Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 15252
Mărime: 85.82KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE CENTRUL TERITORIAL SLOBOZIA

Extras din document

1.Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva este persoană juridică, cu sediul central în municipiul Bucureşti, B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 31, sectorul 1, şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi de autoritate hipică naţională, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărâre de Guvern.

Temeiul legal specific în baza căruia funcţionează şi este organizată Regia Naţională a Pădurilor Romsilva sunt Legea nr. 26/1996 (Codul Silvic) şi Hotărârea de Guvern nr. 1105/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva funcţionează unităţi teritoriale fără personalitate juridică (direcţii silvice) şi o unitate cu personalitate juridică (Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice).

Structurile organizatorice şi funcţionale ale unităţilor teritoriale se aprobă de Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva funcţionează sub coordonarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, la data actuală fiind Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are ca scop gospodarirea durabilă şi unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publică a statului, în vederea creşterii contribuţiei pădurilor la îmbunătaţirea condiţiilor de mediu şi la asigurarea economiei naţionale cu lemn, cu alte produse ale pădurii şi cu servicii specifice silvice, precum şi coordonarea şi implementarea programului naţional de ameliorare genetică a cabalinelor, promovarea pe plan naţional şi internaţional, a exemplarelor de cabaline valoroase din hergheliile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva , prin organizarea de competiţii sportive, târguri şi expozitii, precum şi exercitarea atribuţiilor de autoritate hipică naţională.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are ca obiect de activitate:

a) aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii, acţionând pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, pe care îl administrează, precum şi pentru gospodărirea fondurilor de vânătoare şi de pescuit atribuite potrivit legii, pentru recoltarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, în condiţii de eficienţă economică, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic;

b) coordonează şi implementează Programul Naţional de Ameliorare Genetică a Cabalinelor, Conservarea Patrimoniului Genetic Naţional, constituit din totalitatea populaţiilor de cabaline cu valoare genetică ridicată, creştere, ameliorare, calificare şi perfectionare a efectivelor de cabaline în rasă pură.

(2) Produsele specifice fondului forestier, precum şi celelalte bunuri care se recoltează, se prelucrează şi se valorifică din fondul forestier proprietate publică a statului sunt:

a) masa lemnoasă pe picior, provenită din tăieri de produse principale, secundare, accidentale şi de igiena ale pădurii şi sub formă de sortimente, precum şi produsele rezultate prin prelucrarea primară a lemnului;

b) alte produse lemnoase: arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crăciun, puieţi forestieri, răchită şi împletituri din rachită, mangal de bocşă şi altele de această natură;

c) produsele nelemnoase din fondul forestier, cum sunt: vânatul viu din crescătorii şi din cuprinsul fondurilor de vânătoare, carnea de vânat, trofeele de vânat şi coarnele căzute în mod natural, peştele din apele de munte şi din păstrăvării, bălţi şi iazuri din fondul forestier, fructele de pădure, seminţele forestiere, ciupercile comestibile, plantele medicinale şi aromatice, cultivate şi din flora spontană, răşină şi altele similare.

(3) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva poate desfăşura acţiuni de silvoturism şi agrement, echitaţie şi turism ecvestru, folosind eficient capacităţile proprii.

(4) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva poate gospodări, pe baza principiilor enunţate mai sus, şi suprafeţe de fond forestier, proprietate privată sau aparţinând unitaţilor administrativ-teritoriale, păşuni împadurite, perdele forestiere, pe bază de contract.

(5) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva obţine venituri şi din vânzarile de cabaline la intern şi extern, din vânzările de produse agricole excedentare, precum şi din alte activităţi şi servicii.

Aceasta are in subordine directii silvice care la rindul lor au ocoale silvice( subunitati)

OCOLUL SILVIC URZICENI este inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J / 21/ 688 / 1992 . Inca de la inceput s-a declarat ca subunitate platitoare de TVA , avand CODUL UNIC de inregistrare al RNP : RO 1590120 .

a) FORMA JURIDICA :

Subscrisa OCOLUL SILVIC URZICENI este societate cu capital de stat.

b) DENUMIREA SOCIETATII :

Numele dat este : OCOLUL SILVIC URZICENI

SEDIUL SOCIAL :

Sediul social se stabileste in URZICENI, str.AVIATOR JIPA IONESCU, nr. 69

c) DURATA SOCIETATII :

Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului.

d) OBIECTUL SOCIETATII :

Activitatea principala a socitatii va fi :

0201- SILVICULTURA

e) ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA :

Societatea este reprezentata de seful de ocol si contabilul sef .

f) FORTA DE MUNCA:

Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimilui de asigurari sociale.Are in prezent 58 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata . Deasemenea unitatea va putea angaja personal sezonier pentru munca in cadrul pepinierelor, recoltat fructe de padure,seminte forestiere,intretinere plantatii tinere,exploatare masa lemnoasa,etc.

2. Organizarea şi ţinerea contabilităţii. Organigrama organizatorică şi funcţională a unităţii la care se efectuează practica; diagrama de relaţii a compartimentului financiar-contabil cu celelalte compartimente ale unităţii.

Contabilitatea , in cadrul OCOLULUI SILVIC URZICENI, se tine in compartiment distinct , cu personal angajat cu pregatire de specilalitate .

Organizarea si tinerea contabilitatii revine,Contabilului Sef, care coordoneaza activitatea economica in cadrul societatii si dispune de lichiditatile firmei.

Compartimentul Contabilitate are relatii directe cu celelalte compartimente din cadrul Ocolului :compartimentul Personal, compartimentul Vanatoare, compartimentul Fond Forestier si

Compartimentul Paza si Protectie .

Preview document

Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 1
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 2
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 3
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 4
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 5
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 6
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 7
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 8
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 9
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 10
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 11
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 12
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 13
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 14
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 15
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 16
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 17
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 18
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 19
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 20
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 21
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 22
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 23
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 24
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 25
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 26
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 27
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 28
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 29
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 30
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 31
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 32
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 33
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 34
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 35
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 36
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 37
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 38
Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Studiu de Caz Rgeia Nationala a Padurilor Romsilva.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Implicarea unui ONG de Mediu în Soluționarea unei Probleme de Mediu

Introducere Dupa consultarea site-ului Ministerului Mediului privind ONG-urile de mediu din Bucuresti , am parcurs fiecare site in parte al...

Ai nevoie de altceva?