Taina Cununiei si Rolul ei in Viata Societatii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Taina Cununiei si Rolul ei in Viata Societatii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 28 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Crestinism

Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE 2
INTRODUCERE 3
I. CĂSĂTORIA LA VECHILE POPOARE 6
I. 1. Căsătoria în antichitatea grecească 6
I. 2. Căsătoria în antichitatea romană 7
I. 3. Căsătoria în perioada Noului Testament 8
II. ÎNVĂȚĂTURA DOGMATICĂ DESPRE TAINA CUNUNIEI 9
II. 1 Edenul – locul instituirii primei cununii 10
II. 2 Obligaţia şi necesitatea căsătoriei 11
II. 2. 1.Condiții şi impedimente la căsătorie 11
II. 2. 2. Rudenia ca impediment la căsătorie 13
III. UNITATEA CĂSĂTORIEI CREȘTINE ÎN ,,HRISTOS ȘI BISERICĂ,, 16
IV. ADEVĂRATUL SCOP AL TAINEI CĂSĂTORIEI 18
IV. 1. Dragostea ca izvor al naşterii de prunci în lumina unităţii divine-umane a căsătoriei şi familiei creştine 18
IV. 2. Căsătoria - Taina dăruirii şi a desăvârşirii persoanei;întrajutorarea soţilor 19
IV. 3. Înfrânarea ca şi scop al Tainei Căsătoriei 20
IV. 4. Desăvârşirea în iubire 21
V. ÎNCHEIERE 23
VI. CONCLUZII 24
VII. BIBLIOGRAFIE 26

Extras din document

ARGUMENT

Taina Cununiei, sub aspect teoretic, dar mai ales practic, este complexată atât prin sensurile ei duhovniceşti cât şi prin multitudinea problemelor existenţiale pe care le ridică, fiind Taina care intră cel mai mult în tangenţă cu viaţa creştinilor. Într-adevăr, ea priveşte însăşi fiinţa omului, tot atât de mult ca şi viaţa de zi cu zi.

Taina Cununiei poartă un rol foarte important in viaţa omului deoarece, în spatele acesteia stă preocuparea fiinţei umane de a-şi împlini vocaţia de fiinţă socială ce caută mântuirea, prin sacrificiu şi dăruire. Omul nu a fost creat să fie un însingurat, ci persoană în comuniune.

Se poate naşte întrebarea de ce mi-am ales acestă temă pentru lucrarea de atestat, pentru că de exemplu nu sunt căsătorit, nu am deloc experienţă de familie (ca şi om căsătorit) dar nădăjduiesc că Dumnezeu îmi va ajuta să realizez această lucrare sub îndrumarea părintelui profesor coordonator.

În această lucrare am încercat să lămuresc câteva probleme ce privesc Sfânta Taină a Cununiei.

În primul capitol voi încerca să vorbesc despre căsătoria la popoare antice, anume grecii şi romanii, pentru că aceste popoare prin cultura lor şi-au pus amprenta asupre dezvoltării creştinismului.

În al doilea capitol voi încerca să lămuresc învăţătura dogmatică despre taina cununiei

alături de locul instituirii primei cununii. În ultima parte a acestui capitol voi încerca să vorbesc

despre efectele negative pe care le-a avut această lume decăzută cu privire la ceremonialul

religios al Cununiei mai exact condiţiile şi impedimentele la căsătorie.

În capitolul trei voi încerca să prezint unitatea căsătoriei creştine în ,,Hristos şi Biserică’’.

În capitolul patru voi prezenta aspectul de jertfă al căsătoriei, unitatea ei şi adevăratul ei scop desăvârşirea în iubire prin naşterea de prunci, într-ajutorare reciprocă a soţilor şi păzirea de păcatul desfrâului.

Mi-aş dori ca această lucrare să fie un ajutor tuturor celor ce vor vrea să pătrundă mai adânc în înţelesul Tainei Căsătoriei.

INTRODUCERE

Nunta din Cana Galileii, cinstită prin prezenţa Mântuitorului Hristos (In 2.1-11), în realitatea ei terestră, marchează inaugurarea nunţii mesianice. Hristos Se sprijină pe semnificaţia mântuirii, existentă deja în căsătorie ca imagine a alianţei harice, şi, prin prezenţa Sa la Cana, proclamă profetic sensul Împărăţiei lui Dumnezeu, asimilându-l cinei nupţiale din ceruri.

La Nunta din Cana Galileii, Mântuitorul nostru Iisus Hristos restabileşte cuplul uman din ordinea iniţială a creaţiei. Unitatea iniţială este reintegrată, consubstanţialitatea conjugală este restabilită.

La Nunta din Cana Galileii are loc prima minune a Mântuitorului Hristos.El a venit în lume tocmai pentru a restabilii adevărul condiţiei omului. Trebuia deci schimbată direcţia greşită a cugetării omului, dinspre rău, înspre bine, înspre adevăr. El trebuia să înceapă activitatea Sa, prin însăşi refacerea demnităţii persoanei umane, prin reintegrarea acesteia în starea sa adevărată. Astfel, El îşi începe minunile prin recrearea unităţii primordiale, prin recentrarea omului (bărbat şi femeie) în adevărata sa natură fiinţială. Căci nu există om adevărat în singurătate, în dezbinare, ci doar în unire, în armonie.

Nu este vorba, la Nunta din Cana Galileii şi la orice sfântă Cununie, de o simplă reunire a bărbatului cu femeia, ci de o repunere a omului în adevărata sa stare, în adevărata sa natură. La începutul semnelor, deşi părea să fie chemat întâmplător Mântuitorul vine la nuntă pentru a o sfinţi, refăcând unitatea lui Adam, stricată prin păcat, pentru a redeveni „un singur trup” şi pentru a pregăti omenirea în vederea naşterii din nou din apă şi din Duh (In 3.5).

Nunta din Cana vedem că s-a săvârşit în ziua a treia (In. 2.1) adică în ziua învierii , după cum spune Sfântul Chiril al Alexandriei că: „nunta se săvârşeşte în a treia zi, adică în ultimele timpuri ale veacului acesta. Căci numărul trei ne înfăţişează începutul, mijlocul, şi sfârşitul. Astfel se măsoară timpul întreg ... Iar cel bătut prin stricăciune şi moarte iarăşi s-a tămăduit în a treia zi, adică nu în primele timpuri şi în cele de mijloc, ci în cele din urmă, când, făcându-Se om a arătat firea sănătoasă, înviind-o în Sine însuşi din morţi ... Deci spunând ziua a treia, când s-a săvârşit nunta, arată timpul din urmă” .

Fisiere in arhiva (1):

  • Taina Cununiei si Rolul ei in Viata Societatii.docx

Bibliografie

Izvoare:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, ed. I.B.M.B.O.R, Bucureşti 1990.
Opere patristice:
2. Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, trad. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, în PSB, vol. 41, Ed. IBM, Bucureşti, 2000.
3. Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântări despre viaţa de familie, trad. de Pr. Marcel Hancheş, Ed. Învierea, Timişoara, 2005.
4. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere(I), trad. Pr. D. Fecioru, în PSB, vol. 21, Ed. IBM, Bucureşti, 1987.
Lucrări si studii de specialitate:
5. Boca, Arsenie, Ridicarea căsătoriei la înălţime de Taină, Ed. Agaton, Făgăraş, 2003.
6. Branişte, Pr. Prof. Dr., Liturgica specială, pentru facultăţile de teologie, Ed. Nemira, Bucureşti 2002.
7. Branişte, Pr.Prof.Dr. Ene şi Branişte, Prof. Ecaterina, dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase,Ed. Diecezană, Caransebeş, 2001.
8. Floca, Arhid. Prof. Dr. Ioan N., Drept canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericească, vol. II, Ed. IBM, Bucureşti, 1990.
9. Galeriu Pr. Constantin,Tâlcuiri la mari praznice de peste an. 22 de modele omiletice, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2001.
10. Gavrilă, Pr.Dr.Vasile, Cununia viaţă întru împărăţie, Fundaţia Tradiţia Românească, Bucureşti, 2004.
11. Ivan Prof. Iorgu D., Căsătoria – Sfântă Taină a Bisericii şi Instituţie Juridică a Statului, în rev. BOR., anul CI (1983), nr. 9-10.
12. Mihoc, Pr.Dr. Constantin, Taina Căsătoriei şi familia creştină, în învăţăturile marilor Părinţi ai Bisericii din secolul IV, Ed. Teofania, Sibiu, 2002.
13. Moldovan Pr.conf. Ilie, Taina Nunţii, în rev. Ortodoxia, Anul XXXI (1979), nr. 3-4.
14. Molitfelnic, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1950.
15. Ovidiu Drâmba, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. I, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985.
16. Stăniloae, Pr.Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă I, Ed. IBM, Bucureşti, 1996.
17. Stăniloae, Pr.Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă III, Ed. IBM, Bucureşti, 1996.