Personalitatea infractorului minor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 12565
Mărime: 75.83KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rotari Oxana

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII PRELIMINARE PRIVIND PERSONALITATEA INFRACTORULUI MINOR

1.1 Conceptul de personalitate a infractorului

1.2 Tipologia infractorilor minori

CAPITOLUL II

ANALIZA CRIMINOLOGICĂ A PERSONALITĂŢII INFRACTORULUI MINOR

2.1 Profilul bio-psihologic al infractorului minor

2.2 Profilul psiho-social al infractorului minor

2.3 Etiologia formării personalității infractorului minor

CAPITOLUL III

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A CRIMINALITĂȚII MINORILOR

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Minorii fac parte din categoria de persoane cu un risc sporit de a se incadra în domeniului criminal, fiind uşor influienţaţi de factorii socio-culturali. O importanţă majoră fiind prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, deoarece criminalitatea în rîndul minorilor manifestă o creştere sporită.

În ultimii ani se reclamă necesitatea elaborarării unor strategii în continuă modificare de autoevaluare şi autoperfecţionare a societăţii. În acest context, un rol aparte revine studierii şi combaterii criminalităţii minorilor ca un factor inerent oricărei societăţi. Sub aspect statistic, observăm scăderea infracţiunilor săvârşite de minori în România de la 14,4 % în 1991 până la 7 % în 2002. Situaţia este asemănătoare şi în Federaţia Rusă, unde numărul infracţiunilor săvârşite de minori a scăzut de la 8,5 % în 1991 până la 5,5 % în 2002.

Prin urmare, actualitatea temei propuse pentru studiul este determinată de:

- creşterea numărului infractorilor, precum şi diversificarea infracţiunilor săvâşite de către minori ;

- necesitatea constituirii unei metodologii şi a unei metode implicate în cercetarea delincvenţei juvenile în scopul identificării particularităţilor infracţiunilor săvârşite de către minori, a factorilor ce contribuie la orientarea minorilor spre un comportament în dezacord cu legea şi a condiţiilor de prevenire şi combatere a criminalităţii minorilor ;

- modificarea şi completarea legislaţiei în domeniu etc.

O cauză principală a antrenării minorilor în activităţi criminale este ebrietatea şi utilizarea drogurilor, atît de către cei ce antrenează, căt şi de către cei antrenaţi.

După cum se ştie teoreticienii determină în mod diferit rolul beţiei în geneza cauzelor infracţiunii. Unii autori afirmă că beţia şi alcoolismul nu constituie un motiv al criminalităţii ci prezintă doar condiţii favorabile ce contribuie la menţinerea şi manifestarea acesteia. Alţii împart crimele săvîrşite în baza alcoolismului în două grupe.

1) infracţiuni ce au fost săvîrşite sub influienţa consumului de băuturi spirtuoase sau a substanţelor narcotice ( huliganism, violuri, leziuni corporale comise în stare de ebrietate alcoolică sau narcotică etc.);

2) infracţiuni, a căror comitere e posibilă în legătură cu existenţa alcoolismului şi narcomaniei (delicte cointeresate, săvîrşite în scopul obţinerii mijloacelor pentru folosirea lor la procurarea băuturilor spirtuoase şi a stupifiantelor, precum şi antrenarea minorilor în beţie, consum de narcotice, instigarea lor la evadări din preventoriile de tratament ş.a.).

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul lucrării constă în cunoaşterea apariţia criminalităţii minorilor, difinirea criminalităţii minorilor, distingerea specificului infracţiunilor comise de către minori, analiza fenomenele, cauzele şi condiţiile care favorizează săvîrşirea infracţiunilor de către minori, elaborarea măsurilor de profilaxie şi combatere a criminalităţii minorilor, analiza aprofundată a concepţiilor, ipotezelor, afirmaţiilor ale specialiştilor în materie de drept penal, psihologie atât din Republica Moldova, cât şi din alte state.

În vederea atingerii scopului preconizat, ne propunem să abordăm următoarele obiective:

- Analiza originii şi evoluţiei criminalităţii minorilor;

- influienţa micromediului şi macromediului asupra criminalităţii minorilor ;

- dinamica şi structura criminalităţii minorilor ;

- fundamentarea necesităţii prevenirii şi combaterii acestui flagel;

- definirea şi completarea noţiunilor criminalităţii minorilor;

- studiul statistic comparat;

- cauzele comportamentului predelincvenţail.

Lucrarea în cauză prezintă un pecif special în domeniul criminalităţii minorilor, fiind la interferenţa a trei ştiinţe: drept penal, biologie şi psihologie cu implicaţii în medicină, sociologie etc.

Suportul metodologic. În vederea atingerii obiectivelor preconizate a fost studiată de specialitate atît din ţară, cît şi de peste hotare. Cu titlu de exemplificare menţionăm: O.Rotaru, I.Ciobanu, S.Rusnac (Republica Moldova), T.Amza, V.Cioclei, I.Pitulescu (România), Н.Ф. Кузнецова, В.Н. Кудрявцев (Federaţia Rusă) şi alţii.

Structura lucrării. Sub aspect structural lucrarea este alcătuită din: introducere, încheiere şi trei capitole. Astfel, în capitolul întîi considerații preliminare privind infractorul minor se studiază originea noţiunelor de personalitate, și tipologia infractorilor minori. În cel, de al doilea capitol analiza criminologică a personalității infractorului minor se studiază personalitatea delincventului minor: coordonatele biologice, psihologice și sociale ale infractorului minor. În cel, de al treilea capitol Măsuri de prevenire și combatere a criminalității minorilor se studiază

Preview document

Personalitatea infractorului minor - Pagina 1
Personalitatea infractorului minor - Pagina 2
Personalitatea infractorului minor - Pagina 3
Personalitatea infractorului minor - Pagina 4
Personalitatea infractorului minor - Pagina 5
Personalitatea infractorului minor - Pagina 6
Personalitatea infractorului minor - Pagina 7
Personalitatea infractorului minor - Pagina 8
Personalitatea infractorului minor - Pagina 9
Personalitatea infractorului minor - Pagina 10
Personalitatea infractorului minor - Pagina 11
Personalitatea infractorului minor - Pagina 12
Personalitatea infractorului minor - Pagina 13
Personalitatea infractorului minor - Pagina 14
Personalitatea infractorului minor - Pagina 15
Personalitatea infractorului minor - Pagina 16
Personalitatea infractorului minor - Pagina 17
Personalitatea infractorului minor - Pagina 18
Personalitatea infractorului minor - Pagina 19
Personalitatea infractorului minor - Pagina 20
Personalitatea infractorului minor - Pagina 21
Personalitatea infractorului minor - Pagina 22
Personalitatea infractorului minor - Pagina 23
Personalitatea infractorului minor - Pagina 24
Personalitatea infractorului minor - Pagina 25
Personalitatea infractorului minor - Pagina 26
Personalitatea infractorului minor - Pagina 27
Personalitatea infractorului minor - Pagina 28
Personalitatea infractorului minor - Pagina 29
Personalitatea infractorului minor - Pagina 30
Personalitatea infractorului minor - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Personalitatea infractorului minor.docx

Alții au mai descărcat și

Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin

INTRODUCERE În cercetarea criminologică se acordă atenţie şi criminalităţii după sex, precum şi după vârstă, poziţie economică, etnie şi...

Cauzele delicvenței juvenile

În viata de zi cu si, in general, cand se vorbeste despre copii, se vorbeste cu caldura si cu dragoste despre inocenta si frumusetea lor. Dar, din...

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Cercetarea Criminologica și Societatea

Criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii ocupându-se prioritar de stabilirea metodelor şi mijloacelor prin care se...

Problema controlului armelor

Problema controlului armelor Problema controlului armelor este foarte actuala in ziua de azi, țarile care dețin un potential nuclear sau dețin...

Criminologie Generală

CAPITOLUL I EVOLUŢIA CRIMINOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Originile criminologiei Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Contribuția lui Enrico Ferri în dezvoltarea criminologiei

1. Istoric Născut la 25 februarie 1856 într-o familie de .ărani săraci, Enrico Ferri a fost o remarcabilă personalitate care ,,a influen.at...

Te-ar putea interesa și

Fenomenul criminalității în răndul minorilor

Actualitatea temei. În prezent, societatea este contaminată de un rău cu care luptă dintodeauna - criminalitatea. Acest fenomen datorită...

Măsuri Educative

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ 1. Noţiunea răpunderii penale Viaţa oamenilor şi a colectivităţilor umane nu poate...

Delincvența juvenilă în mediul rural. asistența și consilierea minorului delincvent

ARGUMENT Infractorii sunt oameni de lângă noi, care, din diferite motive au fost marginalizaţi, discriminaţi, etc. (Judecător Lorena...

Delincvența juvenilă - factori interni

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CRIMINALITATEA PRINCIPAL OBIECT DE STUDIU AL CRIMINOLOGIEI Secţiunea I ASPECTE GENERALE 1.Notiunea de...

Studiul fenomenelor deviante pe categorii de vârstă, sex și medii sociale

1. DELINCVENTA CA FORMA DE DEVIANTA SOCIALA Delincvenţa este o formă de devianţă socială negativă, definită adesea şi prin termenii de...

Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic

Introducere Actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia Mileniul trei reclama necesitatea elaborararii unor strategii în...

Particulritatile Psihice ale Infractorului

1.1 Introducere Înainte de toate, ţinem să menţionăm că din start, la alegerea temei comunicării, a contat foarte mult faptul că tema în cauză a...

Rolul ONU în Prevenirea și Combaterea Delicvenței Juvenile

Introducere “[.] din cauza lipsei sale de maturitate fizică şi intelectuală, copilul are nevoie de protecţie şi de îngrijire speciale, şi, în...

Ai nevoie de altceva?