Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 8505
Mărime: 67.15KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Roxana Dicu

Cuprins

Cap 1 Introducere.4

Cap 2 Principalele modificări şi completări în vigoare aduse de OMPF 3055/2009.4

Cap 3 Aria de aplicabilitate şi moneda de raportare:.7

3.1 Formatul şi continutul situatiilor financiare.7

3.2 Utilizatorii situatiilor financiare.8

3.3 Caracteristicile calitative a situaţiilor financiare.9

3.4 Principii contabile generale.9

3.5 Reguli generale de evaluare.10

3.6 Corectarea erorilor contabile.13

Cap 4 Active Imobilizate.13

4.1 Recunoaşterea imobilizărilor corporale.14

4.2 Active de natura cheltuielilor de constituire.15

4.3 Active de natura cheltuielilor de dezvoltare.15

4.4 Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile .17

4.5 Fondul comercial.17

4.6 Avansuri şi alte imobilizări corporale.18

4.7 Recunoaşterea imobilizărilor corporale.17

4.8 Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale.19

4.9 Amortizarea.19

4.10 Imobilizări financiare.20

4.11 Stocuri.20

4.12 Terţii.23

4.13 Provizioane.23

4.14 Cheltuieli financiare.24

4.15 Capitalul şi rezervele.24

4.16 Veniturile.26

Extras din document

Cap 1 Introducere

Începând cu 01.01.2010, Contabilitatea din România se bazează pe OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea “Reglementîrilor contabile conforme cu directivele europene”care abrogă şi înlocuieşte OMFP NR.1752/2005, abrogat la 31.12.2009.

Noul ordin implică, pe lângă o foarte bună cunoaştere a reglementărilor contabile şi o serie de măsuri organizatorice necesare adaptării planului de conturi actual, inclusiv eventuale adaptări ale programelor informatice.

Cap 2 Principalele modificări si completări în vigoare conform OMFP 3055/2009

Cele mai importante modificări aduse reglementărilor contabile în vigoare sunt:

• Efectuarea lunară a evaluării elementelor în valută, precum şi a creanţelor şi datoriilor exprimate în lei a cărei decontare se face în funcţie de cursul unei valute cu recunoaştere în contabilitate a diferenţelor înregistrate.

• Corectarea pe seama rezultatului reportat numai a unor erori semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente

• Contabilizarea contractelor de leasing financiar, în conditiile în care numai anumite categorii de entităţi pot avea calitatea de locator.

• Tratamentul contabil aferent reducerilor comerciale acordate, respectiv primite.

• Aplicarea in contabilitate a principiului prevalenţei economicului asupra juridicului de către toate categoriile de entităţi.

Completările cele mai importante în vigoare aduse de OMFP 3055/2009 sunt:

• precizarea utilizatorilor situaţiilor financiare anuale care sunt situaţii financiare cu scop general

• enumerarea caracteristicilor calitative ale situaţiilor financiare

• contabilizarea schimbului de active

• menţionarea expresă a unor elemente care influenţează costul achiziţiei

• elemente legate de costurile îndatorării

• evaluarea efectuat de încheierea exerciţiului financiar

• factorii care indică deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale

• contabilizarea distinctă a imobilizărilor corporale şi a stocurilor cumpărate pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare

• recunoaşterea primelor reprezentând participarea la profit, acordate potrivit legii beneficiilor sub forma acţiunilor proprii ale entităţii sau a altor instrumente de capitaluri proprii acordate angajatilor; contribuţiei unităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntară de sănătate; plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii

• actualizarea provizioanelor

• aplicarea conceptului financiar de capital, la elaborarea situaţiilor financiare

• tratamentul contabil al:bunurilor de natura patrimoniului public, primite in administrare, respectiv cedate

• controlul intern al entităţii

• întocmirea situaţiei fluxurilor de numerar

Conform OMFP 3055/2009 au fost introduse noi grupe de conturi

I. La clasa 2- Conturi de imobilizări s-a introdus grupa 22 IMOBILIZÃRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE din care fac parte conturile:

• 223 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantatii în curs de aprovizionare

• 224 Mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane si materiale si alte active corporale în curs de aprovizionare

Aceste conturi sunt conturi de activ ce ţin evidenţa imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente şi care la sfîrşitul perioadei de raportare sunt în curs de aprovizionare.

II. Clasa 3-Conturi de stocuri si producţie in curs de execuţie s-a introdus grupa 32 STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE care are următoarele conturi:

• 321 Materii prime în curs de aprovizionare

• 322 Materiale consumabile în curs de aprovizionare

• 323 Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare

• 326 Animale în curs de aprovizionare

• 327 Mãrfuri în curs de aprovizionare

• 328 Ambalaje în curs de aprovizionare

Cu ajutorul conturilor din aceastã grupã se tine evidenţa stocurilor cumpãrate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.

Acest cont este un cont de activ.

III. Contul 475 SUBVENŢII PENTRU INVESTITII este un cont nou introdus conform OMFP 3005/2009.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta subvenţiilor guvernamentale pentru investitii, împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii. Contul 475 este un cont de pasiv si se dezvoltă pe următoarele conturi analitice:

• 4751 Subventii guvernamentale pentru investitii

• 4752 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii

• 4753 Donatii pentru investitii

• 4754 Plusuri de inventar de natura imobilizarilor

• 4758 Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii

Preview document

Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 1
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 2
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 3
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 4
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 5
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 6
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 7
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 8
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 9
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 10
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 11
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 12
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 13
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 14
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 15
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 16
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 17
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 18
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 19
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 20
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 21
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 22
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 23
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 24
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 25
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 26
Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009 - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055 2009.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor

CAPITOLUL 1: APROFUNDARI PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR CONFORM STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE 1.1 DEFINITII...

Comparația dintre IAS 37 și OMFP 3055

INTRODUCERE În relaţiile de piaţă apar un şir de riscuri şi incertitudini. Acestea la rândul lor, provoacă unele cheltuieli, pierderi unice, iar...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Proceduri Analitice

PROCEDURILE ANALITICE Standardele Internaţionale de Audit precizează că “procedurile analitice constau în analiza indicatorilor şi a tendinţelor...

Draft - Proceduri de Inventariere

In temeiul: - Dispoziţiilor OMFP nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii...

Contabilitate Aprofundata

2.1. Delimitari privind capitalurile Raportata la terminologia contabilitatii europene notiunea de capitaluri delimiteaza resursele (sursele)...

Standarde Internaționale de Contabilitate

PARTEA I STANDARDE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE Retineti ca IAS-urile (Normele internationale de contabilitate) sunt elemente orientative care...

Audit

Prefaţă Auditul - reprezintă procesul efectuat de către un auditor ce posedă o calificare corespunzătoare pe parcursul cărora înregistrările...

Ai nevoie de altceva?