Toate proiectele din domeniul Criminologie

 • Organizarea si functionarea centrelor de retinere si arest preventiv in cadrul unitatilor de politie

  1. ORGANIZAREA, AMENAJAREA ȘI DOTAREA ARESTURILOR În îndeplinirea atribuțiilor sale, poliția respectă și apără demnitatea umană, susține și încurajează drepturile omului față de toate persoanele, acționând în spiritul Codului de Conduită al polițiștilor, adoptat prin Rezoluția Adunării generale a O.N.U. din 17 decembrie 1979, precum și al Codului European de Etică al Poliției din 2001. Pentru finalizarea sarcinilor dificile care revin poliției, formațiunile de specialitate colaborează...

 • Cercetarea criminalistica a urmelor de incendii si de explozii

  Incendiile și exploziile constituie o reală amenințare atât pentru viața, integritatea corporală și sănătatea oamenilor, cât și pentru proprietatea publică și privată. Multe incendii și explozii se transformă în adevărate catastrofe, pricinuind oamenilor mari necazuri și suferințe. Incendiile și exploziile nu sunt incriminate ca infracțiuni de sine stătătoare în legislația penală românească, dar sunt de distrugere în forma ei agravată. Cercetarea criminalistică a acestor urme este extrem de...

 • Personalitatea infractorului minor

  INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Minorii fac parte din categoria de persoane cu un risc sporit de a se incadra în domeniului criminal, fiind uşor influienţaţi de factorii socio-culturali. O importanţă majoră fiind prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, deoarece criminalitatea în rîndul minorilor manifestă o creştere sporită. În ultimii ani se reclamă necesitatea elaborarării unor strategii în continuă modificare de autoevaluare şi autoperfecţionare a...

 • Crima organizata in Franta

  ARGUMENT Am ales să abordez această temă deoarece consideră că fenomenul de crimă organizată reprezintă o problemă socială cu grave implicaţii, a cărei modalitate şi soluţionare interesează atât factorii de control social (poliţie, justiţie, administraţie), cât şi opinia publică. Pentru a evidenţia aspectele negative ale crimei organizate, m-am oprit să analizez organizaţiile de crimă organizată din Franţa. Lucrarea este structurată în patru capitole. În primul capitol prezint aspectele...

 • Fenomenologia infractiunilor de coruptie in Republia Moldova

  INTRODUCERE Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sînt garantate . Astfel conform acestei prevederi avem un stat cu justiție corectă unde dreptatea se află în vîrful piramidei valorilor supreme. Cu toate acestea Republica Moldova,ca orice stat relativ tînăr,are un șir de scăpări,de goluri și probleme cu care se...

 • Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica

  I. INTRODUCERE Reconstituirea este una dintre activitățile procedurale și de tactică criminalistică, pentru verifcarea probelor administrate în cauză și obținerea de probe noi. Pregătirea și desfășurarea ei trebuie să se realizeze prin respectarea normelor procesual penale și aplicarea regulilor tactice corespunzătoare elaborate de criminalistică . Dacă reconstituirea se face respectându-se prevederile procedurale și tactico-criminalistice, acest procedeu probator dă rezultate importante...

 • Analiza Criminologica a Infractorului si Victimei in Cazul Furtului din Apartamente

  Capitolul I. Noțiuni introductive 1.1 Infracțiunea Ca una dintre instituțiile fundamentale ale dreptului, infracțiunea reprezintă fapta care prezintă pericol social, este săvârșită cu vinovație și este prevăzută de legea penală. Termenul de infracțiune este o denumire atribuită exclusiv încălcărilor de lege cu caracter penal și este echivalent cu conceptul de faptă penală sau ilicit penal . De altfel, totalul infracțiunilor care se produc într-o anumită perioadă de timp și într-un loc...

 • Teorii Privind Suicidul

  Teoria biologica Sustine ca suicidul are cauze pur patologice, mai ales psihiatrice de unde si numele de suicidopatie. Suicidul ar fi deci un simptom de boala psihica, care exprima o stare de anxietate de natura organica si doar in putine cazuri de natura emotiva, Suicidul ar fi o reactie patalogic de personalitate in fata unei situatii considerate fara iesire. Conform acestei teorii, suicidul se structureaza ca idee si realizare inca din copilarie, consecutiv scaderii instinctului de...

 • Etica si Coruptie

  A. Partea teoretică I. Etica Comportamentul unei persoane poate fi evaluat pe baza unor diferite norme, de exemplu în funcţie de normele legale sau de cele morale. Deşi aceste două tipuri de norme se suprapun, suprapunerea nu este completă. Unele acte sunt legale, dar nu şi morale, şi invers. Astfel, putem vorbi de legalitate şi de moralitate, de obligaţii legale şi de obligaţii morale . Noţiunea de etică provine de la cuvântul grecesc ethos (morav, obicei, caracter). Iniţial prin acest...

 • Terorismul International

  1. Ce ȋnseamnă şi cum a aparut fenomenul terorismului? Terorismul contemporan a devenit o ameninţare majorăa democraţiei secolului XXI, fiind „Cel mai mare rău al lumii contemporane” sau „Bing Bangul unei noi ere istorice a omenirii”. Fenomenul de terorism internaţional constituie ȋn momentul actual una dintre principalele ameninţări la adresa omenirii dar şi a siguranţei naţionale a statelor lumii. Vladimir Putin este cel ce defineşte acest concept de terorism „drept boala secolului XXI”....

 • Organizatii Mafiote Italiene

  Introducere Crima organizată este o formă a criminalităţii care din momentul apariţiei a evoluat şi s-a diversificat, pătrunzînd în diverse sfere precum cea politică, economică, socială, lăsîndu-şi vizibil amprenta asupra dezvoltării unor state şi a nivelului de trai de pe aceste teritorii. Chiar dacă este un fenomen a căror origini le regăsim cu multe secole în urmă, totuşi în ultimele decenii crima organizată în special, cea la nivel transnaţional a crescut ca amploare, factorii fiind...

 • Crima Organizata

  Termenul mafia este explicat ca însemnând o organizație teroristă secretă din Sicilia și S.U.A. care tinde să se substituie puterii publice printr-o formă primitivă de judecată și de pedeapsă exercitată în favoarea unor persoane private.Tot acest termen mai este descris și ca fiind un grup sau o asociație de persoane unite pentru a-și satisface prin orice mijloace interesele private, chiar împotriva celor publice. Din prima explicație se deduce că primele forme ale mafiei au apărut în Sicilia...

 • Implicatiile Psihologice ale Terorismului

  1. Terorismul: concept, istoric, tipologie Terorismul actual este unul de tip catastrofic care a depăşit orice limită a raţionalităţii. El vizează valori fundamentale ale unei anumite civilizaţii, fiind astfel îndreptat împotriva întregii umanităţi. Deceniile şapte şi opt ale secolului trecut ne-au oferit tabloul zguduitor al războaielor teroriste din Algeria, Congo, Cipru, Nigeria, Pakistan, Vietnam, Chile, Grecia, Spania, Uganda, India, Filipine, Africa de Sud şi Centrală etc. Terorişti...

 • Criminalitatea Feminina in Republica Moldova

  Introducere „Femeile sunt extreme: ele sunt mai bune sau mai rele decît bărbaţii” La Bruyere Se spune ca infracţiunile comise de femei reprezintă un indicator al rolului deţinut de acestea în societate. Din această perspectivă, ele aproape că se pot considera egale bărbaţilor întrucât, mai ales în cadrul organizaţiilor de trafic de droguri, implicarea lor nu mai este deloc una marginală. Actualitatea temei date se manifestă prin faptul că a luat amploarea numărul de infracţiuni săvăşite...

 • Urmele de Sange

  1. Noţiuni introductive Interactiunea om-mediu înconjurător dă nastere la cele mai diferite urme, care la nevoie pot fi utile la stabilirea timpului sau succesiunii producerii anumitor evenimente, precum şi la determinarea comportamentului uman în acest proces.Din cele mai vechi timpuri tainele acestor ” martori muti ” au fost folosite la descoperirea faptelor antisociale. Asadar prin urmă a infractiunii se întelege orice modificare intervenită în conditiile săvârsirii unei fapte penale,...

Pagina 1 din 4