Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 29638
Mărime: 279.04KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR SPECIALIZAREA:CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I

MODALITĂŢI DE FINANŢARE A ENITĂŢILOR ECONOMICE 1

1.1 Deciziile de finanţare şi importanţa lor strategic 1

1.2 Diversitatea şi clasificarea mijloacelor de finanţare 2

1.2.1 Clasificarea după natura creanţelor 3

1.2.2 Clasificarea după natura operaţiunilor 3

1.2.3 Clasificarea după originea fondurilor 4

1.2.4 Clasificarea după destinaţia fondurilor 5

1.2.5 Limitele interne oricărei clasificări a mijloacelor de finanţare 5

1.3 Finanţarea prin resurse proprii 6

1.3.1 Majorarea capitalului social 7

1.3.2 Avantaje şi dezavantaje ale finanţării prin resurse proprii 10

1.3.3 Disponibilităţi băneşti

1.3.4 Profitul

1.4 Surse atrase 11

1.4.1 Împrumutul obligatar 11

1.4.1.1 Descriere 11

1.4.1.2 Modalitate de accesare 12

1.4.1.3 Avantaje şi dezavantaje ale finanţării prin împrumut obligatar 15

1.4.2 Creditul bancar 16

1.4.2.1 Descriere 16

1.4.2.2 Modalitate de accesare 17

1.4.2.3 Avantajele şi dezavantajele împrumutului bancar 18

1.4.3 Leasing-ul 19

1.4.3.1 Descriere 19

1.4.3.2 Modalitate de accesare 22

1.4.3.3 Avantajele şi dezavantajele finanţării prin leasing 23

1.4.4 Finanţarea prin fonduri nerambursabile 24

1.4.4.1 Scurt istoric Accesul la fonduri 24

1.4.4.2 Fonduri structurale 25

1.4.5 Situaţiile financiare –Sursă de informaţii privind finanţarea entităţilor 30

CAPITOLUL II

STUDIU DE CAZ –CONTABILITATEA ŞI GESTIUNEA FINANŢĂRII S.C PETROM S.A.

2.1 Prezentarea societăţii 32

2.1.1 Scurt istoric 32

2.1.2 Structura organizatorică 34

2.1.3 Evoluţia principalilor indicatori 35

2.2 Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de finanţare ale firmei 37

2.2.1 Contabilitatea creditului de investiţii 37

2.2.2 Contabilitatea leasing-ului 38

2.3 Analiza structurii financiare şi a bonităţii întreprinderii 40

2.3.1 Analiza structurii financiare 40

2.3.2 Analiza bonităţii 43

CONCLUZII 49

BIBLIOGRAFIE 5

Extras din document

CAPITOLUL I

MODALITĂŢI DE FINANŢARE A ENTITĂŢILOR ECONOMICE

1.1 Deciziile de finanţare şi importanţa lor strategică

Aspectele finanţării prezintă importanţă crucială pentru supravieţuirea şi dezvoltarea întreprinderii

În primul rând , întreprinderea trebuie să dispună de lichidităţi pentru a face faţă angajamentelor asumate ,adică de a onora datoriile cu scadenţa în viitorul apropiat ,asigurându-şi astfel echilibrul financiar pe termen scurt

În al doilea rând se pune ,din partea înreprinderii ,problema lansării în investiţii de orice natură care să facă să se dezvolte posibilităţile sale.În acest caz este vorba de finanţarea dezvoltării pe termen mediu şi lung care condiţionează creşterea rezultatelor în viitor şi menţinerea echilibrului financiar

Deci mijloacele de finanţare trebuie să fie adaptive calitativ la nevoile întreprinderii În acest sens întreprinderea poate fi confruntată cu două tipuri de dificultăţi Pe de o parte ,ea ar putea fi în situaţia să trebuiască să ramburseze resurse înainte chiar de a fi ajuns să recupereze avansurile efectuate ,mai ales când efectuează investiţii cu rentabilitate pe termen lung Pe de altă parte ,întreprinderea poate fi în situaţia de a folosi,pentru operaţiuni pe termen scurt,fonduri pe care le-ar putea folosi pe termen lung pentru investiţii

Costul mijloacelor de finanţare este în raport cu rezultatele aşteptate din operaţiunile în care sunt angajate.Remunerarea capitalurilor poate fi uneori prea mare ,neglijându-se folosirea pentru dezvoltare a rezultatelor obţinute Procedând aşa întreprinderea nu mai efectuează investiţii.Dar este posibil ca tocmai realizarea de investiţii să asigure remunerarea capitalurilor în viitor.

Condiţiile care însoţesc aporturile de capital de care întreprinderea beneficiază o plasează într-o situaţie de dependenţă faţă de furnizorii de fonduri

Această observaţie iese în evidenţă mai întâi ,în relaţiile dintre întreprindere şi deţinătorii de capitaluri Datorită mecanismelor juridice şi financiare ,deţinătorilor capitalului li se recunoaşte puterea asupra întreprinderii în materie de orientare ,de direcţionare-conducere şi de gestiune ,pentru că sunt deţinătorii unei părţi semnificative a capitalului acesteia.

Dar relaţiile de dependenţă şi chiar de subordonare se pot stabili şi faţă de împrumutători ,mai ales faţă de bănci ,dacă cei ce conduc şi proprietarii întreprinderii ,nu-i asigură autonomia financiară.Evoluţiile care conduc la o asemenea situaţie sunt relativ tipice Câteva scenarii caracteristice ilustrează asemenea cazuri de degradare a situaţiei strategice ,ca urmare a deciziilor financiare inadecvate

Un prim exemplu frecvent îl constituie întreprinderile care obţin rezultate foarte slabe şi nu sunt în măsură să producă o autofinanţare suficientă pentru a asigura reproducţia,chiar simplă , a potenţialului lor.

O a doua ilustraţie caracteristică e furnizată de întreprinderile care , în ciuda rezultatelor satisfăcătoare ,nu reinvestesc decât o mică parte din rezultate şi refuză o politică de constituire a fondurilor proprii.

Un al treilea caz tipic se referă la întreprinderile care se lansează în operaţii de dezvoltare care depăşesc capacităţile lor financiare.Ele îşi secătuiesc capacităţile lor financiare şi sunt constrânse să solicite credite ,ceea ce le plasează într-o situaţie delicată faţă de împrumutătorii lor

În sfârşit , unele întreprinderi dispun de o finanţare instabilă în raport cu ritmul activităţilor şi trebuie să negocieze în condiţii defavorabile amânarea scadenţelor sau aporturi noi de resurse proprii

Astfel,relaţiile de finanţare sunt suportul relaţiilor de putere sau de influenţă De aceea,negocierea noilor aporturi de fonduri în condiţii de criză şi urgenţă poate fi cauza pierderii autonomiei conducătorilor întreprinderii faţă de creditori sau a pierderii controlului proprietarilor actuali faşă de noii participanţi cu fonduri

Problemele finanţării prezintă deci importanţă vitală ,pentru că soluţionarea lor condiţionează supravieţuirea întreprinderii ,perspectivele sale de dezvoltare ,preformanţele sale prezente şi viitoare ,autonomia proprietarilor şi a conducătorilor săi

Se relevă astfel importanţa care revine perfecţionării metodelor şi instrumentelor de selectare a mijloacelor de finanţare ,adecvate nevoilor întreprinderii Asemenea probleme de selectare se pun în legătură cu patru tipuri de resurse financiare :

• Autofinanţarea întreprinderii ;

• Finanţarea externă prin participarea la capitalul propriu al întreprinderii ;

• Finanţarea externă prin împrumuturi (sau credite ) pe termen lung,mediu şi scurt ,acordate întreprinderii ;

• Creditarea între întreprinderi (creditul comercial );

1.2 Diversitatea şi clasificarea mijloacelor de finanţare

Instrumentele de finanţare puse la dispoziţia economiei în general şi a întreprinderilor în particular comportă o gamă complexă ,astfel că ne vom limita la o prezentare sintetică.Vom căuta să clasăm şi să caracterizăm principalele tipuri de resurse pe baza unor criterii semnificative de grupare.

Un prim element de clasificare ţine de luarea în calcul a relaţiei care se stabileşte între întreprindere şi mediul său cu ocazia unei operaţiuni de finanţare Datorită acestui prim tip de clasificare avem deja introdusă o distincţie între trei moduri fundamentale de finanţare :autofinanţarea ,finanţarea directă care pune întreprinderea în relaţie cu cei care economisesc sau cu împrumutătorii primari şi intermedierea financiară care pune întreprinderea ,având nevoi de finanţare ,în raporturi cu instituţiile specializate

Pentru o clasificare mai analitică a resurselor de finanţare ,patru alte criterii pot fi folosite Acesteasunt:natura creanţelor determinate de operaţiunile financiare ,termenul operaţiunilor financiare ,termenul operaţiunilor ,originea fondurilor care sunt utilizate ,natura utilizării sau destinaţiile fondurilor

1.2.1 Clasificarea după natura creanţelor

Fiecare operaţie de finanţare se exprimă printr-o dublă mişcare între operatorii implicaţi Cel care finanţează remite fonduri beneficiarului.Beneficiarul remite un titlu financiar furnizorului de fonduri

Astfel,operaţiunile de finanţare antrenează crearea de titluri financiare care permit furnizorilor de fonduri să-şi concretizeze dreptul pe care-l deţin de acum înainte asupra beneficiarului

Un prim mod de clasificare a mijloacelor de finanţare poate deci să fie diferenţierea după natura titlurilor fianciare care servesc ca suport pentru operaţiunile financiare

1.2.2 Clasificarea după termenul operaţiunilor

Clasificarea mijloacelor de finanţare după termenul lor constituie posibilitatea cea mai simplă de grupare

Termenul scurt corespunde în general unui orizont de un an.În anumite domenii ,operaţiile al căror termen se întinde până la o scadenţă de doi ani pot fi considerate ca fiind pe termen scurt Creditele cu scadenţă apropiată corespund ,în general ,creditelor de trezorerie sau de finanţare a operaţiunilor de exploatare legate de cumpărări de bunuri şi servicii.

Termenul mediu e definit convenţional ca având un orizont de timp corespunzând unei perioade care se întinde de la 1 sau 2 ani la 5-7 ani În mod obişnuit acet termen e specific pentru finanţarea investiţiilor în maşini ,utliaje ,instalaţii ,etc.

Termenul lung corespunde scadenţelor care depăşesc 5 sau 7 ani.

Această împărţire a mijloacelor de finanţare după durată ,deşi clasică ,poate părea arbitrară şi convenţională şi nu semnificativă În plus, se observă în practică dificultăţi pentru delimitarea între termenul scurt şi termenul mediu şi între termenul mediu şi termenul lung Totuşi această clasificare are importanţă.

Preview document

Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 1
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 2
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 3
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 4
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 5
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 6
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 7
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 8
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 9
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 10
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 11
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 12
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 13
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 14
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 15
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 16
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 17
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 18
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 19
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 20
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 21
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 22
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 23
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 24
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 25
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 26
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 27
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 28
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 29
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 30
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 31
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 32
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 33
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 34
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 35
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 36
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 37
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 38
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 39
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 40
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 41
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 42
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 43
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 44
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 45
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 46
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 47
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 48
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 49
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 50
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 51
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 52
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 53
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 54
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 55
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 56
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 57
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 58
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 59
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 60
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 61
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 62
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 63
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 64
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 65
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 66
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 67
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 68
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 69
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 70
Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Studiu privind Contabilitatea si Gestiunea Surselor de Finantare ale Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza structurii financiare a întreprinderii și a costului capitalului

În lucrarea Analiza structurii financiare a întreprinderii şi a costului capitalului am încercat să surprind principalele noțiuni teoretice...

Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor

INTRODUCERE 1. SCOPUL SI OBIECTIVELE LUCRARII Scopul lucrarii este de a oferi o prezentare detaliata a cheltuielilor, veniturilor precum si a...

Structura Financiară a Întreprinderii

Structura financiara-concept, obiective si elemente Daca în perioada anilor ’60 o întreprindere încerca sa obtina o linie de creditare pe termen...

Creditul pe Termen Lung

Introducere Creditul, în general, reprezintă schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitore. Locul şi importanţa...

Contabilitatea Veniturilor si Cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalau

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE “SERVICE AUTOMOBILE DACIA” S.A. ZALĂU 1.1. DATE GENERALE SC SERVICE AUTOMOBILE DACIA...

Contabilitatea Surselor de Finanțare

Introducere Prin geneză, contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor...

Contabilizarea Salariilor

Cap. I Introducere 1.1 Salariul – Pretul muncii Salariul reprezinta „expresia baneasca a valorii fortei de munca”, „pretul fortei de munca”,...

Analiza Financiar Contabila Azomures SA

Capitolul 1 Factori economici generali 1.1.Informatii despre starea generala a economiei din tara respectiva Societatea auditata AZOMURES S.A. se...

Ai nevoie de altceva?