Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 22598
Mărime: 915.06KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mirea Ioana

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă are drept scop studiul bilanţului, ca document ce oglindeşte activitatea unităţii, care asigură prezentarea în formă generalizată, sintetizată în etalon valoric, la un moment dat, a poziţiilor financiare şi a rezultatelor activităţii.

S-a avut în vederea, în partea teoretică, evoluţia bilanţului de la apariţia sa şi până în zilele noastre, conturând modelele reprezentative respectiv modelul britanic, cel american şi cel prezentat de către directivele a IV şi a VII- a.

Scopul acestei lucrări este analiza rezultatelor S.C. BRATIM S.A. pe baza bilanţului, pe trei ani consecutivi precum şi modul în care rezultatele obţinute au influenţat deciziile la nivelul societăţii

Lucrarea cuprinde şase capitole dedicate bilanţului atât sub aspect teoretic, cât şi practic, prin studiul de caz în care s-a realizat analiza indicatorilor pe baza bilanţului.

Primele două capitole privesc noţiunile teoretice legate de bilanţ, începând cu definiţia acestuia, continuând cu rolul şi funcţiile acestuia şi terminând cu prezentarea modelelor de bilanţ la nivel mondial.

Capitolul al treilea este dedicat prezentării S.C. BRATIM S.A. la care s-a realiza studiul de caz. El oferă înformaţii ce cuprind atât aspecte de ordin general cât şi aspecte ce vizează evoluţia societăţii de la înfiinţare şi până în prezent, locul pe care aceasta îl ocupă pe piaţă etc.

Al patrulea capitol prezintă aspectele legate de etapele premergătoare întocmirii bilanţului la socitatea analizată dar şi o aplicaţie informatică legată tot de aceste etape.

Capitolul cinci cuprinde analiza principalilor îndicatori pe baza datelor furnizate de către bilanţurile aferente a trei ani de referinţă, evoluţia acestora şi modul în care evoluţia lor a înfluenţat activitatea şi deciziile societăţii.

Ultimul oferă informaţii legate de concluziile ce se desprind în urma studiului, informaţiile propuse în vederea ameliorării aspectelor negative constatate în urmă analizei efectuate.

CAPITOLUL I. BILANŢUL – CONSIDERAŢII GENERALE

1.1 Definirea conceptului de bilanţ

Bilanţul este procedeul de bază al contabilităţii care reflectă în expresie valorică, la un moment dat, mijloacele economice şi sursele lor de finanţare, precum şi rezultatele obţinute ca urmare a investirii, consumării şi reproducţiei capitalului.

Noţiunea de bilanţ este foarte veche. Nu se cunoaşte cu exactitate când şi cine a creat acest instrument contabil. Ca şi Contabilitatea, bilanţul este creaţia anonimă la care şi-au adus contribuţia generaţii şi generaţii de autori practicieni şi teoreticieni din cele mai vechi timpuri .

Aristotel, în lucrarea sa „Politica” , vorbeşte despre bilanţul preventiv şi cel consumptiv, respectiv de bugetul de venituri şi cheltuieli .

Etimilogic, cuvântul „bilanţ” este de origine latină având semnificaţia unei balanţe cu două talere echilibrate („BI” inseamnă două si „LANX” înseamnă talere) .

Potrivit Legii Contabilităţii , bilanţul contabil este „documentul oficial al unităţii patrimoniale, care trebuie să dea o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute” ca sistem al contabilităţii, bazată pe înregistrarea în partidă dublă.

Caracterul documentar şi informativ economic al bilanţului a fost relevat de Jaques Savary în 1673 „ca un instrument de control al înregistrărilor contabile şi de cunoaştere a situaţiei economico-financiare a întreprinderii” .

Cu toate că, bilanţul este cunoscut şi utilzat de veacuri în practica contabilă, el devine obiectul unor cercetări deosebite abia la sfârşitul secolului trecut. Belgianul Simon Stevin „se remarcă prin aceea că este primul autor care a pus în mod ştiinţific problema necesităţii bilanţului anual”.Cercetările legate de rolul şi funcţiile bilanţului s-au accentuat ulterior foarte mult dând naştere numeroaselor teorii ale bilanţului .

Primele teorii ale bilanţului au apărut în 1919 în literatura germană , şi anume, teoria statică dezvoltată de Nicklisch şi teoria dinamică a lui Schmalenbach.Toate teoriile bilanţului sunt considerate a fi teorii ale evaluării sau teorii ale funcţiilor bilanţului.

Cerinţa întocmirii bilanţului este arătată de matematicianul Luca Paciolo, odată cu cristalizarea ca sistem a contabilităţii bazată pe înregistrarea în partidă dublă .

Spiridon Iacobescu, primul autor român care a reuşit să formeze principiile ştiinţifice ale contabilităţii defineşte bilanţul ca fiind situaţia patrimonială definitivă prezentând în formă contabilă activul şi pasivul patrimoniului împreună cu rezultatele ce au modificat forma iniţială a patrimoniului.

Un alt autor, cu o bogată activitate ştiinţifică, C.G. Demetrescu defineşte bilanţul ca o situaţie întocmită sub formă contabilă şi după un anumit plan, cuprinzând activul şi pasivul unei întreprinderi, precum şi rezultatele obţinute până la o anumită dată.

Profesorul I.Evian defineşte bilanţul „ca instrument de cunoaştere a felului cum evoluează an de an structura averi şi a capitalului, precum şi rezultatele obţinute, în timp ce, pentru lumea de afară, bilanţul este unicul mijloc de informare asupra situaţiei economice şi financiare a întreprinderii la data pentru care s-a încheiat bilanţul”.

Preview document

Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 1
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 2
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 3
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 4
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 5
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 6
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 7
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 8
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 9
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 10
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 11
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 12
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 13
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 14
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 15
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 16
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 17
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 18
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 19
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 20
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 21
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 22
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 23
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 24
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 25
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 26
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 27
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 28
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 29
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 30
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 31
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 32
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 33
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 34
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 35
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 36
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 37
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 38
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 39
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 40
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 41
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 42
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 43
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 44
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 45
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 46
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 47
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 48
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 49
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 50
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 51
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 52
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 53
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 54
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 55
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 56
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 57
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 58
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 59
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 60
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 61
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 62
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 63
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 64
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 65
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 66
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 67
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 68
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 69
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 70
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 71
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 72
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 73
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 74
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 75
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 76
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 77
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 78
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 79
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 80
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 81
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 82
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 83
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 84
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 85
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 86
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 87
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 88
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 89
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 90
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 91
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 92
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 93
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 94
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 95
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 96
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 97
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 98
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 99
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 100
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 101
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 102
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 103
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 104
Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului - Pagina 105

Conținut arhivă zip

  • Teorii si Practici Contabile privind Intocmirea si Analiza Bilantului.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii

INTRODUCERE Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind...

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE Reforma contabilă din ţara noastră a început odată cu adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, ale cărei prevederi – privind...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Analiza Situatiei Financiare a Firmei

CAPITOLUL I REGULI GENERALE PRIVIND BILANTUL REGLEMENTĂRI CONTABILE din 17 noiembrie 2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Sistemul Informatic privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor de Marfuri - SCDMAI Unirea SA

Introducere În această lucrare denumită „Sistemul informatic privind contabilitatea şi gestiunea stocurilor de mărfuri” ne-am propus studierea...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Sistemul Informational al Stocurilor de Produse Finite pe Exemplul SC Conservfruct SRL

INTRODUCERE În condiţiile societăţii informatizate o întreprindere modernă nu poate supravieţui fără să dispună de informaţii în timp real, atât...

Te-ar putea interesa și

Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală

CAPITOLUL 1 EVALUARE ȘI ESTIMARE ÎN CONTABILITATE. 1. Analiza evoluției privind evaluarea si estimarea în contabilitate.Domeniul de cuprindere...

Influenta Structurii Financiare a SC Bread Star SRL Asupra Rezultatului Economico-financiar

CAP 1. PREZENTAREA DOCUMENTELOR DE SINTEZĂ 1.1 Bilanţul şi conceptul juridic al patrimoniului Studiul financiar al bilanţului, evidenţiază...

Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei

Capitolul I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI 1.1 CONSTITUIREA S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI S.C. SILVANA S.A....

Analiza Situatiei Finaciar Patrimoniale ale Supraten SRL - Analiza Activelor pe Termen Lung si a Cheltuielilor Operationale

Introducere Activitatea de conducere economico-financiară la toate nivelurile organizatorice - la nivel macroeconomic şi microeconomic este în...

Analiza Economico-Financiara la SC Stx Ro Offshore Braila SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII ŞI A DOMENIULUI DE ACTIVITATE Şantierul STX Europe din Brăila este situat la 170 km în amonte pe fluviul...

Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare

Dezvoltarea economico-socială este rezultatul a două mari tendinţe aflate într-un proces continuu de intercondiţionare: pe de o parte,...

Analiza dinamică a bilanțului contabil

Analiza financiară a activităţii agentului economic urmăreşte reflectarea echilibrului financiar pe termen scurt şi lung sub două aspecte: a...

Bilanțul și poziția financiară a întreprinderii - abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanț

REZUMAT Lucrarea, „Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanţ”, este structurată pe...

Ai nevoie de altceva?