Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 27038
Mărime: 108.04KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere .3

CAP. I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE TERORISM . 4

1. Noţiuni introductive . 4

2. Conceptul de terorism. Definiţie. Trăsături . 5

3. Terorismul - formă de luptă cu mijloace criminale . 10

4. Corelaţia între terorism şi celelalte forme ale crimei organizate . 11

5. Tendinţe actuale ale mişcărilor teroriste . 14

6. Clasificarea acţiunilor teroriste . 17

7. Organizaţiile teroriste .23

CAP. II. CORUPŢIA - MIJLOC DE SUSŢINERE A CRIMEI ORGANIZATE . 33

1. Generalităţi. Perspectivă istorică . 33

2. Corupţia în ansamblul crimei organizate . 36

3. Definiţia şi trăsăturile corupţiei. 38

4. Clasificarea faptelor de corupţiei. Cauzele care generează corupţie. 43

5. Formele de manifestare ale fenomenului .48

CAP. III. PREOCUPĂRI ACTUALE ÎN VEDEREA PREVENIRII ŞI COMBATERII CRIMEI ORGANIZATE . 54

1. Consideraţii generale privind criminalitatea organizată . 54

2. Prevenirea şi combaterea corupţiei . 57

3. Eforturile statelor în combaterea terorismului. Privire de ansamblu. Perspectivă istorică . 70

4. Programul global al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru combaterea terorismului .73

Concluzii. 80

Bibliografie. 85

Extras din document

INTRODUCERE

În ultimul timp s-a consemnat tendinţa spre politizarea crimei organizate, atât pe plan naţional, cât şi pe scară globală. Comunităţile criminale nu numai calchiază structurile societăţii şi se opun exponentului intereselor ei – statului, dar mai urmăresc drept scop transformarea lui într-un instrument al său. Globalizarea, generând schimbări în structura comerţului, finanţelor, telecomunicaţiilor, face ca criminalitatea să depăşească hotarele naţionale, ceea ce ameninţă pilonii societăţii moderne, securitatea statelor şi a cetăţenilor lor. Una din componentele principale ale luptei cu crima organizată în domeniul consolidării securităţii naţionale a oricărei ţări este colaborarea ei cu alte state şi organizaţii internaţionale.

Cea mai complicată şi greu de soluţionat problemă în lupta cu criminalitatea este corupţia. Forţele sănătoase ale societăţii trebuie să se opună transformării ţării într-un stat corupt, contopirii structurilor economice şi ale puterii de stat cu cele criminale. Prioritate primordială a politicii contemporane trebuie să devină crearea unei bariere anticriminale şi anticorupţionale, deoarece corupţia a căpătat proporţiile unei calamităţi sociale, care ameninţă interesele vitale ale milioanelor de oameni din lumea întreagă.

Ultimul deceniu al secolului al XX-lea a fost marcat de o explozie de acte teroriste pe scară globală. Analiza tendinţelor evoluţiei terorismului ne permite să facem concluzia, că acest fenomen se va caracteriza printr-o schimbare în continuare a formelor sale în direcţia agravării lor, fapt confirmat şi de evenimentele din Beslan.

Considerăm că în perspectiva apropiată şi de durată medie pe teritoriul fostei U.R.S.S. se va intensifica activitatea grupărilor teroriste de peste hotare.

Numai eforturile comune ale tuturor ţărilor lumii în lupta cu crima organizată internaţională pot avea efecte pozitive în lupta pentru limitarea şi înfrângerea acestui fenomen social extrem de periculos.

Capitolul I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND

CONCEPTUL DE TERORISM

1. Noţiuni introductive

Terorismul este un fenomen complex cu o evoluţie strâns legată de evenimentele politice ideologice şi sociale din diversele ţări ale lumii şi cauze bine determinate. Formele „moderne" de terorism pe care le întâlnim şi astăzi, îşi au originea în mişcările de rezistenţă şi contestare de la începutul anilor 60, care s-au extins rapid pe mai multe continente: mişcările de gherilă, rezistenţa palestiniană din Orientul Mijlociu, mişcările afro-americanilor din S.U.A., revoltele studenţeşti din Europa etc.

Evoluţia de la simple acţiuni de revendicare a unor drepturi la provocarea unor acte de dezordine, iar mai apoi la acte îndreptate împotriva unor bunuri materiale, a vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii unor persoane, prin mijloace şi metode violente de natură să instaureze un profund sentiment de panică în rândul populaţiei, a fost destul de rapidă, alimentată fiind şi de concepţiile individualist-voluntariste, caracterul nihilist şi distructiv al unor mişcări adepte ale „acţiunilor directe”, rebele şi extremist teroriste. Acest fel de manifestări au fost suficiente ca, alimentate cu ideologia rezolvării problemelor prin forţă, să ducă la dezvoltarea, în timpul anilor '60 şi următorii, a mai multor grupări şi organizaţii teroriste, cu rază de acţiune în aria mai multor ţări ale lumii. In prezent, prin amploarea sa şi pericolul pe care îl creează la nivelul întregii planete, terorismul a devenit cea mai spinoasă problemă globală aflată de mai mulţi ani în centrul dezbaterilor comunităţii internaţionale. Aceste dezbateri au luat o amploare deosebită după atentatele sângeroase de la 11 septembrie 2001, din S.U.A., care au demonstrat slăbiciunile autorităţii statelor în fata acestui pericol major, urmate de atentatele din Spania şi Marea Britanie. Reacţia faţă de aceste acţiuni au relansat diverse reflecţii privind modul de funcţionare a comunităţii internaţionale.

Niciodată nu s-a simţit mai acut ca acum nevoia ca toate ţările lumii să strângă rândurile pentru crearea unui cadru general de securitate. Dincolo de rivalităţile de decenii şi mai presus de orgolii şi disensiuni politice sau economice, statele au găsit un punct comun de reflecţie şi poate pentru prima dată au acelaşi punct de vedere privind necesitatea de a se proteja împotriva acestui fenomen.

Responsabilitatea crescândă a statelor a permis lărgirea dezbaterilor şi orientarea acestora către problemele serioase ale secolului 21 pe care vor trebui să le înfrunte. Teama de terorism poate determina statele vizate să se izoleze şi să-şi concentreze toată energia asupra măsurilor proprii de protecţie.

În zilele noastre terorismul a devenit fenomen transnaţional implicaţii deosebite pentru securitatea, stabilirea şi ordinea politică a state! cât şi la adresa păcii şi ordinii internaţionale.

Preview document

Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 1
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 2
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 3
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 4
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 5
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 6
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 7
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 8
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 9
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 10
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 11
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 12
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 13
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 14
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 15
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 16
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 17
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 18
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 19
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 20
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 21
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 22
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 23
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 24
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 25
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 26
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 27
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 28
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 29
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 30
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 31
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 32
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 33
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 34
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 35
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 36
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 37
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 38
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 39
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 40
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 41
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 42
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 43
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 44
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 45
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 46
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 47
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 48
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 49
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 50
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 51
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 52
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 53
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 54
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 55
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 56
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 57
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 58
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 59
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 60
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 61
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 62
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 63
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 64
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 65
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 66
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 67
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 68
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 69
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 70
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 71
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 72
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 73
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 74
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 75
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 76
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 77
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 78
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 79
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 80
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 81
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 82
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 83
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 84
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 85
Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Coruptia - Mijloc de Sustinere a Crimei Organizate.doc

Alții au mai descărcat și

Terorismul internațional

1. Ce ȋnseamnă şi cum a aparut fenomenul terorismului? Terorismul contemporan a devenit o ameninţare majorăa democraţiei secolului XXI, fiind „Cel...

Profilaxia infracțiunilor de corupție

Capitolul I Noţiuni generale Criminologia, in sens etimologic, deriva din latinescul “crimen” – crima, infractiune si grecescul “logos” – stiinta;...

Personalitatea Criminală a Teroristului

ARGUMENT În data de 11 septembrie 2001 am stat cu toţii în faţa televizoarelor nevenindu-ne să credem ceea ce vedem. În decorul american cu care...

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Criminologie Generală

CAPITOLUL I EVOLUŢIA CRIMINOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Originile criminologiei Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Criminalistică

NOTIUNI GENERALE l.Notiunea de criminalistica poate fi cercetata sub trei aspecte: -o dimensiune artistica in care predomina misterul sau...

Te-ar putea interesa și

Aspecte generale privind pluralitatea de infractori

Elaborarea lucrarii de licenta "Aspecte generale privind pluralitatea de infractori" s-a realizat sub indrumarea - tema aleasa prezentand...

Alte grupări regionale din Europa

CUPRINS 38 1. Introducere Operând la nivel internaţional pe diferite stadii de putere, statele naţionale concurează pentru o poziţie mai bună în...

Sistemul politic din Republica Moldova

INTRODUCERE Odată cu obţinerea independenţei şi a suveranităţii, Republica Moldova a fost pusă în faţa unor cerinţe imperative şi de mare...

Probleme și Costuri ale Extinderii Uniunii Europene peste Europa celor 27

Introducere Timp de jumătate de secol, Uniunea Europeană a urmărit să realizeze o integrare din ce în ce mai aprofundată, în timp ce a continuat...

Ai nevoie de altceva?