Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 25324
Mărime: 89.84KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anton Petru
Universitatea „Al. I.Cuza” – Iasi Facultatea de DREPT

Cuprins

Capitolul I – Consideraţii preliminare 1

Secţiunea I: Noţiunea de urma in criminalistica. Clasificarea urmelor. Urmele-materie. 1

Secţiunea II: Etapele cercetarii urmelor-materie. 7

Secţiunea III: Aspecte privind metode si mijloace tehnico-ştiinţifice folosite in cercetarea urmelor. 14

Capitolul II: Urmele formate din obiecte sau resturi de îmbrăcăminte; 21

Capitolul III: Urmele formate din alimente, resturi de alimente şi produse cosmetice; 26

Capitolul IV: Urmele sub forma de sfori, cordoane, frânghii, noduri şi resturi ale acestora; 29

Capitolul V:Urmele formate din resturi de fumat si iluminat; 33

Capitolul VI: Urmele formate de metale sau resturi de metale; 36

Capitolul VII: Urmele de sunbstanţe toxice (stupefiante); 40

Capitolul VIII: Urmele de vopsea; 43

Capitolul IX: Urmele de sticlă; 48

Capitolul X: Urmele de noroi; 51

Capitolul XI: Microurmele; 53

Capitolul XII: Urmele de praf, urmele pulverulente; 57

Capitolul XIII: Alte tipuri de urme; 63

Capitolul XIV – Rolul urmelor în activitatea probatorie 75

Secţiunea I. Forţa probantă a expertizei în cadrul aprecierii probelor de către organele judiciare 75

Secţiunea a II-a: Importanţa cercetării urmelor în activitatea de identificare a infractorilor 77

Anexe:

Anexa 1. Raport de expertiză.

Anexa 2. Proces verbal de cercetare la faţa locului.

Extras din document

Capitolul I – Consideraţii preliminare

Secţiunea I: Noţiunea de urmă in criminalistică. Clasificarea urmelor. Urmele-materie.

„Noţiunea de urmă cuprinde următoarele modificări care au loc în lumea materială prin acţiunea omului şi care prezintă interes pentru stabilirea unei fapte prevăzute de legea penală, a mijloacelor folosite la săvârşirea ei, a împrejurărulor în care s-a produs, precum şi pentru identificarea făptuitorului.” Numeroasele definiţii date noţiunii de urmă pe parcursul istoriei, se datorează scopului urmărit: emiterea unei definiţii exhausive sau a uneia care să se limiteze la cele mai importante şi mai des întâlnite urme: urmele de reproducere.

Ion Mircea defineşte noţiunea de urmă în sens larg, făcând abstracţie de particularităţi, ca fiind „orice modificare materială produsă la locul săvârşirii infracţiunii şi care poate fi utilă cercetării criminalistice”. Acelaşi autor consideră urma, în sens restrâns „o reproducere a construcţiei exterioare a unui obiect pe suprafaţa sau în volumul obiectului cu care a venit în contact”. În sens restrâns, urma se formează prin realizarea unui contact nemijlocit între două obiecte, redând pe obiectul primitor, măcar parţial, caracteristicele suprafeţei de contact a obiectului creator (ex.: urme de mâini, instrumente de spargere, etc.).

În „Tratatul practic de criminalistică”, urma este considerată „orice modificare materială produsă ca urmare a interacţiunii dintre făptuitor, mijloacele folosite de el şi elementele componente ale mediului unde îşi desfăşoară activitatea infracţională, modificări care, examinate individual sau în totalitate, pot conduce la stabilirea faptei, identificarea făptuitorului, a mijloacelor folosite şi la lămurirea împrejurărilor cauzei”.

„Prin urmă a infracţiunii se inţelege orice modificare materială intervenită în condiţiile săvârşirii unei fapte penale, între faptă şi modificare existând un raport de cauzalitate”. Urmele nu desemnează doar modificările survenite în mediu ca urmare a acţiunii făptuitorului şi a instrumentelor folosite de acesta, ci şi modificările intervenite asupra făptuitorului: leziuni, rupturi ale obiectelor de îmbrăcăminte, etc.

În sens larg, urma e definită de I. Vochescu ca fiind tot ce are legătură cu urma şi poate fi perceput cu simţurile umane sau cu ajutorul unor dispozitive, aparate. Urma nu este doar o imprimare a tălpii în solul moale. În sens restrâns, urma este o reproducere exterioară sau în masa altui obiect, urmele „formă” reprezintă un „negativ” al obiectului creator. C. Suciu defineşte urma în sens larg ca: totalitatea elementelor materiale a căror formare e determinată de săvârşirea infracţiunii. E. Stancuse află pe o poziţie restrictivă de interpretare: „prin urmă a infracţiunii se înţelege orice modificare intervenită în condiţiile săvârşirii unei infracţiuni între faptă şi modificarea produsă există un raport de cauzalitate”.

Edmond Lecard consideră că: „este imposibil pentru un răufăcător ssă acţioneze, şi, mai ales să acţioneze cuintensitatea pe care o presupune acţiunea criminală, fără să lase urme ale trecerii sale”. Alfredo Niceforo: „orice urmă lăsată de om sau de animal, ce poate să servească la descoperirea autorului sau la stabilirea unora din particularităţile sale”. Urmele apar ca urmare a interacţiuni om-mediu, sunt lăsate de om pentru o perioadă apreciabilă de timp, în urma oricăror mişcări fizice prin care se schimbă ceva în situaţia anterioară. Urmele găsite la locul faptei, create cu prilejul săvârşirii infracţiunii sunt folosite de către organele specializate ale statului, pentru identificarea şi tragerea la răspundere a celor ce le-au săvârşit.

Tabloul dinamic al faptei cuprinde aspectul general al transformărilor produse, numărul şi varietatea lor, particularităţile lor şi ale locului în perimetrul căruia se află şi poziţia unora faţă de altele.Iniţial nu au fost folosite urmele de salivă, spermă, resturi de obiecte, etc., ci doar cele de mâini, picioare, instrumente de spargere, acestea din urmă fiind evidente şi considerate a fi furnizore de informaţii certe despre faptă şi făptuitor. Actualmente, nu se concepe săvârşirea unei infgracţiuni fără lăsarea de urme la locul faptei, acestea ocupând locul cel mai important în cercetarea criminalistică.

În literatura de specialitate urmele sunt studiate începând cu formarea lor, aspectele sub care se prezintă, metode, mijloace şi tehnici de căutare, fixare, ridicare de la locul faptei, examinarea lor în cele mai bune condiţii de laborator şi concluziile specialistului.

„Urmele reprezintă o modificare creată la locul şi în procesul săvârşirii infracţiunii prin mişcări fizice realizate în acel moment de persoanele implicate în activitatea respectivă, modificare produsă, prin aspectul ei general, caracteristicile sale specifice sau poziţia în care se află şi care e utilă cercetării criminalistice”

Preview document

Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 1
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 2
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 3
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 4
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 5
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 6
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 7
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 8
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 9
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 10
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 11
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 12
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 13
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 14
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 15
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 16
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 17
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 18
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 19
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 20
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 21
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 22
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 23
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 24
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 25
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 26
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 27
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 28
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 29
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 30
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 31
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 32
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 33
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 34
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 35
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 36
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 37
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 38
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 39
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 40
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 41
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 42
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 43
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 44
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 45
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 46
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 47
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 48
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 49
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 50
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 51
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 52
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 53
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 54
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 55
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 56
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 57
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 58
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 59
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 60
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 61
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 62
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 63
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 64
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 65
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 66
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 67
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 68
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 69
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 70
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 71
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 72
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 73
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 74
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 75
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 76
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 77
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 78
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 79
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 80
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 81
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 82
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 83
Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Criminalistica.doc
  • cuprins manu.doc
  • titlu.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetarea Criminalistică

INTRODUCERE Evoluţia Criminalisticii în ţara noastră, se cuvine subliniat faptul că, încă de la apariţia acestei ştiinţe la sfârşitul secolului al...

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Cercetarea Criminologica și Societatea

Criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii ocupându-se prioritar de stabilirea metodelor şi mijloacelor prin care se...

Cercetarea la fata locului

Cercetarea la fata locului este o activitate preponderent tehnica, dar cu componente tactice desfasurata de organele specializate de urmarire...

Criminologie Generală

CAPITOLUL I EVOLUŢIA CRIMINOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Originile criminologiei Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Criminalistică

NOTIUNI GENERALE l.Notiunea de criminalistica poate fi cercetata sub trei aspecte: -o dimensiune artistica in care predomina misterul sau...

Te-ar putea interesa și

Microurme

Criminalistul român C. Turai este de părere că specialistul criminalist trebuie să aibă „răbdarea şi intuiţia unui mare artist” Pentru o mai bună...

Infracțiunea de Furt Calificat

INTRODUCERE Relaţiile de proprietate sunt cunoscute pe bună dreptate, drept cele mai importante relaţii economice materiale. Constituţia României...

Metode și Mijloace de Detectare a Comportamentului Simulat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Aportul criminalisticii la soluţionarea cauzelor penale Criminalistica este o ştiinţă cu o...

Urmele de Sânge

1. Noţiuni introductive Interactiunea om-mediu înconjurător dă nastere la cele mai diferite urme, care la nevoie pot fi utile la stabilirea...

Noțiunea de urmă în criminalistică. Prezentare general. Evoluție. Criterii de clasificare

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Scurt istoric al aparitiei si dezvoltarii cercetarii criminalistice a urmelor 2. Obiectul criminalisticii...

Urmele Mijloacelor de Transport

Urmele mijloacelor de transport 1.Prin mijloace de transport se înţelege În criminalistică, numai cele utilizate pe drumurile şi şoselele...

Criminalistică - sinteză după tratatul de criminalistică

Partea I Tehnica criminalistică CAPITOLUL I DEMERS INTRODUCTIV Secţiunea I Criminalistica - noţiune şi sistem §1. Noţiunea şi importanţa...

Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică

Partea I Tehnica criminalistică CAPITOLUL II METODOLOGIA IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE Secţiunea I Obiectul şi principiile identificării...

Ai nevoie de altceva?