Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 18301
Mărime: 192.39KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asistent Univ. drd. Alina Bratu
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONSTANTA

Cuprins

INTRODUCERE 3

Capitolul I- Organizarea contabilitatii imobilizarilor corporale 3

1.1- Continutul si structura imobilizarilor corporale 5

1.2- Evaluarea imobilizarilor corporale 6

1.3- Documentele contabile utilizate 7

1.4- Obiectivele si factorii organizarii imobilizarilor 7

1.5- Contabilitatea operatiilor privind terenurile 9

Functiunea conturilor 2111,2112 9

Operatii(înregistrari contabile terenuri propriu zise,

amenajari de terenuri 10

1.5.1- Contabilitatea operatiilor privind mijloacele fixe 11

Functiunea conturilor 212,213,214-

Înregistrari contabile.

1.5.2.- Contabilitatea operatiilor privind imobilizarile 14

corporale în curs

Functiunea conturilor 231, 232

Înregistrari contabile.

1.6- Amortizarea imobilizarilor corporale 16

1.6.1- Regimuri de amortizare 16

1.6.2- Contabilitatea operatiilor privind amortizarea 18

Imobilizarilor corporale

- Prezentare conturi 281

- Înregistrari contabile

1.7- Provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor corporale 19

- prezentare conturi

- înregistrari contabile

1.8- Imobilizarile corporale în viziunea standardelor

internationale de contabilitate 19

Capitolul II- Studiu de caz privind organizarea contabilitatii

imobilizarilor corporale la S.C.”FOTOXPRESS”S.R.L- 24

2.1- Prezentarea societatii 24

Obiectul de activitate 24

Organigrama 25

Forma de contabilitate(maestru sah sau pe jurnale) 26

Indicatori calculati pe 3 ani :2000,2001,2002 (capital, cheltuieli, `venituri,

rezultate, rate) 29

2.2- Contabilitatea operatiilor privind Imobilizarile corporale la S.C- ”FOTOXPRESS” S.R.L.MANGALIA- 31

Capitolul III- Pareri personale privind imobilizarile corporale-

Concluzii finale 38

BIBLIOGRAFIE 46

Extras din document

INTRODUCERE

Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura înregistrarea cronologica si sistematica , prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si al rezultatelor obtinute, atât pentru necesitatile firmei, cât si în relatiile acesteia cu asociatii sau actionarii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane fizice si juridice.

Contabilitatea asigura controlul operatiilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare a datelor , precum si exactitatea datelor furnizate.

Cu ajutorul contabilitatii se pot furniza informatii necesare stabilirii patrimoniului national, precum si întocmirii balantelor financiare pe ansamblul economiei nationale.

Forma de organizare a contabilitatii unei firme se diferentiaza , în principal, în raport de metoda contabila adoptata- Cele mai marcante si influente culturi contabile din lume sunt :cea europeana si cea saxona“- În raport cu cele doua culturi contabile , se pot utiliza doua concepte organizatorice, monist si dualist.

Monist în cazul în care la nivelul întreprinderii se organizeaza un singur circuit contabil, deci - singura contabilitate, atât pentru latura interna cât si pentru cea externa a întreprinderii- Dualist, daca pentru cele doua laturi sunt organizate , dar corelate contabilitati separate.

Pentru contabilitatea din România opereaza conceptul dualist- În consecinta, la nivelul întreprinderii se disting doua sectiuni ale contabilitatii, financiara si de gestiune sau financiara si manageriala, ori interna si externa.

Tema aleasa pentru lucrare este “ organizarea contabilitatii imobilizarile corporale Tema s-a efectuat la S.C.”FOTOXPRESS”S.R.L- Mangalia

Lucrarea este structurata în trei capitole:

Capitolul I trateaza partea teoretica privind Organizarea contabilitatii imobilizarilor corporale .În acest capitol am prezentat structura imobilizarilor corporale, evaluarea imobilizarilor corporale, documentele primare privind activele imobilizate corporale , obiectivele si factorii organizarii imobilizarilor corporale, contabilitatea operatiilor privind terenurile, contabilitatea operatiilor privind mijloacele fixe, contabilitatea operatiilor privind imobilizarile în curs, amortizarea imobilizarilor,, contabilitatea operatiilor privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor corporale si I.A.S.16 imobilizarile corporale în viziunea Standardelor internationale de contabilitate

Capitolul II trateaza prezentarea societatii , obiectul de activitate a societatii, organigrama, forma de contabilitate a societatii, indicatorii calculati pe 3 ani si studiul de caz privind imobilizarile corporale la S.C.»FOTOXPRESS » Mangalia - monografia contabila privind imobilizarile corporale

Capitolul III- trateaza parerile personale privind imobilizarile corporale În final sunt prezentate concluziile cu privire la tema aleasa..

Am ales aceasta tema deoarece consider urmatoarele:

contabilitatea imobilizarilor corporale prezinta - sfera ampla de aplicabilitate, cu diverse tipuri de cazuri

Contabilitatea imobilizarilor corporale trateaza gestionarea în cadrul întreprinderii a miscarilor de imobilizari, intrari , iesiri, contabilitatea amortismentelor si contabilitatea leasingurilor- Ultimele doua au implicatii financiare asupra rezultatelor finaciare a întreprinderii- De aceea , pentru asigurarea unor decizii bine orientate este necesar ca acestea sa fie fundamentate pe informatii exacte si complete cu privire la numar si structura , caracteristici tehnico-functionale, stare de tehnica si grad de uzura, valoare de intrare, depreciere, randament tehnic si economic-

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA CONTABILITATII IMOBILIZARILOR

CORPORALE

1.1- Continutul si structura imobilizarilor corporale.

Imobilizarile sunt bunurile de folosinta îndelungata caracterizate prin urmatoarele însusiri :

- perioada lor de utilizare este , de regula , mai mare de un an;

- nu se consum si nu se înlocuiesc la prima utilizare ;

- nu-si schimba forma pe parcursul utilizarii acestora ;

- nu sunt destinate comercializarii .

În functie de natura lor , activele imobilizate pot fi :

a) imobilizari necorporale,

b) imobilizari corporale ,

c) imobilizari financiare

d) imobilizari corporale si necorporale în curs de executie-

Imobilizarile corporale , denumite si imobilizari materiale sau active fixe tangibile , cuprind bunurile materiale de folosinta îndelungata , care îndelinesc urmatoarele caracteristici :

- sunt utilizate în productia de bunuri , în prestarea de servicii sau snt închiriate tertilor ;

- au durata normala de functionare mai mare de un an ;

- au - valoare mai mare decât limita minima prevazuta de lege ;

În categoria imobilizarilor corporale se includ : terenurile , amenajarile de terenuri , constructii - masini , utilaje si instalatii de lucru , aparate si instalatii de masurare , control si reglare , mijloace de transport , animale de munca, plantatii, mobilier , aparatura birotica , avansuri pentru investitii .

Imobilizarile corporale denumite si fizice sau tangibile , cuprind acele bunuri materiale concrete (corporale , fizice)care participa la procesul muncii cu întreaga lor valoare de utilitate au - durata de folosinta mai mare de un an, au - valoare de intrare în patrimoniu mai mare de 8 000 000 lei , participa la mai multe cicluri de exploatare , fara a se integra în continutul material al noilor bunuri obtinute si îsi transmit treptat valoarea asupra noilor produse , lucrarilor executate si serviciilor prestate , pe calea amortizarii-

Imobilizarile corporale în curs de executie sunt considerate - categorie distincta de active imobilizate .

Terenurile sunt - categorie aparte de imobilizari corporale si cuprind : terenuri agricole si silvice , terenuri pentru constructii , terenuri cu zacaminte , terenuri fara constructii.

La intrarea în patrimoniu , terenurile se înregistreaza în contabilitate în functie de clasele de calitate (fertilitate) , suprafata, amplasare , la costul de achizitie sau la valoarea de aport a învestitorilor- De regula , terenurile nu sunt supuse amortizarii.

Pentru anumite terenuri se fac cheltuieli cu amenajarile, lucrarile de acces , racordurile la sursele de energie- Aceste investitii , legate de amenajarea terenurilor , lacurilor, baltilor, se amortizeaza chiar daca terenul respectiv nu este supus amortizarii- Amenajarile de terenuri pot fi executate în regie proprie sau de catre - societate specializata.

Imobilizari corporale în curs cuprinde : imobilizari achizitionate de la terti si ne receptionate , investitiile în curs de executie în cadrul unitatii ,efectuate în regie proprie sau în antepriza, avansuri acordate furnizorilor pentru imobilizarile corporale-

Preview document

Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 1
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 2
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 3
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 4
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 5
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 6
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 7
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 8
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 9
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 10
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 11
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 12
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 13
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 14
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 15
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 16
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 17
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 18
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 19
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 20
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 21
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 22
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 23
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 24
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 25
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 26
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 27
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 28
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 29
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 30
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 31
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 32
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 33
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 34
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 35
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 36
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 37
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 38
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 39
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 40
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 41
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 42
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 43
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 44
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 45
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 46
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 47
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 48
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 49
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 50
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 51
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 52
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 53
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 54
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 55
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 56
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 57
Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL.DOC

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului Financiar SRL Servicomas

Introducere ,,Mulţi oameni consideră profiturile ca reprezentând un surplus inutil şi nejustificat din punct de vedere economic, însuşit de...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL

CAPITOLUL I Prezentarea firmei 1.1. Date generale privind SC "ITAL-KOL" SRL Şag Denumirea societăţii este SC "ITAL-KOL" SRL sediul social este...

Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale

CAP.1. ACTIVELE IMOBILIZATE-DEFINIRE ŞI STRUCTURĂ Capitalul agenţilor economici poate fi plasat în bunuri şi valori, adică bunuri care prin natura...

Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution

ARGUMENT Activitatea unităţilor economice, concretizată în procesele de aprovizionare, producţie şi desfacere, determină raporturi...

Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Auto Sorinache SRL

Capitolul 1 CONCEPTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITÃŢII IMOBILIZÃRILOR CORPORALE 1.1Definirea şi structura imobilizărilor...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE O unitate economică, pentru a funcționa bine, are nevoie de sistem nervos prin care să circule informația și care să asigure...

Ai nevoie de altceva?