Proiectele din domeniul Creștinism

Decalogul - legea lui Dumnezeu

Abrevieri EIBMBOR - Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române; EIBMO - Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă; cf. - compară/confruntă; ibidem - același autor și aceași operă; idem - același autor; nr. - numărul; op. cit. - opus citatus (operă citată); p. - pagina;... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Viatța și impactul lui Girolamo Savonarola (1452-1498) asupra reformei

INTRODUCERE Cu siguranță că multe personalități marcante ale istoriei bisericii de-a lungul celor doua milenii de existență a sa, pe care Dumnezeu le-a folosit adesea pentru revitalizarea și îndreptarea ei de-a lungul timpului, ne stau astăzi ca repere de o valoare extraordinară. Au existat oameni mari precum... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Idolatria în contextul cărții 2 Cronici

INTRODUCERE Una dintre dificultățile majore cu care poporul evreu s-a confruntat în relația sa cu Dumnezeu de-a lungul istoriei, pe care Vechiul Testament ne-o descrie, a fost idolatria. De aceea, nu puține sunt cărțile Bibliei ce dezbat această problemă. Astfel, începând cu Pentateuhul, apoi cărțile istorice și... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Influenta lui Jonathan Edwards (1703-1758) asupra marii treziri spirituale din America

INTRODUCERE Cu siguranță că multe din trezirile spirituale pe care Duhul Sfant le-a adus în Biserică de-a lungul istoriei ei, ne pot fi astăzi repere de o valoare extraordinară. De aceea, este important să căutăm să înțelegem felul în care Dumnezeu a ales să lucreze în anumite perioade de timp și să vedem ce anume... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Perspectiva creștină asupra avortului și abandonului de copii

Definiție Avortul reprezintă terminarea (oprirea) sarcinii prin orice mijloace, înainte ca fătul să fie suficient dezvoltat pentru a supraviețui. Definiția dată de Organizația Mondială a Sănătății este limitată la terminarea (oprirea) sarcinii înainte de 22 săptămâni de gestație, calculată în funcție de data primei... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Taina Cununiei și Rolul ei în Viața Societății

ARGUMENT Taina Cununiei, sub aspect teoretic, dar mai ales practic, este complexată atât prin sensurile ei duhovniceşti cât şi prin multitudinea problemelor existenţiale pe care le ridică, fiind Taina care intră cel mai mult în tangenţă cu viaţa creştinilor. Într-adevăr, ea priveşte însăşi fiinţa omului, tot atât... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Martorii lui Iehova - Factor de Tensiune Interconfesională

Trăim într – un timp al tehnicii avansate şi al vitezei. Lumea pare că este într-o continuă schimbare şi căutare. Şi în peisajul interconfesional contemporan lucrurile se schimbă, din cauze multiple. Accesul la internet a modificat într-un mod categoric accesul la informaţie, la cea de ordin spiritual inclusiv.... citește mai departe

27 pagini 9 puncte Extras Preview

Venerarea Sfinților în Ortodoxie

INTRODUCERE În centrul lumii create, ca şi o coroană a ei este pus omul zidit de Dumnezeu după chipul său cel veşnic viu. Omul face legătura între Dumnezeu şi creaţie, el are misiunea de a se hrăni euharistic din ea, iar, pe de altă parte, de a o sfinţi, de a o face templu al lui Dumnezeu. Omul participă la... citește mai departe

77 pagini 11 puncte Extras Preview

Biserici, mănăstiri și schituri din România

Bisericile de lemn din Maramureș, se disting între celelalte biserici de lemn din Transilvania. Acestea se întâlnesc în vechiul Maramureș, o regiune cu o identitate încă puternic definită de limitele sale geografice naturale. În aceste limite este necesar să fie incluse și un număr de biserici aflate de cealaltă... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Extras

Mesajul bisericilor din Apocalipsă

Capitolul I. Aspecte metodice 1. Definirea, delimitarea şi încadrarea subiectului Subiectul analizat în lucrarea de faţă este mesajul transmis de apostolul Ioan către şapte biserici din Asia Mică. Subiectul se va aborda în mod deosebit din punct de vedere istoric şi socio-cultural fără însă ca analiza exegetică a... citește mai departe

108 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Sacrul în literatura religioasă

ARGUMENT In analiza operei lui Tudor Arghezi, critica literara a subliniat originalitatea si forta expresiei poetice a celui mai mare poet roman al secolului XX. Problema religiozitatii reprezinta axul central al tuturor exegezelor, fiind abordata fie prin disocierea poeziei mistice de cea religioasa cu scopul... citește mai departe

77 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Administrarea Sfintei Taine a Cununiei

1. Vechimea şi importanţa căsătoriei Căsătoria este socotită cea mai veche instituţie a dreptului divin, fiindcă ea a luat fiinţă – aşa cum reiese din Sfânta Scriptură – odată cu crearea primilor oameni Adam şi Eva. Într-adevăr, aşa cum se referă în Facere, capitolele I şi II, după ce Dumnezeu a făcut pe om a văzut... citește mai departe

47 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Islamul

Istoria islamului Islamismul, credinţa musulmanilor constituie o tendinţa dominantă în vieţile multor popoare din Orientul Mijlociu, vestul Asiei si nordul Africii. Impactul acestei credinţe asupra lumii este deosebit de mare. În lumea zilelor noastre, Islamismul este religia care înregistrează o rapidă creştere;... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Extras

Taina Căsătoriei

Capitolul I A. Căsătoria în Vechiul Testament. În Israelul antic, căsătoria şi viaţa de familie, prezentau aceleaşi caracteristici care erau în tot orientul antic. Căsătoriile erau de tip patriarhal, tatăl familiei, avea autoritate asupra soţiei, copiilor, nepoţilor, servitorilor şi sclavilor. Lăsarea unei zestre... citește mai departe

70 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Genealogia Mântuitorului în Evanghelia După Matei cu Precizarea Rostului celor Trei Femei Păgâne

Capitolul Ι Lămuriri noţionale tehnice despre termenii „Evanghelie“, „genealogie“ etc. În limbajul Evangheliei din Cartea neamului, creştinismul are nu numai dimensiunile adâncimii, care ridică din lumea relativităţii spre zările desăvârşirii, ci afundă în timp şi leagă de trecutul istoric, de părinţii şi moşii... citește mai departe

52 pagini 8 puncte Extras Preview