Influenta Bizantina in Moldova si Tara Romaneasca in Viziunea lui Alexandru Elian

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Influenta Bizantina in Moldova si Tara Romaneasca in Viziunea lui Alexandru Elian.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 69 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Iustin Babus

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Crestinism

Cuprins

Argument 1
1. Personalitatea lui Alexandru Elian 3
2. Activitatea lui Alexandru Elian 10
2.1. Personalităţi ale culturii româneşti în viziunea lui Elian
a)Mihai Eminescu – bibliotecarul 10
b)Dosoftei – poet şi traducător 17
c)Antim Ivireanul poziţie fermă în apărarea Bisericii Ungrovlahiei 27
d)Nicolae Iorga şi Istoria Universală 33
2.2. Activitatea în domeniul bizantinologiei
a) Moldova şi Bizanţul, probleme generale 38
b) Mitropolia Ungrovlahiei şi Patriarhia de Constantinopol 53
c)Mărturisirea de credinţă a Bisericii Ortodoxe-1642 56
d) Alte teme abordate de Elian 62
4. Concluzii 65
5. Bibliogafie 66
6. Cuprins 69

Extras din document

1. ARGUMENT

Alexandru Elian constituie o personalitate complexă, care stârneşte admiraţia pe parcurs ce incerci sa cuprinzi ceea ce a adus, prin eforturile sale, literaturii noastre. Scrisul său este variat, imbracând forma traducerilor, a studiilor de istorie a Bizanţului, a articolelor despre oameni de cultură de o importanţă vitală pentru noi. Variaţia aceasta şi capacitatea de a alcătui lucrări atât de diverse, dar foarte bine documentate, indică şi valoarea pe care acest istoric şi bizantinolog a avut-o. Se remarcă mai ales, în studiile sale, unghiul inedit din care priveşte evenimentele si modul cum utilizează izvoarele, pentru a converge spre o imagine reală asupra faptelor, purificată de speculaţii sau romanţări ale faptelor.

Este foarte important aportul adus de către Alexandru Elian bizantinologiei, încât o privire atentă asupra acestui domeniu ne pune cu siguranţă de mai multe ori în faţa acestui nume. Prin efortul sau de căutare a adevarului şi de publicare a lui, acesta a reuşit să devină un nume de referinaţă în domeniul bizantinologiei. Fiind pasionat de acest domeniu, a cercetat izvoarele cu atenţie pentru a elucida ceea ce a ramas necunoscut în acest domeniu. Alături de articole, el aduce şi proiecte pe care le propune pentu studiu pe viitor, întrucât nu se poate cuprinde într-o singură existenţă un domeniu atât de vast. Faptul că el este capabil de traduceri, de studii de specialitate în domeniul Istoriei Bizanţului şi al istoriei în general, dar şi de articole de literatură valoroase, indică imensa cultură a acestuia.

O privire atentă asupra lucrărilor sale, precum şi mărturii ale contemporanilor cu privire la personalitatea lui Alexandru Elian, vor edifica pe oricine cu privire la importanţa pe care acesta o are pentru domeniile în care a activat, putându-se observa că el a mers pe două coordonate: cea a istoriei si cea a literaturii, deşi şi aceasta din urmă a avut ca resort tot articole şi studii de istorie alcătuite de către bizantinolog. Perspectiva din care priveşte personalităţi ca Nicolae Iorga, Mihai Eminescu, Antim Ivireanul sau Dosoftei, este una a unui specialist, care nu doreşte să repete ceea ce au spus alţii anterior, ci să aducă în lumi-

nă aspecte mai rar amintite. Aşa sunt şi studiile în domeniul bizantinologiei, care aduc argumente valoroase, însoţite de dovezi de netăgăduit, puse în faţa noastră de autor. Capacitatea sa de disociere este evidentă şi prin faptul că realizează chiar o imagine a unei personalităţi, mergând chiar pe cele doua coordonate (cum face, de exemplu, cu Dosoftei).

Foarte importante sunt pentru literatura ortodoxă numeroase studii pe care Elian le intocmeşte. După o privire asupra diversităţii studiilor sale, este vadită în personalitatea sa îmbinarea cu succes a omului interesat de adevărul istoric cu iubitorul de creştinătate. Această iubire pe care o poartă adevărului de credinţa este cea care l-a condus in scrierile sale, care dezvăluie prin conţinutul lor un adevărat creştin, iubitor al patriei sale.

Cea mai bună dovadă a calitaţii scrisului sau si a importanţei acestuia o constituie chiar studiile şi articolele sale, asupra cărora ne vom opri pentru a ilustra complexitatea lor şi seriozitatea cu care au fost întocmite. De asemenea, ne stau mărturie asupra valorii lui Elian şi opiniile cătorva oameni care l-au cunoscut si l-au apreciat la adevărata sa valoare. Toate acestea conturează, treptat, personalitatea bizantinologului şi contribuţia sa adusă neamului românesc.

2. Personalitatea lui Alexandru Elian

Amintirile contemporanilor lui Alexandru Elian sunt cele mai elocvente atunci când este nevoie de o prezentare a celui care a însemnat enorm pentru bizantinologia româna, dar si pentru cultura noastră. În prefaţa unui volum de-al lui Alexandru Elian , Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei face următoarea prezentare: “Personalitate marcantă între profesorii Şcolii Superioare de Arhivistică (1937-1948 ), Facultăţii de Istorie(1949-1952) şi ai Facultăţii de Teologie Ordotoxă din Bucureşti(1956-1975) membru al Academiei Române (1993-1998), Alexandru Elian impresiona pe cei care l-au cunoscut prin erudiţie şi onestitate academică, prin exigenţa şi nobleţe. Era mai întâi exigent cu el insuşi: scria puţin, dar bine documentat, cu un simţ sacru al adevărului şi al rigorii ştiinţifice care trezeşte admiraţie şi veneraţie .

Fisiere in arhiva (1):

  • Influenta Bizantina in Moldova si Tara Romaneasca in Viziunea lui Alexandru Elian.doc