Taxa pe valoarea adăugată

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 9392
Mărime: 60.50KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

TVA este un impozit indirect, calculat pe valoarea adaugată realizată de entităţile economice şi suportat de consumatori. Valoarea adaugată reprezintă o diferenţă dintre vânzările şi cumpărările aferente aceluiaşi stadiu al circuitului economic.

TVA este un impozit încasat de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării de serviciu care intră în sfera de impozitare. Agenţii economici impozabili care au participat la ciclul economic virează soldul TVA la bugetul statului. De la 1 iulie 2010 cota TVA este de 24%.

Crearea şi perfecţionarea unui sistem fiscal care să corespundă principiilor generale ale impunerii şi obiectivelor pe care le urmăreşte statul prin intermediul unor categorii de impozite, reprezintă un proces de durată, care presupune experimente şi generalizare, în funcţie de rezultatele obţinute.

Lucrarea “Contabilitatea taxei pe valoare adăugată” reprezintă o abordare cvasicuprinzătoare a modului de caracterizare a diferitelor tipuri de operaţiuni impozabile şi operaţiuni care nu sunt considerate impozabile în România. Determinarea care m-a făcut să aleg această temă, a stat la baza fundamentării cunoştinţelor mele despre tipurile de conturi utilizate, calcularea TVA-ului, documente utilizate, noţiuni despre TVA dobândite pe parcursul anilor de studii.

Lucrarea “Contabilitatea taxei pe valoare adăugată” cuprinde 9 capitole I.Noţiuni introductive, II.Elemente specifice, III.Regimuri de impozitare, IV.Baza de impozitare, V.Calcularea TVA-ului, VI.Regimul deducerilor, VII.Perioada fiscală, VIII.Documente utilizate, IX.Conturi utilizate,

Primul capitol cuprinde noţiuni generale despre taxa pe valoare adăugată, al doilea capitol cuprinde elemente specifice TVA-ului, aceste elemente sunt stipulate în legislaţia în vigoare pentru o mai bună inţelegere şi aplicaţie. În al treilea capitol am prezentat regimurile de impozitare, iar în al patrulea capitol am prezentat despre baza de impozitare, de regulă acesta este preţul de achiziţie sau preţul de cost determinat în momentul livrării bunurilor şi serviciilor. Capitolul cinci calcularea TVA-ului cuprinde formule cu ajutorul cărora este calculat TVA, capitolul şase cuprinde regimul deducerilor: dreptul de a deduce taxa pe valoare adăugată îi aparţine oricărei persoane impozabile, capitolul şapte reprezintă perioada fiscală pentru calcularea TVA, aceasta fiind luna calendaristică. În capitolul opt întâlnim documente utilizate pe baza cărora se poate înregistra taxa ape valoare adăugată în contabilitatea persoanelor impozabile. Capitolul nouă cuprinde conturile utilizate. Monografia contabilă care debutează prin prezentare SC ”TRANSPORT AUTO RĂDĂUŢI” SA. Aceasta a fost înfiinţată în anul 1963 având ca obiect de activitate comerţul engross şi transportul intern.

Monografia contabilă îşi propune să prezinte cadrul legal al aplicării taxei pe valoarea adaugată şi principalele operaţii contabile în legătură cu aprovizionarea şi relaţiile cu clienţii ale unei societăţi comerciale ce îşi desfaşoară activitatea în România, operaţii care presupun aplicarea taxei pe valoarea adăugată, cititorul având posibilitatea să studieze modul de aplicare, calculare şi înregistrare în principalele documente contabile. Societatea umană actuală este în plină dezvoltare economică, tehnică şi financiară. Având în vedere cerinţele permanente de pe piaţa economico-financiară consider că orice societate comercială este interesată de actualizarea permanentă a legislaţiei privind întocmirea documentelor necesare funcţionării unei firme.

La întocmirea lucrării s-au avut în vedere şi prevederile Codului Fiscal al Romaniei, actualizat. Competenţele dobândite în urma realizării acestei lucrări sunt:

UC 10.Marketingul afacerii

C1- Analizează rolul marketingului în activitatea agentului economic

C2- Determină nevoile clienţilor

C3- Analizează oportunitatile de marketing

UC11.Planificarea operaţională

C1- Analizează structura organizatorică a unităţii economice

C2- Organizează activităţi în funcţie de obiective

C3- Evaluează rezultatele obţinute

UC13.Managementul calităţii

C3- Îmbunătăţeşte calitatea proceselor şi a produselor/serviciilor

UC14.Finanţarea afacerilor

C2- Utilizează documente şi registre obligatorii în derularea unei afacer

I.NOŢIUNI INTRODUCTIVE

TVA este un impozit indirect, calculat pe valoarea adăugată realizată de entităţile economice şi suportat de consumatori. Valoarea adăugată reprezintă o diferenţă dintre vânzările şi cumpărările aferente aceluiaşi stadiu al circuitului economic.

Se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată activităţile economice privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate contra plată sau operaţiunile asimilate acestora.

TVA este mai întai un impozit indirect, adică un impozit general de consum, care se stabileşte asupra operaţiunilor privind transferul bunurilor şi prestărilor de servicii cu plată asimilat acestuia.

În al doilea rand, TVA este un impozit neutru unic, dar cu plata fracţionată. Este eliminată discriminarea, deoarece cotele sale se aplică asupra tuturor activităţilor economice. Faptul că plata este fracţionată rezultă din aceea că se calculează pe fiecare verigă(stadiu) care intervine în realizarea şi valorificarea produsului.

Crearea şi perfecţionarea unui sistem fiscal care să corespundă principiilor generale ale impunerii şi obiectivelor pe care le urmăreşte statul prin intermediul unor categorii de impozite, reprezintă un proces de durată, care presupune experimente şi generalizare, în funcţie de rezultatele obţinute.

Taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului/serviciului respectiv. TVA este un impozit încasat de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării de serviciu care intră în sfera de impozitare. După exercitarea dreptului de deducere, agenţii economici impozabili care au participat la ciclul economic virează soldul TVA la bugetul de stat.

De la 1 iulie 2010 executivul a stabilit o creştere cu 5 puncte procentuale a cotei de TVA de 19%,cota standard ajungând la 24%.

În România sunt în vigoare 3 categorii de TVA:

*cota standard: 24%;

*cote reduse: 9% şi 5%.

Cota redusă de 5% se aplică bazei de impozitare pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusive a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care eate construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei. Prin locuinţă livrată ca parte a politicii sociale se înţelege:

Bibliografie

1.Epuran MihaiContabilitatea financiara in noul sistem contabil,

Vol. 1 si 2, Editura de Vest, Timisoara, 2001

2.Feleaga Nicolae,

Ionascu IonReglamantare si practice in consolidarea conturilor,

Editura CECCAR, Bucuresti , 2004

3.Matis Dumitru si

colectivBazele contabilitatii, Aspectele teoretice si practice

Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005

4.Pantea Iacob Petru,

Bodea GheorgheContabilitatea financiara conforma cu Directivele

Europene, Editura Intercredo, Deva, 2006

5.Pantea Iacob Petru,

Pop Atanasiu si colectivContabilitatea financiara a intreprinderii, Editura

Dacia, Cluj-Napoca, 2004

6.Ristea MihaiContabilitatea financiara, Editura Universitara,

Bucuresti, 2005

7.Staicu ConstantinContabilitatea financiara, Editura CECCAR,

Bucuresti, 2002

8.Tabara Niculai,

Hormonea Emil si colectivConturile anuale si procesul decisional, Editura

Tipomoldova, Iasi, 2001

9.Toma MarinReorganizarea intreprinderii prin fuziune si divizare

Editura CECCAR, Bucuresti, 2002

10. XXLegea contabilitatii nr.82/1991, revizuita si

actualizata

11. XXOMFP nr.30055/2009 pentru aprobarea

Reglementarilor contabile conforme cu directivele

Europene, M.O.nr.1080,1080 bis din 30/11/2005

12. XXStandardele internationale de Raportare fiscal(IFRS),

Editura CECCAR, Bucuresti, 2005

Preview document

Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 1
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 2
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 3
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 4
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 5
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 6
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 7
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 8
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 9
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 10
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 11
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 12
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 13
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 14
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 15
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 16
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 17
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 18
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 19
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 20
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 21
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 22
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 23
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 24
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 25
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 26
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 27
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 28
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 29
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 30
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 31
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 32
Taxa pe valoarea adăugată - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Taxa pe valoarea adaugata.docx

Alții au mai descărcat și

Taxa pe valoare adaugata - important venit al bugetului de stat

INTRODUCERE Statul, pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime are nevoie de resurse. Încă din cele mai vechi timpuri, acesta își...

Accizele în România și armonizarea acestora cu reglementările europene în materie

Introducere Accizele reprezintă formele cele mai vechi ale impozitului indirect. Există dovezi scrise care demonstrează perceperea accizelor încă...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Divizarea prin absorbție a societăților comerciale

1. Divizarea societăților comerciale Divizarea societăților comerciale, la fel ca şi fuziunea acestora, reprezintă un procedeu tehnico-juridic...

Etica profesionala si dilemele etice - Codul etic al profesionistilor contabili

Etica profesională și dilemele eticii reprezintă subiectul abordat in această lucrare, însoțit de un exemplu de etică și anume cea a...

Audit Financiar

AUDIT = exprimarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea ei la un criteriu...

Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz

STUDII DE CAZ – STANDARDE DE AUDIT STUDIU DE CAZ I Exemplu de scrisoare de misiune pentru efectuarea unui audit Scrisoarea urmãtoare, împreunã...

Organizarea Contabilitatii in Institutiile de Administratie Publica

Definitie si clasificarea institutiilor publice Institutiile publice-entitati patrimoniale ce desfasoara activitati,de regula sociale,in folosul...

Ai nevoie de altceva?