Idolatria in contextul cartii 2 Cronici

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Idolatria in contextul cartii 2 Cronici.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Botica Aurelian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Crestinism

Cuprins

INTRODUCERE ... 3
1. SCURTĂ PREZENTARE A CĂRȚII 2 CRONICI . 4
1.1. Autor, dată și context istoric ... 4
1.2. Fond si temă ... 4
2. RĂDĂCINI IDOLATRE - POPOARE ȘI CULTURI ALE VREMII . 6
2.1. Religia în aria mesopotamiană antică .. 6
2.1.1. Scurtă prezentare istorică . 6
2.1.2. Religia, panteonul și viața cultică . 7
2.2. Religia în aria siro-palestiniană ... 8
2.2.1. Scurtă prezentare istorică . 8
2.2.2. Religia, panteonul și viața cultică . 9
3. IDOLI ȘI IDOLATRIE ÎN 2 CRONICI ... 11
3.1. Începuturile apostaziei .. 11
3.1.1. Mijloace ale căderii în idolatrie .. 11
3.1.2. Atracțiile idolatriei păgâne . 12
3.2. Idoli - forme și manifestări ... 13
3.2.1. Terminologie . 13
3.2.2. Elemente și forme ale idolatriei .. 13
CONCLUZII 17
BIBLIOGRAFIE .. 18

Extras din document

INTRODUCERE

Una dintre dificultățile majore cu care poporul evreu s-a confruntat în relația sa cu Dumnezeu de-a lungul istoriei, pe care Vechiul Testament ne-o descrie, a fost idolatria. De aceea, nu puține sunt cărțile Bibliei ce dezbat această problemă. Astfel, începând cu Pentateuhul, apoi cărțile istorice și profețiile biblice, ne descriu fiecare mai succinct sau mai pe larg diferite forme de idolatrie pe care Poporul lui Dumnezeu le-a adoptat și în care din păcate s-au complăcut vremi îndelungate.

Cu siguranță că în mediul creștin această problematică a idolatriei reprezentă un subiect deosebit de important și în zilele noastre, atât în contextul actual, dar de asemenea și idolatria așa cum a fost ea practicată încă din perioada preistorică și antică.

În acest eseu se propune a se realiza un studiu al idolatriei așa cum este ea regăsită in contextul cărții 2 Cronici.

Eseul este structurat pe trei capitole. Primul dintre ele prezintă o scurtă introducere a cărții 2 Cronici. În al doilea capitol sunt descrise popoarele și civilizațiile antice cu care poporul iudeu a intrat în contact; o scurtă prezentare istorică a lor, viața religioasă, panteonul și viața cultică. Cel de-al treilea capitol tratează modul în care Regatul lui Iuda a fost influențat în privința idolatriei, formele pe care le-a luat ea și de asemenea, consecințele devastatoare ale idolatriei din mijlocul poporului evreu. În final sunt regăsite câteva concluzii în urma studiului efectuat.

1. SCURTĂ PREZENTARE A CĂRȚII 2 CRONICI

1.1. AUTOR, DATĂ ȘI CONTEXT ISTORIC

Deși nu se știe precis cine este autorul, majoritatea comentatorilor sugerează că Ezra ar fi autorul cărții Cronicilor, observându-se o asemănare vădită a stilului și limbajului între aceasta și carțile Ezra și Neemia.

Cartea Cronicilor (în versiunea originală formând doar o singură carte) a fost scrisă, probabil, nu după mult timp de la întoarcerea poporului evreu din exilul babilonian din anul 538 î.Cr., aceasta urmând a fi compilată după părerea istoricilor undeva până în anul 400 î.Cr.

Inițial formând doar un singur volum, cartea Cronici a ajuns mai apoi ca din rațiuni practice să fie împărțită în două părți. Astfel, 2 Cronici continuă cu precizie șirul evenimentelor descrise în prima parte a cărții. Dacă prima parte se termină cu instalarea de către David a succesorului său la tron, cea de-a doua parte a cărții continuă firul istoric al spiței regale a lui David, de la domnia împăratului Solomon (970 î.Cr.) până la momentul întoarcerii poporului evreu din exilul babilonian la indemnul lui Cir în anul 538 î.Cr.1

1.2. FOND SI TEMĂ

Cartea 2 Cronici ne descrie o imagine tristă a istoriei Regatului lui Iuda. Un popor care deși a fost pus de-o parte pentru Dumnezeu, ajunge să decadă tot mai mult într-o stare de idolatrie și imoralitate. Chiar dacă prin răzvrătirea lui, Iuda își atrage judecata lui Dumnezeu, poporul are parte de-a lungul istoriei de treziri spirituale remarcabile. Domnul a raspuns de fiecare dată favorabil rugăciunii fierbinți de curățare și iertare.2

O bună parte a descrierilor istorice din 1 și 2 Cronici par la prima vedere să acopere același material ca 1, 2 Samuel (1 Cronici) și 1, 2 Regi (2 Cronici). Însă privind mai atent asupra diferențelor, poate fi observat faptul că în primele cărți accentul cade pe latura istorică, pe când cartea Cronici sublinează latura spirituală. De asemenea, dacă privim la diferențele dintre 1,2 Regi si 2 Cronici, vom observa că deși parcurg aceeași perioadă de timp, la Cronici accentul cade aproape în totalitate pe Regatul Iuda; împarații din Israelul de Nord fiind menționați doar în măsura în care au avut de a face cu cei din împărăția lui Iuda.3

Fisiere in arhiva (1):

  • Idolatria in contextul cartii 2 Cronici.pdf

Bibliografie

CĂRȚI
Alexandru Stan. Istoria religiilor pentru învățământul preuniversitar. București: Ed. Inst. Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1991.
Crossley, Gareth. Vechiul Testament: explicat și aplicat. Oradea: Făclia : Editura Universității Emanuel, 2008.
Eliade, Mircea. Tratat de istorie a religiilor. București: Humanitas, 1992.
Filoramo, Giovanni, Marcello Massenzio, Massimo Raveri, și Paolo Scarpi. Manual de istorie a religiilor. București: Humanitas, 2004.
Jensen, Irving L. „Jensen’s Survey of the Old Testament: Search and Discover”. Royal Victorian Institute for the Blind. Tertiary Resource Service, 1990.
MACDONALD, William, și Doru MOTZ. Comentariul biblic al credinciosului: Vechiul Testament. București: Lampadarul de aur, 2002.
Schultz, Samuel J. Călătorie prin Vechiul Testament. Oradea: Cartea Creștină, 2001.
Walton, John H, Victor Harold Matthews, Mark William Chavalas, Silviu Tatu, Luca Crețan, și Romana Cuculea. Comentariu cultural-isoric al Vechiului Testament. Oradea: Casa Cărții, 2014.
RESURSE INTERNET
Vezi: http://biblehub.com/interlinear/2_chronicles/1-1.htm
ALTE RESURSE
Dan Botică, Curs - Teologie Biblica Vechiul Testament
Daniel Brânzei, Explicații la Biblie, „Așerah - Stâlpul Idolatru”, 230,231.