Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 26480
Mărime: 129.26KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Baluna

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL 1

PROBLEME GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII.4

1.1. Tehnologia şi organizarea activităţii la S.C. „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. Implicaţia în conceptul de organizare şi conducere a contabilităţii. 4

1.2. Locul şi rolul contabilităţii în sistemul informaţional economic al

S.C. „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. 6

1.3. Sistemul contabil al agenţilor economici în România 8

1.4. Organizarea structurală a contabilităţii la

S.C. „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. 11

1.4.1. Forma de organizare a contabilităţii utilizată la 11

S.C. „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. 11

1.4.2 Organizarea şi atribuţiile compartimentului financiar-contabil la S.C. „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE SRL. 14

1.4.3. Relaţiile compartimentului financiar-contabil cu celelalte structuri organizatorice ale S.C. „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. 15

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII, DETERMINĂRII ŞI DECONTĂRII DREPTURILOR DE PERSONAL LA S.C. „VIROMET” F1LIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. 18

2.1. Noţiuni generale, recunoaşterea şi evaluarea veniturilor

salariale (beneficiile angajaţilor) 18

2.2. Elementele sistemului de salarizare 22

2.3. Sistemul de documente privind decontările

cu personalul, asigurările şi protecţia socială 26

2.4. Tehnica de calcul a drepturilor de personal la S.C. “VIROMET” FILIALA TURNU MĂGUERELE S.R.L. 27

2.5. Aspecte generale privind sistemul de asigurări şi protecţie socială în cadrul S.C.„VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. 28

2.6. Sistemul de conturi utilizat 35

2.7. Contabilitatea decontărilor cu personalul privind salariile 41

2.8. Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale 45

2.9. Contabilitatea decontărilor privind protecţia socială 46

2.10. Contabilitatea altor decontări în legătură cu salariile şi a altor datorii şi creanţe sociale 47

CAPITOLUL III 49

UTILIZAREA INFORMAŢIILOR PRIVIND PERSONALUL ÎN ACTIVITATEA DE ANALIZĂ ECONOMICĂ 49

3.1. Analiza eficienţei cheltuielilor salariale 49

3.2. Analiza corelaţiei dintre dinamica productivităţii muncii şi dinamica salariului mediu 49

3.3. Analiza dinamică a efectivului de salariaţi pe total şi pe categorii 54

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 56

BIBLIOGRAFIE 58

Extras din document

INTRODUCERE

Sistemul contabil actual reprezintă o realizare remarcabilă în ceea ce priveşte asigurarea informaţiilor necesare în procesul managerial al entităţii patrimoniale, precum şi în relaţiile fiecăreia dintre acestea cu terţii: acţionari, asociaţi, furnizori, clienţi, bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, băncile, etc.

Întregul proces de normalizare a contabilităţii este astfel orientat să-i asigure, pe de o parte adaptarea permanentă la transformările ce se produc în desfăşurarea activităţii economico-financiare din cadrul economiei naţionale, iar pe de alta parte, realizarea obiectivului de armonizare cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.

Având în vedere nevoia de informaţii pentru utilizatori, contabilitatea fiind principala sursă a acestora trebuie să fie organizată, ea având de fapt drept finalitate reprezentarea unei realităţii, care este entitatea. Concepţia de organizare a contabilităţii, în ţara noastră, deocamdată, îşi găseşte forme de reprezentare „duală”, ce presupune existenţa a două componente în sistemul informaţional contabil:

• una care redă îndeosebi imaginea entităţii în exterior şi anume contabilitatea generală sau financiară, considerată „ faţa exterioară a entităţii";

• a doua formă este cea care descrie procesele interne ale entităţii şi anume contabilitatea de gestiune, considerată ,,faţa internă a entităţii"

Funcţionarea unei entităţii patrimoniale indiferent de tipul şi forma sa juridică este condiţionată de existenţa personalului angajat, iar în ceea ce priveşte problema salariilor atât angajatorul cât şi angajatul au anumite obligaţii legate de asigurările sociale de sănătate, fondul de şomaj, asigurările sociale.

În plus angajatorul poate aloca resurse pentru negocieri cu sindicatele, protecţia muncii, formarea profesională, evidenţa salariaţilor în registrul de evidentă al salariaţilor, eliberarea de diverse adeverinţe şi toate acestea indiferent de mărimea firmei.

În prezenta lucrare am analizat principalele probleme legate de organizarea contabilităţii decontărilor cu personalul din cadrul entităţii prin evidenţierea formelor de salarizare utilizate de entitate, a salariilor şi a muncii prestate, sistemul de documente pentru evidenţa muncii şi documente justificative privind evidenţa salariilor.

Pe lângă o scurtă introducere, lucrarea cuprinde trei capitole în care sunt reflectate aspectele teoretice şi practice în ceea ce privesc decontările cu personalul, asigurările şi protecţia socială la SC „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE SRL.

În cadrul primului capitol a fost urmărit modul de organizare si funcţionare a activităţii de producţie şi financiar contabile a entităţii studiate, inclusiv relaţiile acesteia cu terţii .

În cel de-al doilea capitol a fost tratată la nivel general, relaţia întreprinderii cu personalul, având în vedere noţiunile teoretice privind veniturile salariale, sistemul de documente aferent contabilităţii decontărilor cu personalul, precum şi modalităţile concrete de calcul şi reflectare în contabilitate a drepturilor salariale cuvenite angajaţilor, în funcţie de forma de salarizare menţionată în contractul individual de muncă. S-a avut în vedere un studiu de caz pentru evidenţierea decontărilor cu personalul, asigurările şi protecţia socială la SC „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. Aplicaţiile practice prezentate în lucrare au fost etalate cu respectarea structurii succesive a claselor din cadrul planului general de conturi.

În cadrul ultimului capitol al lucrării au fost urmărite diferite aspecte ale realităţilor din economie, ale practicilor contabile cu avantajele şi dezavantajele pe care le oferă flexibilitatea sau inflexibilitatea legilor. Acest capitol a fost consacrat unei analize economice a activităţii desfăşurate de unitate pe parcursul unei perioade de trei ani consecutivi, pentru a reliefa eficienţa cheltuielilor salariale, informaţie vitală pentru organele de conducere ale unităţii privind trecutul, prezentul şi mai ales viitorul întreprinderii. Influenţa acestor cheltuieli în structura costului de producţie este semnificativă, iar modificările survenite în dinamica acestora ca urmare a mobilităţii forţei de muncă sau creşterii/scăderii veniturilor salariale şi cotelor procentuale privind contribuţiile sociale, au consecinţe majore asupra rezultatelor entităţii, fapt pus în evidenţă de analiza detaliată din cadrul acestui capitol.

CAPITOLUL I

PROBLEME GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII

1.1. Tehnologia şi organizarea activităţii la S.C. „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. Implicaţia în conceptul de organizare şi conducere a contabilităţii.

S.C „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L., combinatul de îngrăşăminte chimice, s-a constituit în baza legilor 15 şi 31 /1990 (republicată).

Investiţia a fost amplasată într-o zonă eminamente agricolă, în Lunca Dunării, la 5 km de Municipiul Turnu Măgurele, fiind deservită de Portul Industrial Turnu Măgurele cu acces la CFR şi reţeaua de drumuri naţionale.

Entitatea s-a dezvoltat în trei etape de investiţii şi cinci etape de dezvoltare şi are un grad ridicat de interdependenţă între instalaţiile tehnologice. Ea este integrată şi cuprinde instalaţii de producţie precum şi instalaţii de utilităţii.

Realizarea şi punerea în funcţiune a principalelor instalaţii tehnologice s-a făcut etapizat între anii 1962-1981. În anul 1964 au fost puse în funcţiune două linii de fabricate la instalaţia de acid sulfuric, iar până în anul 1966 a fost realizată prima etapă de dezvoltare care conţine fabricile de acid sulfuric, acid fosforic şi îngrăşăminte complexe.

Între 1966-1968 au fost construite şi puse în funcţiune fabricile de amoniac Uhde, acid azotic diluat, uree Stamincarbon Uhde, azotat de amoniu ceea ce a însemnat a treia etapă de dezvoltare a entităţii.

În 1971 a fost pus în funcţiune grupul de fabrici Sybetra care conţine: o fabrică de amoniac, o fabrică de acid azotic, uree, azotat de amoniu granulat, investiţia constituind cea de-a patra etapă de dezvoltare a entităţii.

În 1976 au fost puse în funcţiune instalaţiile din cea de-a cincea etapă de dezvoltare, având ca obiect principal producerea de îngrăşăminte complexe prin procedeul Norsk-Hydro şi având o fabrică de amoniac şi o fabrică de acid azotic.

Din 1976 şi până în 1990 a funcţionat în condiţii normale asigurând necesarul de îngrăşăminte chimice pe piaţă.

În 1991 s-a înfiinţat prin investiţie noua entitate de stat Combinatul de Îngrăşăminte Chimice Turnu Măgurele - S.C. TURNU S.A.

În anul 2004, S.C. TURNU S.A. a fost vândută prin licitaţie entităţii S.C. VIROMET VICTORIA S.A., funcţionând ca PUNCT DE LUCRU până la data de 01.12.2004. În prezent, este constituită sub forma de filială - SC „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L., acţionar majoritar fiind S.C. VIROMET VICTORIA S.A.

S.C „VIROMET” FILIALA TURNU MĂGURELE S.R.L. are ca principală activitate producerea şi comercializarea îngrăşămintelor chimice minerale (simple, complexe şi lichide) şi a intermediarilor (amoniac, acid azotic, acid fosforic), producţia de piese de schimb şi utilaje tehnologice, producerea energiei termice.

Preview document

Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 1
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 2
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 3
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 4
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 5
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 6
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 7
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 8
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 9
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 10
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 11
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 12
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 13
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 14
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 15
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 16
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 17
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 18
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 19
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 20
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 21
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 22
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 23
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 24
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 25
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 26
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 27
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 28
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 29
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 30
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 31
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 32
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 33
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 34
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 35
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 36
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 37
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 38
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 39
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 40
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 41
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 42
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 43
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 44
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 45
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 46
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 47
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 48
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 49
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 50
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 51
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 52
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 53
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 54
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 55
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 56
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 57
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 58
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 59
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 60
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contabilitatea Ambalajelor

INTRODUCERE Indiferent de gradul de dezvoltare economica a unei tari, marfurile produse si comercializate sunt de neconceput fara ambalaj. In...

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul

INTRODUCERE Studiul disciplinei ,,Bazele contabilităţii” îşi propune introducerea elementelor de bază ale contabilităţii la nivelul firmei....

Calculul si Inregistrarea Salariilor

INTRODUCERE Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor unitatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul,...

Contabilitatea Leasingului

1. LEASING 1.1. PREZENTAREA ŞI CARACTERISTICILE LEASINGULUI 1.1.1. SCURT ISTORIC Încă din antichitate s-a observat că beneficiile sunt obţinute...

Contabilitatea Salariilor la SC Lukoil SA

CAPITOLUL I FORTA DE MUNCA- ASPECTE JURIDICE, CONTABILE SI FISCALE 1.1. Forta de munca- importanta, salariul nominal, salariul real. 1.2. Rolul...

Contabilitatea Salariilor si a Contributiilor asupra Acestora, Cu Exemplificare la SC Jolidon Import Export SRL

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. JOLIDON IMPORT EXPORT S.R.L. ŞI A ACTIVITĂŢII ACESTEIA 1.1 ASPECTE GENERALE DESPRE FIRMĂ...

Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, cu Asigurarile si Protectia Sociala - Pe Exemplul SC Confectia SCM Botosani

Munca a fost factorul determinant în apariția și dezvoltarea speciei umane și continuă să reprezinte o necesitate obiectivă pentru existența și...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii

INTRODUCERE Practica contabilă a oricărei economii de piaţă nu poate fi concepută fără utilizarea unor principii de bază. În acest sens se are în...

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul și a Asigurărilor Sociale

CAPITOLUL I ORGANIZAREA GENERALĂ A CONTABILITĂŢII 1.1. Definirea contabilităţii Legea nr. 82/1991 defineşte în articolul 2 contabilitatea ca...

Contabilitatea Salariilor

Introducere Contabilitatea este ca un sistem, ca un ansamblu de reguli şi principii privind înreigstrarea în partidă dublă a averii ce aparţine...

Contabilitatea remunerării personalului și analiza utilizării forței de muncă

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Contabilitatea Personalului

1. FORŢA DE MUNCĂ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1. Importanţa forţei de muncă Munca reprezintă o activitate conştientă, specifică...

Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, cu Asigurarile si Protectia Sociala - Pe Exemplul SC Confectia SCM Botosani

Munca a fost factorul determinant în apariția și dezvoltarea speciei umane și continuă să reprezinte o necesitate obiectivă pentru existența și...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP

INTRODUCERE În această lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind personalul, asigurarea si protecţia socială", am...

Contabilitatea Impozitelor și Taxelor

INTRODUCERE Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea ( cuvântul provine din latinescul „ calculus” care...

Ai nevoie de altceva?