Mesajul Bisericilor din Apocalipsa

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Mesajul Bisericilor din Apocalipsa.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 108 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Florin Rosu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Crestinism

Cuprins

Capitolul I. Aspecte metodice 1
1. Definirea, delimitarea şi încadrarea subiectului 1
2. Importanţa subiectului 1
3. Scopul lucrării şi motivarea opţiunii 1
4. Surse de documentare şi metode de lucru 2
5. Consideraţii generale asupra subiectului 3
Capitolul II. Aspecte introductive 4
1. Contextul bisericilor din Asia Mică 4
2. De ce aceste şapte biserici? 8
3. Cine sunt îngerii celor şapte biserici? 10
4. Moduri de interpretare a scrisorilor 13
Capitolul III. Analiza exegetică a celor şapte scrisori 17
1. Scrisoarea către Efes 17
1.4.1. Testarea autenticităţii lucrătorilor 22
1.4.2. Părăsirea dragostei dintâi 23
1.4.3. Învăţătura Nicolaiţilor 25
1.5.1. Aducerea aminte, pocăinţă şi întoarcerea la faptele dintâi 27
1.6.1. Va mânca din pomul vieţii 29
1.7.1. Lupta cu formalismul religios 30
2. Scrisoarea către Smirna 32
2.4.1. Necaz, sărăcie şi batjocură 36
2.5.1. Credincioşie până la moarte fără teamă 39
2.6.1. Cununa vieţii 41
2.6.2. Biruinţă asupra morţii a doua 42
2.7.1. O buna mărturie în vremuri de persecuţie şi martiraj 43
3. Scrisoarea către Pergam 45
3.4.1. Scaunul de domnie a Satanei 49
3.4.2. Antipa-martorul credincios 50
3.4.3. Învăţătura lui Balaam 52
3.5.1. Pocăinţa şi întoarcerea la Dumnezeu 53
3.6.1. Mana ascunsă şi piatra albă 55
3.7.1. Integritate în vremuri de compromis 57
4. Scrisoarea către Tiatira 58
4.4.1. Viaţă creştină dovedită prin fapte 62
4.4.2. Învăţăturile Izabelei 63
4.5.1. Ţineţi cu tărie ce aveţi 66
4.6.1. Cârmuire cu toiag de fier şi Luceafărul de dimineaţă 67
4.7.1. Păzirea adevărului de erezie 69
5. Scrisoarea către Sardes 70
5.4.1. Moartea spirituală 74
5.5.1. Veghere şi pocăinţă 76
5.6.1. Haine albe şi numele scris în cartea vieţii 77
5.7.1. Lipsa vitalităţii spirituale 79
6. Scrisoarea către Filadelfia 80
6.4.1. Uşa deschisă 84
6.4.2. Ceasul încercării 85
6.5.1. Păstrează ce ai 87
6.6.1. Un stâlp în Templul lui Dumnezeu 88
6.7.1. Zelul misionar al bisericii 89
7. Scrisoarea către Laodiceea 91
7.4.1. Starea căldicică şi iluziile spirituale 95
7.5.1. Râvnă şi pocăinţă 96
7.6.1. Scaunul de domnie 98
7.7.1. Iluzii spirituale în biserică 99
Capitolul IV. Concluzii 101
Continuarea…Bibliografie 101
Bibliografie 102

Extras din document

Capitolul I. Aspecte metodice

1. Definirea, delimitarea şi încadrarea subiectului

Subiectul analizat în lucrarea de faţă este mesajul transmis de apostolul Ioan către şapte biserici din Asia Mică. Subiectul se va aborda în mod deosebit din punct de vedere istoric şi socio-cultural fără însă ca analiza exegetică a pasajelor ce conţin aceste mesaje să fie neglijată. Această lucrare se încadrează în Teologia Biblică a Noului Testament şi îşi propune să contureze o înţelegere clară a contextului în care au fost scrise aceste scrisori, importanţa pe care au avut-o pentru bisericile din primele secole şi relevanţa pe care o are mesajul pentru biserica din zilele noastre. Subiectul se împleteşte armonios cu teologia pastorală, aspectele pratice fiind un răspuns perfect la problemele cu care s-au confruntat bisericile de-a lungul secolelor.

2. Importanţa subiectului

Subiectul este de o importanţă covârşitoare el fiind atracţia teologilor de-a lungul timpului poate şi pentru că se gaseşte în cartea Apocalipsa, o carte de interes general ce câştigă tot mai mult în popularitate. Foarte mulţi teologi s-au pronunţat în legătură cu acest subiect încercând să convingă că acest mesaj a fost valabil doar pentru bisericile de atunci fără însă să facă o legătură între problemele şi soluţiile de atunci şi cele de astăzi. Înţelegerea problemelor celor şapte biserici şi soluţiile date de Hristos în acele circumstanţe ne va ajuta să oferim aceleaşi soluţii şi bisericilor de astăzi care par să treacă prin aceleaşi probleme.

3. Scopul lucrării şi motivarea opţiunii

Scopul urmărit în această lucrare este acela de a analiza din punct de vedere istoric, social, cultural şi biblic, mesajele adresate de Hristos celor şapte biserici din Apocalipsa. Încercăm să aflăm contextul în care a fost transmis acest mesaj şi implicaţiile pe care l-a avut acesta în bisericile din Asia Mică. Pentru fiecare situaţie Hristos are o soluţie specifică şi o promisiune ce le conferă comunităţilor creştine mult curaj. Toate aceste lucruri sunt de un real folos tuturor bisericilor din toate timpurile, analiza noastră va avea o parte practic, pastorală pentru bisericile de astăzi, ajutându-le să înţeleagă voia lui Dumnezeu şi soluţiile pe care le are El pentru situaţiile de criză.

Motivul pentru care am ales să abordez acest subiect este actualitatea pe care o are acesta pentru problemele pastorale de astăzi. Se pare că problemele cu care s-a confruntat biserica din primele secole au multe puncte comune cu bisericile de astăzi deşi acestea îşi desfăşoară activitatea în timpuri şi contexte diferite. Înţelegerea celor şapte biserici înseamnă înţelegerea bisericilor noastre iar soluţiile descoperite în text sunt soluţiile lui Dumnezeu pentru situaţiile critice prin care trec sau vor trece bisericile contemporane.

4. Surse de documentare şi metode de lucru

4.6. Surse de documentare

Sursa principală folosită în tratarea acestui subiect este cartea Apocalipsa lui Ioan din canonul Sfintei Scripturi, studiul bazânduse bineînţeles pe aceasta. S-au folosit enciclopedii, studii arheologice, atlase biblice şi dicţionare pentru a afla cât mai multe date despre aşezarea geografică, cultura şi organizarea socială a celor şapte oraşe. De asemenea s-au folosit comentarii la Sfânta Scriptură, focalizându-ne pe cartea Apocalipsa lui Ioan, pentru a compara diferitele opinii pe care le au cercetătorii biblici şi pentru a avea o înţelegere cât mai exactă a detaliilor biblice prezentate în capitolele ce se ocupă de cele şapte scrisori, şi multe alte cărţi de specialitate care abordează într-un fel sau altul acest subiect. Informaţiile obţinute din sursele amintite mai sus vor fi prelucrate astfel încât scopul acestei lucrări să fie atins într-un mod cât mai elocvent.

4.7. Metode de lucru

În încercarea de a fi cât mai obiectivi în analiza noastră, vom urmări să folosim câteva metode de cercetare ştiinţifică, specifice cercetărilor teologice. Vom analiza exegetic, unde ne aşteptăm să intrăm în spiritul Scripturii şi să aflăm detaliile transmise prin textul grecesc, şi istorico-cultural, metodă prin care vom încerca să pătrundem în lumea Apostolului Ioan. Aceste metode ne vor ajuta să descoperim ideile teologice urmărite de textul Scripturii şi aplicabilitatea lor în teologia pastorală.

5. Consideraţii generale asupra subiectului

În capitolul introductiv vom încerca să analizăm acele subiecte care vor aduce claritate pentru studiul exegetic ce va urma. Vom încerca să pătrundem în lumea primelor secole şi să clarificăm unele sintagme ce apar frecvent în scrisorile către cele şapte biserici.

Capitolul al treilea se va focaliza pe exegeza pasajelor, fiecărei dintre cele şapte biserici acordândui-se o secţiune separată unde vom analiza geografia, elementele socio-culturale, starea spirituală a bisericilor cu problemele şi promisiunile adresate biruitorilor. La finele fiecărui subcapitol vom încerca să avem o parte practică unde atitudinile greşite vor fi soluţionate cu atitudinile corecte pe care va trebui să le îmbrăţişeze biserica din zilele noastre. Această aşezare în antiteză ne va ajuta să înţelegem greşelile pe care le-au făcut bisericile din Asia Mică şi soluţiile pe care le-a avut Hristos pentru ieşirea din criză, detalii ce vor fi utile bisericilor contemporane. Lucrarea se va încheia cu un capitol concluziv, unde analiza noastră bazată pe compararea diferiţilor autori şi teologi, va aduce claritate în sistemul nostru de gândire.

Fisiere in arhiva (1):

  • Mesajul Bisericilor din Apocalipsa.doc