Studiu de Fezabilitate al Firmei SC Marelbo SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studiu de Fezabilitate al Firmei SC Marelbo SA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mariana Lupan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1.Prezentarea datelor de identificare ale firmei.

Societatea comercială “MARELBO” S.A. are sediul în municipiul Suceava, strada Bujorului, nr. 12 şi este înmatriculată la Registrul Comerţului ca societate pe acţiuni cu numărul de înmatriculare 1290/13.12.1990.

Capitalul social este 100000 lei, divizat în acţiuni, valoarea nominală a unei acţiuni fiind de 10 lei. Acţionarii sunt în număr de 5, care şi-au adus aportul astfel:

1. Popescu Ion, domiciliat în judeţul Suceava, strada Luceafărului, nr. 4, bl. G69, sc. A, ap. 11, a adus aportul în natură, reprezentat de o clădire evaluată la 18000 lei, pentru care s-au repartizat 1800 de acţiuni şi aportul în numerar constând în suma de 2000 lei.

2. Anghel Maria, domiciliată în judeţul Suceava, strada Eroilor, nr.5, bl. B9, sc. C, ap.21, a adus aportul în natură, reprezentat de un teren evaluat la 14000 lei, pentru care s-au repartizat 1400 de acţiuni şi aportul în numerar constând în suma de 6000 lei.

3. Popa Victor, domiciliat în judeţul Suceava, strada Petru Rareş, nr.13, bl. E17, sc. C, ap.14, a adus aportul în numerar în sumă de 20000 lei.

4. Florescu Mihai, domiciliat în judeţul Suceava, strada narciselor, nr.10, bl. G23, sc. D, ap.21, a adus aportul în numerar în sumă de 20000 lei.

5. Amihăiesei Angela, domiciliată în judeţul Suceava, strada Mihai Eminesc, nr.13, bl. D10, sc. A, ap.17, a adus aportul în numerar în sumă de 20000 lei.

Societatea are următorul obiect de activitate:

- confecţionarea de încălţăminte pentru bărbaţi, femei, copii, adolescenţi, într-o gamă sortimentală diversificată (sandale, cisme, bocanci, pantofi ) şi în multiple sisteme de confecţie (încălţăminte cu talpă lipită, vulcanizată sau injectată);

- prelucrarea pieilor brute porcine şi ovine în piei destinate confecţiei de încălţăminte (piei pentru feţe şi căptuşeli şi de haine);

S.C. Marelbo S.A. are un efectiv de 1793 angajaţi. Suprafaţa de producţie este de 3000 mp şi se utilizează la întreaga capacitate.

Licenţele de producţie utilizate sunt în cea mai mare parte de provenienţă românească, cu excepţia unei singure capacităţi unde se utilizează licenţa de provenienţă germană.

Unitatea se încadrează în standardele internaţionale, având în vedere cooperarea cu firmele din Germania (Otter Schutz, Wortman), SUA, Italia.

Compartimentul de design, cercetare, dezvoltare cuprinde un număr de 61 de angajaţi. În cadrul acestui compartiment, colecţiile pentru clienţii externi, se realizează la cerere, ciclul de cercetare fiind de două săptămâni, pentru mostre şi circa trei săptămâni, pentru pregătirea fabricaţiei şi introducerea în circuitul productiv.

Pentru piaţa internă se realizează colecţii din şase în şase luni.

În cadrul Departamentului Industriei Textile -Pielărie, sectorul pielărie-încălţăminte este specializat în prelucrarea pieilor brute animale şi realizarea de articole de încălţăminte.

Subsectorul de pielărie este axat pe prelucrarea pieilor brute bovine, ovine, caprine şi altele, atât în sistem mineral cât şi în sistem vegetal sau sistem combinat (mineral-vegetal) în vederea obţinerii de piei moi şi piei tari pentru realizarea de confecţii (încălţăminte, articole tehnice, articole de protecţie, tălpi din piei tari).

Subsectorul de încălţăminte este specializat în producerea de încălţăminte pentru copii-adolescenţi, femei şi bărbaţi, confecţionată din piele naturală şi înlocuitori. Realizarea acestor bunuri de larg consum se obţine prin diferite sisteme de confecţie, şi anume:

- cu talpă aplicată prin lipire ;

- cu talpă aplicată prin injecţie direct pe feţele de încălţăminte ;

- cu talpă cusută pe ramă ;

- cu talpă cusută prin branţ ;

- încălţăminte tubulară ;

- alte sisteme.

Se observă din cele prezentate mai sus, că sectorul de pielărie-încălţăminte se caracterizează printr-un grad deosebit de complexitate determinat atât de numărul mare de tehnologii de bază aplicate cât şi de diversitatea mare de tipuri de materii prime şi materiale auxiliare utilizate şi respectiv semifabricate şi produse finite de bază realizate.

2.Prezentarea programului investiţional al firmei.

Societatea comercială Marelbo S.A. a decis să dezvolte activitatea societăţii, astfel încât în următorii trei ani societatea să crească cifra de afaceri anuală cel puţin de 2 ori faţă de anul 2006, în preţuri valabile în ianuarie 2007.

În acest scop întreprinderea doreşte să realizeze o investiţie ce constă în achiziţionarea unui echipament tehnologic de ultimă generaţie care va permite firmei extinderea producţiei prin fabricarea unor articole noi din piele(haine, marochinărie).

S.C. “Marelbo” S.A. se caracterizeaza prin urmatorii parametrii tehnico-economici:

- valoarea capitalului fix este de 2000 mld. lei;

- veniturile la 1000 lei capital fix sunt de 1500 lei;

- rata profitului este de 15%;

- rata amortizării este de 12%.

Anual se scot din folosinţă 9% din capitalul fix şi se dă în folosinţă capitalul fix în proporţie de 70% din investiţiile realizate.

Profitul obţinut se repartizează astfel:

- plata dividendelor 40%;

- pentru investiţii nete 30%;

- pentru procurarea capitalului circulant 30%.

Să se analizeze influenţa modificărilor veniturilor la 1000 lei capital fix şi apoi influenţa ponderii investiţiilor nete în profit asupra rezultatelor economice ale societăţii comerciale.

Se vor lua în considerare următoarele variante de proiecte de investiţii caracterizate de urmatorii indicatori:

Varianta 1: Varianta 2: Varianta 3:

V= 1500 lei V= 1700 lei V= 1500 lei

d=40% d=40% d=50%

i=30% i=30% i=30%

c=30% c=30% c=20%

În anul de bază investiţiile neterminate sunt în valoare de 20 mld lei, iar orizontul de timp pentru care se va realiza prognoza este de 4 ani.

Se vor utiliza următoarele formule de calcul:

Vh=CFh×V

Ph=Vh×

Dh=Ph×d

INh=Ph×I

CCh=Ph×c

Ah=CFh×a

IBh=INh×Ah

SFh=CFh×

ITh=IBh + Ineterminata h-1

PFh= ITh×

Ineterminata h = ITh – PFh

CFh=PFh-SFh

CFh2=CFh1+ CF

Concluzie: În varianta 2 creşterea capitalului fix a permis o creştere mai rapidă a profitului astfel folosirea eficientă a resurselor conduce la obţinerea de venituri mai mari şi implicită a unui profit mai mare.

Pe măsura ce profitul creşte acesta va asigura o creştere suplimentară a volumului mijloacelor fixe in condiţiile în care rata investiţională netă nu se modifică, drept urmare din analiza efectuată pe orizontul de timp ales observăm că nivelul rezultatelor (venit, profit si investiţii) e influenţat atât de eficenţa mai ridicată cât şi de volumul mai mare de mijloace fixe.

În concluzie varianta optimă de proiect este varianta 2.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu de Fezabilitate al Firmei SC Marelbo SA.doc