Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Dinamică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 5318
Mărime: 2.08MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioana Sur
Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului
Universitatea Tehnica, Cluj-Napoca

Cuprins

1.INTRODUCERE 3

1.1.Poluarea cu metale grele 4

2.IDENTIFICAREA ZONEI POLUATE 5

2.1. Date generale privind S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A 6

2.2. Efectele negative ale poluanților din zona S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A 8

3. EVALUAREA RISCULUI 9

4. TEHNOLOGII DE DEPOLUARE 14

4.1. Variante de decontaminare a solului din zona Termocentralei Rovinari 17

5. EXTRACȚIA ELECTROCINETICĂ 22

5.1. Extracția electrocinetică în Romania 24

5.2. Extracția electrocinetică pe plan internațional 24

6. Stabilirea prin calcul a parametrilor tehnologici de depoluare și alegerea echipamentului 25

7. CONCLUZII 27

8. BIBLIOGRAFIE 28

Extras din document

Termenul de poluare are rădăcinile în latinescul poluere, ceea ce înseamnă a murdări şi a profana. În general, poluarea este definită ca o acumulare a diferitelor elemente sau substanţe ce au o acţiune adversă asupra mediului înconjurător.

Poluarea poate fi definită ca o deteriorare a mediului ambiant, alterare a caracteristicilor fizico-chimice şi structurale ale componentelor naturale ale mediului, reducerea diversităţii şi productivităţii biologice a ecosistemelor naturale şi antropice, afectarea echilibrului ecologic şi a calităţii vieţii

Poluantul este un factor care, aflat în mediu, împiedică înmulțirea unei specii printr-o acțiune de intoxicare acută sau de lungă durată. Poluantul e un factor care, aflat în mediu în cantități ce depășesc limita de toleranță a unei specii, împiedică înmulțirea sau dezvoltarea normală a acestora printr-o acțiune toxică - poluare. Principalele surse de poluare ale mediului sunt : industria, agricultura și activitățile menajere.

Din prisma protecţiei mediului înconjurător, cel mai important domeniu de activitate antropică îl constituie industria. Dezvoltarea industrială nu a avut în vedere că, progresul propriu-zis al societăţii umane depinde, nu numai de bunurile pe care le oferă, ci şi de daunele provocate mediului înconjurător. România se confruntă în momentul de faţă cu o situaţie complexă din punct de vedere al poluării mediului înconjurător.

În funcţie de specificul fiecărei surse, poluarea industrială poate fi clasificată pe domenii de activitate astfel: activitatea extractivă de materii prime şi materiale; combustibili; mineruri; materiale de construcţie;

Activitatea industrială pentru: enegie electrică şi termică; metalurgie feroasă şi neferoasă; chimie; materiale de construcţie; exploatarea şi prelucrarea lemnului; industrie uşoară; industrie alimentară; altele

1.1.Poluarea cu metale grele

Poluarea solului cu metale grele(Cd, Cu, Zn, şi Pb) din zona Complexului Energetic Rovinari este recunoscută ca fiind o problemă semnificativă , reprezentând un risc major pentru sănătatea umană şi mediul înconjurător.

Sursele responsabile pentru poluarea solului cu metale grele din zona Rovinari, jud. Gorj sunt: activităţile energetice/termice și arderea combustibililor fosili (lignit, păcură și gaze naturale)

În condiţii normale de pH, metalele grele se acumulează în sol, prin formarea compuşilor insolubili. În condiţiile în care pH-ul scade, compuşii se solubilizează, afectând biota din sol asupra căreia îşi manifestă efectele toxice.

Atâta timp cât metalele grele rămân strâns legate de constituenţii solului, şi accesibilitatea lor este redusă, efectul lor dăunător asupra vieţii din sol şi asupra mediului înconjurător va fi redus. Atunci când însă condiţiile de sol permit ca metalele grele să treacă în soluţia solului, conţinuturile crescute de metale grele în sol prezintă un risc direct de poluare a solului şi deci, a plantelor care o absorb, a omului şi a animalelor care consumă plantele respective.

Emisiile industriale pot determina acumularea unor metale grele în cantităţi superioare limitelor normale. Atâta timp cât metalele grele rămân strâns legate de constituenţii solului, şi accesibilitatea lor este redusă, efectul lor dăunător asupra vieţii din sol şi asupra mediului înconjurător va fi redus.

În fond, efectele dăunătoare ale metalelor grele depind de mobilitatea lor, adică de solubilitatea lor în sol. De aceea în cazul solurilor poluate cu metale grele primele măsuri de ameliorare vor avea ca obiectiv crearea a celor condiţii care să permită trecerea metalelor grele din soluţia solului în forme stabile legate de diferiţi constituenţi

Prezenţa metalelor grele în mediile de viaţă este rezultanta a două componente: una de natură geogenă şi alta de natură antropogenă. Existenţa zăcămintelor în subsol se reflectă la nivelul solului prin apariţia anomaliilor pedogeochimice.

În funcţie de amploarea lor, anomaliile vor influenţa în mod diferit celelalte componente ale mediului înconjurător şi anume: de la unele modificării în compoziţia chimică, la modificări morfologice (în special la plante) şi chiar la instalarea unor boli la plante şi animale. De-a lungul timpului s-a realizat şi o selecţie naturală a speciilor vegetale, unele rezistând şi adaptându-se la condiţiile de încărcare ridicată a solului, devenind astfel plante indicatoare pentru areale cu concentraţii anormale în metale grele.

2. IDENTIFICAREA ZONEI POLUATE

Rovinari este un oraș în județul Gorj, format din localitățile componente Rovinari (reședința) și Vârț. Este oraș minier, având ca baza economică exploatarea minieră de cărbune (de suprafață și subterană) și producerea energiei electrice în cadrul termocentralei orașului, una dintre primele din Europa ca mărime. Fig.1 Harta județului Gorj [9]

Principala resursă minerală a orașului Rovinari este cărbunele inferior (lignit) , folosit drept combustibil în centralele termoelectrice. Regiunea Sud-Vest Oltenia cuprinde 3 zone defavorizate: Albeni, Schela și Rovinari, toate zonele fiind amplasate în județul Gorj.

Sub aspect economic, orașul Rovinari dispune de resurse în sectorul primar, prin rezervele de cărbune energetic, respectiv lignitul exploatat în cariere.

Participarea exploatării lignitului la dezvoltarea activității economice a țării se manifestă direct prin asigurarea unei surse principale de producere a energiei electrice și termice, element esențial pentru celelalte domenii ale economiei naționale.

Ponderea economică a orașului o constituie industria extractivă reprezentând circa ½ din producția totală pe județ. Marii agenți economici ai orașului Rovinari sunt: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A., S.C. TERMOSERV S.A., S.N.L.O - E.M. ROSIA, S.C. TP SUT S.A., S.C. ENERGOCONSTRUCTIA S.A., S.C. ENERGOMONTAJ S.A., și S.C. ENERGOREPARATII S.A., S.C. U.M.R. S.A.

2.1. Date generale privind S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A

Bibliografie

[1] https://www.scribd.com/document/333286282/311875451-Proiect-Termocentrala-Rovinari ;

[2] Valer Micle/Gheorghe Neag, Procedee și echipamente de depoluare a solurilor și a apelor subterane, Ed. U.T.Press,2009 ;

[3] Gheorghe Gămăneci, „Constantin Brâncuşi” University of Târgu-Jiu, Faculty of Engineering, Geneva 3, 210152, Gorj, România- STUDIUL POLUĂRII SOLULUI CU METALE GRELE A SOLULUI DIN ZONA ROVINARI ;

[4] Cosmina Simona Băbuţ, Universitatea Tehnică din ClujNapoca, ROMÂNIA Valer Micle, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, ROMÂNIA Adrian Florin Potra, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, ROMÂNIA - CONSIDERAŢII ASUPRA REMEDIERII SOLURILOR POLUATE CU METALE GRELE PRIN BIOLIXIVIERE ;

[5] http://www.chimiamediului.ro/2009/10/17/fitoremedierea/ ;

[6] http://www.bibliotell.ro/1-gorjul-turistic/145-judetul-gorj-prezentare-2.html ;

[7] http://www.nedeias.ro/index.php/pompa-apa-uzata-din-inox-model-vx.html ;

[8] http://www.biology-online.org/articles/phytoremediation-a-lecture/phytoextraction.html ;

[9]https://www.google.ro/search?q=termocentrala+rovinari&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwil8bWRhKHSAhUEOBoKHSo2ALAQ_AUIBigB#imgrc=OkUMYCPs0sDGCM: ;

[10]https://www.google.ro/maps/place/Complexul+Energetic+Rovinari/@44.9078525,23.1351701,562m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x4752728c47b0d077:0x23fc198a33d6b44d!4b1!8m2!3d44.9088731!4d23.1357937 ;

[11] https://ro.wikipedia.org/wiki/Rovinari ;

[12] https://www.scribd.com/doc/189210840/depoluare-sol

Preview document

Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 1
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 2
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 3
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 4
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 5
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 6
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 7
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 8
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 9
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 10
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 11
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 12
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 13
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 14
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 15
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 16
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 17
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 18
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 19
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 20
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 21
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 22
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 23
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 24
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 25
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 26
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 27
Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite in urma activitatii producerii de echipamente analitice.docx

Alții au mai descărcat și

Dinamica Auto

Cap mot de a face fata var de mom rez rep o carcat dinam f import a acestuia. D p d v al modului in care un mot se comporta la var de mom rez...

Geodinamica Externă și Mediul Ambiant

Geologia structurala studiaza corpurile geologice din punct de vedere al formelor, dimensiunilor, pozitiei în spatiu, structurii lor interne si al...

Determinarea Coeficientului de Influenta a Maselor in Miscare de Rotatie a Autovehiculului

6.1. Scopul lucrarii Determinarea coeficientului de influenta a maselor subansamblelor aflate in miscare de rotatie ale unui autovehicul, prin...

Sistem de Reglare Automată a unui Sistem de Ordinul I

LABORATOR NR. 3 SISTEM DE REGLARE AUTOMATA A UNUI SISTEM DE ORDINUL I Problema nr. 1 Sistem de reglare automata a unui sistem de ordinul I cu...

Dinamica Zborului

I. ELEMENTE DE AERODINAMICĂ 1. CALCULUL FUZELAJULUI IZOLAT 1.1 ELEMENTELE GEOMETRICE ALE FUZELAJULUI Elementele geometrice ale fuzelajului sunt...

Elemente de Dinamica a Autovehiculelor

Autovehiculul este caracterizat de parametrii sãi principali, constructivi, dinamici si economici, care se stabilesc în faza initialã a...

Republica Moldova ca stat de condamnare

1. Noțiuni introductive privind transferul persoanelor condamnate În doctrină asistența judiciară în materie penală a fost percepută atât în sens...

Hidraulica

Cursul de Hidraulică subterană şi hidrotehnică are ca scop studiul legilor de echilibru şi de mişcare ale fluidelor, din natură sau din...

Ai nevoie de altceva?