Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4654
Mărime: 31.02KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Eugen
Ministerul Educației Naționale Universitatea „Dimitrie- Cantemir” Facultatea de drept

Cuprins

I. INTRODUCERE 3

I.1. Noțiunea reconstituirii 2

I.2. Obiectul reconstituirii 2

I.3. Funcțiile reconstituirii 3

II. CLASIFICAREA RECONSTITUIRII 2

II.1. Reconstituirea efectuată pentru verificarea posibilității de percepție 2

II.2. Reconstituirea destinată veridicității declarațiilor martorilor 2

II.3. Reconstituirea destinată verficării posibilităților de săvârșire a anumitor acțiuni în condițiile date 2

III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA RECONSTITUIRII 2

III.1. Dispunerea reconstituirii 2

III.2. Organizarea reconstituirii 2

III.2.1. Pregătirea reconstituirii 2

III.2.2. Efectuarea reconstituirii 2

IV. FIXAREA REZULTATELOR 2

V. CONCLUZII 2

VI. BIBLIOGRAFIE 3

Extras din document

I. INTRODUCERE

Reconstituirea este una dintre activitățile procedurale și de tactică criminalistică, pentru verifcarea probelor administrate în cauză și obținerea de probe noi. Pregătirea și desfășurarea ei trebuie să se realizeze prin respectarea normelor procesual penale și aplicarea regulilor tactice corespunzătoare elaborate de criminalistică . Dacă reconstituirea se face respectându-se prevederile procedurale și tactico-criminalistice, acest procedeu probator dă rezultate importante pentru clarificarea tuturor împrejurărilor cauzei. Dacă se efectuează defectuos, ea nu numai că nu va avea un rol pozitiv în soluționarea cauzei, ci va adauga la aspectele confuzive, uneori insurmontabile, pe care le are de înfruntat anchetatorul .

Potrivit dicționarului juridic tactica efectuării reconstituirii reprezintă ansamblul metodelor și procedeelor tactice folosite în pregătirea, desfășurarea și fixarea rezultatelor reconstituirii, în scopul verificării, în totalitate sau în parte, a condițiilor în care s-a săvârșit o faptă și pentru precizarea unor date .

În cadrul pregătirii pentru reconstituire se realizea două categorii de activități și anume:

- activități efectuate până la deplasarea la locul reconstituirii.

- activități ce se întreprind la locul reconstituirii înainte de începerea acesteia.

Din prima categorie fac parte: stabilirea scopului reconstituirii; determinarea cantității; și calității reproducerilor artificiale care urmează să fie efectuate și ordinea lor; stabilirea participanților la reconstituire și rolul lor (în raport cu obiectul reconstituirii); pregătirea mijloacelor materiale de probă sau a obiectelor întrebuințate în timpul săvârșirii faptei și care vor fi folosite la reconstituire (înlocuirea acestora dacă sunt periculoase); stabilirea mijloacelor se transport, a mijloacelor tehnice necesare și verificarea lor; stabilirea condițiilor de realizare a reconstituirii (loc, timp, vizibilitate, audibilitate, meteorologie, etc.) care să fie cât mai asemănătoare cu cele care au existat la producerea evenimentului, dacă altfel pot influența rezultatul reconstituirii; întocmirea planului de reconstituire și instruirea efectivelor .

Activitățile ce se întreprind la locul reconstituirii înainte de începerea acesteia sunt: invitarea martorilor asistenți și a reprezentantului firmei sau instituției (dacă reconstituirea se desfășoară în incinta acesteia);verificarea locului unde se va efectua reconstituirea și reamenajarea lui dacă e nevoie (dacă s-au produs modificări); organizarea pazei locului reconstituirii, a suspectului; dispunerea participanților la reconstituire și reinstruirea acestora cu privire la atribuțiunile ce le revin; stabilirea modalităților de legătură între participanți.

Desfășurarea reconstituirii începe cu întrebarea celorlalți participanți, de către organul judiciar care conduce această activitate, dacă au obiecții cu privire la condițiile în care urmează să se efectueze reconstituirea sau mai consideră necesar eventuale amenajări, fapt care va fi menționat în procesul-verbal care se întocmește. După ce se constată pertinența condițiilor se trece la realizarea activităților stabilite în raport cu scopul și felul reconstituirii; organul care conduce reconstituirea invită pe participanți să ocupe locurile stabilite și dă semnalul de începere a experiențelor; se execută apoi activitățile ce se impun potrivit scopului reconstituirii; se fac notări asupra acestora și a rezultatelor obținute.

Reconstituirea se desfășoară cu respectarea unor reguli tactice privind pe participanți, condițiile de realizare (de loc, timp, vizibilitate, meteorologie, etc.), cantitatea și calitatea reproducerilor, toate acestea pentru a se asigura obiectivitatea rezultatului activității întreprinse. Rezultatele reconstituirii se fixează prin procesul verbal de reconstituire, la care se pot anexa, după caz, filme, fotogarfii, schițe, înregistrări pe banda magnetică sau video care se fac în cursul desfășurării reconstituirii .

Bibliografie

• Doctrină:

- Argeșanu, I., (1996) Criminalistica și medicina legală în slujba justiției, Editura Lumina Lex, București;

- Bădilă, M., Vidrighin, V., (2008), Criminalistică, Editura „ALTIP”, Alba- Iulia;

- Cătună, N., V., (2008), Criminalistică, Editura C.H.Beck, București;

- Cârjan, L.,(2005) Tratat Criminalistică, Editura Pinguin Book, București;

- Ciopraga, A.; Iacobuță I., (2001), Criminalistică, Editura Junimea, Iași;

- Mircea, I. (2001), Criminalistică, Ediția a II-a, Editura Lumina Lex, București,

- Mircea, I., (1994), Criminalistică, Ediția a- II-a, Editura Fundației „Chemarea”, Iași;

- Stancu, E., (2007), Tratat de criminalistică, Ediția a IV-a, Editura Universul Juridic, București;

- Stancu, E., Olteanu, G., I., (2012) Curs universitar – Criminalistică, Editura Universității Hyperion, București;

• Alte surse:

- http://legeaz.net/dictionar-juridic/tactica-efectuarii-reconstituirii, accesată în noimbrie 2014.

Preview document

Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica - Pagina 1
Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica - Pagina 2
Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica - Pagina 3
Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica - Pagina 4
Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica - Pagina 5
Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica - Pagina 6
Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica - Pagina 7
Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica - Pagina 8
Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica - Pagina 9
Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica - Pagina 10
Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica - Pagina 11
Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica - Pagina 12
Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica - Pagina 13
Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica - Pagina 14
Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica - Pagina 15
Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica - Pagina 16
Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica - Pagina 17
Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica.doc

Alții au mai descărcat și

Truse Criminalistice Moderne folosite la Fata Locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Considerații privind Concordanța Cursului de Criminalistică cu Celelalte Discipline din Planul de Învățământ

1. Locul criminalisticii în ierarhia disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ Criminalistica are strânse legături cu multe alte discipline,...

Securitatea Zonelor Locuite în Perioade post-conflict

I. Utilitatea studierii securităţii zonelor locuite în perioade post-conflict În definirea securităţii, cea mai mare parte a literaturii de...

Procesul de Convergență Contabilă

1.1. De la armonizare la convergenta contabila 1.1.1. Teorie, normalizare si obiective ale contabilitatii De la prima lucrare publicata de Luca...

Psihologia Judiciară

în ce mai popular în toata lumea (Arrigo, 2000). Datorita impactului mass-media, artei cinematografice si romanelor politiste, atât disciplina...

Tratamentul Socio-juridic al Copiilor Care au Comis Infracțiuni

Tratamentul socio-juridic al copiilor care au comis infracţiuni. Principii, valori şi norme elaborate în sistemul Naţiunilor Unite. Tratamentul...

Expertiza Medico-legala pentru Amanarea Executarii Pedepsei

Expertiza medico - legala este o activitate specifica institutiei medico legale care consta in examinarea persoanelor , conform dispozitiilor...

Ai nevoie de altceva?