Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor

Proiect
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 8020
Mărime: 33.64KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Capitolul 1 : Veniturile şi cheltuielile întreprinderilor

1.1. Clasificarea şi structura veniturilor

1.2. Clasificarea şi structura cheltuielilor

Capitolul 2 : Evidenţa financiară a veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor de activitate. Metodele de evidenţă

2.1. Evidenţa veniturilor întreprinderilor

2.2. Evidenţa contabilă a cheltuielilor întreprinderilor

2.3.Calculul şi evidenţa rezultatelor financiare

Extras din document

Introducere

Existenta unei economii durabile şi dezvoltate presupune reglementări restructurate în toate domeniile şi sferele ei posibile. Un rol important îl are comerţul atît la nivelul întregii economii, cît şi cel practicat de întreprinderi şi unităţi comerciale. Ansamblul indicatorilor ce caracterizează activitatea de comerţ a întreprinderii, fie ea de alimentaţie publică, specializată în comerţul mărfurilor cu amănuntul sau ridicata, prezintă situaţia existenţei ei la un oarecare moment. După indicatori se poate aprecia eficienţa, profitabilitatea întreprinderii, cît şi prognozarea situaţiei viitoare la care ea poate ajunge. Din totalitatea indicatorilor ce caracterizează întreprinderile comerciale, un rol deosebit îl ocupă indicatorii veniturilor şi a cheltuielilor.

Analiza bugetului de venituri şi cheltuieli are o importanţă mare ce constă în necesitatea determinării direcţiei şi a ritmului de evoluţie în timp a elementelor din care se compune bugetul întreprinderii, adică a veniturilor şi a cheltuielilor.

Veniturile determină sensul activităţii unei întreprinderi şi este rezultatul eforturilor depuse. Observarea dinamicii veniturilor orientează firma către acele modalităţi şi strategii de a-l obţine, care permit înregistrarea unei rentabilităţi şi, respectiv, a unui profit cît mai ridicat. Astfel, veniturile se studiază aparte pe fiecare tip, după sursele de formare.

În contextul economiilor de schimb, a existenţei banilor, cheltuielile sunt evaluate în expresie bănească şi se vor regăsi în rezultatul obţinut respectiv în preţul bunurilor produse. Şi, cum preţul constituie unul din elementele principale prin care produsele fiecărei firme sunt cunoscute, apreciate şi impuse consumatorului, cheltuielile ce stau la baza determinării mărimii preţului devine un factor fundamental al succesului sau insuccesului firmei. De ele depind într-o măsură mare, atât dimensiunea activităţii întreprinderii cît mai ales, mărimea profitului obţinut de ea.

Categoria cea mai importantă de cheltuieli la o întreprindere comercială sunt cele de circulaţie (operaţionale). Cheltuielile de circulaţie sunt prezente în industrie, organizaţiile de colectare, în comerţul cu amănuntul şi ridicata, în alimentaţia publică. Însă, cea mai mare parte a cheltuielilor de circulaţie se înregistrează în întreprinderi şi organizaţii comerciale. Anume acolo are loc o evaluare şi luptă cu diminuarea lor la niveluri cît mai mici posibil. Cointeresarea în micşorarea cheltuielilor e dirijată de tendinţe de a contribui la eliberarea mijloacelor pentru alte necesităţi mult mai importante. Eficienţa cheltuielilor de circulaţie nu este determinată de formaţiunea social-politică în care funcţionează comerţul, dar depinde, în primul rând, de nivelul stabilit al dezvoltării forţelor de producţie şi de nivelul culturii de consum. În condiţiile de dirijare a unei economii de tranziţie, procesul de control asupra cheltuielilor de circulaţie rămâne o verigă slabă a mecanismului economic. Această problemă este legată de faptul că neacceptând vechile metode, unde cheltuielile de circulaţie erau supuse unor “limitări”, în noile condiţii nu s-au elaborat metode economice noi, obţinându-se o derutare în acest sens. Un şir de organizaţii comerciale s-au dovedit într-o situaţie nesigură şi încurcată în ceea ce priveşte dirijarea independentă a cheltuielilor de circulaţie, iar însăşi acest proces a fost redus doar la planificarea lor. Aceste acţiuni însă nu sunt corespunzătoare unei treceri la o economie dezvoltată, deoarece economia de piaţă presupune cu totul alte reguli de gestiune. În cazul cheltuielilor de circulaţie trebuie de dirijat de la planificarea lor nemijlocită până la optimizare. De asemenea, ar fi utilă folosirea capacităţii de serviciu.

Trebuie de menţionat importanţa faptului de economie a cheltuielilor de circulaţie prin existenţa posibilităţii de a crea premise pentru reducerea preţurilor la mărfuri. De asemenea, reducerea costului întregului proces de circulaţie a mărfurilor, economia ce ar contribui la sporirea beneficiului, la reducerea preţului de cost al producţiei şi la ridicarea productivităţii. Atunci când exisă un nivel redus de cheltuieli se poate vorbi de o stabilitate financiară şi capacitatea de plată a agentului comercial, de posibilitatea de a introduce în circulaţie o masă suplimentară de mărfuri. O cercetare a nivelului cheltuielilor de circulaţie poate spune despre tendinţa dezvoltării articolelor separate, legate de îmbunătăţire culturii comerţului. În sfera comerţului cu amănuntul există o tendinţă de sporire tot mai mare a cheltuielilor de circulaţie. Acest fapt e legat de ridicarea salariilor lucrătorilor încadraţi în acest comerţ. La restul cheltuielilor se referă alocările pentru asigurarea socială care cresc esenţial odată cu sporirea salariului. Aşa tip de cheltuieli ca cele legate de reclama comercială în legătură cu ridicarea culturii comerţului. Cheltuielile sunt mai mari pentru remunerarea muncii (2,6%), fiindcă realizarea mărfurilor se efectuează consumatorilor individuali, pentru remunerarea cheltuielilor de arendă şi întreţinerea încăperilor, cheltuieli pentru credite, pierderea mărfurilor, pentru transport (0,9%).

Preview document

Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 1
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 2
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 3
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 4
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 5
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 6
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 7
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 8
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 9
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 10
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 11
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 12
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 13
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 14
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 15
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 16
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 17
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 18
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 19
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 20
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 21
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 22
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 23
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 24
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 25
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 26
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 27
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 28
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 29
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 30
Veniturile și Cheltuielile Întreprinderilor - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Veniturile si Cheltuielile Intreprinderilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor

CAPITOLUL 1: APROFUNDARI PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR CONFORM STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE 1.1 DEFINITII...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Analiza Gestiunii Resurselor Umane

Capitolul 1. Importanta resurselor umane in organizatii Managementul modern pune in centrul preocupărilor sale omul, ca principal factor al...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Indicatori de eficiență

INDICATORI DE EFICIENTA Preocuparea oricarei firme de a desfasura o activitate poate fi urmarita cu ajutorul unor indicatori, asa cum sunt...

Bazele Organizării Contabilității la Întreprinderile Micului Business

Începînd cu anii 60 ai sec.XX mai întîi în SUA, apoi în Europa Occidentală devine tot mai populară ideia dezvoltării întreprinderilor mici şi...

Analiza Cheltuielilor Întreprinderii

1. Abordari conceptuale privind cheltuielile Caracterizarea starii de performanta a intreprinderii presupune analiza a doua categorii de baza de...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și gestiunea rezultatului întreprinderii - recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Analiza potențialului financiar al S.C. Dobrogea S.A.

În anul 1961 prin H.C.M. nr. 376 a luat fiinţă Intreprinderea de Morărit şi Panificaţie“Dobrogea”, odată cu punerea în funcţiune a: -morii de grâu...

Practică SC Electrica SA

Cap.I Prezentarea entitatii economice cadrul legislativ particularităţile activităţii şi ale structurii organizatorice, organigrama unităţii I.1...

Practică de specialitate în cadrul unei firme - SC Fastpromo SRL

Cap.1.Prezentarea entitatii. 1.1.Infiintare,denumire,capital. Societatea FASTPROMO SRL a luat fiinta in anul 2003. Numarul inregistrarii la...

Contabilitatea și gestiunea rezultatului întreprinderii - recunoașterea și evaluarea veniturilor și cheltuielilor

INTRODUCERE Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor Contabilitatea financiara veniturilor şi cheltuielilor este organizata având în vedere...

Analiza economico-financiară a SC Raptronic SRL

1. Prezentarea societatii RAP Group este un grup de firme private, cu capital integral romanesc, ce ofera solutii integrate in domeniul...

Gestiunea contabilă și financiară a interprinderii

Cap.I. Prezentarea entitatii. 1. Infiintare,denumire,capital. Societatea C&R Partener a luat fiinta in anul 1996. Numarul inregistrarii la...

Fundamentarea și așezarea veniturilor bugetare la societatea SC Transmir's RL Murgeni

Capitolul I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATII 1.1. Prezentarea societatii Dupa evenimentele revolutionare de dupa 1989, procesul de...

Ai nevoie de altceva?