Actiunea Civila

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Actiunea Civila.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

de proces, care desemnaza o actiune în justitie facuta pentru solutionarea unui diferend între doua parti care sunt în litigiu sau pentru constatarea si sanctionarea calcarii legilor statului , în literatura de specialitate termenul de actiune civila este definit ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prin care poate fi solicit si asigurat concursul unui organism jurisdictional în vederea recunoasterii sau realizarii unui drept ori interes- nesocotit, contestat sau încacat- fie prin afirmarea dreptului subiectiv preexistent sau constituirea unei situatii juridice noi, fie prin plata unei despagubiri sau si prin plata unei asemenea despagubiri.

Alti autori înteleg actiunea civila ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prin care se poate realiza protectia judiciara a drepturilor subiective si a situatiilor juridice ocrotite de lege

Totusi trebuie retinute urmatoarele aspecte actiunea civila este:

. virtualitate legala de sesizare si obligare a unui organism jurisdictional sa statueze asupra unei situtii juridice determinate, deduse judecatii (existenta unei actiuni nu este conditionata de existenta unei dispozitii legale în acest sens si într-o ipoteza determinata);

. imanenta dreptului subiectiv (fara sâ se identifice cu acesta, actiunea civila este sanctiune si mijloc practic de protejare a acestuia);

. concept-sinteza(actiunea civila reprezinta totalitatea mijloacelor procesuale cerere de chemare în judecata, exceptii procesuale, cai de atac etc- deci nu poate fi redusa la unele dintre ele);

. unitara în structura, variata prin formele concrete de manifetare(actiune reala, actiune personala, actiune mobiliara, actiune imobiliara, actiune petitorie, actiuen posesorie);

. înlantuirea logica a elementelor actiunii civila nu semnifica o ordine obligatori;

. elemetele actiunii si functiine acesteia nu trebuie evaluate numai din perspectiva reclamantului, ci si a pârâtului;

. elementele actiunii, facând parte din structura ei, nu schimba natura juridica a formelor corespunzatoare(sesizarea instantei, executarea cailor de atac, solicitarea executarii silite etc.);

. ca forma de exprimare a principiului disponibilitatii, exercitarea actiunii este, de regula facultativa.

Clasificarea actinilor civile

Pentru a realiza o clasificatie cât mai completa trebuie avute în vedere urmatoarele criterii:

. natura si obiectul dreptului exercitat, avem:

- actiuni patrimoniale(au continut economic) si actiuni extrapatrimoniale(corepund unor drepturi subiective indisolubile legate de persoana titularului lor, drept fara continut economic, deci drepturi personale nepatrimoniale);

- actiuni imobiliare si actiuni mobiliare;

- actiuni personale(valorifica un drept personal de creanta mobiliar- actiuni personale mobiliare- sau asupra unui bun imobiliar-actiuni personale imobiliare) ,actiuni reale (când se valorifica un drept real prin intermediul unor petitorii sau posesorii); actiuni mixte(se valorifica si un drept real si unul de creanta, daca acestea au aceeasi cauza generatoare sau se gasesc în raport de conecsiune)

- actiuni petitorii si actiuni posesorii.

. dupa scopul urmarit de reclamant si dupa natura solutiei instantei, avem:

- actiuni în realizarea unui drept(actiune în condamnare, actiune în adjudecare);

- actiuni de constatare(actiune de recunoastere, confirmare ) a existantei sau inexistentei unui drept, care la rândul lor pot fi clasificate în :

- interogative

- declarative

- provocatorii ;

- actiuni de constituire(actiune de transformare) a unui drept.

. dupa pozitia partilor în proces, se face urmatoarea clasificare:

- actiunia reclamantului;

- actiunea pârâului;

- actiunea tertiului;

- actiunea procurorului sau a altor organe;

. dupa procedura aleasa de parte pentru a-si proteja dreptul subiectiv, distingem urmatoarele tipuri de actiuni, de fapt cereri:

- cererea principala este cea prin care se declanseaza procedura judiciara.

- cererea accesorie este cea a carei rezolvare depinde de solutia data pentru cererea principala.

- cererea incidentala este cererea principala formulata însa într-un proces deja început. Prin cererile incidentale pot fi atrase în proces terte persoane care dobîndesc calitatea de parti si carora hotarîrile pronuntate le sunt opozabile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Actiunea Civila.doc