Combaterea criminalității vamale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 17765
Mărime: 75.65KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mitica Ioan

Cuprins

Capitolul I - CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE CONTRABANDĂ 4

1.1.- Regimul juridic vamal-obiect al ocrotirii prin mijloace de Drept Penal 4

1.2.-Reglementarea juridică a conceptului de contrabandă 7

1.3.-Contrabanda-Analiză din punct de vedere al Dreptului Penal 10

1.4.-Contrabanda sub aspect criminologic 13

1.5.-Cauze şi împrejurări favorizatoare comiterii infracţiunii de contrabandă 15

CapitoluL II- STRATEGIA DE LUPTĂ A POLIŢIEI PENTRU COMBATEREA CONTRABANDEI 17

2.1.-Etapa activităţilor specifice poliţieneşti 17

2.1.1.-Identificarea şi cunoaşterea obiectivelor,mediilor şi locurilor de interes operativ 17

2.1.2.-Organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice 18

2.1.3.-Identificarea persoanelor ce fac obiectul cunoaşterii pe linie de contrabandă 19

2.2.-Etapa Investigativă 24

2.3.-Etapa activităţilor specifice de procedură penală 25

2.3.1.-Constatarea infracţiunii flagrante 25

2.3.2.-Verificarea şi ridicarea înscrisurilor 28

2.3.3.-Efectuarea percheziţiei 28

2.3.4.-Dispunerea constatării tehnico-ştiinţifice şi a expertizei 29

2.3.5.-Ascultarea martorilor 29

2.3.6.-Ascultarea învinuiţilor şi inculpaţilor 30

2.3.7.-Aspecte ce trebuie lămurite pe parcursul urmăririi penale 31

Capitolul III-CONTRABANDA PARTE INTEGRANTĂ A CRIMEI ORGANIZATE 36

3.1.-Modalităţi de comitere a infracţiunii de contrabandă 36

3.2.-Contrabanda şi Crima Organizată 40

3.3.-Contrabanda şi Spălarea Banilor 42

3.4.-Contrabanda şi Corupţia 44

Capitolul IV-COOPERAREA LA NIVEL NAŢIONAL ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA CRIMINALITĂŢII VAMALE, ÎN TOATE DOMENIILE, A UNITAŢILOR DE POLIŢIE 47

4.1.-Cooperarea cu Ministerul Justiţiei 48

4.2.-Cooperarea cu Ministerul Turismului 48

4.3.-Cooperarea cu structurile competente din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 49

4.4.-Cooperarea cu structuri din cadrul Ministerului Apărării Naţionale 49

4.5.-Cooperarea cu structuri competente din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 50

4.6.- Cooperarea cu structuri competente din cadrul Ministerului Transportului, Construcţiilor şi

Turismului 50

4.7.- Cooperarea cu structuri competente din cadrul Ministerului Afacerilor Externe 50

4.8.- Cooperarea cu structuri competente din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice 51

4.9.- Cooperarea cu structuri competente din cadrul Ministerului Integrării Europene 51

4.10.- Cooperarea cu structuri competente din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor 52

4.11.- Cooperarea cu structuri competente din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei

Informaţiilor 52

4.12.-Cooperarea cu Secretariatul General al Guvernului 52

4.13.-Cooperarea cu Serviciul Român de Informaţii 53

4.14.-Cooperarea cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 53

4.15.-Cooperarea cu Serviciul de Informaţii Externe 54

4.16.-Cooperarea cu Agenţia Naţională pentru Controlul Exporturilor Strategice şi Interzicerea

Armelor Chimice. ( A.N.C.E.S.I.A.C.) 54

4.17-Activităţi desfăşurate de Poliţia Judiciară, cu scopul de prevenire a criminalităţii vamale 55

Capitolul V - CONCLUZII- CONTRABANDA ÎN NOUL COD VAMAL AL ROMÂNIEI ŞI EVOLUŢIA INFRACŢIUNII ÎN NOUL CONTEXT EUROPEAN 58

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE CONTRABANDĂ.

1.1.Regimul juridic vamal – obiect al ocrotirii prin mijloace de drept penal.

Odată cu adoptarea principiului liberalizării comerţului exterior principalul instrument de control din partea statului privind importul şi exportul de mărfuri a devenit politica vamală concretizată în regimul vamal.

Politica vamală se înscrie ca un important mijloc de stimulare şi diversificare a schimburilor comerciale, pe bazele economiei de piaţă, pentru satisfacerea cerinţelor economiei naţionale cu materii prime si alte bunuri de larg consum, largirea cooperării economice şi a schimburilor culturale şi turistice cu alte state, fiind reglementat în Codul Vamal lg. 86/2006. Politica vamală a României de azi se întemeiază pe principiul liberalizării operaţiunilor de import export ale mărfurilor.

Regimul vamal cuprinde normele privind controlul vamal, vămuirea bunurilor, aplicarea tarifului vamal, precum şi celelalte operaţiuni vamale. În aplicarea regimului vamal sunt organizate şi funcţionează, în conformitate cu prevederile legale, unităţi vamale în puncte de control pentru trecerea frontierei de stat şi în interiorul ţării. Activitatea de import export este reglementată din punct de vedere juridic prin HG. Nr. 215 din 30.04.1992 ca şi prin ordinele Ministerului comerţului care stabilesc liberalizarea importului şi exportului de mărfuri. Mărfurile, mijloacele de transport şi orice alte bunuri care trec frontiera de stat sunt supuse vămuirii, trecerea frontierei de stat de către acestea efectuându-se numai prin punctele de control ce au ca obiect de activitate vămuirea.

Au un regim juridic vamal special, constituind o excepţie de la regula mai sus menţionată, mărfurile supuse unor restricţii cantitative, regimul de control în conformitate cu neproliferarea armelor de distrugere în masă şi a rachetelor purtătoare, materialelor radio-active, instalaţiilor nucleare, precum şi orice alte mărfuri supuse controlului, pentru care sunt necesare licenţe de export, respectiv import. Mai sunt supuse regimului de licenţe, operaţiile comerciale cu decontare în conturi clearing, barter sau de cooperare convenite pe baza unor acorduri guvernamentale, cele pentru recuperarea creanţelor externe ale statului, precum şi operaţiile legate de import-export.

Regimul juridic al importurilor şi exporturilor de articole şi tehnologii supuse controlului destinaţiei finale, precum şi cel al controlului exporturilor pentru neproliferarea armelor nucleare, chimice şi bilogice, şi a rachetelor purtătoare de asemenea arme, este reglementat prin H.G. nr 594 din 28.09.1992, iar cel al bunurilor importate ce fac obiectul tranzacţiilor „leazing” prin H.G. nr. 72 din 26.02.1993.

Deasemenea un regim juridic special s-a instituit prin H.G. nr. 340 din 20.06.1992. si H.G. nr 437 din 04.08.1992. privind imporul deşeurilor şi reziduurilor de orice natură, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător.

Ministerul comerţuluişi industriilor, în vederea asigurării echilibrului general sau local al pieţei interne, securitaţii generale, protecţiei patrimoniului cultural şi artistic, precum şi conservării resurselor naturale epuizabile, poate impune restricţii cantitative la export cu caracter temporar cănd: apare riscul iminent al unui dezechilibru al balanţei de plăţi externe în scopul creării unor rezerve valutare normale, anumite importuri care produc sau ameninţă cu producerea unui prejudiciu grav producătorilor naţionali. Implementarea la import de restricţii cantitative se face la cererea fundamentată a Băncii Naţionale a României sau agenţilor naţionali interesaţi după caz aplicându-se până la eliminarea influenţelor negative avute în vedere la instituirea lor.

Îufiinţarea de restricţii cantitative la export şi import, supunerea mărfurilor la export şi import controlului sau interdicţiei, lista produselor vizate, precum şi perioada de aplicare a acestor interdicţii privind respectivele mărfuri se dau publicităţii.

Preview document

Combaterea criminalității vamale - Pagina 1
Combaterea criminalității vamale - Pagina 2
Combaterea criminalității vamale - Pagina 3
Combaterea criminalității vamale - Pagina 4
Combaterea criminalității vamale - Pagina 5
Combaterea criminalității vamale - Pagina 6
Combaterea criminalității vamale - Pagina 7
Combaterea criminalității vamale - Pagina 8
Combaterea criminalității vamale - Pagina 9
Combaterea criminalității vamale - Pagina 10
Combaterea criminalității vamale - Pagina 11
Combaterea criminalității vamale - Pagina 12
Combaterea criminalității vamale - Pagina 13
Combaterea criminalității vamale - Pagina 14
Combaterea criminalității vamale - Pagina 15
Combaterea criminalității vamale - Pagina 16
Combaterea criminalității vamale - Pagina 17
Combaterea criminalității vamale - Pagina 18
Combaterea criminalității vamale - Pagina 19
Combaterea criminalității vamale - Pagina 20
Combaterea criminalității vamale - Pagina 21
Combaterea criminalității vamale - Pagina 22
Combaterea criminalității vamale - Pagina 23
Combaterea criminalității vamale - Pagina 24
Combaterea criminalității vamale - Pagina 25
Combaterea criminalității vamale - Pagina 26
Combaterea criminalității vamale - Pagina 27
Combaterea criminalității vamale - Pagina 28
Combaterea criminalității vamale - Pagina 29
Combaterea criminalității vamale - Pagina 30
Combaterea criminalității vamale - Pagina 31
Combaterea criminalității vamale - Pagina 32
Combaterea criminalității vamale - Pagina 33
Combaterea criminalității vamale - Pagina 34
Combaterea criminalității vamale - Pagina 35
Combaterea criminalității vamale - Pagina 36
Combaterea criminalității vamale - Pagina 37
Combaterea criminalității vamale - Pagina 38
Combaterea criminalității vamale - Pagina 39
Combaterea criminalității vamale - Pagina 40
Combaterea criminalității vamale - Pagina 41
Combaterea criminalității vamale - Pagina 42
Combaterea criminalității vamale - Pagina 43
Combaterea criminalității vamale - Pagina 44
Combaterea criminalității vamale - Pagina 45
Combaterea criminalității vamale - Pagina 46
Combaterea criminalității vamale - Pagina 47
Combaterea criminalității vamale - Pagina 48
Combaterea criminalității vamale - Pagina 49
Combaterea criminalității vamale - Pagina 50
Combaterea criminalității vamale - Pagina 51
Combaterea criminalității vamale - Pagina 52
Combaterea criminalității vamale - Pagina 53
Combaterea criminalității vamale - Pagina 54
Combaterea criminalității vamale - Pagina 55
Combaterea criminalității vamale - Pagina 56
Combaterea criminalității vamale - Pagina 57
Combaterea criminalității vamale - Pagina 58
Combaterea criminalității vamale - Pagina 59
Combaterea criminalității vamale - Pagina 60
Combaterea criminalității vamale - Pagina 61
Combaterea criminalității vamale - Pagina 62
Combaterea criminalității vamale - Pagina 63
Combaterea criminalității vamale - Pagina 64
Combaterea criminalității vamale - Pagina 65
Combaterea criminalității vamale - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Combaterea Criminalitatii Vamale.doc

Alții au mai descărcat și

Fenomenul criminalității în răndul minorilor

Actualitatea temei. În prezent, societatea este contaminată de un rău cu care luptă dintodeauna - criminalitatea. Acest fenomen datorită...

Personalitatea Infractorului

INTRODUCERE Actualitatea temei. Importanta acestui studiu nu rezida în scopul de informatie psihologica, sociologica sau axiologica asupra...

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Cercetarea Criminologica și Societatea

Criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii ocupându-se prioritar de stabilirea metodelor şi mijloacelor prin care se...

Criminologie Generală

CAPITOLUL I EVOLUŢIA CRIMINOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Originile criminologiei Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Criminalistică

NOTIUNI GENERALE l.Notiunea de criminalistica poate fi cercetata sub trei aspecte: -o dimensiune artistica in care predomina misterul sau...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea fiscală în contextul integrării României în Uniunea Europeană

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de...

Contrabanda

Introducere Moldova este o ţara nouă pe harta Europei, apărută numai cu 10 ani în urmă. Ca şi orice altă ţară, Moldova are frontiere care joacă un...

Libera circulație

INTRODUCERE UNIUNEA EUROPEANĂ: UN ALT PAS ÎNAINTE Uniunea Europeană a atins un punct critic în procesul dezvoltării ei. Să înghiţi dintr-o dată...

Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte câteva din cele mai importante aspecte legate de aderarea României la Uniunea Europeană,...

Contrabandă

1. ACTIVITATEA VAMALA ÎN ROMÂNIA Înca din cele mai vechi timpuri statele au prelevat impozite pentru marfurile care treceau frontiera. Primele...

Infracțiuni la codul vamal

CAP. I – NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1- NOŢIUNEA ŞI OBIECTUL DREPTULUI VAMAL 1.1. - Noţiunea dreptului vamal Supraveţuirea unamă complicându-se în...

Contrabanda

Capitolul 1. Aspecte introductive privind infracțiunea de contrabandă Reglementările penale referitoare la anumite fapte considerate până nu...

Infracțiuni la Regimul Vamal

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE LA REGIMUL VAMAL SECŢIUNEA I:Cadrul general al reglementarii şi necesitatea...

Ai nevoie de altceva?