Proiectarea si Fabricarea Pernei Scaunului Conducatorului Auto - Spuma

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiectarea si Fabricarea Pernei Scaunului Conducatorului Auto - Spuma.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc, dwg de 80 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Chiru Anghel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domenii: Dinamica, Organe de Masini

Cuprins

1. Date initiale 4
1.1 Tema de proiect 4
1.2 Obiective principale 4
1.3 Conditii generale 4
1.4 Continutul proiectului 4
Capitolul 2
2. Introducere 5
Capitolul 3
3. Analiza solutiilor tehnice si tehnologice 7
3.1 Procesul de productie 7
3.2 Procesul de fabricaţie 8
3.3 Cerinţe tehnologice şi funcţionale impuse utilajelor şi componentelor.14
3.4.Tehnologicitatea utilajelor tehnologice 15
3.5. Calitatea unui produs 16
3.6. Modele de asigurare a calităţii 18
3.7. Documentele sistemului calitatii 23
Capitolul 4
4. Tehnologia prelucrării materialelor plastice 24
4.1. Tehnologia prelucrării materialelor plastice prin injectie 24
4.2 Tehnologia prelucrării materialelor plastice prin extrudare 29
4.3 Tehnologia prelucrării materialelor plastice prin calandare 30
4.4 Tehnologia prelucrării materialelor plastice prin presare 31
4.5 Tehnologia de formare prin injectia termorigidelor 33
4.6 Tehnologia de prelucrare a amestecurilor fluide de polimeri 33
4.7 Tehnologia de executie a matritelor pentru piese din material plastic. 34
4.8 Tehnologia de prelucrare a termoplastelor 35
Capitolul 5
5. Analiza caracteristicilor fizico-chimice ale spumei poliuretanice flexibile – izocianat/poliol 37
5.1 Spuma poliuretanica flexibila 39
Capitolul 6
6. Designul scaunului conducatorului auto 51
6.1 Elementele componente ale ansamblului scaun conducator auto 55
6.2 Tehnologia de asamblare cu adeziv sintentici a componentelor 66
6.3 Tehnologia de asamblare a ansamblului scaun conducator auto 68
Capitolul 7
7.1 Norme de securitatea muncii si norme P.S.I 72
7.2 Bibliografie 78.
Material grafic.

Extras din document

CAPITOLUL 1

1. DATE INIŢIALE

1.1 Tema de proiect

Sa se proiecteze un proces tehnologic modern pentru fabricarea si asamblarea scaunului conducatorului auto.

1.2 Obiectivele principale

Analiza solutiilor tehnice si tehnologice existente in procesul de proiectare si fabricare a reperului: Spuma poliuretaniaca flexibila.

Analiza caracteristicilor fizico-chimice ale materialelor utilizate pentru reperul reprezentativ - Spuma poliuretaniaca flexibila.

Prezentarea procesului tehnologic modern de fabricare a reperului - Spuma poliuretaniaca flexibila si de montaj a subansamblului si ansamblului final

1.3 Condiţii generale

Executant - Universitatea Ovidius Constanţa, student BRATU Nicolae, Autovehicule Rutiere an 4 , IFR

Volum de producţie - 350.000 buc./an

Cadru legislativ - Contractual

1.4 Continutul proiectului

-Studiu tehnic tehnico-economic al soluţiilor utilizate;

-Structura fluxului tehnologic;

-Elemente componente;

-Concluzii finale asupra proiectului;

-Bibliografie;

-Materialul grafic :

-Desen de executie a reperului în două proiecţii;

-Desen 3D al ansamblului scaun conducator auto.

CAPITOLUL 2

2. INTRODUCERE

Pentru a satiaface exigenţele manifestate faţă de calitatea, costul şi performanţele autovehiculelor, preocupările specialiştilor sînt îndreptate în direcţia valorificării în practică a celor mai noi cuceriri ale ştiinţei prin elaborarea de teh¬nologii revoluţionare în domeniile metalurgiei metalelor şi aliajelor feroase şi nefe¬roase, prelucrării metalelor şi nemetalelor prin procedee neconvenţionale, automatizării şi robotizării proceselor de fabricaţie şi montaj, conceperii şi realizării unor sisteme de proectare, încercare, reparare şi control e calităţii producţiei asistate de calculator.

Prin aplicarea tehnicilor şi tehnologiilor moderne la conceperea, fabricarea şi testarea autovehiculelor moderne se asigură îmbunătăţirea randamentelor motoarelor, transmisiilor, reducerea componentelor poluante din gazele de eşapament, afirmarea caroseriilor cu forme aerodinamice din materiale rezistente la acţiunea agenţilor coro¬sivi, în condiţiile ameliorării confortului, creşterii sarcinii utile şi simplificării operaţiilor de întreţinere şi exploatare.

Caracteristicile principalelor tehnologii de vîrf aplicate la proiectarea, fabricarea, repararea şi controlul calităţii pentru scaunul conducatorului auto vor fi prezentate in acest proiect.

Astazi, sistemele inteligente de siguranta sunt instalate in automobilele moderne pentru a micsora riscul producerii de accidente.

Industria auto evolueaza rapid. In fiecare an componente auto noi si mai bune sunt adoptate de fabricantii de automobile in vederea imbunatatirii sigurantei si confortului pasagerilor precum si a esteticii. Sistemele Inteligente de Siguranta (I.S.S.) au ca scop optimizarea sigurantei si confortului pasagerilor. Cercetarea privind siguranta automobilelor costa miliarde de dolari in fiecare an, lasand deoparte ranitii, mortii precum si efectele adverse asupra mediului inconjurator.

Aceasta lucrare prezinta proiectarea unui scaun de automobil. Scaunul de automobil este o parte componenta a caracteristicilor de imbunatatire a Sistemelor Inteligente de Siguranta in ceea ce priveste detectarea pericolele aparute pe drum. Acesta combina mai multe subsisteme.

Tehnologiile de executie a pieselor din materiale plastice depind de complexitatea şi mărimea acestora şi de caracteristicile esenţiale ale materiei prime. Materialele plastice şi elastomerii se pot prelucra prin injecţie, extrudare, calandrare, comprimare, transfer termoformare, contact, pulverizare, înfăşurare, turnare, spumare, ştanţare, aşchiere, sudare, lipire ,etc.

Procedeele de transformare a materialelor plastice pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii globale,n cum ar fi :

- modul de alimentare a matriţei

- formele (1-D ,2-D ,3-D) şi mărimile reperelor

- schimbul de căldură din formă

- cadenţa medie de fabricaţie

Fisiere in arhiva (4):

  • scaun 3d-portreait.dwg
  • scaun 3D.dwg
  • Proiectarea si Fabricarea Pernei Scaunului Conducatorului Auto - Spuma.doc
  • perna scaun A0 fata-profil.dwg

Alte informatii

xUNIVERSITATEA ,,OVIDIUS” CONSTANTA FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA, INDUSTRIALA ŞI MARITIMA SPECIALIZARE AUTOVEHICULE RUTIERE DISCIPLINA TEHNOLOGII DE FABRICARE ŞI ASAMBLARE ALE AUTOVEHICULELOR