Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 11637
Mărime: 134.24KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Introducere 3

Cap. I. Prezentarea generală a societăţii S.C. ATU SRL 5

1.1. Obiect de activitate 5

1.2.Organigramă 6

1.3. Organizarea contabilităţii în cadrul societăţii 6

1.4.Organizarea compartimentului financiar-contabil 11

1.5. Prezentarea principalilor indicatori economico-financiari 12

Cap.II. Definiţii şi delimitări contabile şi fiscale privind imobilizările şi amortizarea acestora 14

2.1. Definiţii şi delimitări privind imobilizările necorporale 14

2.2. Definiţii şi delimitări privind imobilizările corporale 15

2.3. Documente specifice evidenţei imobilizărilor 17

2.4. Cadrul legislativ privind amortizarea 19

2.5. Metode de amortizare 20

2.5.1. Amortizare liniară 21

2.5.2. Amortizare degresivă 24

2.5.3. Amortizare accelerată 26

2.6. Amortizare contabilă & amortizare fiscală (diferenţe între cele două; tratamente ale amortizării cumulate) 28

2.7. Instrumentarea contabilă şi fiscală a amortizării 29

Cap.III. Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. ATU SRL 33

3.1. Prezentarea operaţiilor contabile legate de imobilizările corporale 33

3.2. Analiza amortizării imobilizărilor corporale 37

Cap.IV. Concluzii şi propuneri 42

Bibliografie 44

Bibliografie on-line 44

Extras din document

Am ales această temă pentru că este de actualitate în contextul economico-social actual, în care modificările legislative legate de societăţile comerciale sunt foarte frecvente.

Principalul motiv pentru care am ales amortizarea imobilizarilor este faptul ca acest capitol al contabilităţii este foarte des întâlnit în contabilitatea societatilor comerciale.

Consider ca astfel prin tratarea acestei teme îmi voi aprofunda cunoştinţele in domeniul contabilităţii mijloacelor fixe (amortizarea lor) ca parte a contabilităţii financiare din România.

Tematica lucrării abordează elemente semnificative din Directivele europene, SIC (Standardele Internaţionale de Contabilitate), Legea contabilitatii, OMFP (Ordinul Ministrului Finanţelor Publice)

Conţinutul lucrării se ocupă în esenţă cu studiul amortizării imobilizarilor corporale, atât din punct de vedere teoretic, cât si din punct de vedere practic, aplicativ în cadrul societăţii comerciale S.C. ATU SRL.

Contabilitatea imobilizărilor corporale se concretizează în evidenţa sintetică a existenţei şi mişcării acestora, la nivelul unităţii patrimoniale, în evidenţa analitică pe categorii de imobilizări corporale şi pe fiecare mijloc fix, ca obiect de evidenţă; Se mai pune accent pe calculul amortizării şi înregistrarea sa în contabilitate şi pe urmărirea modului de păstrare şi utilizare a imobilizărilor corporale la nivelul locurilor de muncă (de funcţionare sau utilizare a acestora).

Luând în considerare aceste aspecte, lucrarea de faţă este structurată în trei capitole:

În capitolul I am prezentat societatea comerciala ATU SRL

În capitolul II am detaliat partea teoretică privind delimitările contabile şi fiscale privind imobilizarile şi amortizarea acestora

În cel de-al treilea capitol am evidenţiat modul în care se face amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. ATU SRL

În final am prezentat concluziile lucrarii şi am facut propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii societăţii.

Cap. I. Prezentarea generală a societăţii S.C. ATU SRL

1.1. Obiect de activitate

S.C. ATU SRL este o societate de transport persoane, care activează în zona BUCUREŞTI şi se caracterizează prin seriozitate, flexibilitate şi bun simţ.

Cod Unic de Inregistrare / CUI: 15983251

Nr. Registrul Comertului: J52/452/2003

Cod CAEN: 4711

Tip societate: Societate comercială cu răspundere limitată

Date de contact

Numele companiei:S.C. Atu S.R.L.

Persoana de contact:Raduţă Arnăutu

Adresa:Str. Libertăţii, Bloc B1, Scara 1, Apartament 3

Localitate:Bolintin Vale

Judet:Giurgiu

Telefon:0745085284

Telefon mobil:0745085284

Societatea are în dotare microbuze Mercedes Sprinter de ultimă generaţie, 19 locuri, scaune rabatabile, dotate cu aer condiţionat individual, staţie cu microfon, radio cd, spaţiu de bagaje.

Produse si servicii:

- transport angajaţi pe bază de contract, zona Militari, Cefin, Bolintin, transport turistic (circuite turistice, excursii, tur de oraş, transferuri, ocazii speciale, etc.), transport internaţional

Tipul companiei:

Transportator

Piaţa de desfacere:

Europa de Vest

Nr. angajaţi:

9

1.2.Organigramă

Cei nouă angajaţi ai societăţii SC ATU SRL sunt repartizaţi astfel:

Putem spune că structura organizatorică a societăţii este eficientă, angajaţii fiind repartizaţi corect pe posturi, principalul neajuns fiind acela că agentul de marketing nu are studii de specialitate.

Bibliografie

1.Caraiani C. (coord.) „Bazele contabilităţii”, Editura Universitară, Bucureşti ,2011

2.Catalogul formularelor tipizate cu regim special privind activitatea financiară si contabilă, Editura Imprimeria Naţională, Bucureşti, 2004;

3.Chirică L. - “Curs complet de contabilitate şi fiscalitate”, Ed. Economică, Vol II, Bucureşti 2000

4.Codul Fiscal

5.Dumitru A.P., „Contabilitate aprofundată” - note de curs, Universitatea Nicolae Titulescu, București, 2012

6.Isai V. - “Contabilitate financiară” Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2003,

7.Isai V. - “Contabilitate financiară”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2003, pag.98

8.Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată si actualizată 2016

9.Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

10 Ordinul Ministrului Finantelor Publice Nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile

11.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 privind reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate

12.Plesea D. - „Bazele Contabilitatii”, Contabilitate Financiara, Vol. I, Editura Omnia Uni S.A.S.T. Brasov 2009

13.Ristea M, Dumitru C.G. “Contabilitate aprofundată”, Editura Universitara, Bucuresti, 2005

14.Ristea M.- coordonator, Ionescu R., Panciu C., Dinescu M.N, Capotă V. - „Contabilitate- Manual pentru licee economice, clasa a X-a”, Editura Didactică şi pedagogică, R.A. Bucureşti, 1998

15.Ristea M., şi colaboratorii - “Contabilitatea societăţilor comerciale”, Ed. CECAR, Bucureşti 1996

Preview document

Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 1
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 2
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 3
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 4
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 5
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 6
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 7
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 8
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 9
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 10
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 11
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 12
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 13
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 14
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 15
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 16
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 17
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 18
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 19
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 20
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 21
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 22
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 23
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 24
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 25
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 26
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 27
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 28
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 29
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 30
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 31
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 32
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 33
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 34
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 35
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 36
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 37
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 38
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 39
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 40
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 41
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 42
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 43
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 44
Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor corporale la S.C. Atu SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL

Introducere Această lucrare reprezintă o modalitate de prezentare concretă a aspectelor teoretice și practice pe care le ridică evaluarea în...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE MIJLOACELE FIXE I.1 DEFINIŢII, LEGISLAŢII În acest capitol s-a propus a se defini noţiunea de imobilizări...

Politici și practici contabile privind Trezoreria - studiu de caz pentru o societate din România

INTRODUCERE Setul de situații financiare determină modul în care entitatea atrage noi investitori, își menține performanțele și poziția...

Contabilitatea imobilizărilor corporale și amortizarea lor - studiu de caz la SC Noroc Bun Plus SRL

INTRODUCERE “Contabilitatea este cea mai importantă sursă de informare economică a unei naţiuni, aproape toate deciziile economice au la baza...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea amortizărilor

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Ca forma principala a evidentei economice,contabilitatea are sarcini si functii specifice. Contabilitatea inregistreaza,...

Amortizare

DEFINITIA AMORTIZARII Amortizarea este un proces financiar de recuperare treptata a valorii activelor imobilizate consumate in procesul economic...

Ai nevoie de altceva?