Personalitatea Criminalului în Serie

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 18497
Mărime: 80.42KB (arhivat)
Publicat de: Codin Dumitru
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Georgeta Ungureanu
ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA”

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE
 2. Secţiunea 1: Noţiunea juridică de infracţiune
 3. Secţiunea 2: Factorii si elementele infracţiunii
 4. CAPITOLUL II: PERSONALITATEA CRIMINALĂ A
 5. CRIMINALULUI ÎN SERIE
 6. Secţiunea 1: Definirea conceptului de personalitate criminală
 7. Secţiunea 2: Criminali în serie
 8. Secţiunea 3: Caracteristici ale criminalului în serie
 9. Secţiunea 4: Tipuri de criminali în serie
 10. Secţiunea 5: Exemple de criminali în serie
 11. CAPITOLUL III: ORGANIZAŢII CRIMINALE
 12. Secţiunea 1: Aspecte generale
 13. Secţiunea 2: Definirea conceptului de organizaţie criminală
 14. Secţiunea 3: Caracteristicile Organizaţiilor Criminale
 15. Secţiunea 4: Domenii de acţiune ale Organizaţiilor Criminale
 16. Secţiunea 5: Acţiunea Organizaţiilor Criminale în România
 17. Secţiunea 6: Organizaţiile teroriste
 18. (un tip modern de criminal în serie)
 19. CAPITOLUL IV: CONCLUZII
 20. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA JURIDICĂ DE INFRACŢIUNE

Din punct de vedere juridic, un comportament delicvent este definit printr-o serie de trăsături specifice, care se regăsesc în majoritatea sistemelor legislative şi anume:

a) reprezintă o faptă, o acţiune (inacţiune) cu caracter ilicit, imoral, ilegitim, ilegal, prin care sunt violate şi prejudiciate anumite valori şi relaţii sociale;

b) această faptă este comisă de o anumită persoană care acţionează deliberat, conştient şi responsabil (are răspundere penală);

c) fapta respectivă este incriminată şi sancţionată de legea penală.

Reprezentând o instituţie de bază a dreptului penal, delictul este o faptă antisocială, ilicită, care lezează o serie de valori şi relaţii sociale, faptă imputabilă anumitor persoane şi constitutivă de efecte juridice, adică de răspundere penală.

Pentru acest motiv, numai în prezenţa unei anumite fapte, considerată ilicită sau ilegală, norma prevede sancţionarea persoanei vinovate. Trebuie să existe, în consecinţă, în primul rând, o faptă antisocială reală, săvârşită de o anumită persoană care este responsabilă, iar în al doilea rând, fapta respectivă trebuie incriminată de legea penală. Inexistenţa uneia sau a mai multora dintre aceste trăsături (iligalitate, vinovăţie, incriminarea) conduce, practic la inexistenţa delictului sau a crimei ca atare.

Principiul legalităţii delictului şi sancţiunii („nullum crimen sine lege”, „nulla poene sine lege”) este înscris la loc de frunte în marea majoritate a legislaţiilor penale moderne, reprezentând suprema garanţie a respectării drepturilor şi libertăţilor individuale. Din nefericire, acest principiu a fost neglijat sau ignorat de unele sisteme penale totalitariste şi înlocuit cu principiul „analogiei” delictului, ceea ce a condus la comiterea unor abuzuri judiciare împotriva unor persoane nevinovate.

Definirea şi circumscrierea delictului prin cele trei trăsături menţionate au nu numai o importanţă teoretică generală, cât şi una practică, permiţând:

a) includerea, în categoria delictelor şi crimelor, numai acele acţiuni şi fapte care întrunesc cumulativ aceste trăsături (de pildă, nu reprezintă delict fapta comisă de un individ, care este lipsit de discernământ sau de răspundere penală, sau săvârşirea unei fapte care, deşi este imorală, nu este incriminată de legea penală);

b) delimitarea delictelor şi crimelor de alte abateri sau încălcări ale normelor de drept, care nu afectează însă ordinea socială şi normativă şi nu periclitează viaţa şi securitatea indivizilor, grupurilor, instituţiilor (cum sunt, de pildă, contravenţiile, delictele civile, abaterile disciplinare sau administrative, faţă de care sunt adoptate sancţiuni civile, disciplinare, financiare, contravenţionale, etc.).

Clasificarea faptelor antisociale în delicte şi crime se face în funcţie de două criterii:

a) cel al gravităţii, ţinându-se cont de valoarea pagubei produse, valoarea obiectului lezat, felul şi modalitatea de comitere a faptei, etc;

b) cel al sancţiunii aplicate. Pe această bază, în unele sisteme penale, din luna iulie 2005 în vigoare şi în Codul Penal Român, acţiunile ilicite îndreptate împotriva siguranţei statului, vieţii persoanelor, sau împotriva unor bunuri şi valori deosebite, care au produs efecte grave sau sunt comise prin violenţă, cruzime, fraudă şi corupţie sunt considerate crime, în timp faptele comise împotriva unor valori şi bunuri mai puţin importante, din neglijenţă sau culpă sunt incriminate ca delicte.

Preview document

Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 1
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 2
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 3
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 4
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 5
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 6
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 7
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 8
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 9
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 10
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 11
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 12
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 13
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 14
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 15
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 16
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 17
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 18
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 19
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 20
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 21
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 22
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 23
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 24
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 25
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 26
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 27
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 28
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 29
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 30
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 31
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 32
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 33
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 34
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 35
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 36
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 37
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 38
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 39
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 40
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 41
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 42
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 43
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 44
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 45
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 46
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 47
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 48
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 49
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 50
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 51
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 52
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 53
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 54
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 55
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 56
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 57
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 58
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 59
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 60
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 61
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 62
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 63
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 64
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 65
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 66
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 67
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 68
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 69
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 70
Personalitatea Criminalului în Serie - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Personalitatea Criminalului in Serie.doc

Alții au mai descărcat și

Tactica ascultării învinuitului sau inculpatului

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE Sectiunea I Notiunea si importanta ascultarii învinuitului sau inculpatului în procesul penal Savârsirea unei...

Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie

Introducere Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme de licență se regăsește în importanța cercetării criminalistice la fața locului în...

Traficul de Persoane

Cap.1. Noţiunea de TRAFIC DE PERSOANE 1.1. Preocupări internaţionale de definire În ultimii ani s-a constatat o creştere permanentă a traficului...

Crima și criminali în serie

Conceptul de crimă, reprezintă unul din elementele obiectului de studiu al criminologiei, fiind legat aproape inseparabil de persoana criminalului....

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Cercetarea Criminologica și Societatea

Criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii ocupându-se prioritar de stabilirea metodelor şi mijloacelor prin care se...

Criminologie

Subtitlul I. Criminologia etiologică (a cauzelor) Cugetătorii şi filosofii de diferite orientări în gândirea privind comportamentul uman şi...

Te-ar putea interesa și

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE 1.1. Criminologia şi criminaliatea Ca şi în cazul multor altor stiinţe, originea, punctul exact al naşterii...

Crimă violentă

Introducere Tendințele de creștere a criminalității în ultimele decenii constituie un fenomen real ale cărui efecte nu pot fi ignorate nici de...

Personalitatea Infractorului

INTRODUCERE Actualitatea temei. Importanta acestui studiu nu rezida în scopul de informatie psihologica, sociologica sau axiologica asupra...

Orientare psihologică în teoria cauzalitații în criminologie

CAPITOLUL I Sectiunea 1.1 Consideratii introductive În sens etimologic, criminologia, derivă din latinescul „Crimen” crimă, infracţiune şi...

Ucigași în serie - cazul Râmaru

I. Criminalitatea si criminalul De-a lungul timpului, sociologia deviantei si cea a criminalitatii si-au constituit o serie de interpretari si...

Indici Orientativi și Aspecte Practice vizând Amprenta Psihocomportamentală a Criminalilor în Serie

CAPITOLUL I CRIMINALITATEA ŞI CRIMINALUL 1.1. Criminalitatea ca fenomen social Criminalitatea este constituită din ansamblul infracţiunilor...

Profilul Psihologic al unui Criminal în Serie

Un profil psihologic este un instrument care poate ajuta anchetatorii crimei spunându-le ce fel de autor este cel pe care îl caută. Dezvoltarea...

Tehnicile Profiller pentru Identificarea Serial Killerului

Criminalul în serie trebuie să comită cel puţin trei crime, disparate în timp, având o anumită periodicitate. Cei mai mulţi criminali în serie sunt...

Ai nevoie de altceva?