Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dan Eugen

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Criminologie

Cuprins

I. INTRODUCERE 3
I.1. Noțiunea reconstituirii 2
I.2. Obiectul reconstituirii 2
I.3. Funcțiile reconstituirii 3
II. CLASIFICAREA RECONSTITUIRII 2
II.1. Reconstituirea efectuată pentru verificarea posibilității de percepție 2
II.2. Reconstituirea destinată veridicității declarațiilor martorilor 2
II.3. Reconstituirea destinată verficării posibilităților de săvârșire a anumitor acțiuni în condițiile date 2
III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA RECONSTITUIRII 2
III.1. Dispunerea reconstituirii 2
III.2. Organizarea reconstituirii 2
III.2.1. Pregătirea reconstituirii 2
III.2.2. Efectuarea reconstituirii 2
IV. FIXAREA REZULTATELOR 2
V. CONCLUZII 2
VI. BIBLIOGRAFIE 3

Extras din document

I. INTRODUCERE

Reconstituirea este una dintre activitățile procedurale și de tactică criminalistică, pentru verifcarea probelor administrate în cauză și obținerea de probe noi. Pregătirea și desfășurarea ei trebuie să se realizeze prin respectarea normelor procesual penale și aplicarea regulilor tactice corespunzătoare elaborate de criminalistică . Dacă reconstituirea se face respectându-se prevederile procedurale și tactico-criminalistice, acest procedeu probator dă rezultate importante pentru clarificarea tuturor împrejurărilor cauzei. Dacă se efectuează defectuos, ea nu numai că nu va avea un rol pozitiv în soluționarea cauzei, ci va adauga la aspectele confuzive, uneori insurmontabile, pe care le are de înfruntat anchetatorul .

Potrivit dicționarului juridic tactica efectuării reconstituirii reprezintă ansamblul metodelor și procedeelor tactice folosite în pregătirea, desfășurarea și fixarea rezultatelor reconstituirii, în scopul verificării, în totalitate sau în parte, a condițiilor în care s-a săvârșit o faptă și pentru precizarea unor date .

În cadrul pregătirii pentru reconstituire se realizea două categorii de activități și anume:

- activități efectuate până la deplasarea la locul reconstituirii.

- activități ce se întreprind la locul reconstituirii înainte de începerea acesteia.

Din prima categorie fac parte: stabilirea scopului reconstituirii; determinarea cantității; și calității reproducerilor artificiale care urmează să fie efectuate și ordinea lor; stabilirea participanților la reconstituire și rolul lor (în raport cu obiectul reconstituirii); pregătirea mijloacelor materiale de probă sau a obiectelor întrebuințate în timpul săvârșirii faptei și care vor fi folosite la reconstituire (înlocuirea acestora dacă sunt periculoase); stabilirea mijloacelor se transport, a mijloacelor tehnice necesare și verificarea lor; stabilirea condițiilor de realizare a reconstituirii (loc, timp, vizibilitate, audibilitate, meteorologie, etc.) care să fie cât mai asemănătoare cu cele care au existat la producerea evenimentului, dacă altfel pot influența rezultatul reconstituirii; întocmirea planului de reconstituire și instruirea efectivelor .

Activitățile ce se întreprind la locul reconstituirii înainte de începerea acesteia sunt: invitarea martorilor asistenți și a reprezentantului firmei sau instituției (dacă reconstituirea se desfășoară în incinta acesteia);verificarea locului unde se va efectua reconstituirea și reamenajarea lui dacă e nevoie (dacă s-au produs modificări); organizarea pazei locului reconstituirii, a suspectului; dispunerea participanților la reconstituire și reinstruirea acestora cu privire la atribuțiunile ce le revin; stabilirea modalităților de legătură între participanți.

Desfășurarea reconstituirii începe cu întrebarea celorlalți participanți, de către organul judiciar care conduce această activitate, dacă au obiecții cu privire la condițiile în care urmează să se efectueze reconstituirea sau mai consideră necesar eventuale amenajări, fapt care va fi menționat în procesul-verbal care se întocmește. După ce se constată pertinența condițiilor se trece la realizarea activităților stabilite în raport cu scopul și felul reconstituirii; organul care conduce reconstituirea invită pe participanți să ocupe locurile stabilite și dă semnalul de începere a experiențelor; se execută apoi activitățile ce se impun potrivit scopului reconstituirii; se fac notări asupra acestora și a rezultatelor obținute.

Reconstituirea se desfășoară cu respectarea unor reguli tactice privind pe participanți, condițiile de realizare (de loc, timp, vizibilitate, meteorologie, etc.), cantitatea și calitatea reproducerilor, toate acestea pentru a se asigura obiectivitatea rezultatului activității întreprinse. Rezultatele reconstituirii se fixează prin procesul verbal de reconstituire, la care se pot anexa, după caz, filme, fotogarfii, schițe, înregistrări pe banda magnetică sau video care se fac în cursul desfășurării reconstituirii .

Fisiere in arhiva (1):

  • Reconstituirea - Metoda de Cercetare Criminalistica.doc

Bibliografie

• Doctrină:
- Argeșanu, I., (1996) Criminalistica și medicina legală în slujba justiției, Editura Lumina Lex, București;
- Bădilă, M., Vidrighin, V., (2008), Criminalistică, Editura „ALTIP”, Alba- Iulia;
- Cătună, N., V., (2008), Criminalistică, Editura C.H.Beck, București;
- Cârjan, L.,(2005) Tratat Criminalistică, Editura Pinguin Book, București;
- Ciopraga, A.; Iacobuță I., (2001), Criminalistică, Editura Junimea, Iași;
- Mircea, I. (2001), Criminalistică, Ediția a II-a, Editura Lumina Lex, București,
- Mircea, I., (1994), Criminalistică, Ediția a- II-a, Editura Fundației „Chemarea”, Iași;
- Stancu, E., (2007), Tratat de criminalistică, Ediția a IV-a, Editura Universul Juridic, București;
- Stancu, E., Olteanu, G., I., (2012) Curs universitar – Criminalistică, Editura Universității Hyperion, București;
• Alte surse:
- http://legeaz.net/dictionar-juridic/tactica-efectuarii-reconstituirii, accesată în noimbrie 2014.

Alte informatii

Ministerul Educației Naționale Universitatea „Dimitrie- Cantemir” Facultatea de drept