Taxa pe Valoarea Adăugată

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 39371
Mărime: 13.00MB (arhivat)
Publicat de: Teresa Stănescu
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. CUPRINS 3
 2. CAPITOLUL I - IMPOZITELE 4
 3. 1.1.Continutul si rolul impozitelor 4
 4. 1.2.Elementele impozitului 6
 5. 1.3.Deosebirea dintre impozitele directe si cele indirecte. Avantajele si dezavantajele impozitelor indirecte 7
 6. CAPITOLUL II - IMPOZITAREA CONSUMULUI GLOBAL 10
 7. 2.1.Evolutia modelelor de taxare 10
 8. 2.2.Taxa pe valoarea adaugata 12
 9. 2.2.1.Unicitatea impunerii 12
 10. 2.1.1.Caracteristicile principale ale T.V.A.-ului 13
 11. 2.1.2.Avantajele si dezavantajele taxei pe valoarea adaugata 14
 12. 2.2.4.Modelul românesc de TVA si armonizarea lui cu cel comunitar 15
 13. 2.2.5.Sfera de aplicare.Operatiunile si persoanele impozabile 16
 14. 2.2.6. Baza de impozitare si cotele legale 26
 15. 2.2.6.1.Baza de impozitare 26
 16. 2.2.6.2.Cotele de taxa pe valoarea adaugata 29
 17. 2.2.7.Faptul generator si exigibilitatea T.V.A. 31
 18. 2.2.8.Operatiuni scutite 33
 19. 2.2.9.Regimul deducerilor. Stabilirea taxei datorate sau a sumei negative. Regularizarea. Varsarea si rambursarea taxei 39
 20. 2.2.9.1.Regimul deducerilor 39
 21. 2.2.9.2.Determinarea taxei de plata sau a sumei negative de taxa 42
 22. 2.2.9.3.Regularizarea si rambursarea taxei 43
 23. 2.2.10.Platitorii taxei pe valoarea adaugata si obligatiile lor 46
 24. 2.2.11.Regimul special de scutire 49
 25. 2.2.12.Dispozitii comune 57
 26. 2.2.13.Dispozitii tranzitorii 58
 27. CAPITOLUL III - ARMONIZAREA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA 61
 28. 3.1.Introducerea T.V.A.-ului în tarile comunitare si stadiul armonizarii acesteia 61
 29. 3.2.Tratamentul fiscal al schimbarilor intracomunitare 62
 30. 3.3.Apropierea cotelor taxei 65
 31. 3.4.Principii asemanatoare de impunere 67
 32. 3.5.Declararea, lichidarea si plata taxei 69
 33. 3.6.Experienta altor tari 71
 34. STUDIU DE CAZ LA S.C. „TRANS” S.A. 73
 35. 4.1.Evolutia societatii pe parcursul anilor 2000 – ianuarie 2005 73
 36. 4.2.Alte aspecte cu privire la T.V.A. 84
 37. ANEXE 86

Extras din proiect

1.1. Continutul si rolul impozitelor

Termenul de impozit provine din latinescul imponere (a stabili cu forta).

În pre capitalism cu termenul de impozit erau denumite tot felul de obligatii catre stat, biserica, nobilime, în natura, în munca si uneori sub forma baneasca.

În capitalism s-a pus în evidenta faptul ca impozitele sunt numai acele dari facute in bani pentru acoperirea anumitor nevoi ale statului.

Impozitul este definit de catre finantistul francez Gaston Jeze ca o contributie baneasca fara contraprestatie si definitiva la care sunt obligati supusii statului pentru diferite servicii pe care le face statul.

Profesorul Constantin Tulai, defineste impozitul ca fiind o « obligatii pecuniare pretinse, în temeiul legii, de catre autoritatea publica, de la persoane fizice si juridice, în raport cu capacitatea contributiva a acestora, preluate la bugetul statului în mod silit si fara contraprestatie imediata si folosite de catre acesta ca resurse pentru acoperirea cheltuielilor publice si ca instrument de armonizare a interesului public cu interesele individuale ale oamenilor » .

Iulian Vacarel defineste impozitul ca o prelevare baneasca din veniturile persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului pentru îndeplinirea functiilor si sarcinilor sale, aceasta prelevare fiind silita, fara contraprestatie si nerambursabila.

Aceasta definitie permite sesizarea caracteristicilor impozitului ca forma de prelevare baneasca la dispozitia statului fata de alte forme de preluare, fiind o plata silita, fara contraprestatie si nerambursabila.

Ioan Talpos considera ca « impozitul reprezinta o forma de prelevare silita la dispozitia statului, fara contraprestatie directa si cu titlu nerambursabil, a unei parti din veniturile sau averea unei persoane fizice si/sau juridice, în vederea acoperirii unor necesitati publice » .

În opinia lui Nicolae Hoanta, impozitele sunt obligatii de plata ale contribuabililor stabilite prin lege de catre stat pentru sustinerea cheltuielilor publice necesare furnizarii de catre acesta a unor bunuri si servicii publice, inclusiv a unor transferuri, de care se bucura în mod diferentiat si nedeterminat toti cetatenii unui stat, precum si pentru influientarea conjuncturii economice.

În definitia de mai sus termenul de obligatie este definita în sens larg (nu civil), punând accentul pe latura pasiva a obligatiei, ca »îndatorirea ce revine debitorului de a îndeplini o anumita prestatie » .

Gaston Jeze considera ca « impozitul este o prestatie pecuniara, pretinsa pe cale de autoritate, cu titlu definitiv si fara contraprestatie, în vederea acoperirii cheltuielilor publice » .

Într-o lucrare mai recenta, Lucien Mehl si Pierre Beltrame definesc impozitul ca «o prestatie pecuniara, pretinsa de autoritatea publica de la persoane fizice si morale, dupa capacitatile lor contributive si fara contraprestatie determinata, în principal pentru acoperirea cheltuielilor publice si, în mod accesoriu, cu scopuri interventioniste ale puterii publice » .

Alain Euzeby întelege prin impozite « prelevari pecuniare pretinse persoanelor fizice si morale, pe cale de autoritate, cu titlu definitiv si fara contraprestatie directa, în vederea acoperirii cheltuielilor publice si interventiei economice si sociale a puterilor publice » .

Din definitiile de mai sus ale impozitului se desprind trei elemente principale legate de impozit : forta puterii publice (elementul de autoritate), transferul de avutie si o functie ampla (extinsa) a impozitului.

În privinta elementului de autoritate, acesta este fara îndoala caracterul cel mai pregnant al impozitului, cel mai rapid perceptibil de catre contribuabil. Oricare ar fi forma sa, impozitul este i’întotdeauna perceput ca un act de autoritate, o obligatie prin constrângere. Acest element reiese din definitile majoritatii autorilor.

Pentru cetateanul contribuabil, impozitul este înainte de toate o restrictie a libertatii sale, a posibilitatilor sale materiale tocmai ca urmare a elementului intrinsec de autoritate. Puterea celor care o exercita în mod public se bazeaza în mod evident pe monopolul de stabilire a impozitului de care dispun autoritatile competente.

Elementul de transfer de avutie se bazeaza pe faptul ca impozitul este o prelevare de avutie efectuata asupra patrimoniului contribuabilului. Aceasta prelevare este definitiva, datoria fiscala nefiind subiect de rambursare. De asemenea, ea nu este însotita de o contraprestatie directa, ci de unele avantaje de pe urma impozitarii care sunt diferentiate si nedeterminate. Apare deci concluzia ca veniturile din impozite se depersonalizeaza si sunt alocate pentru acoperirea unor cheltuieli publice care produc avantaje care nu sunt primite direct, în schimbul platii impozitelor.

Functia extinsa a impozitelor în lumea contemporana este asigurata de politica fiscala a majoritatii statelor, care, la functia traditionala financiara a impozitului au adaugat treptat si functia redistribuita a avutiei în societate, precum si pe cea interventionista în alocarea resurselor în economie în scopul stabilizarii cererii agregate.

Preview document

Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 1
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 2
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 3
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 4
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 5
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 6
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 7
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 8
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 9
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 10
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 11
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 12
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 13
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 14
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 15
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 16
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 17
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 18
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 19
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 20
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 21
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 22
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 23
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 24
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 25
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 26
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 27
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 28
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 29
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 30
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 31
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 32
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 33
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 34
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 35
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 36
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 37
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 38
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 39
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 40
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 41
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 42
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 43
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 44
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 45
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 46
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 47
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 48
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 49
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 50
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 51
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 52
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 53
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 54
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 55
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 56
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 57
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 58
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 59
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 60
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 61
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 62
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 63
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 64
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 65
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 66
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 67
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 68
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 69
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 70
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 71
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 72
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 73
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 74
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 75
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 76
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 77
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 78
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 79
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 80
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 81
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 82
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 83
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 84
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 85
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 86
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 87
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 88
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 89
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 90
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 91
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 92
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 93
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 94
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 95
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 96
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 97
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 98
Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • Taxa pe Valoarea Adaugata.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului,...

Alinierea TVA la cerințele Uniunii Europene

INTRODUCERE: Aceasta lucrare nu analizeaza politica fiscala în ansamblu ci se concentreaza pe examinarea impozitarii indirecte –mai exact a...

Contabilitatea TVA-ului

ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA 1.1. Continutul, particularitatile si rolul contabilitatii În acceptiunea moderna, contabilitatea, rolul...

Modificări ale TVA din 2007

TITLUL VI TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PREVEDERI PASTRATE DUPA ADERARE PREVEDERI NOI Operatiuni cu bunuri LIVRAREA DE BUNURI/ PERSOANA OBLIGATA...

Contabilitatea decontării cu bugetul statului

CAPITOLUL I Aspecte generale privind impozitele şi taxele mobilizate la bugetul de stat 1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor...

Analiza TVA

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ I.1. Fundamentarea teoretică a taxei pe valoarea adăugată...

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

Analiza Critica a Taxei pe Valoarea Adaugata Conform parerilor specialistilor, un bun impozit general asupra consumului ar trebui sa raspunda...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Aspecte generale privind taxa pe valoarea adăugată

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA I. 1. APARITIA SI EVOLUTIA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA Taxa pe valoarea adaugata...

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

2.3. Cote ale taxei pe valoarea adaugata utilizate în Europa Ca si în România, cotele aplicate pentru taxa pe valoarea adaugata în celelalte...

Inspecția Fiscală Privind Taxa pe Valoarea Adăugată

INTRODUCERE În elaborarea lucrării s-a avut în vedere faptul că forma de control fiscal este o activitate cu un pronunţat caracter aplicativ şi am...

Taxa pe Valoarea Adăugată

ARGUMENT Lucrarea de fata îsi propune sa prezinte cadrul legal al aplicarii taxei pe valoarea adaugata si principalele operatii contabile în...

Taxa pe valoare adăugată

1. Conceptul de taxa pe valoarea adaugata Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect, aparut relativ de curand in peisajul sistemelor...

Taxa pe Valoarea Adaugată

Prezentare generală a taxei pe valoarea adaugată Taxa pe valoarea adaugată este definit în literatura de specialitate ca fiind acel impozit...

Taxa pe valoarea adăugată

CAP 1. CONCEPTE, DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 1.1 Aparitia si scurt istoric Taxa pe valoarea adaugata este un...

Taxa pe Valoarea Adăugată

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 1.1 DEFINIŢIA ŞI CARACTERISTICILE TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ Taxa pe...

Ai nevoie de altceva?