Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: docx
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 2856
Mărime: 958.33KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

Utilizarea sistemelor expert în contabilitatea financiara

ABSTRACT

Expert systems are applicable to accounting areas where an expert exists, definitions of facts and decision rules are clear, and the system application boundaries are known. They can not be used when data is incomplete or ambiguous.

KEYWORDS: financial accounting, expert systems

I. INTRODUCERE

Sistemele expert sunt aplicabile în zonele de contabilitate unde există un expert, faptele şi regulile de decizie fiind clare iar limitele sistemului de aplicare fiind cunoscute. Ele nu pot fi folosite atunci când datele sunt incomplete sau ambigui.

II. SISTEME EXPERT

2.1 Delimitări teoretice

‘’Un sistem expert este un sistem care emuleaza abilitatea de a lua decizii a expertului uman. Termenul emuleaza înseamnă că sistemul este menit să acționeze în toate privințele ca expertul uman. Emularea fiind ceva mai mult decat simularea, care cere doar să se acționeze prin imitarea condițiilor realizate. Sistemele expert acționează foarte bine în condiții bine delimitate”.

Termenul de sistem expert se utilizeaza cu un înțeles identic teremenului de sistem bazat pe cunostinte.

Modalitatea în care sistemul expert utilizează cunoștințele cu care este dotat releva o importanță deosebită deoarece un sistem expert trebuie să dispună atat de cunoștințe cât și de mijloacele de utilizare efectivă pentru a fi considerat suficient de calificat într-un anumit domeniu.

2.2 Sisteme expert în domeniul economic și financiar contabil

Sistemele expert au aplicabilitate în economie şi în domeniul financiar-contabil, datorită caracterului simbolic al prelucrărilor şi al modului de exploatare a informaţiilor.

Necesitatea interpretarii fiecarei operaţiuni economice care este supusă înregistrării contabile impune alte instrumente decât sistemele tradiţionale de preluare şi prelucrare automată a datelor contabile, instrumente care să preia expertiza umană şi să facă interpretări prin care să se ajungă la rezultate similare gândirii umane într-o perioadă mai scurtă de timp. Sistemele expert sunt capabile să trateze o astfel de problemă, iar dintre cele mai cunoscute arii de utilizare a acestora în domeniul financiar-contabil pot fi enumerate: gestiunea conturilor de furnizori şi clienţi, planificare financiară, determinarea şi analiza abaterilor de la activitatea planificată, sprijinirea controlului intern, gestiunea stocurilor, diagnosticul financiar al

firmelor.

În cele ce urmează vom prezenta câteva exemple de sisteme expert utilzate în domeniile amintite mai sus:

Tabelul nr.1 Sisteme expert în domaniul economic și financiar-contabil

DOMENIUL SISTEM EXPERT MEDIUL DE DEZVOLTARE

Audit țș control

-analiză bilanț

-planificare audit

-contracte de audt

- Finexpro, Finexpert,

Creditextper, Gipa

- Capex

- Audit

- Experteam, Expertime, Personal consultat, Guru

- Guru

- Kee shell

Finanțe

-analiză financiară

-achiziții și fuziuni

-planificarea pensionarii

- Safir, Sefia, Secrets

- Mars

- Clasp

- Argumet shell

- Kee shell

Asigurări

-prelucrare reclamații

-credite de asigurări

-reasigurări

- Exclaim

- Clue

- Firus, Clues

- Advisa

- ESE-shell

- Xi-Plus

2.3 SISTEMELE EXPERT ÎN CONTABILITATE

În prezent utilizarea sistemelor expert au capătat o extindere mai rapida. Cercetători precum Brown, Watkins, Edwars se ocupă cu aplicații posibile ale sistemelor expert în contabilitate.

Domeniile de aplicabilitate a sistemelor expert în contabilitate sunt: auditing, planificarea impozitelor înterprinderii, contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune. Orice activitate de contabilitate care este bazată pe reguli apare drept candidat ideal pentru un sistem expert.

Nu pot fi trasate granite stricte între contabilitate și alte activități cum sunt: gestiunea stocurilor, planificare financiară, diagnosticul înteprinderilor ș.a. pentru că ele sunt parte integrată a funcției financiar contabile.

Preview document

Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 1
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 2
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 3
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 4
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 5
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 6
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 7
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 8
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 9
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 10
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 11
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 12
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 13
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 14
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 15
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 16
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 17
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 18
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 19
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 20
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 21
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 22
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 23
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 24
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 25
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 26
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 27
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 28
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 29
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 30
Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Utilizarea Sistemelor Expert in Contabilitatea Financiara
    • referat sec.docx
    • studu de caz.docx

Alții au mai descărcat și

Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare

1.Serviciile cu caracter de asigurare Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL

1. Cunoasterea generala a intreprinderii 1.1. Date generale Societatea comercială S.C. ZOREXIM S.R.L. Negreşti a luat fiinţa in anul 1994, cu...

Deontologia expertului contabil, cu studiu de caz pe un raport de expertiză contabilă

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Sisteme Expert în Contabilitate

Titlul cărţii: Artificial Intelligence and Soft Computing: Behavioral and Cognitive Modeling of the Human Brain Autor: Konar, Amit; Ed. CRC Press...

Diagnosticul Strategic Intern al SC Ior SA

I. PREZENTAREA FIRMEI A. DATE DE IDENTIFICARE: 1. Denumirea firmei: SC „IOR”SA 2. Numărul şi data înregistrării la Registrul Comerţului:...

Contabilitatea instituțiilor de credit

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înființării BCR Banca Comercială Română a apărut pe piața bancară...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului,...

Implicațiile Utilizării Tehnologiilor Informaționale asupra Contabilității

INTRODUCERE Din totdeauna a existat şi va exista o discrepanţă între teorie şi practică. Astfel teoreticienii sunt aspru criticaţi de practicieni...

Prototip privind Posibilitatea de a Utiliza Sistemele Expert în Analiza economico-financiară a Întreprinderii

I. Recenzie. Business Intelligence Roadmap The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications Larissa T. Moss, Shaku Atre,...

Dosar cu Lucrari la Disciplina - Sisteme Expert in Contabilitate

TEMA: SISTEME EXPERT ÎN CONTABILITATEA FINANCIARĂ Nume şi prenume: Mocanu Ana-Maria ABSTRACT: Accounting is one area where artificial...

Sistemele Expert

Introducere Odată cu trecerea timpului, companiile se confruntă cu cantităţi tot mai mari de date. De fiecare dată când o persoană extrage numerar...

Auditul

INTRODUCERE Un audit reprezintă examinarea de către un expert independent, auditorul financiar (care poate fi o persoană fizică sau juridică) a...

Sisteme Expert în Contabilitate

Titlul cărţii: Artificial Intelligence and Soft Computing: Behavioral and Cognitive Modeling of the Human Brain Autor: Konar, Amit; Ed. CRC Press...

Posibilități de Utilizare a Tehnologiilor Expert în Analiza economico-financiară a Întreprinderii

La nivelul unei întreprinderi principalele activităţi pentru care se pot dezvolta tehnologii expert sunt sunt: analiza şi planificarea financiară,...

Ai nevoie de altceva?