Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 61 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Radu Baluna

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1
PROBLEME GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII.4
1.1. Tehnologia şi organizarea activităţii la S.C. „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. Implicaţia în conceptul de organizare şi conducere a contabilităţii. 4
1.2. Locul şi rolul contabilităţii în sistemul informaţional economic al
S.C. „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. 6
1.3. Sistemul contabil al agenţilor economici în România 8
1.4. Organizarea structurală a contabilităţii la
S.C. „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. 11
1.4.1. Forma de organizare a contabilităţii utilizată la 11
S.C. „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. 11
1.4.2 Organizarea şi atribuţiile compartimentului financiar-contabil la S.C. „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE SRL. 14
1.4.3. Relaţiile compartimentului financiar-contabil cu celelalte structuri organizatorice ale S.C. „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. 15
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII, DETERMINĂRII ŞI DECONTĂRII DREPTURILOR DE PERSONAL LA S.C. „VIROMET” F1LIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. 18
2.1. Noţiuni generale, recunoaşterea şi evaluarea veniturilor
salariale (beneficiile angajaţilor) 18
2.2. Elementele sistemului de salarizare 22
2.3. Sistemul de documente privind decontările
cu personalul, asigurările şi protecţia socială 26
2.4. Tehnica de calcul a drepturilor de personal la S.C. “VIROMET” FILIALA TURNU MĂGUERELE S.R.L. 27
2.5. Aspecte generale privind sistemul de asigurări şi protecţie socială în cadrul S.C.„VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. 28
2.6. Sistemul de conturi utilizat 35
2.7. Contabilitatea decontărilor cu personalul privind salariile 41
2.8. Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale 45
2.9. Contabilitatea decontărilor privind protecţia socială 46
2.10. Contabilitatea altor decontări în legătură cu salariile şi a altor datorii şi creanţe sociale 47
CAPITOLUL III 49
UTILIZAREA INFORMAŢIILOR PRIVIND PERSONALUL ÎN ACTIVITATEA DE ANALIZĂ ECONOMICĂ 49
3.1. Analiza eficienţei cheltuielilor salariale 49
3.2. Analiza corelaţiei dintre dinamica productivităţii muncii şi dinamica salariului mediu 49
3.3. Analiza dinamică a efectivului de salariaţi pe total şi pe categorii 54
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 56
BIBLIOGRAFIE 58

Extras din document

INTRODUCERE

Sistemul contabil actual reprezintă o realizare remarcabilă în ceea ce priveşte asigurarea informaţiilor necesare în procesul managerial al entităţii patrimoniale, precum şi în relaţiile fiecăreia dintre acestea cu terţii: acţionari, asociaţi, furnizori, clienţi, bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, băncile, etc.

Întregul proces de normalizare a contabilităţii este astfel orientat să-i asigure, pe de o parte adaptarea permanentă la transformările ce se produc în desfăşurarea activităţii economico-financiare din cadrul economiei naţionale, iar pe de alta parte, realizarea obiectivului de armonizare cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.

Având în vedere nevoia de informaţii pentru utilizatori, contabilitatea fiind principala sursă a acestora trebuie să fie organizată, ea având de fapt drept finalitate reprezentarea unei realităţii, care este entitatea. Concepţia de organizare a contabilităţii, în ţara noastră, deocamdată, îşi găseşte forme de reprezentare „duală”, ce presupune existenţa a două componente în sistemul informaţional contabil:

• una care redă îndeosebi imaginea entităţii în exterior şi anume contabilitatea generală sau financiară, considerată „ faţa exterioară a entităţii";

• a doua formă este cea care descrie procesele interne ale entităţii şi anume contabilitatea de gestiune, considerată ,,faţa internă a entităţii"

Funcţionarea unei entităţii patrimoniale indiferent de tipul şi forma sa juridică este condiţionată de existenţa personalului angajat, iar în ceea ce priveşte problema salariilor atât angajatorul cât şi angajatul au anumite obligaţii legate de asigurările sociale de sănătate, fondul de şomaj, asigurările sociale.

În plus angajatorul poate aloca resurse pentru negocieri cu sindicatele, protecţia muncii, formarea profesională, evidenţa salariaţilor în registrul de evidentă al salariaţilor, eliberarea de diverse adeverinţe şi toate acestea indiferent de mărimea firmei.

În prezenta lucrare am analizat principalele probleme legate de organizarea contabilităţii decontărilor cu personalul din cadrul entităţii prin evidenţierea formelor de salarizare utilizate de entitate, a salariilor şi a muncii prestate, sistemul de documente pentru evidenţa muncii şi documente justificative privind evidenţa salariilor.

Pe lângă o scurtă introducere, lucrarea cuprinde trei capitole în care sunt reflectate aspectele teoretice şi practice în ceea ce privesc decontările cu personalul, asigurările şi protecţia socială la SC „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE SRL.

În cadrul primului capitol a fost urmărit modul de organizare si funcţionare a activităţii de producţie şi financiar contabile a entităţii studiate, inclusiv relaţiile acesteia cu terţii .

În cel de-al doilea capitol a fost tratată la nivel general, relaţia întreprinderii cu personalul, având în vedere noţiunile teoretice privind veniturile salariale, sistemul de documente aferent contabilităţii decontărilor cu personalul, precum şi modalităţile concrete de calcul şi reflectare în contabilitate a drepturilor salariale cuvenite angajaţilor, în funcţie de forma de salarizare menţionată în contractul individual de muncă. S-a avut în vedere un studiu de caz pentru evidenţierea decontărilor cu personalul, asigurările şi protecţia socială la SC „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. Aplicaţiile practice prezentate în lucrare au fost etalate cu respectarea structurii succesive a claselor din cadrul planului general de conturi.

În cadrul ultimului capitol al lucrării au fost urmărite diferite aspecte ale realităţilor din economie, ale practicilor contabile cu avantajele şi dezavantajele pe care le oferă flexibilitatea sau inflexibilitatea legilor. Acest capitol a fost consacrat unei analize economice a activităţii desfăşurate de unitate pe parcursul unei perioade de trei ani consecutivi, pentru a reliefa eficienţa cheltuielilor salariale, informaţie vitală pentru organele de conducere ale unităţii privind trecutul, prezentul şi mai ales viitorul întreprinderii. Influenţa acestor cheltuieli în structura costului de producţie este semnificativă, iar modificările survenite în dinamica acestora ca urmare a mobilităţii forţei de muncă sau creşterii/scăderii veniturilor salariale şi cotelor procentuale privind contribuţiile sociale, au consecinţe majore asupra rezultatelor entităţii, fapt pus în evidenţă de analiza detaliată din cadrul acestui capitol.

CAPITOLUL I

PROBLEME GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII

1.1. Tehnologia şi organizarea activităţii la S.C. „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. Implicaţia în conceptul de organizare şi conducere a contabilităţii.

S.C „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L., combinatul de îngrăşăminte chimice, s-a constituit în baza legilor 15 şi 31 /1990 (republicată).

Investiţia a fost amplasată într-o zonă eminamente agricolă, în Lunca Dunării, la 5 km de Municipiul Turnu Măgurele, fiind deservită de Portul Industrial Turnu Măgurele cu acces la CFR şi reţeaua de drumuri naţionale.

Entitatea s-a dezvoltat în trei etape de investiţii şi cinci etape de dezvoltare şi are un grad ridicat de interdependenţă între instalaţiile tehnologice. Ea este integrată şi cuprinde instalaţii de producţie precum şi instalaţii de utilităţii.

Realizarea şi punerea în funcţiune a principalelor instalaţii tehnologice s-a făcut etapizat între anii 1962-1981. În anul 1964 au fost puse în funcţiune două linii de fabricate la instalaţia de acid sulfuric, iar până în anul 1966 a fost realizată prima etapă de dezvoltare care conţine fabricile de acid sulfuric, acid fosforic şi îngrăşăminte complexe.

Între 1966-1968 au fost construite şi puse în funcţiune fabricile de amoniac Uhde, acid azotic diluat, uree Stamincarbon Uhde, azotat de amoniu ceea ce a însemnat a treia etapă de dezvoltare a entităţii.

În 1971 a fost pus în funcţiune grupul de fabrici Sybetra care conţine: o fabrică de amoniac, o fabrică de acid azotic, uree, azotat de amoniu granulat, investiţia constituind cea de-a patra etapă de dezvoltare a entităţii.

În 1976 au fost puse în funcţiune instalaţiile din cea de-a cincea etapă de dezvoltare, având ca obiect principal producerea de îngrăşăminte complexe prin procedeul Norsk-Hydro şi având o fabrică de amoniac şi o fabrică de acid azotic.

Din 1976 şi până în 1990 a funcţionat în condiţii normale asigurând necesarul de îngrăşăminte chimice pe piaţă.

În 1991 s-a înfiinţat prin investiţie noua entitate de stat Combinatul de Îngrăşăminte Chimice Turnu Măgurele - S.C. TURNU S.A.

În anul 2004, S.C. TURNU S.A. a fost vândută prin licitaţie entităţii S.C. VIROMET VICTORIA S.A., funcţionând ca PUNCT DE LUCRU până la data de 01.12.2004. În prezent, este constituită sub forma de filială - SC „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L., acţionar majoritar fiind S.C. VIROMET VICTORIA S.A.

S.C „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. are ca principală activitate producerea şi comercializarea îngrăşămintelor chimice minerale (simple, complexe şi lichide) şi a intermediarilor (amoniac, acid azotic, acid fosforic), producţia de piese de schimb şi utilaje tehnologice, producerea energiei termice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala.doc