Toate proiectele din domeniul Crestinism

 • Viata si impactul lui Girolamo Savonarola (1452-1498) asupra reformei

  INTRODUCERE Cu siguranță că multe personalități marcante ale istoriei bisericii de-a lungul celor doua milenii de existență a sa, pe care Dumnezeu le-a folosit adesea pentru revitalizarea și îndreptarea ei de-a lungul timpului, ne stau astăzi ca repere de o valoare extraordinară. Au existat oameni mari precum Calvin sau Martin Luther, care prin contribuția lor au avut un impact foarte mare în modelarea fondului societății moderne occidentale de azi. Însă, departe de a avea loc `peste...

 • Idolatria in contextul cartii 2 Cronici

  INTRODUCERE Una dintre dificultățile majore cu care poporul evreu s-a confruntat în relația sa cu Dumnezeu de-a lungul istoriei, pe care Vechiul Testament ne-o descrie, a fost idolatria. De aceea, nu puține sunt cărțile Bibliei ce dezbat această problemă. Astfel, începând cu Pentateuhul, apoi cărțile istorice și profețiile biblice, ne descriu fiecare mai succinct sau mai pe larg diferite forme de idolatrie pe care Poporul lui Dumnezeu le-a adoptat și în care din păcate s-au complăcut vremi...

 • Influenta lui Jonathan Edwards (1703-1758) asupra marii treziri spirituale din America

  INTRODUCERE Cu siguranță că multe din trezirile spirituale pe care Duhul Sfant le-a adus în Biserică de-a lungul istoriei ei, ne pot fi astăzi repere de o valoare extraordinară. De aceea, este important să căutăm să înțelegem felul în care Dumnezeu a ales să lucreze în anumite perioade de timp și să vedem ce anume a stat în spatele unor astfel de treziri din sânul Bisericii. În lucrarea de față se propune a se realiza un studiu asupra trezirii spirituale ce a avut loc în secolul al XVIII-...

 • Perspectiva crestina asupra avortului si abandonului de copii

  Definiție Avortul reprezintă terminarea (oprirea) sarcinii prin orice mijloace, înainte ca fătul să fie suficient dezvoltat pentru a supraviețui. Definiția dată de Organizația Mondială a Sănătății este limitată la terminarea (oprirea) sarcinii înainte de 22 săptămâni de gestație, calculată în funcție de data primei zile a ultimei menstruații și expulzarea unui făt nou-născut care cântărește mai puțin de 500 grame. În România, această definiție se concretizează prin terminarea sarcinii înainte...

 • Patriarhul Justinian Marina - Omul Potrivit la Timpul Potrivit

  În ciuda faptului că Patriarhul Justinian Marina a fost numit de către unii în mod denigrator „patriarhul roşu”, a purtat povara cea mai grea a Bisericii din întreaga ei istorie, atunci când se punea în discuţie chiar problema existenţei ei instituţionale. A fost pentru prima dată în istoria ei când Biserica a fost nevoită să se confrunte cu politica ideologică materialist-dialectică a unui stat republican ateu, care avea ca ţel anihilarea totală a oricărei forme de manifestare religioasă în...

 • Taina Cununiei si Rolul ei in Viata Societatii

  ARGUMENT Taina Cununiei, sub aspect teoretic, dar mai ales practic, este complexată atât prin sensurile ei duhovniceşti cât şi prin multitudinea problemelor existenţiale pe care le ridică, fiind Taina care intră cel mai mult în tangenţă cu viaţa creştinilor. Într-adevăr, ea priveşte însăşi fiinţa omului, tot atât de mult ca şi viaţa de zi cu zi. Taina Cununiei poartă un rol foarte important in viaţa omului deoarece, în spatele acesteia stă preocuparea fiinţei umane de a-şi împlini vocaţia...

 • Crestinismul in Occident 1400 - 1700

  Creştinismul Tradiţional În prima parte a cărţii autorul încearcă să prezinte istoria creştinismului şi evoluţia sa în Evul Mediu. Subiectul principal, este asa cum îl întâlnim încă titlul, crestinismul, ceea ce înseamnă că accentul cade pe Biserica, nefiind privită din perspectiva restrânsă a cuvântului. Biserica este vazută ca un organism alcătuit din oameni ce face referire la modul sau modurile lor de viaţă şi la acele trăsături ale credinţei creştine care-i caracterizau în cea mai mare...

 • Sfanta Taina a Preotiei

  În toate religile au existat și exista persoane anume orânduite pentru indeplinirea obligațiilor rituale, adicǎ slujitori ai cultului. De altfel, funcția primordialǎ și principalǎ a clerului sau a preoților tuturor religiilor, orice nume ar fi purtat ei (arhierei, preoți, și leviți în iudaism, magi la vechii persani și chaldeeni, lama la tibetanii budiști, catiști și politiști la vechii geto-daci, druizi la celto-galli etc.), era aceea care ii leaga de altarele de jertfǎ. Preoția a fost...

 • Familia din Perspectiva Vietii si a Invataturii Mantuitorului Iisus Hristos

  Potrivit textului scripturistic din Cartea Facerii constituirea familiei îşi are fundamentarea în voinţa divină exprimată la creaţie. „Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el” (Facere 2, 18). Sf. Părinţi, interpretând acest text, spun că unirea dintre bărbat şi femeie nu reprezintă o imagine a celor pământeşti, ci a lui Dumnezeu însuşi, care fiind unul zice noi (Facere 1, 26) şi că prin unirea celor doi se formează o comunitate în care se sălăşluieşte divinul,...

 • Energiile Necreate in Opera Sfantulului Grigorie

  ARGUMENT Sfântul Grigorie poate servi drept model de viaţă ascetică pentru toţi călugării isihaşti. De-a lungul timpului, unii călugării din mănăstirile athonite, numiţi şi isihaşti, care se îndeletniceau cu lucrarea trezviei şi a rugăciunii neîncetate, "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!", au ajuns să vadă lumina necreată a lui Dumnezeu. Cu timpul au apărut şi unii adversari ai isihaştilor, care negau posibilitatea vederii lui Dumnezeu,...

 • Iezechiel - Perspectiva Ortodoxa

  I. Introducere: 1.1 Etimologia cuvântului profet și profetism: Cuvântul profet (προφήτης ) derivă de la προφάναι și înseamnă mai întâi a vorbi pentru altul, în locul altuia sau mai bine zis, a fi interpret al cuvintelor altuia. După o altă sursă, cuvântul profet, este alcătuit din grecescul pro și phemi, însemnând: a vorbi în numele cuiva La Sfinții Părinți și Scriitori Bisericești, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare, cuvântul profet înseamnă ...

 • Iisus Hristos ca Arhiereu Dupa Sfanta Scriptura

  I. ÎNTRUPAREA FIULUI LUI DUMNEZEU ŞI RELAŢIA LUI CU ISTORIA ŞI COSMOSUL Epistola către Evrei începe cu un Prolog (1, 1 – 4), de o inegalabilă factură teologică şi stilistică, al cărui conţinut defineşte, cât se poate de clar, poziţia actuală a Fiului lui Dumnezeu, oferind în numai opt propoziţii, Persoanei şi misiunii lui Iisus Hristos, ca Fiu, o prezentare, care prin bogăţia să teologică, exegetică ocupă un loc unic în Noul Testament Ca Fiu şi expresie absolută a fiinţei Tatălui (1, 3)...

 • Iubirea Slujitoare - Modelul Iisus Hristos

  PRELIMINARII Unitatea capitolului 13, bogat în conţinutul doctrinar, de o rară simplitate lingvistică, prezentat sub forma unui dialog familial, dar esenţial, reiese din paralela între trădarea lui luda şi lepădarea lui Petru (versetele 36-38). Se insistă, de asemenea, asupra expresiei proprii sfântului Ioan „Adevărat, adevărat vă spun vouă” plasată în puncte cheie din diviziunea internă a textului (versetele 16.20.21.38) şi în pericopa centrală (versetele 18-20). Din ansamblul structurii...

 • Hristologia la Adventistii din Ziua a Saptea

  Adventistii de ziua „a saptea” au aparut in prima jumatate a secolului trecut. Doctrina sa are ca punct central apropiata venire a lui Hristos, care va intemeia o imparatie de o mie de ani pe pamant. Biserica crestina din primele veacuri, impartasea credinta in parusie, dar nu era de acord ca Hristos va intemeia o imparatie pe pamant, ci una cereasca, iar durata acestei imparatii de o mie de ani era privita simbolic. Milenistii sau hiliastii de atunci au fost socotiti eretici si tratati ca...

Pagina 1 din 3