Toate proiectele din domeniul Drept Civil

 • Formele partajului averii succesorale

  Succesiunea constituie una dintre modalitățile de dobîndire a dreptului de proprietate care include transmisiunea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane fizice, juridice sau chiar statul. În ultima perioadă de timp, cînd cota mortalității a ajuns la un nivel foarte înalt, succesiunea reprezintă una dintre cele mai importante instituții ale legislației civile, prin care se dobîndește dreptul de proprietate. Cuvinte-cheie: testator, partaj, coindivizari,...

 • Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor

  I.INTRODUCERE Drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor au reglementate, începând cu Codul Civil de la 1864 astfel: dispozițiile inechitabile ale art. 679 și 681-684 din Codul Civil de la 1864, potrivit cărora soțul supraviețuitor putea culege moștenirea numai după ultimul colateral de gradul al XII-lea; aceste dispoziții au fost abrogate, însă, în 1921 Legea nr. 3581 asupra impozitului progresiv pe succesiuni, prin care aceste exigențe au fost atenuate, soțul supraviețuitor...

 • Incetarea capacitatii de folosinta a persoanei fizice

  I. NOȚIUNE 1. Definiție Prin capacitate de folosință înțelegem aptitudinea generală și abstractă a persoanei de a avea drepturi și obligații civile, iar prin capacitate de exercițiu vom înțelege aptitudinea persoanei de a dobândi și de a-și exercita drepturile civile concrete, precum și de a-și asuma și executa obligații civile concrete prin încheierea de acte juridice proprii. Definiția legală. Art. 34 C.civ. stabilește: „Capacitatea de folosință este aptitudinea persoanei de a avea...

 • Dreptul de optiune succesorala

  FACULTATEA DE DREPT DREPTUL DE OPȚIUNE SUCCESORALĂ Responsabil seminar: Claudiu-Constantin DRĂGAN An III IAȘI, 2020 CUPRINS INTRODUCERE Capitolul 1 1.1. Dreptul subiectiv de opțiune succesorală 1.2. Subiectele dreptului de opțiune succesorală 1.3. Actul juridic de opțiune succesorală 1.4. Condiții de validitate ale actului de opțiune succesorală Capitolul 2 2.1. Termenul de opțiune succesorală 2.2. Suspendarea termenului de opțiune succesorală 2.3. Repunerea în termenul de...

 • Aparitia si evolutia dreptului de azil in Romania

  1. INTRODUCERE Cetățeanul este acea persoană fizică, care deține, cel puțin o ctățenie. Cetățenia este acea caliatate a persoanei fizice, ce exprimă relațiile permanente solcial — economice, politice și juridice dintre persoana fizică și stat, dovedind apartenența sa la un stat și care, atribuie persoanei fizice posibilitatea de a fi titularul tuturor drepturilor și obligațiilor prevăzute de constituții și de legi . În țara noastră, de-a lungul timpului norme detaliate privitoare la...

 • Contractul de vanzare definitie - Notiuni generale, caractere juridice

  1. Definiție și noțiuni generale. Contractul de vanzare - cumparare (noul Cod civil foloseste denumirea de contract de vanzare) prezinta o importanta deosebita pentru dreptul civil roman, el fiind amplu reglementat legal, pe larg tratat in doctrina si extrem de utilizat in practica. Doctrina a retinut ca este cel mai utilizat contract civil pentru ca asigura circulatia juridica a bunurilor si a altor valori patrimoniale 1 ; de asemenea, s-a aratat ca reprezinta „arhetipul contractelor”...

 • Viciile posesiei

  1.NOTIUNI GENERALE PRIVIND POSESIA 1.1 Scurt istoric Posesiunea are semnificație juridică pentru că este pusă realitatea aparentă în relație cu dreptul. Ea constă în stăpânirea de fapt asupra unui lucru corporal. Conceptul de posesiune s-a format în antichitate, în cadrul unui proces de evoluție , în legatură cu folosirea ogorului public (ager publicus). Asupra ogorului public ce se afla în proprietatea publică a statului , exista o posesiune privată a cetățenilor , în sensul că , în...

 • Elemente legislative privind proiectarea si dezvoltarea afacerilor

  SC SOFI SRL , este o patiserie care vrea sa isi incante noii clientii cu cele mai proaspete si delicioase produse.Isi doreste sa castige cat mai multe companie pentru a le servi produse de buna calitate ,sa promoveze si sa participle la targuri pentru a se afirma. Patiseria vrea sa isi faca cunoscut numele si in viata online ,de aceea ne vom ocupa de aspectul si incantarea celor ce isi petrec mai mult timp pe internet.SC SOFI SRL poate sa vina oriunde ,la birou,acasa sau la...

 • Etapele premergatoare incheierii casatoriei

  ABSTRACT Subiectul lucrării este reprezentat de cuvântul cheie ”CĂSĂTORIA”, și anume etapele premergătoare încheierii căsătoriei. Acest subiect a fost tratat prin prisma dispozițiilor actualului Cod Civil, și prin analiza mai multor cercetători științifici care au abordat acest domeniu. Căsătoria reprezintă unul dintre pilonii centrali ai societății moderne, piatra de temelie în fundamentarea unei familii, devenind un element asociat cu repere precum stabilitate socială, echilibru,...

 • Reprezentarea si rezerva succesorala

  Mostenirea este considerata una dintre cele mai importante institutii ale dreptului civil ea fiind indisolubil legata de formele de proprietate. Dreptul civil reglementeaza, prin intermediul normelor sale, intreaga viata a omului, inca inainte de nastere si pina la moarte. Fiinta umana de-a lungul secolelor a infruntat destinul fiind in acest sens, artizanul propriului confort si bunastarii, perfectionarea uneltelor de munca constituind o consecinta a unui trai mai bun. Iata de ce, omul...

 • Distinctia dintre centralizare, descentralizare, deconcentrare ca modalitati de infaptuire a administratiei publice locale

  Distinctia dintre centralizare, descentralizare,deconcentrare ca modalitati de infaptuire a administratiei publice locale Autonomia locala este considerata ca fiind una dintre cele mai eficiente forme de autogestiune administrativa. Daca ne raportam la principiile contemporane de organizare a administratiei publice locale, vom retine ca, organizarea administratiei publice locale din Romania potrivit actualei Constitutii se bazeaza pe aplicarea principiilor fundalmentale dominante in...

 • Obligatia Legala de Intretinere

  INTRODUCERE Legea fundamentală a României , Constituţia , în art. 23, alin. 2, statuează că “statul ocroteşte căsătoria şi familia şi apără interesele mamei şi copilului” , existenţa şi evoluţia relaţiilor de familie neputând fi concepută în afara vieţii sociale . Funcţia economică a familiei îşi găseşte expresia în comunitatea de bunuri şi în obligaţia legală de întreţinere . În timpul întregii sale vieţi omul este nevoit să se întreţină , viaţa fizică , existenţa intelectuală şi starea ...

 • Contractul de Transport de Calatori si Bagaje

  Introducere: Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene – în a doua jumătate a sec.XX-lea – precum şi inevitabila creştere a volumului legăturilor economice – schimurilor comerciale – între aceaste ţări au condus la o dezvoltare corespunzătoare a transporturilor, în general, şi a transpoturilor de călători, în special. Transporturile de călători au cunoscut o evoluţie ascendentă – atît ca volum , căt şi ca pondere, în volumul total al transporturilo datorită incontestabilelor...

 • Bunurile Comune ale Sotilor

  Garantarea dreptului la apărare prevăzut de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului: Reglementările art. 6 alin. (1) şi alin. (4) C. proc. pen. dau satisfacţie, în mare măsură, prevederilor de principiu cuprinse în art. 6 parag. 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, după care „orice persoană acuzată are dreptul în special: a) „să fie informat, în cel mai scurt timp, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse contra sa” . O...

 • Contractul de Asigurare

  Introducere: Aspectul esențial în viața și evoluția omului, înca din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija față de viitor și teama combinată cu precauția. Dezvoltarea societăţii este marcată de efortul şi strădania oamenilor pentru propria lor propăşire şi pentru propria lor apărare în faţa unor evenimente care le pot periclita existenţa şi devenirea. Viaţa oamenilor nu este întotdeauna senină. Indiferent câtă grijă se acordă evitării problemelor sau protejării bunurilor niciodată,...

Pagina 1 din 11