Metode moderne de identificare criminalistică

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 16 în total
Mărime: 13.11MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lazar Carjan
Universitatea “Spiru Haret” Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Master ŞTIINŢE PENALE Bucureşti

Extras din document

Identificarea criminalistică reprezintă problema centrală a investigaţiei criminalistice. Scopul final al identificării în criminalistică îl reprezintă stabilirea concret-individuală a obiectelor şi persoanelor, prezentând importanţă nu numai în stabilirea identităţii, ci şi stabilirea neidentităţii.

Trecerea timpului şi specializarea/diversificarea criminalităţii şi factorilor criminogeni, a determinat metodologia criminalisticii să înregistreze un real progres, să evolueze pozitiv în sensul adaptării la noile „provocări”. Astfel, tradiţionalele procedee, tehnici, succesiuni de activităţi logico-tactice şi mijloace specifice de cercetare a infracţiunilor au fost completate sau, uneori, chiar înlocuite de noile „realizările tehnico-ştiinţifice”.

Prin abordarea temei “Metode şi mijloace moderne de identificare criminalistică a persoanei” am încercat să prezint caracteristicile importante ale acestora, principiile de funcţionare, utilizare şi operare, utilitatea lor reală în practica criminalistică fiind exemplificată în studiile de caz supuse analizei.

În capitolul I al lucrării sunt prezentate unele aspecte generale ale identificării criminalistice, precum şi rolul acesteia în procesul judiciar, elemente ce constituie, de altfel „temelia” specialistului criminalist.

Capitolele II, III, IV şi V prezintă detaliat mijloacele şi metodele moderne de identificare criminalistică a persoanei (Sistemul AFIS MORPHOTRAK, Sistemul IMAGETRAK, Sistemul CDN şi SISTEMUL NAŢIONAL DE ADMINISTRARE A DATELOR GENETICE), fiecare dintre acestea fiind exemplificate prin studii de caz specifice, reprezentative.

Anexele exemplifică aspectele tratate în conţinutul lucrării, evidenţiind totodată strânsa legătură dintre teoria şi practica criminalistică.

Astfel, principale probleme abordate au fost:

Stabilirea importanţei identificării criminalistice;

Definirea noţiunii “identificare criminalistică”,precum şi prezentarea obiectului şi scopului identificării criminalistice;

Prezentarea tipologiei şi principiile identificării criminalistice, făcându-se trimitere la 3 principii fundamentale:

* Principiul delimitării obiectelor identificării criminalistice în obiecte scop al identificării şi obiecte mijloc de identificare;

* Principiul stabilităţii relative a caracteristicilor de identificare;

* Principiul dinamicităţii caracteristicilor de identificare;

Prezentarea etapelor identificării criminalistice (stabilirea tipului, grupei şi subgrupei);

Descrierea metodelor folosite pentru identificare: observarea, analizele, compararea, juxtapunerea, suprapunerea;

Capitolul se încheie cu prezentarea regulilor de formulare a concluziilor privitoare la identificare.

Conținut arhivă zip

  • Metode Moderne de Identificare Criminalistica.ppt

Alții au mai descărcat și

Investigarea Criminalistică a Infracțiunii de Tâlhărie

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Conceptul de patrimoniu şi necesitatea protecţiei penale a patrimoniului 1.1.1. Conceptul de patrimoniu...

Cercetarea Criminalistică

INTRODUCERE Evoluţia Criminalisticii în ţara noastră, se cuvine subliniat faptul că, încă de la apariţia acestei ştiinţe la sfârşitul secolului al...

Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice

În lucrarea de faţă am încercat să analizez cele mai importante aspecte ale cercetării la faşă locului, precum: - Sarcinile şi importanţa...

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Conținutul tematic al cursului de criminalistică

LECTIA I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1 . Obiectivele lectiei: • Evidentierea premiselor constituirii Criminalisticii ca stiintă judiciară cu caracter...

Tehnici de Laborator destinate Investigațiilor Criminalistice

Sublinieri introductive Un act de justiţie modern şi eficient impune folosirea, pe scară din ce în ce mai largă, a celor mai avansate metode şi...

Criminalistică

NOTIUNI GENERALE l.Notiunea de criminalistica poate fi cercetata sub trei aspecte: -o dimensiune artistica in care predomina misterul sau...

Te-ar putea interesa și

Identificarea persoanelor și a cadavrelor după semnalmentele exterioare și prin alte metode criminalistice

1. Rolul identificării criminalistice în activitatea judiciară Stabilirea adevărului este o problemă asupra căreia se concentrează atât...

Cercetarea Criminalistică

INTRODUCERE Evoluţia Criminalisticii în ţara noastră, se cuvine subliniat faptul că, încă de la apariţia acestei ştiinţe la sfârşitul secolului al...

Investigarea mijloacelor materiale de probă

INTRODUCERE CRIMINALISTICA - ȘTIINȚA INVESTIGĂRII INFRACȚIUNILOR Ca știință de sine stătătoare, criminalistica a apărut ca o necesitate...

Profilajul criminal în investigația criminalistică

INTRODUCERE Prezenta lucrare de licență prezintă sub diferite aspecte metodologia specifică investigării criminalistice pe baza profilajului...

Expertiza Balistică

CAP. 1 SCURT ISTORIC Istoria balisticii judiciare este strâns legată de perfecţionarea tehnicii privind construcţia armelor de foc şi de folosirea...

Corupția și Combaterea Ei

ABSTRACT From an etymologic pint of view, the word “corruption” comes from the Latin word “corrumpere”, which means to degrade (oneself), to...

Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție

Faptul că fenomenul corupţiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pînă în prezent unul dintre cele mai grave şi mai răspîndite...

Dactiloscopia judiciară

1. Notiunea si obiectul dactiloscopiei judiciare Pe suprafata palmelor si a talpilor picioarelor se pot observa niste liniute care au diferite...

Ai nevoie de altceva?