Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 15731
Mărime: 111.11KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Istrati Costel
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Cuprins

Introducere 3

Capitolul 1 Definiţii şi clasificări contabile şi fiscale privind imobilizările corporale 4

1.1. Imobilizări corporale – componentă a activelor necurente 4

1.2. Evaluarea, reevaluarea şi deprecierea imobilizărilor corporale 8

1.3. Reguli fiscale privind imobilizările corporale 16

1.4. Elemente privind finanţarea imobilizărilor corporale 20

Capitolul 2 Descrierea întreprinderii S.C. Contis S.A. Iaşi

2.1. Scurt istoric şi descrierea activităţii

2.2. Caracterizarea financiar – contabilă a întreprinderii

2.3. Organizarea contabilităţii imobilizărilor corporale la întreprindere

Capitolul 3 Contabilizarea operaţiilor privind imobilizările corporale

3.1. Intrări de imobilizări corporale

3.2. Reevaluarea imobilizărilor corporale

3.3. Amortizarea imobilizărilor corporale

3.4. Scoaterea din funcţiune a imobilizărilor corporale

3.5. Deprecierea reversibilă a imobilizărilor corporale

3.6. Elemente privind raportarea financiară a imobilizărilor corporale

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune, şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului şi al rezultatelor obţinute, atât pentru necesităţile firmei, cât şi în relaţiile acesteia cu asociaţii sau acţionarii, clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale şi alte persoane fizice şi juridice.

Contabilitatea asigură controlul operaţiilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare a datelor, precum şi exactitatea datelor furnizate.

Cu ajutorul contabilităţii se pot furniza informaţii necesare stabilirii patrimoniului naţional, precum şi întocmirii balanţelor financiare pe ansamblul economiei naţionale.

Tema aleasă pentru lucrare este “Tratamente contabile şi fiscale privind imobilizările corporale. Tema s-a efectuat la S.C.”Contis”S.A. Iaşi.

Lucrarea este structurată în trei capitole:

Capitolul I tratează partea teoretică privind definiţii şi clasificări contabile şi fiscale privind imobilizărie corporale. În acest capitol am prezentat definirea imobilizărilor corporale, reguli fiscale aplicate în cazul imobilizărilor corporale, evaluarea, reevaluarea şi depecierea acestora, precum şi elemetele privind finanţarea imobilizărilor corporale.

Capitolul II tratează descrierea întreprinderii, scurt istoric şi obiectul de activitate al acesteia, caracterizarea finanaciar – contabilă a întreprinderi şi felul cum sunt gestionate şi organizate imobilizările corporale la această întreprindere.

Capitolul III tratează contabilizarea operaţiilor privind imobilizările corporale, precum şi exemple parctice. În finalul lucrării am prezentat părerile personale privind imobilizările corporale şi concluziile cu privire la tema aleasă.

Contabilitatea imobilizărilor corporale tratează gestionarea în cadrul întreprinderii a mişcărilor de imobilizări, intrări, ieşiri, contabilitatea amortismentelor şi contabilitatea leasingurilor. Ultimele două au implicaţii financiare asupra rezultatelor întreprinderii. Din acest motiv, pentru asigurarea unor decizii bine orientate este necesar ca acestea să fie fundamentate pe informaţii exacte şi complete cu privire la număr şi structura, caracteristici tehnico-funcţionale, stare de tehnică şi grad de uzură, valoare de intrare, depreciere, randament tehnic şi economic.

Capitolul 1

Definiţii şi clasificări contabile şi fiscale privind imobilizările corporale

1.1. Imobilizări corporale – componentă a activelor necurente

Reuşita unei întreprinderi în realizarea de beneficii economice viitoare, depinde de deciziile de investiţie luate în prezent. Din punct de vedere contabil o investiţie constă în achiziţia sau producţia unui activ imobilizat fie corporal, necorporal sau financiar.

Conform normei contabile româneşti, imobilizările corporale reprezintă active care:

a) sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; şi

b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an

Norma internaţională de contabilitate care se referă în mod direct la imobilizările corporale este IAS 16 „Imobilizări corporale”. Standardul defineşte investiţiile materiale ca fiind imobilizările corporale deţinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative şi este preconizat a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade De regulă, imobilizările corporale sunt active de valoare mare şi care pot fi utilizate pe parcursul mai multor perioade contabile, făcând parte din categoria activelor necurente. Acestea sunt prezentate în bilanţ la cost mai puţin amortizarea cumulată şi provizioanele constituite pentru deprecieri temporare ale acestora, iar activele circulante sunt înregistrate şi prezentate în bilanţ la cea mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă.

Cu toate acestea, trebuie să avem în vedere faptul că pot fi îndeplinite ambele criterii şi totuşi, activul să nu fie recunoscut în bilanţ (cum ar fi imobilizările primite cu chirie). În plus, expresia „bun deţinut” exprimă faptul că forma juridică este devansată de importanţa economică (principiul prevalenţei economicului asupra juridicului), în sensul că vor fi incluse în situaţiile financiare ale unei firme şi imobilizările corporale primite în leasing financiar, chiar dacă transferul proprietăţii n-a avut loc încă.

Preview document

Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 1
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 2
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 3
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 4
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 5
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 6
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 7
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 8
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 9
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 10
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 11
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 12
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 13
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 14
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 15
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 16
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 17
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 18
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 19
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 20
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 21
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 22
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 23
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 24
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 25
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 26
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 27
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 28
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 29
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 30
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 31
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 32
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 33
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 34
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 35
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 36
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 37
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 38
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 39
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 40
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 41
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 42
Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Tratamente Contabile si Fiscale Asupra Imobilizarilor Corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remar SA

INTRODUCERE Sistemul de informatii al unei organizatii ne permite sa ierarhizam sa un ansamblu de tehnici si metode care permit obtinerea si...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remat Cluj SA

Introducere Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care acoperă...

Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale

Cap.1 Studiu de oportunitate a fluxului proiectat 1.1 Rolul imobilizărilor corporale în realizarea obiectului de activitate al unităţii Baza...

Amortizarea între contabilitate și fiscalitate

CAPITOLUL 1: STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ŞI AMORTIZAREA LOR 1.1. Definiţii şi delimitări privind imobilizările şi...

Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale

Modele şi structuri privind situaţiile financiare anuale conform IAS 1 şi Directivei a-IV-a Convergenţă sau nonconvegenţă? 1. Introducere...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE In contextul actual al economiei de piata o unitate economica poate sa obtina rezultate deosebite in conditiile concurentei numai daca...

Contabilitatea si Gestiunea Fiscala a Reevaluarii Mijloacelor Fixe

Reevaluarea contabilă este reevaluarea efectuată de contabil sau de evaluatori autorizaţi, pentru a aduce un activ, a cărui valoare netă contabilă...

Te-ar putea interesa și

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE In contextul actual al economiei de piata o unitate economica poate sa obtina rezultate deosebite in conditiile concurentei numai daca...

IAS 12 - Impozit pe Profit

INTRODUCERE IN TEMATICA IMPOZITULUI PE PROFIT Baza legală pentru determinarea impozitului pe profit o constituie Legea nr. 414/2002 privind...

Contabilitatea Impozitului pe Profit

Impozitul pe profit Baza legală pentru determinarea impozitului pe profit o constituie Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare....

Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz

1. CONSIDERAŢII GENERALE Impozitul reprezintă cea mai importantă şi cea mai veche resursă financiară aflată la dispoziţia statului. La baza unei...

Grila Contabilitate

Unul dintre criteriile de mai jos nu poate retinut pentru clasificarea si recunoasterea unui active drept activ curent (circulant) în cadrul...

Politici Contabile la Nivelul Grupurilor de Societati

Introducere privind Politicile si Optiunile contabile Politicile contabile definesc o conceptie contabila privind ”sinceritatea” fiecarei...

Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual

Prin geneză, contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor economice...

Ai nevoie de altceva?