea responsabilă de îndeplinirea obligaţiilor, care rezultă din aderarea României la Uniunea Poştala Universală. În această calitate trebuie să asigure condiţiile necesare integrării serviciilor poştale naţionale în sistemul celor internaţionale şi să se alinieze la tehnologia de ultimă oră din domeniu.

Scopul Poştei Române este să fie recunoscută ca un operator poştal şi comercial eficient, la cele mai înalte standarde europene, oferind servicii de calitate şi accesibile atât comunităţii de afaceri, dar în special populaţiei.

1.1.2. Obiectivele Direcţiei Regionale de Poştă Iaşi

- În viitor Compania Poşta Română îşi propune creşterea calităţii serviciilor oferite clienţilor.

- Adaptarea reţelei poştale la evoluţia economică a judeţului, este alt obiectiv al Poştei Române. În acest scop va contiunua acţiunea de înfiinţare de noi subunităti în zone cu mulţi agenţi economici sau densitate mare de locuitori şi restrângerea activiăţii în zonele lipsite de resurse economice care să justifice cheltuielile de funcţionare.

- Dezvoltarea de servicii şi produse. Dotarea tehnică va permite implementarea de servicii noi, superioare calitativ sub aspectul siguranţei şi respectării timpilor de distribuţie.

- Un alt deziderat al unităţii îl consideră eficientizarea activităţii.Pricipalele coordonte ale eficientizării sunt atât mărirea veniturilor prin atragerea de noi clienţi şi promovarea noilor servicii financiare, cât şi diminuarea cheltuielilor prin supravegherea permanentă a consumurilor materiale şi a cheltuielilor cu munca vie.

- Retehnologizarea constituie un obiectiv important al Poştei Române. Pentru aceasta acţiunile de modernizare prin dotare cu echipamente şi soft-uri performante vor continua pentru a consolida imaginea Poştei ca instituţie tradiţională de prestigiu, preocupată să-şi menţina locul de cel mai mare furnizor de servicii poştale din România.

1.1.3. Strategia Direcţiei de Poştă Iaşi

Pentru atingerea obiectivelor enunţate mai sus, Poşta va trebui să aibă în vedere următoarele:

- să câştige încrederea şi loialitatea clienţilor prin creşterea calităţii serviciilor;

transformarea Poştei Române într-o companie modernă, eficientă şi viabilă, capabilă să facă fată unei competiţii deschise;

- se va asigura în continuare instruirea personalului prin cursuri de perfecţionare urmate de evaluarea cunoştinţelor. Tehnica acestor cursuri este impusă atât de dotarea tehnică dar şi de cerinţele pieţii concurenţiale

- asigurarea unui mediu propice desfaşurării activităţi pentru întreg personalul companiei,

- derularea unor programe de pregătire profesională pentru angajaţi;

- conştientizarea angajaţilor cu privire la importanţa activitătii individuale pentru atingerea scopurilor propuse.

...mai concret:

- mărirea numărului oficiilor informatizate;

- oferirea de servicii financiare de bază, mai ales pentru clienţii din micile localităţi;

- extinderea sistemului track & trace pentru o gamă largă de servicii poştale;

- îmbunătaţirea şi eficientizarea centrului de informaţii la nivel naţional pentru corecta şi rapida informare a clienţilor;

1.2. Descrierea organizării Direcţiei Regionale de Poşta Iaşi

1.2.1. Obiectul de activitate, relaţii cu partenerii de afaceri

Direcţia Regională de Poştă-Iaşi este organizată şi funcţionează ca sucursală teritorială fără personalitate juridică, subordonată Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A..

Obiectul de activitate îl reprezintă administrarea, dezvoltarea şi exploatarea serviciilor de poştă din domeniul public de pe teritoriul Regionalei de Poştă, conform reglementărilor legale şi competenţelor acordate de Consiliul de Administraţie al C.N.P.R. Totodată desfăsoară şi alte activităti colaterale necesare realizării obiectului sau de activitate, respectiv prestaţii în convenţie şi activităti comerciale, prestări servicii de copiere şi publicitate comercială.

Teritoriul Direcţiei Regionale de Poşta Iaşi cuprinde judetele: Suceava, Iaşi, Botoşani, Neamţ şi Vaslui.

Printre cei mai importanti clienţi ai D.R.P. Iaşi se numără :

- ABN AMRO Bank;

- Avon ;

- Banca Agricola;

- Banca Comerciala Romana;

- Banc Post;

- Banca Romana de Dezvoltare;

- Romtelecom;

- Editura Humanitas;

- Editura Lumina Lex;

- Editura Niculescu;

- Eurocor;

- Hit Mail;

- I N G Group;

- Mercury Promotions;

- Societatea Romana de Televiziune;

- Mobilfon;

- Mobil Rom;

- Oriflame;

- Procter & Gamble;

- Wella Romania;

- R. A. Monitorul Oficial;

- S. C. Adevarul S. A.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu de Caz - Directia Regionala de Posta Iasi.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE