Studiu Privind Organizarea si Conducerea Contabilitatii la Unitatile Militare prin Prisma Aplicarii Contabilitatii Agentilor Economici

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studiu Privind Organizarea si Conducerea Contabilitatii la Unitatile Militare prin Prisma Aplicarii Contabilitatii Agentilor Economici.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 74 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Popa Gabriel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere 51.Contabilitatea- instrument de baza al managementului financiar 6
1.1. Managementul financiar 6
1.1.1.Conceptul de management financiar 6
1.1.2.Functiunile manageriale ale organizatiei 8
1.1.3.Functiunea financiar- contabila, componenta a sistemului organizarii agentului economic 9
1.2. Notiuni de baza privind contabilitatea 10
1.2.1.Patrimoniul- obiect de studiu al contabilitatii 10
1.2.2.Sarcinile si functiile contabilitatii 12
1.2.3.Metoda contabilitatii si principiile organizarii si conducerii acesteia 13
1.3.Sistemul informational contabil 16
1.3.1.Conceptul de sistem informational 16
1.3.2.Sistemul informational economic 17
1.3.3.Elemente de baza privind sistemul informational contabil 19
2.Organizarea si conducerea contabilitatii la unitatile militare 21
2.1.Unitatile militare- institutii publice? 21
2.2.Organizarea si conducerea contabilitatii în unitatile militare 24
2.3.Documentarea 26
2.4.Registrele de contabilitate 29
2.4.1.Generalitati 29
2.4.2.Registrul jurnal 30
2.4.3.Registrul Cartea Mare 31
2.4.4.Registrul Inventar 33
2.5.Situatiile financiare anuale 33
2.5.1.Generalitati 33
2.5.2.Bilantul 34
2.5.3.Contul de rezultat patrimonial 35
2.5.4.Situatia fluxurilor de trezorerie 36
2.5.5.Situatia modificarilor în structura activelor 36
2.5.6.Anexele la situatiile financiare 36
2.5.7.Contul de executie bugetara 37
2.6.Planul de conturi utilizat în unitatile militare 38
2.7.Forme de înregistrare în contabilitatea unitatilor militare 39
3.Probleme specifice de control intern si audit public intern la unitatile militare 41
3.1.Controlul intern la unitatile militare 41
3.1.1.Notiunea de control financiar 41
3.1.2.Organizarea si exercitarea controlului intern în domeniul financiar – contabil la unitatile militare……………………………………42
3.1.3.Activitati desfasurate pe timpul controlului intern la unitatile militare 45
3.2.Auditul public intern în domeniul apararii 50
3.2.1.Delimitari conceptuale privind auditul public intern 50
3.2.2.Organizarea auditului public intern în Ministerul Apararii 52
3.2.3.Domenii de aplicare a auditului public intern 53
4.Structurile financiar- contabile din cadrul unitatilor militare 56
4.1.Structurile organizatorice ale compartimentelor financiar- contabile din cadrul unitatilor militare, domeniile de competenta si atributiile acestora 56
4.2.Diagrama relatiilor functionale ale compartimentului financiar- contabil în cadrul unitatii militare 60
4.3.Circulatia documentelor financiar- contabile 64
Concluzii si propuneri 71
Bibliografie 73

Extras din document

INTRODUCERE

Într-o lume fiscala de o amploare fara precedent, valorificarea informatiei economice se poate asigura numai în cadrul unor sisteme informationale care sa fundamenteze deciziile ce se adopta cu informatii rapide si complexe.

Componenta de baza a sistemului informational economic, contabilitatea furnizeaza partea covârsitoare a informatiilor necesare argumentarii si luarii deciziilor manageriale, devenind treptat un domeniu complex, cu obiect de studiu, cu metode si domeniu de aplicabilitate proprii.

Alinierea tarii noastre la normele aplicabile în tarile europene- Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si Standardele Internationale de Contabilitate, nu poate fi asigurata decât printr-un efort colectiv si permanent, manifestat atât teoretic, cât si practic.

În conditiile actuale, România se afla în plin proces de armonizare a sistemului sau contabil cu normele contabile internationale mentionate mai sus, sfera si functiile contabilitatii suferind schimbari succesive si adânci.

Principalele modificari cu un important impact asupra fluxurilor financiare ce se deruleaza la nivelul institutiilor publice, vizeaza accentuarea procesului de descentralizare fiscala, modificarea sistemului de finantare a acestora si derularea resurselor financiare publice prin Trezoreria statului.

Incluse, din punct de vedere financiar- contabil, în sistemul institutiilor publice, unitatile militare au avut aceeasi „traiectorie”, dar, din pacate, modificarile mentionate nu au fost însotite de instrumente adecvate de programare si de urmarire a utilizarii resurselor financiare publice, actualul sistem de constructie a bugetelor cât si cel de urmarire a cheltuielilor neraspunzând necesitatilor de ordin practic.

Am încercat în lucrarea de fata sa surprind atât aspectele teoretice, cât si pe cele practice ale organizarii si conducerii contabilitatii la unitatile militare, utilizând drept element de comparatie organizarea si conducerea contabilitatii la agentii economici, pentru ca, în final, sa arat care ar putea fi eventualele aspecte ce ar putea fi îmbunatatite.

CAPITOLUL 1: CONTABILITATEA- INSTRUMENT DE BAZA AL MANAGEMENTULUI FINANCIAR

1.1. Managementul financiar

1.1.1. Conceptul de management financiar

Considerat atât stiinta cât si arta totodata, managementul a devenit în zilele noastre unul dintre cele mai interesante domenii ale activitatii umane, detinând o încarcatura intelectuala, dar si una de ordin social si chiar emotional.

Importanta acestui domeniu, atât prin prisma terenului generos de investigatii teoretice interdisciplinare pe care îl ofera, dar si prin expresia pragmatica a talentului si capacitatilor pe care conducerea organizatiilor de toate tipurile si profilurile le presupune, a crescut treptat pe parcursul secolului trecut, intensificându-se cu precadere în ultimele decenii.

Parintele managementului, Peter Drucker, a evidentiat ca aparitia acestui domeniu reprezinta un eveniment al istoriei umane: „el reprezinta organul societatii, a carui sarcina este sa faca productive resursele, el reflecta spiritul epocii moderne de fapt el este indispensabil”.

Arbitrar de tipul organizatiei sau de scopul acesteia, managementul are menirea de face productive activitatile umane. Combinarea resurselor disponibile ale unei organizatii care sa aiba ca efect atingerea obiectivului pentru care aceasta a luat fiinta, si, implicit a satisfactiei membrilor ei, reprezinta preocuparea managementului, ca parte componenta a stiintelor economice.

Fara fundamentul creat de studiul stiintelor economice, arta managementului nu poate fi deprinsa, si cu atât mai putin, pusa în aplicare.

Unii specialisti români considera ca managementul „rezida în studierea proceselor si relatiilor de management din cadrul lor, în vederea descoperirii legitatilor si principiilor care le guverneaza, a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici si modalitati de conducere, de natura sa asigure ridicarea eficientei.”

Alti autori definesc managementul ca un „mod de a conduce si gestiona rational o organizatie, de a organiza activitati, de a stabili scopuri si obiective, de a construi strategii.”

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu Privind Organizarea si Conducerea Contabilitatii la Unitatile Militare prin Prisma Aplicarii Contabilitatii Agentilor Economici.doc