Monahismul

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Creștinism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 29796
Mărime: 109.35KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Introducere 3

I. Istoricul monahismului 4

1. Rădacinile precreştine 4

1.1. Monahismul religiilor orientale 4

1.2. Ideile ascetice din filozofia greacă 5

1.3. Temele monahale din iudaism 7

2. Perioada creştină 9

2.1. Originele monahismului 10

2.2. Apariţia monahismului 12

2.3. Cauzele monahismului 14

3. Rolul monahismului 16

3.1. Evoluţia monahismului 16

3.2. Concepţii monahale 22

3.3. Impactul monahismului 23

4. Evaluare 25

II. Prezentarea monahismului 26

1. Aspectele doctrinare: Teologia îndumnezeirii 27

1.1. Chipul şi asemănarea – condiţia umană 28

1.2. Logosul înomenit – baza îndumnezeirii 30

1.3. Unirea cu Dumnezeu – procesul îndumnezeirii 33

2. Spiritualitatea – urcuşul spiritual 36

2.1. Purificarea de patimi 37

2.1.1. Practica ascultării 39

2.1.2. Practica castităţii 40

2.1.3. Practica sărăciei 41

2.2. Iluminarea minţii 41

2.3. Îndumnezeirea – unirea cu Dumnezeu 43

3. Evaluare 45

III. Poziţia evanghelică 46

1. Aspectele doctrinare – justificarea prin credinţă 47

1.1. Aspecte antropologice 48

1.2. Lucrarea harului – persoana lui Cristos 50

1.3. Convertirea şi indreptăţirea 52

2. Spiritualitatea evanghelică 50

2. 1. Justificarea şi infierea 54

2.2. Unirea cu Cristos şi sfinţirea 55

2.3. Glorificarea – Desăvârşirea mântuirii 57

VI. Concluzii finale 58

Bibliografie 63

Extras din document

Introducere

Conform cu concepţia Bisericii Ortodoxe mişcarea monahală este intruchiparea perfectă la tot ceea ce înseamnă viaţa de credinţă. Doar monahii care merg pe calea “urcuşul-ui spiritual” pot ajunge la cunoaşterea superioară a lui Dumnezeu – starea de îndumnezeire. Trăsătura care caracterizează mişcarea monahală este accentuarea aspectului ascezei în vederea perfecţionării, sfinţirii, şi unirii cu Dumnezeu. Philip Schaff defineşte ascetismul ca fiind “o auto-disciplinare rigidă prin care omul tinde spre o dominaţie deplină a spiritului asupra trupului şi materiei.” Astfel conform cu aceste observaţii scopul final al monahismului este acela de a ajunge la theosis ceea ce înseamnă stăpânirea deplină a trupului de către spirit prin aplicarea practicilor ascetice.

În această lucrare ne vom concentra asupra mişcării monahale analizând-o din mai multe puncte de vedere cu scopul de a vedea dacă aceasta este calea oferită de Scriptură pentru ajungerea la destinul final al omului.

În primul capitol ne vom uita la aspectele legate de rădăcinile precreştine a ideilor care au stat în spatele mişcării, apoi ne vom uita la apariţia şi dezvoltarea monasticismului în cadrul bisericii din primele secole, iar în final vom privi şi la rolul pe care l-a avut monahismul în biserică de-a lungul istoriei. Acest capitol are ca şi scop observarea şi evaluarea aspectelor legate de cauza, evoluţia şi impactul mişcării mai mult dintr-un punct de vedere istoric.

În capitolul al doilea ne vom concentra mai mult asupra prezenării principalelor concepte ale mişcării. Mai întâi ne vom uita la aspectele doctrinare, în mod special asupra concepţiei soteriologice care este dogma de căpătâi din monahism, apoi ne vom uita la spiritualitatea monahală care este caracterizată de urcuşul spiritual. Scopul acestui capitol este observarea principalelor aspecte ale mişcării monahale cu privire la doctrină şi cu privire la trăirea spirituală.

În al treilea capitol ne vom concentra mai mult asupra poziţiei evanghelice pe care o vom prezenta în contrast cu poziţia monahismului răsăritean. În acest capitol ne vom uita mai întâi la alternativa oferită de evanghelici cu privire la doctrina mântuirii, iar apoi ne vom uita la spiritualitatea evanghelică. Scopul acestui capitol este de a observa perspectiva biblică cu privire la mântuire şi trăira vieţii de credinţă.

Ca şi metodă de lucru pentru această lucrare ne vom folosi de metoda descriptivă, observând aspectele esenţiale ale mişcării monahale, apoi vom folosi metoda analitică pentru a observa care sunt erorile şi excesele monahismului, iar în final ne vom concentra asupa creării unei alternative evanghelice la monahism.

I. Istoria miscării monahale

Vorbind despre radacinile miscării monahale nu putem reduce discutia doar la perioada creştină. Jaroslav Pelikan în cartea lui, Iisus de-a lungul secolelor, afirma că: “Monahismul creştin este, într-un fel mai vechi decât creştinismul.” Astfel pentru o înţelegere mai buna a monahismului este necesară o analizare a ideilor ascetice prnind de la rădăcinile lor.

1. Rădăcinile precreştine

Rădăcinile monahismului creştin pot fi sintetizate in trei ramuri separate care au avut o influienţă mai mare sau mai mică asupra apariţiei şi formării gândirii ascetice creştine. Aici în primul rând putem vorbi despre monahismul din religiile orientale, în mod deosebit trebuie amintite practicile monahale din cadrul hinduismului şi bdhismului, în al doilea rând trebuie să observăm existenţa ideilor ascetice din filosofia greacă, care i-a influienţat foarte mult pe părinţii Bisericii primelor secole, iar în al treilea rând trebuie să menţionăm şi despre temele monahale care se regăsesc iudaism, care după părerea multor cercetători stau chiar la baza practicilor ascetice creştine.

1.1. Monahismul din religiile orientale

Practicile ascetice si monahismul ocupa un loc deosebit în religiile asestea. Vorbind despre acest subiect Michel Hulin si Lakshimi Kapani afirma că: “De şi instituţia renunţării la lume este universal valabilă - cel putin in ceea ce se cheamă în deobşte marile religii - în India ea are o vechime, o continuitate, un prestigiu unice.”

Preview document

Monahismul - Pagina 1
Monahismul - Pagina 2
Monahismul - Pagina 3
Monahismul - Pagina 4
Monahismul - Pagina 5
Monahismul - Pagina 6
Monahismul - Pagina 7
Monahismul - Pagina 8
Monahismul - Pagina 9
Monahismul - Pagina 10
Monahismul - Pagina 11
Monahismul - Pagina 12
Monahismul - Pagina 13
Monahismul - Pagina 14
Monahismul - Pagina 15
Monahismul - Pagina 16
Monahismul - Pagina 17
Monahismul - Pagina 18
Monahismul - Pagina 19
Monahismul - Pagina 20
Monahismul - Pagina 21
Monahismul - Pagina 22
Monahismul - Pagina 23
Monahismul - Pagina 24
Monahismul - Pagina 25
Monahismul - Pagina 26
Monahismul - Pagina 27
Monahismul - Pagina 28
Monahismul - Pagina 29
Monahismul - Pagina 30
Monahismul - Pagina 31
Monahismul - Pagina 32
Monahismul - Pagina 33
Monahismul - Pagina 34
Monahismul - Pagina 35
Monahismul - Pagina 36
Monahismul - Pagina 37
Monahismul - Pagina 38
Monahismul - Pagina 39
Monahismul - Pagina 40
Monahismul - Pagina 41
Monahismul - Pagina 42
Monahismul - Pagina 43
Monahismul - Pagina 44
Monahismul - Pagina 45
Monahismul - Pagina 46
Monahismul - Pagina 47
Monahismul - Pagina 48
Monahismul - Pagina 49
Monahismul - Pagina 50
Monahismul - Pagina 51
Monahismul - Pagina 52
Monahismul - Pagina 53
Monahismul - Pagina 54
Monahismul - Pagina 55
Monahismul - Pagina 56
Monahismul - Pagina 57
Monahismul - Pagina 58
Monahismul - Pagina 59
Monahismul - Pagina 60
Monahismul - Pagina 61
Monahismul - Pagina 62
Monahismul - Pagina 63
Monahismul - Pagina 64
Monahismul - Pagina 65
Monahismul - Pagina 66
Monahismul - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Monahismul.doc

Alții au mai descărcat și

Genealogia Mântuitorului în Evanghelia După Matei cu Precizarea Rostului celor Trei Femei Păgâne

Capitolul Ι Lămuriri noţionale tehnice despre termenii „Evanghelie“, „genealogie“ etc. În limbajul Evangheliei din Cartea neamului, creştinismul...

Omilii la Hexaemeron - Sfântul Vasile cel Mare

SFÂNTUL VASILE CEL MARE, ,,Omilii la Hexaemeron”, în: Scrieri I. Omilii la Hexaemeron, Omilii la Psalmi, Omilii și Cuvântări, trad. de Pr. Dumitru...

Conștiința în Sfânta Scriptură

LISTA ABREVIERILOR 1. Abrevieri tehnice ARC –Arhiepiscopia romano-catolică BOR –Biserica Ortodoxă Română asist. univ. – asistent universitar...

Doctrina Trinitară la Sfântul Augustin

INTRODUCERE Păstrând întâietatea pentru Sfântul Pavel, Apostolul Neamurilor şi figura centrală din extinsa arie a creştinismului, Sfântul...

Căsătoria și Divorțul

1.Introducere în religiile crestine protestante Protestantismul, care constituie una din cele trei mari ramuri ale crestinismului, si-a facut...

Obiceiuri Traditionale de Peste An

La acest final de veac si de mileniu încercam cu totii o anumita "nostalgie a originilor", ca sa folosim o expresie draga lui Mircea Eliade....

Creștinul în Viața de Toate Zilele în Concepția Sfântului Ioan Gură de Aur

În lucrarea ce urmeaza sa fie prezentata vom urmari conceptia Sf. Ioan Gura de Aur despre cum ar trebui sa se desfasoare relatiile dintre crestini...

Identitate Creștină și Conștiință Eclesială în Europa Contemporană

1. Preliminarii: Perspectiva pe care o ofera doar scurta analiza a titlului acestei lucrari este deosebit de complexa, de aceea am convingerea ca...

Te-ar putea interesa și

Managementul Bisericesc

PREFAŢĂ Anul 1990 a adus mari schimbări în societatea românească. Aşa se face că şi în viaţa mea s-a produs o cotitură importantă care schimba...

Duhovnicia la Sfântul Antonie cel Mare

Introducere Sfântul Antonie s-a născut în satul Coma din Egiptul de Mijloc, în jurul anului 251, dintr-o familie de creştini bogaţi. În secolul al...

Sfântul Antonie cel Mare îndrumător al vieții monahale

Introducere Unul dintre reprezentanții de marcă ai monahismului egiptean a fost Sfântul Antonie cel Mare 251-356 numit și „patriarhul...

Forme de sfințenie în Ortodoxia Rusă

„Măreşte cu glasuri de laudă Ţara Rîmleană pe Petru şi Pavel, prin care ai crezut în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; Asia, Efesul, Patmosul - pe...

Inceputurile Monahismului in Romania

Cuvant introductiv « Monahismul este stilul de viata evanghelica consacrata rugaciunii , contemplatiei si ascezei , in retragere de lume si in...

Monahismul la Locurile Sfinte

Argument Tema pe care am ales-o mi se pare cât se poate de actuala nu numai pentru cei pe care îi numim nevoitori în întelesul restrâns, si ca sa...

Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam

INTRODUCERE Iudaismul este alături de creştinism şi islam, una dintre cele trei mari religii ale lumii. Evreii sunt unul dintre puţinele popoare...

Misiunea creștină și monahismul

Introducere Înainte de a începe tratarea unui astfel de subiect, precum şi a punctele de vedere ce se impun a fi menţionate, am considerat necesar...

Ai nevoie de altceva?