Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 58 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Asistent Univ. drd. Alina Bratu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE 3
Capitolul I- Organizarea contabilitatii imobilizarilor corporale 3
1.1- Continutul si structura imobilizarilor corporale 5
1.2- Evaluarea imobilizarilor corporale 6
1.3- Documentele contabile utilizate 7
1.4- Obiectivele si factorii organizarii imobilizarilor 7
1.5- Contabilitatea operatiilor privind terenurile 9
Functiunea conturilor 2111,2112 9
Operatii(înregistrari contabile terenuri propriu zise,
amenajari de terenuri 10
1.5.1- Contabilitatea operatiilor privind mijloacele fixe 11
Functiunea conturilor 212,213,214-
Înregistrari contabile.
1.5.2.- Contabilitatea operatiilor privind imobilizarile 14
corporale în curs
Functiunea conturilor 231, 232
Înregistrari contabile.
1.6- Amortizarea imobilizarilor corporale 16
1.6.1- Regimuri de amortizare 16
1.6.2- Contabilitatea operatiilor privind amortizarea 18
Imobilizarilor corporale
- Prezentare conturi 281
- Înregistrari contabile
1.7- Provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor corporale 19
- prezentare conturi
- înregistrari contabile
1.8- Imobilizarile corporale în viziunea standardelor
internationale de contabilitate 19
Capitolul II- Studiu de caz privind organizarea contabilitatii
imobilizarilor corporale la S.C.”FOTOXPRESS”S.R.L- 24
2.1- Prezentarea societatii 24
Obiectul de activitate 24
Organigrama 25
Forma de contabilitate(maestru sah sau pe jurnale) 26
Indicatori calculati pe 3 ani :2000,2001,2002 (capital, cheltuieli, `venituri,
rezultate, rate) 29
2.2- Contabilitatea operatiilor privind Imobilizarile corporale la S.C- ”FOTOXPRESS” S.R.L.MANGALIA- 31
Capitolul III- Pareri personale privind imobilizarile corporale-
Concluzii finale 38
BIBLIOGRAFIE 46

Extras din document

INTRODUCERE

Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura înregistrarea cronologica si sistematica , prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si al rezultatelor obtinute, atât pentru necesitatile firmei, cât si în relatiile acesteia cu asociatii sau actionarii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane fizice si juridice.

Contabilitatea asigura controlul operatiilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare a datelor , precum si exactitatea datelor furnizate.

Cu ajutorul contabilitatii se pot furniza informatii necesare stabilirii patrimoniului national, precum si întocmirii balantelor financiare pe ansamblul economiei nationale.

Forma de organizare a contabilitatii unei firme se diferentiaza , în principal, în raport de metoda contabila adoptata- Cele mai marcante si influente culturi contabile din lume sunt :cea europeana si cea saxona“- În raport cu cele doua culturi contabile , se pot utiliza doua concepte organizatorice, monist si dualist.

Monist în cazul în care la nivelul întreprinderii se organizeaza un singur circuit contabil, deci - singura contabilitate, atât pentru latura interna cât si pentru cea externa a întreprinderii- Dualist, daca pentru cele doua laturi sunt organizate , dar corelate contabilitati separate.

Pentru contabilitatea din România opereaza conceptul dualist- În consecinta, la nivelul întreprinderii se disting doua sectiuni ale contabilitatii, financiara si de gestiune sau financiara si manageriala, ori interna si externa.

Tema aleasa pentru lucrare este “ organizarea contabilitatii imobilizarile corporale Tema s-a efectuat la S.C.”FOTOXPRESS”S.R.L- Mangalia

Lucrarea este structurata în trei capitole:

Capitolul I trateaza partea teoretica privind Organizarea contabilitatii imobilizarilor corporale .În acest capitol am prezentat structura imobilizarilor corporale, evaluarea imobilizarilor corporale, documentele primare privind activele imobilizate corporale , obiectivele si factorii organizarii imobilizarilor corporale, contabilitatea operatiilor privind terenurile, contabilitatea operatiilor privind mijloacele fixe, contabilitatea operatiilor privind imobilizarile în curs, amortizarea imobilizarilor,, contabilitatea operatiilor privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor corporale si I.A.S.16 imobilizarile corporale în viziunea Standardelor internationale de contabilitate

Capitolul II trateaza prezentarea societatii , obiectul de activitate a societatii, organigrama, forma de contabilitate a societatii, indicatorii calculati pe 3 ani si studiul de caz privind imobilizarile corporale la S.C.»FOTOXPRESS » Mangalia - monografia contabila privind imobilizarile corporale

Capitolul III- trateaza parerile personale privind imobilizarile corporale În final sunt prezentate concluziile cu privire la tema aleasa..

Am ales aceasta tema deoarece consider urmatoarele:

contabilitatea imobilizarilor corporale prezinta - sfera ampla de aplicabilitate, cu diverse tipuri de cazuri

Contabilitatea imobilizarilor corporale trateaza gestionarea în cadrul întreprinderii a miscarilor de imobilizari, intrari , iesiri, contabilitatea amortismentelor si contabilitatea leasingurilor- Ultimele doua au implicatii financiare asupra rezultatelor finaciare a întreprinderii- De aceea , pentru asigurarea unor decizii bine orientate este necesar ca acestea sa fie fundamentate pe informatii exacte si complete cu privire la numar si structura , caracteristici tehnico-functionale, stare de tehnica si grad de uzura, valoare de intrare, depreciere, randament tehnic si economic-

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA CONTABILITATII IMOBILIZARILOR

CORPORALE

1.1- Continutul si structura imobilizarilor corporale.

Imobilizarile sunt bunurile de folosinta îndelungata caracterizate prin urmatoarele însusiri :

- perioada lor de utilizare este , de regula , mai mare de un an;

- nu se consum si nu se înlocuiesc la prima utilizare ;

- nu-si schimba forma pe parcursul utilizarii acestora ;

- nu sunt destinate comercializarii .

În functie de natura lor , activele imobilizate pot fi :

a) imobilizari necorporale,

b) imobilizari corporale ,

c) imobilizari financiare

d) imobilizari corporale si necorporale în curs de executie-

Imobilizarile corporale , denumite si imobilizari materiale sau active fixe tangibile , cuprind bunurile materiale de folosinta îndelungata , care îndelinesc urmatoarele caracteristici :

- sunt utilizate în productia de bunuri , în prestarea de servicii sau snt închiriate tertilor ;

- au durata normala de functionare mai mare de un an ;

- au - valoare mai mare decât limita minima prevazuta de lege ;

În categoria imobilizarilor corporale se includ : terenurile , amenajarile de terenuri , constructii - masini , utilaje si instalatii de lucru , aparate si instalatii de masurare , control si reglare , mijloace de transport , animale de munca, plantatii, mobilier , aparatura birotica , avansuri pentru investitii .

Imobilizarile corporale denumite si fizice sau tangibile , cuprind acele bunuri materiale concrete (corporale , fizice)care participa la procesul muncii cu întreaga lor valoare de utilitate au - durata de folosinta mai mare de un an, au - valoare de intrare în patrimoniu mai mare de 8 000 000 lei , participa la mai multe cicluri de exploatare , fara a se integra în continutul material al noilor bunuri obtinute si îsi transmit treptat valoarea asupra noilor produse , lucrarilor executate si serviciilor prestate , pe calea amortizarii-

Imobilizarile corporale în curs de executie sunt considerate - categorie distincta de active imobilizate .

Terenurile sunt - categorie aparte de imobilizari corporale si cuprind : terenuri agricole si silvice , terenuri pentru constructii , terenuri cu zacaminte , terenuri fara constructii.

La intrarea în patrimoniu , terenurile se înregistreaza în contabilitate în functie de clasele de calitate (fertilitate) , suprafata, amplasare , la costul de achizitie sau la valoarea de aport a învestitorilor- De regula , terenurile nu sunt supuse amortizarii.

Pentru anumite terenuri se fac cheltuieli cu amenajarile, lucrarile de acces , racordurile la sursele de energie- Aceste investitii , legate de amenajarea terenurilor , lacurilor, baltilor, se amortizeaza chiar daca terenul respectiv nu este supus amortizarii- Amenajarile de terenuri pot fi executate în regie proprie sau de catre - societate specializata.

Imobilizari corporale în curs cuprinde : imobilizari achizitionate de la terti si ne receptionate , investitiile în curs de executie în cadrul unitatii ,efectuate în regie proprie sau în antepriza, avansuri acordate furnizorilor pentru imobilizarile corporale-

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL.DOC

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONSTANTA