Omorul Calificat

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3840
Mărime: 22.22KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA ECOLOGICA BUCURESTI MASTER STIINTE PENALE SI CRIMINALISTICA

Cuprins

1. Cadru legislativ 3

2. Obiectul ocrotirii penale 4

3. Circumstantele judiciare în prezenta cărora există omor calificat

a) Omorul săvârsit cu premeditare 4

b) Omorul săvârsit din interes material 6

c) Omorul săvârsit asupra sotului sau a unei rude apropiate 7

d) Omorul săvârsit profitând de starea de neputintă a victimei de a se apara 8

e) Omorul săvârsit prin mijloace ce pun în pericol viata mai multor persoane 9

f) Omorul săvârsit în legătura cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei 10

g) Omorul săvârsit pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmărire sau arestare, ori de la executarea unei pedepse 11

h) Omorul săvârsit pentru a înlesni sau a ascunde săvârsirea altei infractiuni 12

i) Omorul săvârsit în public 13

4. Sanctiunile aplicate pentru această infractiune 13

5. Bibliografie 14

Extras din document

1. Cadrul legislativ

Legile tuturor timpurilor au ocrotit persoana umană, sanctionând pe cei care atentau la viata, integritatea corporală, sănătatea, libertatea si demnitatea omului.

Astfel la 10.12.1948, Adunarea Generală a ONU a adoptat si proclamat ,,Declaratia universală a drepturilor omului’’.

În art. 3 al acestei declaratii este stipulat un drept fundamental si anume ,,orice fiintă umană are dreptul la viată, libertate si la securitatea persoanei sale’’.

După schimbările ce au avut loc în România în 1989, acestea au determinat alinierea tării noastre la standardele internationale în ceea ce priveste apărarea drepturilor omului si a persoanei umane.

Astfel Constitutia României, adoptată în decembrie 1991, acordă o mare însemnătate ocrotii drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului, cuprinzând anumite principii cum sunt ; dreptul la viată si la integritate fizică si psihică prevăzută în art. 22, libertatea individuală si siguranta persoanei prevăzută în art. 23.

O contributie importantă la asigurarea protectiei drepturilor si libertătilor omului consacrată de constitutie o aduce si legea penală.

Cadrul juridic al acestor drepturi si libertăti este prevăzută în codul penal în Titlul II din Partea Specială, care încriminează anumite fapte care aduc atingere acestor drepturi si libertăti.

Astfel în cadrul art. 175 din C. pen. este încriminată infractiunea de omor calificat. Omorul calificat reprezintă fapta persoanei care săvârseste un omor în anumite imprejurări prevăzute de lege 1 .

Omorul calificat reprezintă o modalitate agravantă a infractiunii de omor, datorită împrejurărilor în care se săvârseste aceasta. Această faptă prezintă un grad de pericol social mai ridicat fată de infractiunea de omor simplu, ceea ce explică încriminarea sa prin dispozitii separate si sanctionarea mai severă a făptuitorului 2.

1. Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, I. Oancea, Iosif Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, V. Rosca – Explicatii teoretice ale Codului penal român, vol. III, Partea Specială, Ed. Academiei, Bucuresti 1971

2. Vasile Dobrinoiu – Drept penal, Partea Specială, vol I, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2004

2. Obiectul ocrotirii penale

În ceea ce priveste obiectul infractiunilor contra persoanelor trebuie să facem distinctia între obiectul juridic generic al infractiunilor contra persoanei si obiectul juridic specific fiecărei infractiuni.

Obiectul juridic generic este reprezentat de ansamblul relatiilor sociale care se constituie si se desfăsoară în legătură cu apărarea persoanei privită sub totalitatea atributiilor sale.

În ceea ce priveste obiectul juridic special, acesta este constituit din relatiile sociale privind dreptul fundamental la viată, privit ca drept absolut, opozabil tuturor, erga omnes 3.

Obiectul material este corpul persoanei aflate în viată asupra căruia se îndreaptă actiunea ucigătoare. Nu interesează dacă victima este sănătoasă ori se află într-o stare avansată de boală si nu ar mai fi trăit mult dacă ar fi fost ucisă. Este necesar ca persoana să fie în viată, iar corpul asupra căruia actionează să fie a acesteia si nu asupra propriului corp.

3. Circumstantele judiciare în prezenta cărora există omor calificat

a) Omorul săvârsit cu premeditare, prevăzut de art. 175 lit. a

Premeditarea ca element circumstantial al infractiunii de omor calificat, presupune nu numai trecerea unui interval oarecare de timp de la luarea hotărârii si până la exteriorizarea ei, dar si o chipzuire anticipată asupra faptei, o deliberare anteriară, persistarea asupra hotărârii, cât si exteriorizarea ei, concretizarea ei prin acte de pregătire a săvârsirii faptei, cum ar fi : obtinerea de informatii, procurarea de mijloace, pândirea victimei, atragerea ei într-o cursă, căutarea de complici 4.

Considerarea premeditării ca o împrejurare care califică omorul se explică prin aceea că, o faptă săvârsită în mod spontan este socotită mai putin gravă decât o faptă săvârsită în urma unei reflexii, unei deliberării prin care făptuitorul a elaborat

3. A. Boroi – Pruncuciderea si uciderea de inclupă, Ed. Ministerului de Interne, Bucuresti, 1992

4. G. Antonio, C. Bulai – Practica judiciară penală, vol. III. Partea Specială, Ed. Academiei Române, Bucuresti 1992

un plan de executare si a organizat aducerea acestuia la îndeplinire 5.

Din cele prevăzute mai devreme putem spune că premeditarea reprezintă o chibzuintă în comiterea infractiunii, iar aceasta tine de gândul criminal din mintea făptuitorului. În cazul în care gândul criminalului nu se exteriorizează prin acte de executare, rămânând în mintea omului, infractiunea nu va exista deoarece nuda cogitatio, nemo partitur, adică gândul criminal nu se pedepseste.

Pentru a dovedi existenta premeditării, organelor de urmărire penală trebuie strângă probe suficiente pentru dovedirea acestuia.

Preview document

Omorul Calificat - Pagina 1
Omorul Calificat - Pagina 2
Omorul Calificat - Pagina 3
Omorul Calificat - Pagina 4
Omorul Calificat - Pagina 5
Omorul Calificat - Pagina 6
Omorul Calificat - Pagina 7
Omorul Calificat - Pagina 8
Omorul Calificat - Pagina 9
Omorul Calificat - Pagina 10
Omorul Calificat - Pagina 11
Omorul Calificat - Pagina 12
Omorul Calificat - Pagina 13
Omorul Calificat - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Omorul Calificat.doc

Alții au mai descărcat și

Omorul calificat

INTRODUCERE Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice...

Truse Criminalistice Moderne folosite la Fata Locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Aspecte Criminologice ale Infractiunilor Economico-Financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Cercetarea Criminologica și Societatea

Criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii ocupându-se prioritar de stabilirea metodelor şi mijloacelor prin care se...

Criminologie Generală

CAPITOLUL I EVOLUŢIA CRIMINOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Originile criminologiei Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Criminalistica

NOTIUNI GENERALE l.Notiunea de criminalistica poate fi cercetata sub trei aspecte: -o dimensiune artistica in care predomina misterul sau...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Metodologice Criminalistice Privind Pruncuciderea

CAPITOLUL I . PRUNCUCIDEREA INFRACŢIUNE CONTRA VIETII UNEI PERSOANE 1.1 PRUNCUCIDEREA 1.1.1 OCROTIREA VIEŢII PRIN MIJLOACE DE DREPT Dreptul la...

Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții

Ordinea de drept este una din măreţiile omului! Petre Ţuţea Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale si spirituale din societate care,...

Studiul privind politica penală a legiuitorului român în materia infracțiunilor contra vieții

Necesitatea de a pune la dispoziția acestui concept o definiție care ar fi aptă să răspundă obiectivelor și scopurilor, rezidă în depășirea...

Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE SECȚIUNEA I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul este singura ființă înzestrată cu conștiință, creator al tuturor...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Omorul calificat

INTRODUCERE Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice...

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Omor calificat și uciderea la cererea victimei

I ABSTRACT This license work is structurated in 4 chapters, each chapter being structured on many sections and subsections. In the first chapter...

Ai nevoie de altceva?