Studiu Privind Modul de Organizare a Contabilitatii Stocurilor de Marfuri la SC Peco SA Arges

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studiu Privind Modul de Organizare a Contabilitatii Stocurilor de Marfuri la SC Peco SA Arges.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

I.BAZELE SISTEMULUI INFORMAŢIONAL CONTABIL LA S.C.PECO S.A. ARGEŞ . . .3
1.Coordonatele noului sistem contabil adaptat la condiţiile economiei de piaţă.3
2.Principiile organizării şi conducerii contabilităţii la nivelul unităţilor patrimoniale.4
3.Organizarea compartimentului financiar - contabil. Locul şi rolul informaţiei contabile în sistemul informaţional economic al unităţilor patrimoniale.5
4.Modul de organizare al S.C.PECO S.A ARGEŞ şi implicaţiile acestei organizări în evidenţa contabilă.7
4.1. Date despre societate.7
4.2. Organigrama S.N. a Petrolului “PETROM” S.A.11
4.3. Particularităţi în organizarea contabilităţii stocurilor de mărfuri la sucursala ,,PECO” Argeş.12
5.Organizarea generală a contabilităţii unei societăţi.18
II.PROBLEME TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA
CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MĂRFURI.19
1.Evaluarea stocurilor de mărfuri.19
2.Metode de gestiune a stocurilor de mărfuri.23
3.Structuri de preţuri la stocurile de mărfuri.23
III. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MĂRFURI LA SUCURSALA S.C.PECO S.A. ARGEŞ.24
1. Documente primare privind operaţiunile cu stocuri de mărfuri.24
2. Contabilitatea analitică şi sintetică a stocurilor de mărfuri.25
2.1 Analiza şi funcţionarea conturilor de stocuri de mărfuri.26
2.2 Contabilitatea stocurilor de mărfuri.27
2.2.1.Contabilitatea operaţiilor economice privind intrările de mărfuri în gestiune.28
2.2.2.Contabilitatea operaţiilor economice privind ieşirile de mărfuri din gestiune.30
3. Contabilitatea modificărilor de preţ.30
4. Inventarierea – metodă pentru urmărirea gestiunii stocurilor.31
5. Stabilirea şi contabilizarea diferenţelor de la inventarierea stocurilor .31
6. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor de mărfuri.32
IV. BIBLIOGRAFIE.33

Extras din document

I.BAZELE SISTEMULUI INFORMAŢIONAL CONTABIL

LA S.C. PECO S.A. ARGEŞ.

1.Coordonatele noului sistem contabil adaptat

la condiţiile economiei de piaţă.

În cadrul reformei contabile din ţara noastră, s-a optat pentru sistemul continental, din necesitatea de a adopta un cadru contabil aliniat Directivei a – IV-a şi a-VI-a ale Comunităţii Economice Europene, referitoare la armonizarea contabilităţii în cadrul Uniunii Europene, păstrând tradiţia contabilităţii româneşti.

Pentru crearea unui sistem de contabilitate adaptat condiţiilor economiei de piaţă se pot sintetiza câteva direcţii de acţiune în acest sens:

3 definirea obiectivelor contabilităţii şi a convenţiilor contabile care să corespundă mai bine noilor relaţii economice;

3 un nou cadru de normalizare şi reglementare în contabilitate;

3 o nouă structură patrimonială în acord cu noul sistem de finanţare, creditare şi decontare, generată de diversitatea formelor de proprietate şi de mecanismul economiei de piaţă;

3 un plan de conturi nou, ca expresie a individualizării celor două laturi ale contabilităţii(financiară şi de gestiune);

3 un nou sistem de evaluare a structurilor de activ şi pasiv, de cheltuieli şi venituri;

3 un nou sistem de amortizare a unor categorii de activ imobilizat;

3 utilizarea unor forme de decontare cu furnizorii şi clienţii care să asigure o parcurgere mai rapidă a ciclurilor;

3 diversificarea instrumentelor de lucru ale aritmeticii financiare, corespunzător practicilor generate de economia de piaţă;

3 reorganizarea profesiei de contabil în ţara noastră - „expert contabil” şi „contabil autorizat”;

Coordonatele noului sistem contabil din ţara noastră, pot fi sintetizate astfel:

1.sistemele contabile sunt puternic conceptualizate pe baza acţiunii unor principii noi precum : prudenţa, independenţa exerciţiilor, continuitatea activităţii, etc.

2.sistemele de contabilitate în condiţiile economiei de piaţă, în ţara noastră, practică dualismul contabil respectiv:

3 informaţii publicate terţilor (dar utilizate şi de conducerea întreprinderii)sunt produsul contabilităţii financiare(numită şi generală sau externă);

3 informaţii confidenţiale (utilizate numai de conducerea întreprinderii) sunt produsul contabilităţii de gestiune(numită şi managerială sau internă);

3.în centrul atenţiei noului sistem contabil stau documentele de sinteză în calitatea lor de instrumente de informare a terţilor şi de realizare a analizelor financiare.

4.schimbarea priorităţilor diferitelor funcţii ale contabilităţii. Astfel în contabilitatea financiară funcţii precum cea de comunicare financiară externă şi de furnizare ă informaţiilor necesare sintezelor macroeconomice şi funcţia tradiţională, de instrument de gestiune internă a întreprinderii, vor câştiga teren. În contabilitatea de gestiune tendinţa este legată de funcţia previzională, respectiv producerea de informaţii destinate elaborării bugetelor şi conturilor previzionale.

5.evaluarea patrimonială şi gestionarea suferă de asemenea schimbări radicale, de ordin calitativ şi cantitativ.

6.determinarea rezultatului întreprinderii este puternic influenţată de evaluarea patrimonială şi gestionară, şi de aplicarea principiului prudenţei în urma inventarului la sfârşit de an.

7.intervenţia fiscalităţii în viaţa întreprinderii se va amplifica.

8.normalizarea contabilităţii trece de la birocratism şi impunere de sus la flexibilitate şi deschidere către realizările altor ţări sau organisme internaţionale.

2. Principiile organizării şi conducerii contabilităţii

la nivelul unităţilor patrimoniale.

Procesul de organizare şi conducere a contabilităţii financiare în ţara noastră are la bază principii, norme şi reguli cu caracter unitar care este dat de două categorii de factori:

3 factori care ţin de teoria contabilităţii, este vorba de principiul dublei reprezentări, a patrimoniului cu ajutorul bilanţului şi principiul dublei înregistrări a operaţiilor economice cu ajutorul contului;

3 factori care ţin de caracterul normat al contabilităţii :principiul normării contabilităţii financiare şi principiul integrării informaţiei contabile în cadrul sistemului informaţional economic general.

3 Principiul normării contabilităţii financiare priveşte acţiunea de stabilire a unor reguli şi norme cu caracter unitar de către Ministerul Finanţelor:

3 norme unitare privind organizarea şi conducerea contabilităţii financiare;

3 obiectivele ce revin contabilităţii financiare ca sursă de informaţii;

3 modelele registrelor de contabilitate;

3 norme generale cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniului;

3 elaborarea unui cadru general al planului de conturi;

3 elaborarea unor scheme de tip unitar pentru întocmirea şi prezentarea bilanţului, a contului de profit şi pierdere, anexe la bilanţ şi raport de gestiune;

3 norme privind organizarea contabilităţii generale a bugetului statului, bugetelor locale şi întocmirea bilanţului general al economiei naţionale;

3 utilizarea unor documente tipizate potrivit unui nomenclator cu caracter unitar şi obligatoriu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu Privind Modul de Organizare a Contabilitatii Stocurilor de Marfuri la SC Peco SA Arges.doc