Terorismul internațional

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 7295
Mărime: 62.84KB (arhivat)
Publicat de: Olimpiu Epure
Cost: 8 puncte
Academia de Studii Economice Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Cuprins

  1. Pagina
  2. 1. Ce ȋnseamnă şi cum a aparut fenomenul terorismului? 3
  3. 2. Modul de acțiune al unei structuri teroriste si tipurile actelor de terorism 6
  4. 3. Factori ce favorizează apariţia terorismului, precum şi dezvoltarea reţelelor teroriste 14
  5. 4. Modalitatea de obţinere a fondurilor şi măsurile ce se iau la nivel internaţional pentru combaterea terorismului 18
  6. 5. Studiu de caz : IRA- Armata Republicană Irlandeză 22
  7. 6. Bibliografie 24

Extras din proiect

1. Ce ȋnseamnă şi cum a aparut fenomenul terorismului?

Terorismul contemporan a devenit o ameninţare majorăa democraţiei secolului XXI, fiind „Cel mai mare rău al lumii contemporane” sau „Bing Bangul unei noi ere istorice a omenirii”.

Fenomenul de terorism internaţional constituie ȋn momentul actual una dintre principalele ameninţări la adresa omenirii dar şi a siguranţei naţionale a statelor lumii. Vladimir Putin este cel ce defineşte acest concept de terorism „drept boala secolului XXI”. Fenomenul terorist internaţional este ȋn continuare un pericol deosebit de grav ce ameninţă pe de o parte structura şi coeziunea socială, iar pe de altăparte securitataea indivizilor şi a statelor.

Conform legii 535/2004, privind prevenirea si combaterea terorismului, terorismul reprezintă„ansamblul de acăţiuni si ameninţări, care prezintă pericol public şi afectează securitatea naţională” având urmatoarele caracteristicii :

a) sunt săvârşite premeditat de entităţi teroriste, motivate de concepţii şi atitudini extremiste, ostile faţă de alte entităţi, ȋmpotriva cărora acţionează prin modalităţi violente şi/sau distructive;

b) au ca scop realizarea unor obiective specifice, de natură politică;

c) vizează factori umani şi/sau factori materiali din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, populaţiei civile sau al oricărui alt segment apartinând acestora;

d) produc stări cu un puternic impact psihologic asupra populaţiei, menit să atragă atenţia asupra scopurilor urmărite.

Din punct de vedere al scopului urmărit se poate observa că fenomenul terorist are un scop tactic, acela de a crea teroare, dar şi un scop strategic acesta fiind reprezentat de instalarea panicii şi a nemulţumirilor publice generate ȋn urma fenomenului de teroare , obligând ȋn felul acesta puterea politică de a face concesii.

Caracteristiciile ce ȋngreunează combaterea fenomenului de terorism sunt: violenţa, acţiunile ȋn grup sau acţiunile idividuale, clandestinitatea etc.

Cuvântul „terorism” ȋn ȋnţelesul actual a apărut ȋncă din anul 1798 ȋn suplimentul Dicţionarului Academiei Franceze. Walter Laqueur, comentator de politică externă şi istoric american, a apreciat că ȋntre 1936 – 1981 au fost emise peste 100 de definiţii ale termenului de „terorism” , ȋnsa nici una nu a fost suficient de cuprinzătoare.

Cele 5 elemente definitorii ale terorismului sunt:

1. Mijloace: actiunile violente ce se manifeste asupra populatiei

2. Metoda: sabotaj, acte criminale aleatorii, panica

3. Ţintă: civilii

4. Scop: producerea unei schimbari politice majore

5. Participanţii: indivizi sau grupuri de indivizi care se autodeclara nostatale

Din punct de vedere teoretic analiza terorismului se concentrează ȋn jurul a 5 paradigme:

• Paradigma crizei

• Paradigma instrumentală

• Paradigma culturalistă

• Paradigma ideologică

• Paradigma socială

Paradigma crizei explică fenomenul terorismului prin 2 faze: o prima fază o reprezintăefectul (asupra actorilor) unei crize ce se poate situa la nivelul statului, al sistemului politic, al culturii, al economiei, al valorilor etc.; o a doua faza cuprinde explicatii relative la individ în termeni de frustrare şi angoasă care se propun a fi răspunzătoare pentru apetenţa individului, socialmente marginalizat.

Paradigma instrumentalădin punct de vedere analitic este cea mai raspandită formă de abordare a terorismului. Acest mod de abordare scoate ȋn evidenţă utilizarea violenţei teroriste ca un mijloc raţional utilizat de către subiect pentru a-şi atinge scopul. Astfel se poate explica faptul că violenţa teroristă vizează „trezirea” unui segment social prea calm sau o noţiune care nu are o „conştiinţă de sine” suficient de acutăpentru gustul acestuia.

Paradigma culturalistăanalizează cultura sau subcultura ȋn cadrul careia este favorizată trecerea la terorism.O cultură a violenţei poate determina recurgerea la forme extreme de

comportament. O altă variantă a paradigmei culturaliste constă în a examina formarea personalităţii actorilor terorişti.

Paradigma ideologicăface referire la sursele ideologice ale terorismului. Acestea se află în centrul investigaţiilor care se ocupă de terorismul extremei stângi, de tradiţiile intelectuale ale extremei drepte şi, mai recent, de bazele religioase ale fundamentalismului islamic, întrucât terorismul se inspira întotdeauna din reprezentări,doctrine, mituri, ideologii.

Paradigma socialăsusţine ideea existenţei unei legături ȋntre mişcările sociale şi terorism. Această paradigma defineşte „inversiunea” potrivit căreia un individ, devenit terorist, se identifică în mod abuziv cu o cauză socială, naţională sau de alt fel, dându-i un nou sens.

Preview document

Terorismul internațional - Pagina 1
Terorismul internațional - Pagina 2
Terorismul internațional - Pagina 3
Terorismul internațional - Pagina 4
Terorismul internațional - Pagina 5
Terorismul internațional - Pagina 6
Terorismul internațional - Pagina 7
Terorismul internațional - Pagina 8
Terorismul internațional - Pagina 9
Terorismul internațional - Pagina 10
Terorismul internațional - Pagina 11
Terorismul internațional - Pagina 12
Terorismul internațional - Pagina 13
Terorismul internațional - Pagina 14
Terorismul internațional - Pagina 15
Terorismul internațional - Pagina 16
Terorismul internațional - Pagina 17
Terorismul internațional - Pagina 18
Terorismul internațional - Pagina 19
Terorismul internațional - Pagina 20
Terorismul internațional - Pagina 21
Terorismul internațional - Pagina 22
Terorismul internațional - Pagina 23
Terorismul internațional - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Terorismul International.docx

Alții au mai descărcat și

Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate

INTRODUCERE În ultimul timp s-a consemnat tendinţa spre politizarea crimei organizate, atât pe plan naţional, cât şi pe scară globală....

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Cercetarea Criminologica și Societatea

Criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii ocupându-se prioritar de stabilirea metodelor şi mijloacelor prin care se...

Problema controlului armelor

Problema controlului armelor Problema controlului armelor este foarte actuala in ziua de azi, țarile care dețin un potential nuclear sau dețin...

Bullying-ul școlar ca fenomen deviant criminogen

REZUMAT: Studiul este axat pe prezentarea și analiza bullying-ului școlar ca fenomen deviant criminogen. Autorii argumentează că bullying-ul...

Criminologie Generală

CAPITOLUL I EVOLUŢIA CRIMINOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Originile criminologiei Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Contribuția lui Enrico Ferri în dezvoltarea criminologiei

1. Istoric Născut la 25 februarie 1856 într-o familie de .ărani săraci, Enrico Ferri a fost o remarcabilă personalitate care ,,a influen.at...

Te-ar putea interesa și

Terorismul Internațional

INTRODUCERE Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie acest termen a apărut după revoluţia franceză...

Terorismul în Europa

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1. SCURT ISTORIC Prima utilizare a cuvântului “terorism” datează din timpul Revoluţiei Franceze, pe atunci...

Drept internațional public - terorismul

1.1. Terorismul - fenomen sau manifestare izolata. Terorismul nu produce numai şi numai teroare. Mai mult, teroarea nu reprezintă întotdeauna...

Colaborarea Republicii Moldova cu structurile internaționale în combaterea fenomenului terorismului

Introducere Actualitatea temei. Intensificarea actelor de terorism a readus în actualitate problema luptei împotriva terorismului, ce face în...

Terorismul Internațional în Contextul Globalizării

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Printre problemele majore cu care se confruntă în permanenţă comunitatea mondială în prim-plan s-a...

Terorismul - gravă infracțiune internațională

Autopromovat pe lista problemelor fundamentale ale actualitatii, terorismul constituie o tema recurenta a studiilor sociologice, politologice si de...

Terorismul Internațional

Actele de terorism reprezinta diferite actiuni de violenta, prin care persoane sau grupuri de persoane: atenteaza la viata si la integntatea...

Combaterea și preîntâmpinarea terorismului internațional în condițiile globalizării

1. Rolul colaborării internaționale în lupta contra terorismului internațional Terorismul internaţional este un fenomen social negativ, prin...

Ai nevoie de altceva?