Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 11020
Mărime: 71.78KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Cuprins

1. EVALUAREA SI CONTABILIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE IN REFERENTIALUL INTERNATIONAL (o sinteza la ias 16 si exemple)

2. EVALUAREA SI CONTABILIZAREA IMOBILIZARILOR NECORPORALE IN REFERENTIALUL INTERNATIONAL(o sinteza la ias 38 si exemple)

3. CONCLUZII

Extras din document

1. EVALUAREA SI CONTABILIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE IN REFERENTIALUL INTERNATIONAL (o sinteza la ias 16 si exemple)

În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a Standardului a avut loc în anul 2004, acesta intrand în vigoare de la 1 ianuarie 2005.

Ca si celelalte Standarde Internationale de Raportare Financiara, Standardul nr. 16 se refera, în traducere stricta, la ,,Terenuri, cladiri, constructii si echipamente“, preluat în versiune romaneasca prin ,,Imobilizari corporale“.

Standardul International de Contabilitate nr. 16 ,,Imobilizari corporale“ are ca obiectiv ,,descrierea tratamentului contabil pentru imobilizari corporale astfel încat utilizatorii situatiilor financiare sa poata discerne cu privire la informatiile despre investitia unei entitati în imobilizarile sale corporale si la modificarile dintr-o astfel de investitie. Problema principala în contabilizarea imobilizarilor corporale este identificarea momentului de recunoastere a acestor active, a valorii contabile si a cheltuielilor cu amortizarea si cu pierderile din depreciere aferente“.

IAS 16 trebuie aplicat în contabilitatea terenurilor si a mijloacelor fixe, exceptand cazul cand un standard prevede sau permite o abordare contabila diferita.

Acest standard nu se aplica pentru :

- imobilizari corporale clasificate ca detinute pentru vanzare în conformitate cu IFRS 5 ,,Active imobilizate obtinute pentru vanzare si activitati întrerupte“;

- activele biologice aferente activitatilor agricole;

- recunoasterea si evaluarea activelor de exploatare si evaluare;

- concesiunile miniere si rezervele minerale.

O imobilizare corporala este un activ tangibil detinut:

- pentru a fi utilizat in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative;

- de la care se asteapta sa fie utilizat pe o perioada mai mare de un an.

Un element de imobilizari corporale este recunoscut in activ atunci cand:

1. este probabil ca intreprinderea sa beneficieze de avantajele economice viitoare asociate acestuia;

2. costul lui, sau valoarea sa justa, poate sa fie evaluata in mod fiabil.

În Standard mai sunt folositi si urmatorii termeni:

- valoare contabila – este valoarea la care un activ este recunoscut în bilant dupa scaderea amortizarii acumulate pana la acea data, precum si a pierderilor cumulate prin depreciere;

- valoare justa – reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie între doua parti aflate în cunostinta de cauza, în cadrul unei tranzactii cu pretul bunului determinat obiectiv;

- amortizarea – este alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durata de viata utila;

- valoarea amortizabila – reprezinta costul activului sau o alta valoare substituita costului în situatiile financiare, din care s-a scazut valoarea reziduala;

- costul – reprezinta suma platita în numerar sau echivalente de numerar, ori valoarea justa a altor contraprestatii efectuate pentru achizitionarea unui activ, la data achizitiei sau la data constructiei acesteia;

- durata de viata utila – este perioada în care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate, sau numarul de unitati de productie similare preconizate sa se obtina din active de catre o entitate;

- valoarea reziduala – reprezinta valoarea neta pe care o întreprindere estimeaza ca o va obtine pentru un activ la sfarsitul duratei de viata utila a acestuia, dupa deducerea prealabila a costurilor de cesiune previzionate;

- valoarea recuperabila – este cel mai ridicat pret net de vanzare al unui activ si valoarea sa în utilizare;

- pierderea din depreciere – reprezinta diferenta dintre valoarea contabila si valoarea recuperabila.

Recunoasterea imobilizarilor corporale

Terenurile si mijloacele fixe sunt recunoscute ca active atunci cand îndeplinesc, cumulativ, conditiile urmatoare:

- este posibila generarea de beneficii economice viitoare catre întreprindere, aferente activului respectiv si

- costul activului poate fi evaluat în mod credibil.

Un element satisface prima conditie de recunoastere ca activ, stabilind gradul de certitudine a fluxului beneficiilor economice viitoare pe baza evidentei disponibile în momentul recunoasterii initiale. Ca urmare a acestei certitudini, întreprinderea trebuie sa preia atat beneficiile, cat si riscurile aferente activului.

Al doilea criteriu de recunoastere, evaluarea credibila a costului activului, este de obicei satisfacut deoarece la cumpararea activului costul de achizitie sau cheltuielile ocazionate de achizitie sunt identificabile în mod cert. În cazul obtinerii unui mijloc fix în regie proprie, masurarea obiectiva a costului poate fi obtinuta luand în considerare tranzactiile efectuate cu tertii pentru achizitionarea de materiale, forta de munca si alte intrari efectuate în procesul de productie.

Majoritatea pieselor de schimb si a echipamentului de service sunt înregistrate, de regula, ca stocuri si sunt recunoscute în profit sau pierdere atunci cand sunt consumate. Atunci cand o entitate se asteapta sa foloseasca piesele de schimb si echipamentele pe mai multe perioade, acestea se pot încadra în categoria terenurilor si a mijloacelor fixe. Sunt considerate mijloace fixe si acele piese de schimb sau echipamente de service care se folosesc numai în legatura cu un element de imobilizari corporale.

Daca partile componente ale unei imobilizari corporale au durate de viata utila diferite sau aduc beneficii întreprinderii într-un mod diferit, utilizandu-se rate si metode de amortizare diferite, standardul recomanda recunoasterea lor separata.

Preview document

Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 1
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 2
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 3
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 4
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 5
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 6
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 7
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 8
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 9
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 10
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 11
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 12
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 13
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 14
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 15
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 16
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 17
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 18
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 19
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 20
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 21
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 22
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 23
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 24
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 25
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 26
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 27
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 28
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 29
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 30
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 31
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 32
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 33
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 34
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 35
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 36
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 37
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 38
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 39
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 40
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 41
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 42
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 43
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 44
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 45
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 46
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 47
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 48
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 49
Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII IN DOMENIU...

IAS 16 - Imobilizari Corporale

PARTEA I Introducere În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

Contabilitatea Imobilizarilor

Introducere Activele imobilizate sau fixe denumite si „imobilizari” sau „bunuri imobile” cuprind toate acele valori economice de investitie a...

Tratamente contabile privind imobilizările corporale

Introducere Această lucrare reprezintă un studiu comparativ realizat asupra Standardului Internaţional de Contabilitate IAS 16 „Imobilizări...

Aspecte Nationale si Internationale privind Contabilitatea Imobilizarilor

1. EVALUAREA SI CONTABILIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE IN REFERENTIALUL INTERNATIONAL În decembrie 1993, IAS 16 a fost revizuit ca parte a...

Contabilitatea Terenurilor si Mijloacelor Fixe IAS 16 - Contabilitate Aprofundata

INTRODUCERE Contabilitatea din România cunoaşte profunde modificări pentru asigurarea armonizării cu normele europene şi internaţionale. Drumul...

Standardul International de Contabilitate IAS 38 Imobilizari Necorporale

Tratamente contabile privind imobilizările necorporale, conform IAS 38 „Imobilizări necorporale” Alături de imobilizările corporale, o categorie...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Imobilizări Corporale

INTRODUCERE Această lucrare, „Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu...

Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate

1. Necesitatea şi limitele armonizării contabile internaţionale 1.1 Necesitatea armonizării contabile internaţionale 1.2 Este cunoscut faptul...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Contabilitatea Imobilizarilor

1. DATE MONOGRAFICE PRIVIND SC PICCOLINO JUCARII SRL 1.1. Scurt istoric Piata de jucarii este o piata dinamica, plina de oportunitati privind...

Standardul International de Contabilitate IAS 38 Imobilizari Necorporale

Tratamente contabile privind imobilizările necorporale, conform IAS 38 „Imobilizări necorporale” Alături de imobilizările corporale, o categorie...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale

Introducere În corelare cu schimbările fundamentale produse în economia românească, începând cu anul 1990 în ţara noastră s-a declanşat procesul...

Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare

1. Imobilizari corporale: considerente generale Imobilizările corporale, numite şi active fixe tangibile sau imobilizări fizice, sunt procurate...

Ai nevoie de altceva?