Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 22088
Mărime: 1.09MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popa Gabriel

Cuprins

Introducere 51.Contabilitatea- instrument de baza al managementului financiar 6

1.1. Managementul financiar 6

1.1.1.Conceptul de management financiar 6

1.1.2.Functiunile manageriale ale organizatiei 8

1.1.3.Functiunea financiar- contabila, componenta a sistemului organizarii agentului economic 9

1.2. Notiuni de baza privind contabilitatea 10

1.2.1.Patrimoniul- obiect de studiu al contabilitatii 10

1.2.2.Sarcinile si functiile contabilitatii 12

1.2.3.Metoda contabilitatii si principiile organizarii si conducerii acesteia 13

1.3.Sistemul informational contabil 16

1.3.1.Conceptul de sistem informational 16

1.3.2.Sistemul informational economic 17

1.3.3.Elemente de baza privind sistemul informational contabil 19

2.Organizarea si conducerea contabilitatii la unitatile militare 21

2.1.Unitatile militare- institutii publice? 21

2.2.Organizarea si conducerea contabilitatii în unitatile militare 24

2.3.Documentarea 26

2.4.Registrele de contabilitate 29

2.4.1.Generalitati 29

2.4.2.Registrul jurnal 30

2.4.3.Registrul Cartea Mare 31

2.4.4.Registrul Inventar 33

2.5.Situatiile financiare anuale 33

2.5.1.Generalitati 33

2.5.2.Bilantul 34

2.5.3.Contul de rezultat patrimonial 35

2.5.4.Situatia fluxurilor de trezorerie 36

2.5.5.Situatia modificarilor în structura activelor 36

2.5.6.Anexele la situatiile financiare 36

2.5.7.Contul de executie bugetara 37

2.6.Planul de conturi utilizat în unitatile militare 38

2.7.Forme de înregistrare în contabilitatea unitatilor militare 39

3.Probleme specifice de control intern si audit public intern la unitatile militare 41

3.1.Controlul intern la unitatile militare 41

3.1.1.Notiunea de control financiar 41

3.1.2.Organizarea si exercitarea controlului intern în domeniul financiar – contabil la unitatile militare……………………………………42

3.1.3.Activitati desfasurate pe timpul controlului intern la unitatile militare 45

3.2.Auditul public intern în domeniul apararii 50

3.2.1.Delimitari conceptuale privind auditul public intern 50

3.2.2.Organizarea auditului public intern în Ministerul Apararii 52

3.2.3.Domenii de aplicare a auditului public intern 53

4.Structurile financiar- contabile din cadrul unitatilor militare 56

4.1.Structurile organizatorice ale compartimentelor financiar- contabile din cadrul unitatilor militare, domeniile de competenta si atributiile acestora 56

4.2.Diagrama relatiilor functionale ale compartimentului financiar- contabil în cadrul unitatii militare 60

4.3.Circulatia documentelor financiar- contabile 64

Concluzii si propuneri 71

Bibliografie 73

Extras din document

INTRODUCERE

Într-o lume fiscala de o amploare fara precedent, valorificarea informatiei economice se poate asigura numai în cadrul unor sisteme informationale care sa fundamenteze deciziile ce se adopta cu informatii rapide si complexe.

Componenta de baza a sistemului informational economic, contabilitatea furnizeaza partea covârsitoare a informatiilor necesare argumentarii si luarii deciziilor manageriale, devenind treptat un domeniu complex, cu obiect de studiu, cu metode si domeniu de aplicabilitate proprii.

Alinierea tarii noastre la normele aplicabile în tarile europene- Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si Standardele Internationale de Contabilitate, nu poate fi asigurata decât printr-un efort colectiv si permanent, manifestat atât teoretic, cât si practic.

În conditiile actuale, România se afla în plin proces de armonizare a sistemului sau contabil cu normele contabile internationale mentionate mai sus, sfera si functiile contabilitatii suferind schimbari succesive si adânci.

Principalele modificari cu un important impact asupra fluxurilor financiare ce se deruleaza la nivelul institutiilor publice, vizeaza accentuarea procesului de descentralizare fiscala, modificarea sistemului de finantare a acestora si derularea resurselor financiare publice prin Trezoreria statului.

Incluse, din punct de vedere financiar- contabil, în sistemul institutiilor publice, unitatile militare au avut aceeasi „traiectorie”, dar, din pacate, modificarile mentionate nu au fost însotite de instrumente adecvate de programare si de urmarire a utilizarii resurselor financiare publice, actualul sistem de constructie a bugetelor cât si cel de urmarire a cheltuielilor neraspunzând necesitatilor de ordin practic.

Am încercat în lucrarea de fata sa surprind atât aspectele teoretice, cât si pe cele practice ale organizarii si conducerii contabilitatii la unitatile militare, utilizând drept element de comparatie organizarea si conducerea contabilitatii la agentii economici, pentru ca, în final, sa arat care ar putea fi eventualele aspecte ce ar putea fi îmbunatatite.

CAPITOLUL 1: CONTABILITATEA- INSTRUMENT DE BAZA AL MANAGEMENTULUI FINANCIAR

1.1. Managementul financiar

1.1.1. Conceptul de management financiar

Considerat atât stiinta cât si arta totodata, managementul a devenit în zilele noastre unul dintre cele mai interesante domenii ale activitatii umane, detinând o încarcatura intelectuala, dar si una de ordin social si chiar emotional.

Importanta acestui domeniu, atât prin prisma terenului generos de investigatii teoretice interdisciplinare pe care îl ofera, dar si prin expresia pragmatica a talentului si capacitatilor pe care conducerea organizatiilor de toate tipurile si profilurile le presupune, a crescut treptat pe parcursul secolului trecut, intensificându-se cu precadere în ultimele decenii.

Parintele managementului, Peter Drucker, a evidentiat ca aparitia acestui domeniu reprezinta un eveniment al istoriei umane: „el reprezinta organul societatii, a carui sarcina este sa faca productive resursele, el reflecta spiritul epocii moderne de fapt el este indispensabil”.

Arbitrar de tipul organizatiei sau de scopul acesteia, managementul are menirea de face productive activitatile umane. Combinarea resurselor disponibile ale unei organizatii care sa aiba ca efect atingerea obiectivului pentru care aceasta a luat fiinta, si, implicit a satisfactiei membrilor ei, reprezinta preocuparea managementului, ca parte componenta a stiintelor economice.

Fara fundamentul creat de studiul stiintelor economice, arta managementului nu poate fi deprinsa, si cu atât mai putin, pusa în aplicare.

Unii specialisti români considera ca managementul „rezida în studierea proceselor si relatiilor de management din cadrul lor, în vederea descoperirii legitatilor si principiilor care le guverneaza, a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici si modalitati de conducere, de natura sa asigure ridicarea eficientei.”

Alti autori definesc managementul ca un „mod de a conduce si gestiona rational o organizatie, de a organiza activitati, de a stabili scopuri si obiective, de a construi strategii.”

Preview document

Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 1
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 2
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 3
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 4
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 5
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 6
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 7
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 8
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 9
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 10
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 11
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 12
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 13
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 14
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 15
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 16
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 17
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 18
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 19
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 20
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 21
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 22
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 23
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 24
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 25
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 26
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 27
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 28
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 29
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 30
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 31
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 32
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 33
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 34
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 35
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 36
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 37
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 38
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 39
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 40
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 41
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 42
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 43
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 44
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 45
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 46
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 47
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 48
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 49
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 50
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 51
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 52
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 53
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 54
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 55
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 56
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 57
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 58
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 59
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 60
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 61
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 62
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 63
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 64
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 65
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 66
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 67
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 68
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 69
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 70
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 71
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 72
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 73
Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Studiu Privind Organizarea si Conducerea Contabilitatii la Unitatile Militare prin Prisma Aplicarii Contabilitatii Agentilor Economici.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea si Conducerea Imobilizarilor Corporale - Calitatea si Structura Sortimentala la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității

ARGUMENT Conform Legii contabilităţii “orice operaţie patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un act scris care stă la baza...

Controlului Financiar Privind Cheltuielile si Veniturile unui Agent Economic – SNP Petrom Bucuresti, Sucursala Peco Braila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar...

Contabilitate Publica

DESCRIEREA INSTITUTIEI PUBLICE Scurt istoric Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) cu sediul în Iasi, str....

Ai nevoie de altceva?