Proiectele din domeniul Criminologie - pagina 2 din 3

Criminalitatea Electronică

1. Introducere Informatica ne-a rezervat surprize de proporții încă din primele etape ale apariției și evoluției, ca bază de dezvoltare a sistemelor tehnologice și în același timp a societății, prin implementarea rețelelor. Internet-ul este o „rețea a rețelelor” informaționale care reunește câteva mii de rețele... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Profilaxia Infractiunilor de Coruptie

Capitolul I Noţiuni generale Criminologia, in sens etimologic, deriva din latinescul “crimen” – crima, infractiune si grecescul “logos” – stiinta; prin “criminologie” se intelege studiul (fenomenului criminal ori infractional) criminalitatii. Aparitia criminologiei ca stiinta este legata de axioma “o stiinta apare... citește mai departe

75 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Combaterea Corupției

Capitolul I Consideraţii generale cu privire la fenomenul de corupţie I.1. Definirea conceptului de corupţie Importanţa cunoaşterii criminalităţii, inclusiv şi a infracţiunilor de corupţie nu mai trebuie demonstrată. Devianţa prin corupţie prezintă periculozitate pentru statul de drept şi pentru societate în... citește mai departe

98 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Cercetarea Criminologică

1.Explicaţii introductive Este stabilit faptul că criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii relevate sau aparente, ocupându-se prioritar de stabilirea metodelor si mijloacelor prin care se poate realiza o prevenţie reală contra fenomenului criminal, dar aceasta nu ar avea suportul... citește mai departe

60 pagini 8 puncte Extras Preview

Expertiza Balistică

CAP. 1 SCURT ISTORIC Istoria balisticii judiciare este strâns legată de perfecţionarea tehnicii privind construcţia armelor de foc şi de folosirea lor la comiterea diferitelor infracţiuni. J. Thorwald (1964) dă, ca dată de naştere a balisticii judiciare, anul 1835, când, Henry Goddard, din poliţia judiciară... citește mai departe

95 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Personalitatea Criminală a Teroristului

ARGUMENT În data de 11 septembrie 2001 am stat cu toţii în faţa televizoarelor nevenindu-ne să credem ceea ce vedem. În decorul american cu care eram cu toţii obişnuiţi datorită mulţimii de filme pe care le-am consumat avea loc un eveniment atroce pe care, într-o primă fază, ne simţeam incapabili să-l deosebim de... citește mai departe

61 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Violența Domestică

ARGUMENT p. 2 CAPITOLUL I. Definiţii şi teorii asupra violenţei domestice p. 3 I.1. Violenţa domestică- definiţii şi scurt istoric p. 3 I. 2. Teorii explicative asupra violenţei domestice p. 7 CAPITOLUL II. Violenţa asupra femeii p. 11 II. 1. Forme de violenţă asupra femeii p. 11 II.2. Cauze generale şi... citește mai departe

105 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Metode Moderne de Identificare Criminalistica

Identificarea criminalistică reprezintă problema centrală a investigaţiei criminalistice. Scopul final al identificării în criminalistică îl reprezintă stabilirea concret-individuală a obiectelor şi persoanelor, prezentând importanţă nu numai în stabilirea identităţii, ci şi stabilirea neidentităţii. Trecerea... citește mai departe

16 pagini 5 puncte Extras

Portretul Vorbit

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE 1.Scurt istoric asupra semnalmentelor şi portretului vorbit Din cele mai vechi timpuri s-a impus nevoia diferenţierii unui om de altul, folosindu-se în acest scop deosebirile care-i individualizau şi anume: aspectul exterior al feţei, corpolenţa, existenţa unor malformaţii... citește mai departe

22 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Combaterea Criminalitatii Vamale

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE CONTRABANDĂ. 1.1.Regimul juridic vamal – obiect al ocrotirii prin mijloace de drept penal. Odată cu adoptarea principiului liberalizării comerţului exterior principalul instrument de control din partea statului privind importul şi exportul de mărfuri a... citește mai departe

66 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Corupția în Republica Moldova

Introducere Cu o corupţie în floare Şi cu o lipsă de morală, Vom construi , cu mic cu mare. O sărăcie ideală! Nicolae Paul Din întreg vocabularul societăţii de azi e greu de găsit un cuvînt care ar fi mai des utilizat decît „corupţie”. Ziarişti şi politicieni, scriitori şi funcţionari, studenţi şi muncitori... citește mai departe

42 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate

INTRODUCERE În ultimul timp s-a consemnat tendinţa spre politizarea crimei organizate, atât pe plan naţional, cât şi pe scară globală. Comunităţile criminale nu numai calchiază structurile societăţii şi se opun exponentului intereselor ei – statului, dar mai urmăresc drept scop transformarea lui într-un instrument... citește mai departe

86 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Infracțiunea de Tâlhărie

I. Noţiune şi caracterizare Infractiunile de furt si tâlharie sunt principalele infractiuni care, prin frecventa si pericolul social ridicat, constituie un potential stres în viata de zi cu zi a românilor, reprezentând peste 70 de procente din peisajul criminalitatii comise în România. Furtul este definit, în... citește mai departe

16 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Bancar German

I. Descrierea Sistemului bancar german I.1 Istoric Sistemul bancar german ia naştere odată cu apariţia în 1619 a Băncii din Hamburg, constituită după modelul Băncii din Amsterdam. Iniţial aceasta a fost doar o bancă de depozite, ca apoi să efectueze şi operaţiuni de virament. Ceea ce i-a dat însă o notorietate... citește mai departe

26 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Omorul Calificat

1. Cadrul legislativ Legile tuturor timpurilor au ocrotit persoana umană, sanctionând pe cei care atentau la viata, integritatea corporală, sănătatea, libertatea si demnitatea omului. Astfel la 10.12.1948, Adunarea Generală a ONU a adoptat si proclamat ,,Declaratia universală a drepturilor omului’’. În art. 3 al... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview